Scalanie i dzielenie komórek w tabeli

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Scalanie lub dzielenie komórek tabeli, można zmienić wygląd tabel w prezentacji programu PowerPoint.

Scalanie komórek

 1. W tabeli przeciągnij wskaźnik myszy przez komórki, które chcesz scalić.

 2. Kliknij kartę Układ.

 3. W grupie Scalanie kliknij pozycję Scal komórki.

  Zrzut ekranu pokazano grupę korespondencji seryjnej dostępne na karcie Układ tabeli przy użyciu opcji Scal komórki i Podziel komórki.

Podziel komórki

 1. W tabeli kliknij komórkę, którą chcesz podzielić.

 2. Kliknij kartę Układ.

 3. W grupie Scalanie kliknij pozycję Podziel komórki.

 4. W oknie dialogowym Dzielenie komórek zaznacz odpowiednią liczbę kolumn i wierszy, a następnie kliknij przycisk OK.

  Zrzut ekranu przedstawia okno dialogowe Podziel komórki przy użyciu opcji, aby ustawić liczbę kolumn i liczba wierszy.

Zobacz też

Dodawanie tabeli do slajdu w programie PowerPoint 2016 dla komputerów Mac

Zmienianie stylu tabeli

Scalanie komórek

 1. W tabeli przeciągnij wskaźnik myszy przez komórki, które chcesz scalić.

 2. Kliknij kartę Układ tabeli.

 3. W obszarze komórki kliknij przycisk Scal.

  Karta Układ tabel, grupa Komórki

Podziel komórki

 1. W tabeli kliknij komórkę, którą chcesz podzielić.

 2. Kliknij kartę Układ tabeli.

 3. W obszarze komórki kliknij polecenie Podziel.

  Karta Układ tabel, grupa Komórki

 4. W oknie dialogowym wybierz liczbę kolumn i wierszy, które mają.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×