Selektor danych, kreator (strona Konfigurowanie unikatowego identyfikatora odświeżania)

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli rysunek będzie aktualizowany po wprowadzeniu zmian w źródle danych, należy się upewnić, że każdy wiersz źródła danych ma unikatowy identyfikator (kolumnę klucza), który nie będzie się zmieniać. Klucz umożliwia dokładne dopasowanie poszczególnych wierszy aktualizowanych danych do wierszy w źródle danych, z którego pochodzą aktualizacje.

W poniższym przykładowym arkuszu programu Excel unikatowym identyfikatorem (czyli kluczem) jest kolumna IDPracownika.

Tabela programu Excel zawierająca dane pracowników

Wiersze w danych są identyfikowane unikatowo za pomocą wartości z następujących kolumn    Kreator sugeruje kolumnę klucza. Można z niej skorzystać albo wybrać inną kolumnę. Jeśli istnieje kombinacja kolumn unikatowo identyfikująca każdy wiersz, zaznacz pola wyboru przy wszystkich nazwach kolumn. Załóżmy na przykład, że dwóch pracowników ma na imię Jacek, dwóch innych pracowników ma na nazwisko Myrcha, ale nie istnieje para pracowników o tym samym imieniu i nazwisku. Można wtedy użyć kombinacji kolumny Imię z kolumną Nazwisko w celu unikatowego zidentyfikowania każdego wiersza. Taką kombinację kolumn można nazwać kluczem złożonym.

Wiersze w danych nie mają unikatowego identyfikatora; użyj kolejności wierszy do identyfikowania zmian    Ta opcja jest przydatna, jeśli nie istnieje kolumna pozwalająca jednoznacznie zidentyfikować każdy wiersz i użytkownik nie spodziewa się istotnych zmian w źródle danych, takich jak dodawanie lub usuwanie wierszy.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×