Scalanie danych formularzy poczty e-mail programu InfoPath w programie Outlook

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli używasz już formularzy programu Microsoft Office InfoPath dla zadań, takich jak przesyłanie tygodniowych raportów o stanie, a jeśli Zarządzanie wiadomościami e-mail za pomocą Microsoft Office Outlook 2007 formularzy poczty e‑mail programu InfoPath może ułatwić usprawnianie procesów, których używasz do współpracy i udostępniania danych. Jest tak, ponieważ można otwierać, wypełnianie i przesyłanie formularzy programu InfoPath z poziomu Office Outlook 2007, bez konieczności otwierania programu InfoPath. Jeśli zostanie wyświetlony formularz poczty e-mail programu InfoPath, można odpowiedzieć na nią, Prześlij go dalej i zapisać go tak samo jak inne elementy w Office Outlook 2007.

Jeśli włączysz scalania formularzy w szablon formularza programu InfoPath, użytkownicy mogli scalać formularzy poczty e-mail programu InfoPath, które są przechowywane w folderze Office Outlook 2007, takich jak folder formularzy programu InfoPath. Przez scalanie formularzy, można konsolidować dane z wielu różnych formularzy w jeden formularz. Jest to przydatne, gdy chcesz porównać i podsumowywanie danych z kilku powiązanych formularzy. Na przykład może być przydatne w przypadku kierownika, którego zespół wypełnia tygodniowy formularzy raport stanu w celu scalanie danych z tych formularzy w jednym raportu podsumowującego dla jej dyrektor.

Uwagi: 

 • Możesz tylko zapisać scalonych danych jako formularza programu InfoPath. Nie można zapisać danych jako formularza wiadomości e-mail programu InfoPath w Office Outlook 2007.

 • Podczas scalania formularzy poczty e‑mail programu InfoPath jest tworzony nowy formularz. Ten nowy formularz jest oparty na tym samym szablonie formularza jako formularzy poczty e-mail programu InfoPath, które zostały wybrane do scalenia.

Scalanie formularzy poczty e-mail programu InfoPath

 1. W widoku folderu w Office Outlook 2007 zaznacz formularze, które chcesz scalić.

  Porada: Aby zaznaczyć wiele elementów, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL i zaznacz poszczególne elementy, lub naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT i wybierz zakres elementów.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy wybrane formularze, wskaż pozycję Akcje programu InfoPath w menu skrótów, a następnie kliknij Scalanie formularzy.

  Program InfoPath otwiera od utworzenia nowego formularza, który zawiera scalonych danych. Nowy formularz jest oparty na tym samym szablonie formularza jako wybranych formularzy programu InfoPath w wiadomości e-mail.

  Uwaga: Podczas scalania formularzy poczty e‑mail programu InfoPath scalonych danych z powtarzających się formantów może zawierać pusty wiersz. Na przykład jeśli scalania formularzy raportów z wydatków trzy zawierające rekordy, które zawierają pojedynczy wiersz kosztów w tabeli powtarzanej, tabela powtarzana w formularzu poczty e-mail programu InfoPath, który zawiera scalonych danych może zawierać pusty wiersz, a następnie trzech wierszy danych z każdego z innych formularzy poczty e-mail programu InfoPath.

 3. Aby zapisać formularz, który zawiera scalonych danych, w menu plik kliknij polecenie Zapisz jako, przejdź do lokalizacji, w której chcesz zapisać formularz, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Porada: Można także analizować dane z formularzy poczty e-mail programu InfoPath za pomocą eksportowania danych formularzy. Możesz wyeksportować z jednego lub więcej formularzy poczty e-mail programu InfoPath danych formularza do skoroszytu Microsoft Office Excel 2007. Formularz programu InfoPath można wyeksportować jako osobne pliki XML, które mogą być zapisywane, a później otworzyć przy użyciu programu InfoPath. Można także eksportować dane formularzy w jeden formularz poczty e-mail programu InfoPath do dodatkowe obsługiwane formaty plików. Znajdowanie informacji na temat eksportowania formularzy poczty e‑mail programu InfoPath w sekcji Zobacz też.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×