Scalanie danych z różnych formularzy

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Zależnie od projektu formularza istnieje możliwość wybrania wielu zapisanych formularzy i scalenia danych z określonych formantów tych formularzy w jeden formularz. Jest to przydatne przy porównywaniu lub podsumowywaniu danych z kilku formularzy. Można też scalać dane z formularzy zapisanych w folder formularzy programu InfoPath w programie Microsoft Office Outlook 2007 lub w bibliotece dokumentów w witrynie, w której jest uruchomiony program Microsoft Windows SharePoint Services.

Podczas scalania formularzy program InfoPath tworzy nowy formularz, który zawiera skonsolidowane dane.

Uwaga : Domyślnie scalane są tylko pewne części wybranych formularzy, takie jak dane z tabela powtarzająca się lub sekcja powtarzająca się albo dane skojarzone z kontrolka listy lub pole tekstu sformatowanego.

  1. Wpisz lub wprowadź odpowiednie dane w formularzu albo otwórz istniejący formularz (plik xml).

  2. W menu Plik kliknij polecenie Scal formularze.

    Uwaga : Jeśli scalanie formularzy nie zostało włączone w tryb projektowania, polecenie Scal formularze jest niedostępne.

  3. W oknie dialogowym Scalanie formularzy zaznacz pliki, które chcesz scalić, a następnie kliknij przycisk Scal.

    Porada : Aby zaznaczyć następujące po sobie pliki, kliknij pierwszy plik, naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, a następnie kliknij ostatni plik. Aby zaznaczyć pliki, które nie następują kolejno po sobie, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, a następnie kliknij każdy plik.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×