Skalowanie arkusza

Jeśli arkusz kalkulacyjny ma wiele kolumn, można zmniejszyć rozmiar arkusza tak, aby lepiej mieścił się na drukowanej stronie, używając opcji z grupy Skalowanie do rozmiaru.

Jak to zrobić

 1. Kliknij kartę Układ strony na wstążce.

 2. W grupie Skalowanie do rozmiaru w polu Szerokość wybierz 1 strona, a w polu Wysokość wybierz Automatycznie. Kolumny pojawią się teraz na jednej stronie. Wiersze natomiast mogą rozciągać się na wiele stron.

  Skaluj do rozmiaru

  Aby wydrukować arkusz na jednej stronie, w polu Wysokość wybierz ustawienie 1 strona. Jednak w takim przypadku wydruk może być trudny do odczytania, ponieważ program Excel zmniejszy dane tak, aby dopasować je do strony. Aby zobaczyć, jaka skala jest obecnie używana, sprawdź liczbę widoczną w polu Skala. Jeśli jest to mała liczba, przed drukowaniem może być wymagane wprowadzenie innych zmian. Możesz na przykład zmienić orientację strony z pionowej na poziomą lub wybrać większy rozmiar papieru. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz poniższą sekcję, w której bardziej szczegółowo opisano sposób skalowania arkusza do rozmiaru strony wydruku.

 3. Aby wydrukować arkusz kalkulacyjny, naciśnij klawisze CTRL+P w celu otwarcia okna dialogowego Drukowanie, a następnie kliknij przycisk OK.

Co należy wiedzieć o skalowaniu arkusza

Aby skalowanie arkuszy działało optymalnie, należy pamiętać o kilku kwestiach.

 • Jeśli arkusz zawiera wiele kolumn, można przełączyć orientację strony z pionowej na poziomą. Aby to zrobić, przejdź do pozycji Układ strony > Ustawienia strony > Orientacja, a następnie kliknij opcję Pozioma.

 • Rozważ użycie większego rozmiaru papieru, aby zmieścić większą liczbę kolumn na wydruku. Aby zmienić domyślny rozmiar papieru, przejdź do pozycji Układ strony > Ustawienia strony > Rozmiar, a następnie wybierz odpowiedni rozmiar.

 • Użyj polecenia Obszar wydruku (w grupie Ustawienia strony), aby wykluczyć kolumny lub wiersze, które nie muszą znaleźć się na wydruku. Na przykład jeśli chcesz wydrukować kolumny od A do F, a nie kolumny od G do Z, ustaw obszar wydruku tak, aby obejmował tylko kolumny od A do F.

 • Możesz zmniejszyć lub powiększyć arkusz, aby lepiej dopasować go do strony wydruku. W tym celu w grupie Ustawienia strony kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe. Następnie w obszarze Skalowanie kliknij pozycję Dopasuj do i wprowadź odpowiedni procent normalnego rozmiaru.

  Uwaga: Aby zmniejszyć arkusz w celu dopasowania go do strony wydruku, wprowadź wartość mniejszą niż 100%. Aby powiększyć arkusz w celu dopasowania go do strony wydruku, wprowadź wartość większą niż 100%.

 • Widok układu strony nie jest zgodny z poleceniem Zablokuj okienka. Jeśli nie chcesz odblokowywać wierszy lub kolumn w arkuszu, możesz pominąć widok układu strony, zamiast tego używając opcji Dopasuj do na karcie Strona w oknie dialogowym Ustawienia strony. W tym celu przejdź do karty Układ strony, a następnie w grupie Ustawienia strony kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Obraz przycisku w prawym dolnym rogu. Możesz też nacisnąć klawisze ALT+P, S, P.

 • Aby wydrukować arkusz na określonej liczbie stron, w grupie Ustawienia strony kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe. Następnie w obszarze Skalowanie wprowadź liczbę stron, na których chcesz wydrukować dane z arkusza, w obu polach Dopasuj do (wysokość i szerokość).

  Uwagi: 

  • Gdy używasz opcji Dopasuj do, program Excel ignoruje ręczne podziały stron.

  • W programie Excel dane nie są rozciągane do wielkości stron.

 • Aby wyłączyć skalowanie, przejdź do pozycji Plik > Drukuj > Ustawienia > Bez skalowania.

Jeśli po wydrukowaniu arkusza programu Excel rozmiar czcionki na wydruku nie jest zgodny z oczekiwaniami, możesz w ramach skalowania arkusza do druku zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar czcionki.

 1. W arkuszu kliknij pozycję Plik > Drukuj.

 2. W obszarze Ustawienia kliknij pozycję Skalowanie niestandardowe > Opcje skalowania niestandardowego.

 3. Kliknij pozycję Strona i w polu Dopasuj do wybierz procent, o jaki chcesz zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar czcionki.

 4. Sprawdź zmiany w obszarze Podgląd wydruku i powtórz te czynności, jeśli oczekujesz innego rozmiaru czcionki.

  Uwaga: Przed kliknięciem przycisku Drukuj sprawdź ustawienie rozmiaru papieru we właściwościach drukarki i upewnij się, że w drukarce faktycznie znajduje się papier o tym rozmiarze. Jeśli ustawienie rozmiaru papieru różni się od faktycznego rozmiaru papieru w drukarce, program Excel dopasowuje wydruk do rozmiaru papieru w drukarce, w związku z czym wydrukowany arkusz może wyglądać inaczej niż na podglądzie wydruku.

  Jeśli w obszarze Podgląd wydruku arkusz wygląda na zmniejszony do wielkości jednej strony, sprawdź czy zastosowano opcję skalowania, taką jak Dopasuj arkusz do jednej strony. Więcej informacji znajdziesz w poprzedniej sekcji.

Zobacz też

Szybki start: drukowanie arkusza

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×