Selektor danych, kreator (strony Łączenie ze skoroszytem programu Microsoft Office Excel)

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Strony Łączenie ze skoroszytem programu Microsoft Office Excel umożliwiają zlokalizowanie i wybranie skoroszytu programu Excel, który zawiera dane do zaimportowania, a następnie zaznaczenie arkusza lub zakresu, który ma zostać użyty.

Który skoroszyt chcesz zaimportować?

W tym polu są wyświetlane ostatnio używane pliki programu Excel. Jeśli jest ono puste, można wpisać nazwę skoroszytu programu Excel w polu albo kliknąć przycisk Przeglądaj i zlokalizować plik.

 1. Wpisz lub wybierz z listy skoroszyt programu Excel zawierający dane, które chcesz zaimportować, albo przejdź do tego skoroszytu.

 2. Pozostałe strony kreatora mogą być opcjonalne. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zaimportować wszystkie dane z pierwszego arkusza skoroszytu i pozwolić kreatorowi na wybranie unikatowego identyfikatora (kolumny klucza), kliknij przycisk Zakończ.

  • Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować pracę z kreatorem i wykonać dowolne z następujących czynności:

   • Importowanie danych, które nie znajdują się w pierwszym arkuszu skoroszytu. Domyślnie program importuje tylko dane z pierwszego arkusza.

   • Importowanie niektórych danych lub dużego zestawu danych.

   • Wybieranie unikatowego identyfikatora (kolumny klucza) przez użytkownika, a nie przez kreatora.

    Użytkownik może wskazać arkusz lub zakres, który zostanie użyty na następnej stronie kreatora, klikając przycisk Dalej.

Którego arkusza lub zakresu chcesz użyć?

W tym polu są wyświetlane wszystkie dostępne arkusze i nazwane zakresy w wybranym skoroszycie. (Zakres oznacza co najmniej dwie komórki skoroszytu, które zostały zaznaczone w programie Excel i którym nadano nazwę pozwalającą zidentyfikować zakres).

Uwaga : Odwołania wielopoziomowe (nazwane zakresy komórek z wielu arkuszy) są niedostępne.

Wybierz zakres niestandardowy    Kliknij ten przycisk, aby zaznaczyć określony zestaw komórek. Skoroszyt wybrany na poprzedniej stronie kreatora zostanie otwarty w programie Excel. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Importowanie do programu Visio. Można wpisać zakres w polu Zaznacz zakres okna dialogowego Importowanie do programu Visio albo zaznaczyć komórki bezpośrednio w skoroszycie. W przypadku zaznaczenia komórek w skoroszycie okno dialogowe pozostanie widoczne u góry otwartego arkusza, a zakres będzie wyświetlany w polu Zaznacz zakres.

Zaznaczając zakres niestandardowy, należy się upewnić, że nagłówki kolumn zostaną ujęte w zaznaczeniu. Na poniższym rysunku przedstawiono przykładowy sposób zaznaczania komórek w takim arkuszu.

Niestandardowy zakres zaznaczony w programie Excel

Pierwszy wiersz danych zawiera nagłówki kolumn    To pole wyboru jest domyślnie zaznaczone. Zalecane jest upewnienie się, że pierwsza komórka w każdej kolumnie arkusza programu Excel (albo zakresu niestandardowego) zawiera nagłówki, a nie wiersz danych. Nagłówki nie są wymagane, ale ułatwiają pracę z zaimportowanymi danymi.

Pozostałe strony kreatora mogą być opcjonalne. Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Kliknij przycisk Zakończ, jeżeli kreator powinien wybrać unikatowy identyfikator (kolumnę klucza).

 • Kliknij przycisk Dalej, aby samodzielnie wybrać unikatowy identyfikator (kolumnę klucza).

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×