Scalanie i rozdzielanie komórek

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Nie można podzielić jednej komórki, ale można uzyskać zbliżony efekt, scalając komórki znajdujące się powyżej niej. Załóżmy na przykład, że chce się podzielić komórkę A2 na trzy komórki znajdujące się obok siebie poniżej komórki A1 (komórka A1 ma zostać użyta jako nagłówek). Podział komórki A2 jest niemożliwy, ale można uzyskać podobny efekt, scalając komórki A1, B1 i C1. Następnie można wprowadzić dane w komórkach A2, B2 i C2. Komórki te będą wyglądały tak, jakby zostały podzielone poniżej jednej, większej komórki (A1), która będzie służyła jako nagłówek.

Scalenie kilku komórek sąsiadujących ze sobą w poziomie lub w pionie powoduje utworzenie jednej większej komórki wyświetlanej w wielu kolumnach lub wierszach. W poniższym przykładzie użycie polecenia Scal i wyśrodkuj powoduje wyśrodkowanie tekstu w scalonej komórce.

Tekst w scalonej komórce

Ważne :  Po scaleniu wielu komórek w scalonej komórce jest wyświetlana zawartość tylko jednej komórki (lewej górnej w przypadku języków pisanych od lewej do prawej lub prawej górnej w językach pisanych od prawej do lewej). Zawartość pozostałych scalanych komórek jest usuwana.

Scaloną komórkę można ponownie podzielić na osobne komórki. W razie zapomnienia lokalizacji scalonych komórek można je szybko odnaleźć przy użyciu polecenia Znajdź.

Uwaga :  Nie można podzielić niescalonej komórki. Aby wyszukać informacje na temat sposobu dzielenia zawartości niescalonej komórki na wiele komórek, zobacz Rozkładanie zawartości komórki do sąsiadujących kolumn.

Co chcesz zrobić?

Scalanie komórek sąsiadujących ze sobą

Dzielenie scalonej komórki

Znajdowanie scalonych komórek

Scalanie komórek sąsiadujących ze sobą

 1. Zaznacz sąsiadujące ze sobą komórki, które chcesz scalić.

  Uwaga : Należy dopilnować, aby dane, które mają być wyświetlane w scalonej komórce, znajdowały się w lewej górnej komórce zaznaczonego zakresu. W scalonej komórce pozostaną tylko dane z lewej górnej komórki. Dane z pozostałych komórek w zaznaczonym zakresie zostaną usunięte. Wszystkie potrzebne dane z tych komórek należy przed scaleniem skopiować do innej lokalizacji.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Wyrównanie kliknij przycisk Scal i wyśrodkuj.

  Obraz Wstążki programu Excel

  Komórki zostaną scalone w wierszu lub w kolumnie, a zawartość komórki zostanie wyśrodkowana w scalonej komórce. Aby scalić komórki bez wyśrodkowania, kliknij strzałkę obok przycisku Scal i wyśrodkuj, a następnie kliknij polecenie Scal wszystkie lub Scal komórki.

  Uwaga : Jeśli przycisk Scal i wyśrodkuj jest niedostępny, zaznaczone komórki mogą się znajdować w trybie edycji lub w tabeli programu Excel. Aby anulować tryb edycji, naciśnij klawisz ENTER. Scalenie komórek znajdujących się w tabeli programu Excel jest niemożliwe.

 3. Aby zmienić wyrównanie tekstu w scalonej komórce, zaznacz tę komórkę, a następnie kliknij dowolny przycisk wyrównania w grupie Wyrównanie na karcie Narzędzia główne.

  Uwaga : 

 4. Odwołania do formuł w innych komórkach zostaną automatycznie dostosowane tak, aby używały odwołania do scalonej komórki.

 5. Ponieważ sortowanie wymaga, aby wszystkie komórki, które mają być sortowane, miały ten sam rozmiar, nie można sortować zakresu zawierającego kombinację komórek scalonych i niescalonych.

Początek strony

Dzielenie scalonej komórki

Aby rozdzielić scaloną komórkę, najpierw należy ją zaznaczyć.

 1. Zaznacz scaloną komórkę, którą chcesz rozdzielić.

  Zaznaczenie scalonej komórki spowoduje, że przycisk Scal i wyśrodkuj Obraz przycisku w grupie Wyrównanie na karcie Narzędzia główne zostanie wyświetlony jako wybrany.

  Obraz Wstążki programu Excel

 2. Aby rozdzielić scaloną komórkę, kliknij przycisk Scal i wyśrodkuj Obraz przycisku lub kliknij strzałkę obok przycisku Scal i wyśrodkuj, a następnie kliknij pozycję Rozdziel komórki.

  Porada :  Natychmiast po scaleniu komórek można także rozdzielić je, klikając przycisk Cofnij na pasku narzędzi Szybki dostęp lub naciskając klawisze CTRL+Z.

  Zawartość scalonej komórki zostanie wyświetlona w lewej górnej komórce zakresu komórek utworzonych w wyniku podziału.

Początek strony

Znajdowanie scalonych komórek

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Edycja kliknij przycisk Znajdź i zaznacz.

  Obraz Wstążki programu Excel

 2. Kliknij przycisk Znajdź.

 3. Na karcie Znajdowanie kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij przycisk Formatuj.

 4. Na karcie Wyrównanie w obszarze Sterowanie tekstem zaznacz pole wyboru Scal komórki, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

 6. Aby znaleźć kolejne wystąpienie scalonej komórki, kliknij przycisk Znajdź następny.

Program Excel zaznaczy kolejną scaloną komórkę w arkuszu.

 • Aby znaleźć wszystkie scalone komórki, kliknij przycisk Znajdź wszystko.

Program Excel wyświetli listę wszystkich scalonych komórek w dolnej sekcji okna dialogowego Znajdowanie i zamienianie. Wybranie scalonej komórki z tej listy powoduje zaznaczenie jej przez program Excel w arkuszu.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×