Scalanie i rozdzielanie komórek

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Nie można podzielić pojedynczą komórkę, ale można wyświetlić ją tak, jakby scalanie komórek nad nim zostało podzielone komórki. Na przykład którą chcesz podzielić komórkę A2 w trzech komórkach, które będą wyświetlane obok siebie, w komórce A1 (chcesz użyć jako nagłówka komórki A1). Nie jest możliwe podzielić komórkę A2, ale można uzyskać podobny efekt przez scalanie komórek A1, B1 i C1 jednej, pojedynczą komórkę. Następnie wprowadź dane w komórkach A2, B2 oraz C2. Tych trzech komórek zostaną wyświetlone tak, jakby były są podzielone w jednej komórce większe (A1), działająca jako nagłówek.

Komórki scalić dwie lub więcej sąsiadujących poziomej lub pionowej komórek, są zamieniane na jedną komórkę większe, który jest wyświetlany w wielu kolumnach lub wierszach. W poniższym przykładzie za pomocą polecenia Scal i wyśrodkuj wyśrodkowanie tekstu w scalonej komórce.

Tekst w scalonej komórce

Ważne : Podczas scalania wielu komórek zawartość tylko jedną komórkę (lewą górną komórkę dla języków od lewej do prawej lub prawej górnej komórce dla języków od prawej do lewej) są wyświetlane w scalonej komórce. Zawartość komórek, które scalanie zostanie usunięta.

Po scalanie komórek, możesz podzielić scalone komórki do oddzielnych komórek ponownie. Jeśli nie pamiętasz, gdzie zostały scalone komórki, można szybko odnaleźć scalone komórki za pomocą polecenia Znajdź.

Uwaga : Nie można podzielić niescalonych komórek. Jeśli szukasz informacji na temat dzielenie zawartości niescalonych komórek na wiele komórek, zobacz Rozkładanie zawartości komórki do sąsiadujących kolumn.

Scalanie komórek

Funkcja scalania umożliwia łączenie dwóch lub większej liczby komórek w celu utworzenia nowej, większej komórki. Jest to doskonały sposób na utworzenie etykiety obejmującej kilka kolumn. Na przykład w poniższym przykładzie komórki A1, B1 i C1 zostały scalone w celu utworzenia etykiety „Sprzedaż miesięczna”, opisującej informacje w wierszach od 2 do 7.

Scalanie komórek nad innymi komórkami

 1. Zaznacz co najmniej dwie sąsiadujące komórki, które chcesz scalić.

  Ważne : Upewnij się, że dane, które mają się znaleźć w scalonej komórce, znajdują się w lewej górnej komórce. Dane w pozostałych scalanych komórkach zostaną usunięte. Aby zachować dane w pozostałych komórkach, skopiuj je do innego miejsca w arkuszu przed scaleniem.

 2. Kliknij pozycję Narzędzia główne > Scal i wyśrodkuj.

  Przycisk Scal i wyśrodkuj

  Jeśli opcja Scal i wyśrodkuj jest wyszarzona, upewnij się, że nie edytujesz komórki, a komórki, które chcesz scalić, nie znajdują się w tabeli.

  Porada :  Aby scalić komórki bez wyśrodkowania, kliknij strzałkę obok przycisku Scal i wyśrodkuj, a następnie kliknij polecenie Scal wszystkie lub Scal komórki.

  Jeśli zmienisz zdanie, możesz zawsze podzielić scalone komórki.

Dzielenie scalonych komórek

Aby rozdzielić komórki natychmiast po ich scaleniu, naciśnij klawisze Ctrl+Z. W innym przypadku kliknij pozycję Scal i wyśrodkuj, aby rozdzielić scalone komórki.

 1. Zaznacz scalone komórki, które chcesz rozdzielić.

Porada :  Skorzystaj z polecenia Znajdź, aby znaleźć wszystkie scalone komórki w arkuszu.

 1. Kliknij kartę Narzędzia główne > Scal i wyśrodkuj.

Przycisk Scal i wyśrodkuj

Porada : Możesz również kliknąć strzałkę obok przycisku Scal i wyśrodkuj, a następnie kliknąć pozycję Rozdziel komórki.

Po rozdzieleniu scalonych komórek ich zawartość jest przenoszona do lewej górnej komórki.

Sytuacja przed rozdzieleniem komórek i po nim

Początek strony

Scalanie sąsiadujących komórek

 1. Zaznacz co najmniej dwa przylegające komórki, które chcesz scalić.

  Uwaga : Upewnij się, że dane, które mają być wyświetlane w scalonej komórce znajduje się w lewej górnej komórki w zaznaczonym zakresie. Tylko dane w lewej górnej komórki pozostanie w scalonej komórce. Dane w innych komórkach zaznaczonego zakresu zostaną usunięte. Kopiowanie innych danych, które są potrzebne do innej lokalizacji w arkuszu przed scalania.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Wyrównanie kliknij przycisk Scal i wyśrodkuj.

  Przycisk Scal i wyśrodkuj w grupie Wyrównanie

  Zostaną scalone komórki w wierszu lub kolumnie, a zawartość komórki będzie wyśrodkowany w scalonej komórce. Aby scalić komórki bez wyśrodkowania, kliknij strzałkę obok przycisku Scal i wyśrodkuj, a następnie kliknij polecenie Scal wszystkie lub Scal komórki.

  Uwaga : Jeśli przycisk Scal i wyśrodkuj jest niedostępny, zaznaczone komórki mogą być w trybie edycji lub komórki mogą znajdować się wewnątrz tabeli programu Excel. Aby anulować tryb edycji, naciśnij klawisz ENTER. Nie można scalić komórki, które znajdują się w tabeli programu Excel.

 3. Aby zmienić wyrównanie tekstu w scalonej komórce, zaznacz komórkę, a następnie kliknij jeden z przycisków wyrównania w grupie Wyrównanie na karcie Narzędzia główne.

  Uwaga : 

 4. Formuły odwołujące się do innych komórek są tak dostosowywane automatycznie używać odwołanie do komórki scalone komórki.

 5. Ponieważ sortowania wymaga, aby wszystkie komórki mają być sortowane jest używany ten sam rozmiar, nie można sortować zakres zawierający kombinacja scalone i niescalone komórki.

Dzielenie scalonych komórek

Aby podzielić scalone komórki, trzeba go najpierw wybrać.

 1. Zaznacz scaloną komórkę, którą chcesz rozdzielić.

  Gdy wybierzesz scaloną komórkę, przycisk Scal i wyśrodkuj Obraz przycisku pojawia się też w grupie Wyrównanie na karcie Narzędzia główne.

  Przycisk Scal i wyśrodkuj w grupie Wyrównanie

 2. Aby podzielić scalone komórki, kliknij przycisk Scal i wyśrodkuj Obraz przycisku , lub kliknij strzałkę obok przycisku Scal i wyśrodkuj, a następnie kliknij Rozdzielanie komórek.

  Porada : Zaraz po scalanie komórek, możesz też rozdzielić ich przez kliknięcie przycisku Cofnij na pasku narzędzi Szybki dostęp lub naciskając klawisze CTRL + Z.

  Zawartość scalone komórki będzie wyświetlana w lewej górnej komórki zakresu Podziel komórki.

Znajdowanie scalonych komórek

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Edytowanie kliknij przycisk Znajdź i zaznacz.

  Obraz Wstążki programu Excel

 2. Kliknij pozycję Znajdź.

 3. Na karcie Znajdź kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij Format.

  Uwaga : Jeśli nie widzisz przycisku Format, kliknij pozycję Opcje.

 4. Na karcie Wyrównanie w obszarze Sterowanie tekstem zaznacz pole wyboru Scal komórki, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby znaleźć następne wystąpienie scaloną komórkę, kliknij przycisk Znajdź następny.

   Program Excel zaznacza następny scaloną komórkę w arkuszu.

  • Aby znaleźć wszystkie scalone komórki, kliknij przycisk Znajdź wszystkie.

   Program Excel wyświetla listę wszystkich scalonych komórek w dolnej części okna dialogowego Znajdowanie i zamienianie. Zaznacz scaloną komórkę na tej liście, zaznaczone w programie Excel tego scaloną komórkę w arkuszu.

Początek strony

Czy wiesz?

Jeśli nie masz subskrypcji usługi Office 365 ani najnowszej wersji pakietu Office, możesz ją teraz wypróbować:

Wypróbuj usługę Office 365 lub najnowszą wersję programu Excel

Masz pytanie dotyczące konkretnej funkcji?

Zadaj pytanie na forum społeczności programu Excel

Pomóż w ulepszaniu programu Excel

Masz sugestie dotyczące możliwości ulepszenia następnej wersji programu Excel? Jeśli tak, zapoznaj się z tematami w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Omówienie formuł w programie Excel

Jak unikać niepoprawnych formuł

Znajdowanie i poprawianie błędów w formułach

Skróty klawiaturowe i klawisze funkcyjne w programie Excel

Funkcje programu Excel (lista alfabetyczna)

Funkcje programu Excel (według kategorii)

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×