Scalanie, dzielenie i usuwanie komórek tabeli

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Można łatwo zmienić wygląd tabel w prezentacji programu PowerPoint, łączenie, dzielenie lub usuwanie komórek tabeli.

Scalanie komórek tabeli

Aby połączyć dwa lub więcej komórek tabeli w tym samym wierszu lub kolumnie w jedną komórkę, wykonaj następujące czynności:

 1. Na slajdzie zaznacz komórki, które chcesz połączyć.

  Porada: Nie jest możliwe zaznaczyć wiele niesąsiadujących komórek.

 2. W obszarze Narzędzia tabel na karcie Układ w grupie Scalanie kliknij Scal komórki.

  Scalanie lub dzielenie komórek

Porada: Można również wymazywanie obramowania komórek do scalenia komórek tabeli. W obszarze Narzędzia tabel na karcie Projektowanie w grupie Rysowanie obramowań kliknij przycisk Gumka, a następnie kliknij obramowanie komórek, które chcesz wymazać. Po zakończeniu naciśnij klawisz ESC.

Początek strony

Dzielenie komórek tabeli

Aby podzielić komórkę tabeli na większej liczby komórek, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij komórkę tabeli, którą chcesz podzielić.

 2. W obszarze Narzędzia tabel na karcie Układ w grupie Scalanie kliknij pozycję Podziel komórki, a następnie wykonaj jedną lub więcej z następujących czynności:

  Scalanie lub dzielenie komórek

  • Aby podzielić komórkę pionowo, w polu Liczba kolumn, wprowadź liczbę nowych komórek, które mają.

  • Aby podzielić komórkę poziomo, w polu Liczba wierszy wprowadź liczbę nowych komórek, które mają.

  • Aby podzielić komórkę poziomo i pionowo, w polu Liczba kolumn wprowadź liczbę nowych kolumn, które mają, a następnie w polu Liczba wierszy wprowadź liczbę nowych wierszy, które mają.

Początek strony

Usuwanie zawartości komórki

 • Zaznacz komórki, które chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

  Uwaga: Usunięcie zawartości komórki nie powoduje usunięcia komórki. Aby usunąć komórkę, musisz najpierw Scal komórki tabeli lub Usuwanie wiersza lub kolumny.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×