Scalanie kolumn (Power Query)

Uwaga :  Dodatek Power Query w programie Excel 2016 ma nazwę Pobieranie i przekształcanie. Podane tutaj informacje dotyczą obu tych funkcji. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Pobieranie i przekształcanie w programie Excel 2016.

Uwaga : Na końcu tego artykułu znajduje się krótki klip wideo na temat wyświetlania Edytora zapytań.

Za pomocą dodatku Power Query można scalić dwie lub więcej kolumn w zapytaniu. Scalona kolumna może zastąpić scalane kolumny lub może istnieć jako dodatkowa, nowa scalona kolumna obok kolumn, które zostały scalone. Scalać można tylko kolumny o typie danych Tekst.

Co chcesz zrobić?

Scalanie kolumn w celu zamiany istniejących kolumn

Scalanie kolumn w celu utworzenia nowej kolumny

Zobacz też

Scalanie kolumn w celu zamiany istniejących kolumn

 1. W oknie Edytor zapytań sprawdź, czy kolumny, które chcesz scalić, zawierają dane typu Tekst. Kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny i wybierz z menu kontekstowego polecenie Zmień typ > Tekst.

 2. Wybierz dwie lub więcej kolumn do scalenia. Naciśnij klawisz CTRL, a następnie kliknij nagłówki kolumn, aby wybrać kolumny, które chcesz scalić. Kolejność wartości w scalonej kolumnie zależy od kolejności wybrania kolumn do scalenia.

 3. Kliknij zaznaczone kolumny prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Scal kolumny.

  Scalanie kolumn

  Uwaga :  Polecenie Scal kolumny jest dostępne tylko wtedy, gdy wszystkie kolumny wybrane do scalenia zawierają dane typu Tekst.

 4. W oknie dialogowym Scalanie kolumn określ, jaki ma być separator między wartościami kolumn do scalenia. Możesz wybrać wstępnie zdefiniowaną wartość separatora lub określić niestandardową wartość separatora.

  Wybieranie separatora

 5. Kliknij przycisk OK. Zostaje utworzona kolumna Scalona, która ma zamienić kolumny wybrane do scalenia. Zmień nazwę scalonej kolumny zgodnie z wymogami.

  Scalona kolumna

Początek strony

Scalanie kolumn w celu utworzenia nowej kolumny

Do tabeli zapytania można wstawić kolumnę niestandardową i za pomocą formuły kolumny niestandardowej scalić wartości w dwóch lub większej liczbie kolumn. W tym przypadku istniejące kolumny uwzględnione w scalaniu są dostępne obok nowej scalonej kolumny w tabeli zapytania.

Aby scalić wartości kolumn, wstawiając kolumnę niestandardową:

 1. W oknie Edytor zapytań sprawdź, czy kolumny, które chcesz scalić, zawierają dane typu Tekst. Kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny, a następnie wybierz polecenie Zmień typ > Tekst.

 2. Kliknij ikonę tabeli ( Ikona tabeli ), a następnie kliknij pozycję Wstaw kolumnę niestandardową. Zamiast tego możesz też kliknąć prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny, a następnie kliknąć polecenie Wstaw kolumnę niestandardową.

  Wstawianie kolumny niestandardowej

 3. W oknie dialogowym Wstawianie kolumny niestandardowej:

  1. Kliknij dwukrotnie pierwszą kolumnę do scalenia na liście Dostępne kolumny lub kliknij kolumnę na liście Dostępne kolumny, a następnie kliknij pozycję Wstaw. Kolumna zostanie dodana do pola Formuła kolumny niestandardowej.

  2. W polu Formuła kolumny niestandardowej wpisz znak & za pierwszą wstawioną kolumną. Operator & służy do łączenia wartości.

  3. Określ separator między wartościami. W tym przykładzie wybierzemy spację jako separator między wartościami, wpisując „ ”.

  4. Wpisz & za znakiem „ ”.

  5. Określ drugą kolumnę do scalenia za znakiem &, klikając dwukrotnie nazwę kolumny na liście Dostępne kolumny lub klikając kolumnę na liście Dostępne kolumny, a następnie klikając pozycję Wstaw. W tym przykładzie scalimy te same kolumny co wcześniej (OrderID oraz CustomerID), oddzielając je spacją.

   Określanie formuły kolumny niestandardowej umożliwiającej scalenie wartości kolumny

 4. Kliknij przycisk OK. Kolumna Niestandardowa jest tworzona na końcu tabeli zapytania i zawiera scalone wartości z oryginalnych kolumn. W tym przypadku oryginalne kolumny również są dostępne w tabeli zapytania. Zmień nazwę kolumny niestandardowej zgodnie z wymogami.

  Scalona kolumna niestandardowa

Początek strony

Zobacz też

Wstawianie kolumny niestandardowej do tabeli

Kształtowanie danych

Microsoft Power Query dla programu Excel — pomoc

Uwaga : Edytor zapytań jest wyświetlany tylko w przypadku ładowania, edytowania lub tworzenia nowego zapytania przy użyciu dodatku Power Query. W poniższym klipie wideo przedstawiono okno Edytora zapytań wyświetlane po edytowaniu zapytania z poziomu skoroszytu programu Excel. Aby wyświetlić Edytor zapytań bez ładowania lub edytowania istniejącego zapytania skoroszytu, w sekcji Pobieranie danych zewnętrznych na karcie wstążki dodatku Power Query wybierz pozycję Z innych źródeł > Puste zapytanie. Poniższy klip wideo przedstawia jeden sposób wyświetlania Edytora zapytań.

Jak wyświetlić Edytora zapytań w programie Excel

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×