Selektor danych, kreator

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Aby rozpocząć proces importowania danych do kształtów, należy za pomocą strony Selektor danych wybrać typ źródła danych, które ma zostać zaimportowane.

Ważne : Dobrym pomysłem jest upewnienie się przed uruchomieniem kreatora Selektor danych, że źródło danych zawiera kolumnę klucza. Kolumny klucza nie są wymagane, ale ułatwiają korzystanie z zaimportowanych danych.

Co to jest kolumna klucza i dlaczego jest potrzebna?

Jeśli rysunek będzie aktualizowany po wprowadzeniu zmian w źródle danych, należy się upewnić, że każdy wiersz źródła danych ma unikatowy identyfikator (kolumnę klucza), który nie będzie się zmieniać. Klucz umożliwia dokładne dopasowanie poszczególnych wierszy aktualizowanych danych do wierszy w źródle danych, z którego pochodzą aktualizacje.

W poniższym przykładowym arkuszu programu Excel unikatowym identyfikatorem (czyli kluczem) jest kolumna IDPracownika.

Tabela programu Excel zawierająca dane pracowników

Jeśli wybierzesz skoroszytu programu Microsoft Excel, bazy danych programu Microsoft Access, Lista programu Microsoft Windows SharePoint Services lub poprzednio utworzone połączenie, nadal za pomocą kreatora Selektor danych.

Jeśli zostanie wybrana opcja Baza danych programu Microsoft SQL Server lub Inne źródło danych OLEDB lub ODBC, użytkownik zostanie tymczasowo przekierowany do Kreatora połączenia danych. Po kliknięciu przycisku Zakończ na ostatniej stronie Kreatora połączenia danych użytkownik wróci do kreatora Selektor danych.

Opcja Poprzednio utworzone połączenie jest zwykle używana, jeśli administrator utworzył połączenia, które można wybrać.

Co to jest poprzednio utworzone połączenie?

Połączenie danych jest wskaźnikiem do źródła danych. Zawiera ono informacje, takie jak nazwa i lokalizacja źródła, a także wymagania dotyczące poświadczeń potrzebnych w celu uzyskania dostępu do źródła. Utworzone połączenie jest najczęściej zapisywane w folderze Moje źródła danych w folderze Moje dokumenty.

Z jakich rodzajów poprzednio utworzonych połączeń można korzystać?

Można używać połączeń następujących typów:

  • odc (połączenie danych pakietu Office),

  • dsn (nazwa źródła danych),

  • cub (moduł usług analiz serwera SQL) — dostępne tylko podczas tworzenia diagramu przestawnego. Aby uzyskać więcej informacji o diagramach przestawnych, zobacz Tworzenie diagramu przestawnego.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×