Scalanie i rozdzielanie komórek

Scalanie i rozdzielanie komórek

Nie można podzielić pojedynczej komórki, ale można wywołać wrażenie, że komórka została podzielona, przez scalenie komórek nad nią. Przykład: chcesz podzielić komórkę A2 na trzy komórki, które będą wyświetlane obok siebie poniżej komórki A1 (chcesz użyć komórki A1 jako nagłówka). Podzielenie komórki A2 nie jest możliwe, ale można osiągnąć podobny efekt przez scalenie komórek A1, B1 i C1 w jedną komórkę. Następnie możesz wprowadzić dane w komórkach A2, B2 i C2. Te trzy komórki będą wyświetlane tak, jakby zostały podzielone poniżej jednej dużej komórki (A1), która pełni rolę nagłówka. Obejrzyj ten krótki klip wideo, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Scalenie dwóch lub większej liczby komórek sąsiadujących ze sobą w poziomie lub w pionie powoduje utworzenie jednej dużej komórki wyświetlanej w wielu kolumnach lub wierszach. W poniższym przykładzie użyto polecenia Scal i wyśrodkuj, aby wyśrodkować tekst w scalonej komórce.

Tekst w scalonej komórce

Ważne:  Po scaleniu wielu komórek w scalonej komórce wyświetlana jest zawartość tylko jednej komórki (lewa górna komórka w przypadku języków z zapisem od lewej do prawej lub prawa górna komórka w przypadku języków z zapisem od prawej do lewej). Zawartość pozostałych scalanych komórek zostaje usunięta.

Po scaleniu komórek można ponownie rozdzielić scaloną komórkę na odrębne komórki. Jeśli nie pamiętasz, gdzie znajdują się scalone komórki, możesz użyć polecenia Znajdź, aby je szybko zlokalizować.

Uwaga:  Nie można podzielić komórki, która nie została scalona. Jeśli chcesz uzyskać informacje o tym, jak podzielić zawartość niescalonej komórki na wiele komórek, zobacz sekcję Dzielenie zawartości komórki na sąsiadujące kolumny.

Scalanie komórek

Funkcja scalania umożliwia łączenie dwóch lub większej liczby komórek w celu utworzenia nowej, większej komórki. Jest to doskonały sposób na utworzenie etykiety obejmującej kilka kolumn. Na przykład w poniższym przykładzie komórki A1, B1 i C1 zostały scalone w celu utworzenia etykiety „Sprzedaż miesięczna”, opisującej informacje w wierszach od 2 do 7.

Scalanie komórek nad innymi komórkami

 1. Zaznacz co najmniej dwie sąsiadujące komórki, które chcesz scalić.

  Ważne: Upewnij się, że dane, które mają się znaleźć w scalonej komórce, znajdują się w lewej górnej komórce. Dane w pozostałych scalanych komórkach zostaną usunięte. Aby zachować dane w pozostałych komórkach, skopiuj je do innego miejsca w arkuszu przed scaleniem.

 2. Kliknij pozycję Narzędzia główne > Scal i wyśrodkuj.

  Przycisk Scal i wyśrodkuj

  Jeśli opcja Scal i wyśrodkuj jest wyszarzona, upewnij się, że nie edytujesz komórki, a komórki, które chcesz scalić, nie znajdują się w tabeli.

  Porada:  Aby scalić komórki bez wyśrodkowania, kliknij strzałkę obok przycisku Scal i wyśrodkuj, a następnie kliknij polecenie Scal wszystkie lub Scal komórki.

  Jeśli zmienisz zdanie, możesz zawsze podzielić scalone komórki.

Dzielenie scalonych komórek

Aby rozdzielić komórki natychmiast po ich scaleniu, naciśnij klawisze Ctrl+Z. W innym przypadku kliknij pozycję Scal i wyśrodkuj, aby rozdzielić scalone komórki.

 1. Zaznacz scalone komórki, które chcesz rozdzielić.

Porada:  Skorzystaj z polecenia Znajdź, aby znaleźć wszystkie scalone komórki w arkuszu.

 1. Kliknij kartę Narzędzia główne > Scal i wyśrodkuj.

Przycisk Scal i wyśrodkuj

Porada: Możesz również kliknąć strzałkę obok przycisku Scal i wyśrodkuj, a następnie kliknąć pozycję Rozdziel komórki.

Po rozdzieleniu scalonych komórek ich zawartość jest przenoszona do lewej górnej komórki.

Sytuacja przed rozdzieleniem komórek i po nim

Początek strony

Scalanie sąsiadujących komórek

 1. Zaznacz co najmniej dwie sąsiadujące komórki, które chcesz scalić.

  Uwaga: Upewnij się, że dane, które mają być wyświetlane w scalonej komórce, znajdują się w lewej górnej komórce zaznaczonego zakresu. Tylko dane z lewej górnej komórki pozostaną w scalonej komórce. Dane z pozostałych komórek z zaznaczonego zakresu zostaną usunięte. Skopiuj ewentualne potrzebne dane do innej lokalizacji w arkuszu przed scaleniem.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Wyrównanie kliknij przycisk Scal i wyśrodkuj.

  Przycisk Scal i wyśrodkuj w grupie Wyrównanie

  Komórki zostaną scalone w wierszu lub kolumnie, a zawartość komórki zostanie wyśrodkowana w scalonej komórce. Aby scalić komórki bez wyśrodkowania, kliknij strzałkę obok przycisku Scal i wyśrodkuj, a następnie kliknij polecenie Scal wszystkie lub Scal komórki.

  Uwaga:  Jeśli przycisk Scal i wyśrodkuj nie jest dostępny, być może zaznaczone komórki są w trybie edycji lub znajdują się wewnątrz tabeli programu Excel. Aby anulować tryb edycji, naciśnij klawisz ENTER. Nie można scalić komórek, które znajdują się wewnątrz tabeli programu Excel.

 3. Aby zmienić wyrównanie tekstu w scalonej komórce, zaznacz komórkę, a następnie kliknij jeden z przycisków wyrównania w grupie Wyrównanie na karcie Narzędzia główne.

  Uwaga: 

 4. Odwołania formuł w innych komórkach są automatycznie dostosowywane, aby używać odwołania do scalonej komórki.

 5. Ponieważ sortowanie wymaga, aby wszystkie sortowane komórki miały taki sam rozmiar, nie można sortować zakresu, który zawiera zarówno scalone, jak i niescalone komórki.

Dzielenie scalonej komórki

Aby rozdzielić scaloną komórkę, należy ją najpierw zaznaczyć.

 1. Zaznacz scaloną komórkę, którą chcesz rozdzielić.

  Po zaznaczeniu scalonej komórki przycisk Scal i wyśrodkuj Obraz przycisku w grupie Wyrównanie na karcie Narzędzia główne również zostanie wyświetlony jako zaznaczony.

  Przycisk Scal i wyśrodkuj w grupie Wyrównanie

 2. Aby rozdzielić scaloną komórkę, kliknij przycisk Scal i wyśrodkuj Obraz przycisku lub strzałkę obok przycisku Scal i wyśrodkuj, a następnie kliknij polecenie Rozdziel komórki.

  Porada:  Zaraz po scaleniu komórek możesz także rozdzielić je, klikając pozycję Cofnij na pasku narzędzi Szybki dostęp lub naciskając klawisze CTRL + Z.

  Zawartość scalonej komórki pojawi się w lewej górnej komórce zakresu rozdzielonych komórek.

Znajdowanie scalonych komórek

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Edytowanie kliknij przycisk Znajdź i zaznacz.

  Obraz Wstążki programu Excel

 2. Kliknij pozycję Znajdź.

 3. Na karcie Znajdź kliknij przycisk Opcje, a następnie kliknij przycisk Format.

  Uwaga: Jeśli nie widzisz przycisku Format, kliknij przycisk Opcje.

 4. Na karcie Wyrównanie w obszarze Sterowanie tekstem zaznacz pole wyboru Scalaj komórki, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby znaleźć następne wystąpienie scalonej komórki, kliknij przycisk Znajdź następny.

   Program Excel zaznaczy następną scaloną komórkę w arkuszu.

  • Aby znaleźć wszystkie scalone komórki, kliknij przycisk Znajdź wszystko.

   Program Excel wyświetli listę wszystkich scalonych komórek w dolnej części okna dialogowego Znajdowanie i zamienianie. Po zaznaczeniu scalonej komórki na tej liście program Excel zaznaczy ją w arkuszu.

Początek strony

Czy wiesz?

Jeśli nie masz subskrypcji usługi Office 365 ani najnowszej wersji pakietu Office, możesz ją teraz wypróbować:

Wypróbuj usługę Office 365 lub najnowszą wersję programu Excel

Masz pytanie dotyczące konkretnej funkcji?

Zadaj pytanie na forum społeczności programu Excel

Pomóż w ulepszaniu programu Excel

Masz sugestie dotyczące możliwości ulepszenia następnej wersji programu Excel? Jeśli tak, zapoznaj się z tematami w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel

Zobacz też

Omówienie formuł w programie Excel

Jak unikać niepoprawnych formuł

Znajdowanie i poprawianie błędów w formułach

Skróty klawiaturowe i klawisze funkcyjne w programie Excel

Funkcje programu Excel (lista alfabetyczna)

Funkcje programu Excel (według kategorii)

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×