Scalanie elementów z wieloma kalendarzami

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Elementy kalendarza w dwóch plików danych programu Outlook (pst) lub kalendarz folderami okienko nawigacji można połączyć, tak, aby wyświetlane w kalendarzu.

Uwaga : Scalanie elementów zapisuje wszystkie elementy w jednym kalendarzu. Jeśli jednak chcesz kontynuować zapisywanie elementów w różnych kalendarzach, ale wyświetlać je razem lepiej przy użyciu funkcji nakładki kalendarz. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Wyświetlanie kalendarzy obok siebie lub w trybie nakładki.

Scalanie informacji z kalendarza jest procesem dwuetapowym. Najpierw są eksportowane elementy z jednego kalendarza. Drugi informacje wyeksportowanego kalendarza zostały zaimportowane, tak aby scalone z kalendarzem miejscu są wyświetlane wszystkie elementy kalendarza.

Eksportowanie informacji z kalendarza

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Opcje.

 3. Kliknij pozycję Zaawansowane.

 4. W obszarze Eksport kliknij przycisk Eksportuj.

 5. Kliknij pozycję Eksport do pliku, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. Kliknij pozycję Plik danych programu Outlook (pst), a następnie kliknij przycisk Dalej.

 7. Kliknij folder Kalendarz, który chcesz wyeksportować, wyczyść pole wyboru Uwzględnij podfoldery, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 8. W polu Zapisz eksportowany plik jako wprowadź lokalizację folderu i nazwę pliku lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać folder, a następnie wprowadź nazwę pliku.

 9. Kliknij przycisk Zakończ.

Uwaga : Eksportowanie elementów kalendarza tworzy kopię elementy, ale nie powoduje usunięcia elementów z dowolnego kalendarza.

Importowanie informacji z kalendarza

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij przycisk Otwórz.

 3. Kliknij przycisk Importuj.

 4. Kliknij pozycję Import z innego programu lub pliku, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Kliknij pozycję Plik danych programu Outlook (pst), a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać plik, który został utworzony w poprzedniej sekcji, a następnie kliknij przycisk OK.

 7. W obszarze Opcje kliknij pozycję Nie importuj duplikatów, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 8. W obszarze Wybierz folder, aby zaimportować z kliknij folder Kalendarz.

 9. Wyczyść pole wyboru Uwzględnij podfoldery.

 10. Kliknij pozycję Importuj elementy do tego samego folderu. Jeśli masz wiele kont może być różnych plików danych programu Outlook. Kliknij miejsce, w którym chcesz pozycje kalendarza konto miejsca docelowego.

 11. Kliknij przycisk Zakończ.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×