Scalanie komórek lub dzielenie scalonych komórek

Scalenie kilku komórek sąsiadujących ze sobą w poziomie lub w pionie powoduje utworzenie jednej dużej komórki wyświetlanej w wielu kolumnach lub wierszach. Zawartość jednej z komórek jest wyświetlana w środku komórka scalona tak jak w poniższym przykładzie.

Tekst w scalonej komórce

Można ponownie podzielić scaloną komórkę na osobne komórki, jednak nie można podzielić komórki, która nie została scalona.

Co chcesz zrobić?

Scalanie komórek sąsiadujących ze sobą

Dzielenie scalonej komórki

Scalanie komórek sąsiadujących ze sobą

 1. Zaznacz sąsiadujące ze sobą komórki, które chcesz scalić.

  Uwaga   Należy sprawdzić, czy dane, które mają zostać wyświetlone, znajdują się w lewej górnej komórce zaznaczonego zakresu. W scalonej komórce pozostaną tylko dane z lewej górnej komórki. Dane z pozostałych komórek w zaznaczonym zakresie zostaną usunięte.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Wyrównanie kliknij przycisk Scal i wyśrodkuj.

  Obraz Wstążki programu Excel

  Komórki zostaną scalone w wierszu lub w kolumnie, a zawartość komórki zostanie wyśrodkowana w scalonej komórce. Aby scalić komórki bez wyśrodkowania, kliknij strzałkę obok przycisku Scal i wyśrodkuj, a następnie kliknij polecenie Scal wszystkie lub Scal komórki.

  Uwaga   Jeśli przycisk Scal i wyśrodkuj jest niedostępny, zaznaczone komórki mogą być w trybie edycji. Aby anulować tryb edycji, naciśnij klawisz ENTER.

 3. Aby zmienić wyrównanie tekstu w scalonej komórce, zaznacz tę komórkę i kliknij dowolny przycisk wyrównania w grupie Wyrównanie na karcie Narzędzia główne.

Początek strony

Dzielenie scalonej komórki

 1. Zaznacz scaloną komórkę.

  Zaznaczenie scalonej komórki spowoduje, że przycisk Scal i wyśrodkuj Obraz przycisku w grupie Wyrównanie na karcie Narzędzia główne zostanie wyświetlony jako wybrany.

  Obraz Wstążki programu Excel

 2. Aby podzielić scaloną komórkę, kliknij przycisk Scal i wyśrodkuj Obraz przycisku.

  Zawartość scalonej komórki zostanie wyświetlona w lewej górnej komórce zakresu komórek utworzonych w wyniku podziału.

Początek strony

Dotyczy: Excel 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zmień język