Scalanie i rozdzielanie komórek w programie Excel dla komputerów Mac

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Funkcja scalania umożliwia łączenie dwóch lub większej liczby komórek w celu utworzenia nowej, większej komórki. Jest to doskonały sposób na utworzenie etykiety obejmującej kilka kolumn.

W poniższym przykładzie komórki A1, B1 i C1 zostały scalone w celu utworzenia etykiety „Sprzedaż miesięczna”, opisującej informacje w wierszach od 2 do 7.

Scalanie komórek nad innymi komórkami

Scalanie komórek

 1. Zaznacz co najmniej dwie sąsiadujące komórki, które chcesz scalić.

  Ważne : Upewnij się, że dane, które mają się znaleźć w scalonej komórce, znajdują się w lewej górnej komórce. Dane w pozostałych scalanych komórkach zostaną usunięte. Aby zachować dane w pozostałych komórkach, skopiuj je do innego miejsca w arkuszu przed scaleniem.

 2. Na karcie Narzędzia główne wybierz pozycję Scal i wyśrodkuj.

  Na karcie Narzędzia główne wybierz pozycję Scal i wyśrodkuj

Porady : 

 • Jeśli pozycja Scal i wyśrodkuj jest wygaszona, upewnij się, że nie edytujesz komórki oraz że komórki, które chcesz scalić, nie są sformatowane jako tabela programu Excel. Komórki sformatowane jako tabela zwykle zawierają naprzemiennie cieniowane wiersze oraz filtry w nagłówkach kolumn.

 • Aby scalić komórki bez wyśrodkowania, kliknij strzałkę obok przycisku Scal i wyśrodkuj, a następnie kliknij polecenie Scal wszystkie lub Scal komórki.

 • Jeśli zmienisz zdanie, możesz zawsze podzielić scalone komórki.

Dzielenie tekstu i umieszczanie go w różnych komórkach

Tekst umieszczony w jednej lub kilku komórkach można rozdzielić na wiele komórek. Jest to funkcja przeciwna do funkcji łączenia, za pomocą której można połączyć tekst z dwóch lub kilku komórek w jednej komórce. Jeśli na przykład w kolumnie umieszczono imiona i nazwiska, można je rozdzielić osobno do kolumny z imionami i kolumny z nazwiskami, jak w poniższym przykładzie:

Tekst przed i po rozdzieleniu na różne kolumny

Przejdź na kartę Dane> Tekst jako kolumny, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora. Oto kompletny opis tej procedury:

 1. Zaznacz komórkę lub kolumnę zawierającą tekst, który chcesz rozdzielić.

  Uwaga :  Wybierz odpowiednią liczbę wierszy, nie wychodząc jednak poza jedną kolumnę. Upewnij się, że po prawej stronie jest dostępna wystarczająca liczba pustych kolumn, aby nie nadpisać żadnych informacji. Jeśli brakuje pustych kolumn, dodaj je.

 2. Kliknij pozycję Dane > Tekst jako kolumny.

  Kliknięcie pozycji Tekst jako kolumny na karcie Dane

 3. Zostanie uruchomiony Kreator konwersji tekstu na kolumny. Kliknij pozycję Rozdzielany > Dalej.

 4. Zaznacz pole wyboru Spacja i wyczyść pozostałe pola wyboru lub zaznacz pola wyboru Przecinek i Spacja, jeśli w ten sposób jest rozdzielony tekst (Nowakowska, Lidia — przecinek i spacja między nazwiskiem a imieniem). Podgląd danych możesz wyświetlić w oknie Podgląd danych.

  Krok 2 w kreatorze, w obszarze ograniczników: wybieranie sposobu dzielenia danych; w obszarze podglądu można sprawdzić wygląd danych

 5. Kliknij przycisk Dalej.

 6. W tym kroku możesz wybrać format nowych kolumn lub pozwolić, aby ta czynność została wykonana automatycznie w programie Excel. Aby wybrać własny format, zaznacz go — na przykład Tekst — kliknij drugą kolumnę danych w oknie Podgląd danych, a następnie kliknij ponownie ten sam format. Powtórz te czynności dla wszystkich kolumn w oknie podglądu.

  Krok 3 w kreatorze, wybrana opcja Tekst

 7. Kliknij przycisk Obraz przycisku Zwiń okno dialogowe po prawej stronie pola Miejsce docelowe, aby zwinąć okno dialogowe.

 8. Zaznacz komórki w arkuszu, w których chcesz wkleić rozdzielone dane. Jeśli na przykład imię i nazwisko są rozdzielane osobno na kolumnę imion i kolumnę nazwisk, zaznacz odpowiednią liczbę komórek w dwóch sąsiadujących kolumnach.

  Zaznaczenie miejsca, w którym będą wklejone rozdzielone komórki

 9. Kliknij przycisk Przycisk Rozwiń , aby rozwinąć okno dialogowe, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  Kliknięcie przycisku Rozwiń

Początek strony

Masz pytanie dotyczące konkretnej funkcji?

Zadaj pytanie na forum społeczności programu Excel

Pomóż w ulepszaniu programu Excel

Masz sugestie dotyczące możliwości ulepszenia następnej wersji programu Excel? Jeśli tak, zapoznaj się z tematami w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×