Samouczek: tworzenie raportów programu Power View opartych na mapie

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Abstrakcyjne:    Jest to trzecia samouczka w serii. W pierwszej instrukcji, Importowanie danych do programu Excel 2013 i tworzenie modelu danychutworzona skoroszytu programu Excel od podstaw przy użyciu zaimportowane z wielu źródeł danych i jego Model danych został utworzony automatycznie przez program Microsoft Excel. Druga samouczkarelacji Rozszerzanie modelu danych przy użyciu programu Excel 2013, dodatku Power Pivot i języka DAX, materiału sposobów rozszerzania modelu danych i utworzone hierarchii w danych.

W tym samouczku pokażemy, jak za pomocą rozszerzonego modelu danych można tworzyć atrakcyjne raporty obejmujące liczne wizualizacje obsługiwane w programie Power View.

Niniejszy samouczek zawiera następujące sekcje:

Tworzenie raportu programu Power View

Tworzenie pól obliczeniowych dla programu Power View i tabel przestawnych

Ustawianie pól domyślnych, zachowania tabeli i kategorii danych

Punkt kontrolny i test

Na końcu tego samouczka jest umieszczony test, który można wykonać, aby sprawdzić stopień opanowania materiału.

W tej serii samouczków użyto danych opisujących medale olimpijskie, kraje będące gospodarzami oraz różne wydarzenia sportowe na igrzyskach olimpijskich. W tej serii są dostępne następujące samouczki:

 1. Importowanie danych do programu Excel 2013 i tworzenie modelu danych

 2. Rozszerzanie relacji modelu danych przy użyciu programu Excel 2013, dodatku Power Pivot i języka DAX

 3. Tworzenie raportów programu Power View opartych na mapie

 4. Dodawanie danych internetowych i ustawianie wartości domyślnych raportu programu Power View

 5. Dodatek Power Pivot — pomoc

 6. Tworzenie atrakcyjnych raportów programu Power View — część 2

Sugerujemy zapoznawanie się z poszczególnymi samouczkami zgodnie z ich kolejnością.

Samouczki za pomocą programu Excel 2013 Power Pivot włączone. Aby uzyskać instrukcje dotyczące włączania Power Pivot, kliknij tutaj.

Tworzenie raportu programu Power View

W poprzedniej samouczków utworzono skoroszytu programu Excel z tabeli przestawnej, zawierającym dane o dotyczących medali Olimpijskich i zdarzeń. Jeśli nie możesz ukończyć poprzednim samouczku, możesz pobrać skoroszyt od końca poprzednim samouczku tutaj.

W tej sekcji utworzymy raport programu Power View w celu wizualnego zaprezentowania danych dotyczących igrzysk olimpijskich.

 1. W programie Excel kliknij przycisk Wstaw > raporty > raportów programu Power View.

  Wstawianie raportu programu Power View

 2. Pusty raport programu Power View zostanie wyświetlony arkusz w skoroszycie.

  Pusty raport programu Power View w programie Excel

 3. W obszarze Pola programu Power View kliknij strzałkę obok pozycji Hosts, aby ją rozwinąć, a następnie kliknij pozycję City.

 4. Rozwiń tabelę medale , a następnie kliknij przycisk Sport. Dzięki temu Sport obok miasta w polu Lista programu Power View, jak pokazano na poniższym obrazie.
  Nowa tabela w programie Power View

 5. W obszarze pola Pola programu Power View kliknij strzałkę obok pozycji Sport i wybierz pozycję liczność (Niepuste). Teraz programu Power View jest zliczania wydarzeń sportowych zamiast pozycje, jak pokazano na poniższym obrazie.

  Tworzenie zestawienia liczby wydarzeń sportowych zamiast listy

 6. Na wstążce wybierz pozycję PROJEKT > Przełączanie wizualizacji > Mapa. Karta PROJEKTOWANIE jest dostępna tylko w przypadku wybrania tabeli programu Power View. Podczas przechodzenia do wizualizacji Mapa może zostać wyświetlone ostrzeżenie dotyczące włączenia zawartości zewnętrznej.

 7. Teraz wizualizacja jest przedstawiona na mapie, a nie w tabeli. Niebieskie kółka różnych rozmiarów widoczne na mapie oznaczają liczbę różnych wydarzeń sportowych odbywających się w poszczególnych miastach będących gospodarzami igrzysk olimpijskich. Jeszcze ciekawsze może być przedstawienie tych wydarzeń z podziałem na imprezy letnie i zimowe.

 8. Aby jak najlepiej wykorzystać miejsce w raporcie, zwiń obszar Filtry. Kliknij strzałkę w prawym górnym rogu obszaru Filtry.

 9. W obszarze Pola programu Power View rozwiń medale. Przeciągnij pole świąteczne dół do obszaru kolorów. Lepsze to: mapy zostaną wyświetlone niebieskie bąbelki — sportowych letnich i czerwony dymków zima sportowych, jak pokazano na poniższym obrazie. Możesz zmienić rozmiar wizualizacji, przeciągając jego narożnikach.

  Tworzenie wizualizacji na mapie

Masz już raport programu Power View z wizualizacją liczby wydarzeń sportowych w różnych lokalizacjach. Jest on przedstawiony na mapie, kodowany kolorami i uwzględnia podział na sporty letnie i zimowe. Wystarczyło tylko kilka kliknięć.

Tworzenie pól obliczeniowych dla programu Power View i tabel przestawnych

Program Power View tworzy wizualizacje za pomocą odpowiedniego modelu danych. Za pomocą dodatku Power Pivot i języka DAX można rozszerzyć model danych, tworząc formuły niestandardowe, a następnie utworzyć raporty na podstawie tych formuł oraz obliczenia w tabelach przestawnych i programie Power View.

Tworzenie pola obliczeniowego w Power Pivot

 1. W programie Excel kliknij pozycję Power Pivot > Model danych > Zarządzaj, aby wyświetlić okno Power Pivot.

 2. Wybierz pozycję tabeli Medals . Upewnij się, że jest wyświetlana w obszarze obliczeń. Obszar obliczeń znajduje się poniżej tabeli danych i służy do tworzenia, edytowania i zarządzanie pól obliczeniowych. Aby wyświetlić obszar obliczeń, wybierz pozycję Narzędzia główne > widoku > obszar obliczeń, jak pokazano na poniższym obrazie.

  Obszar obliczeń w dodatku PowerPivot

 3. Załóżmy obliczyć liczbę wersji Igrzysk Olimpijskich. W obszarze obliczeń zaznacz komórkę znajdującą się bezpośrednio poniżej kolumny Edition. Na Wstążce wybierz > Autosumowanie wartości odrębnych, jak pokazano na poniższym obrazie.

  Tworzenie liczby wartości odrębnych w dodatku PowerPivot

 4. Power Pivot tworzy wyrażenie języka DAX dla aktywnej komórki, w obszarze obliczeń. W tym przypadku Power Pivot automatyczne utworzenie następującej formuły języka DAX:

  Distinct Count of Edition:=DISTINCTCOUNT([Edition])

  Dodatkowe obliczenia w Autosumowanie są tak proste, takie jak Suma, średnia, Min, Max i innych osób.

 5. Zapisz skoroszyt programu Excel. Model danych zostanie zaktualizowany o nowe pole obliczeniowe. Kiedy wrócisz na kartę Power View w programie Excel, zobaczysz ostrzeżenie informujące o zaktualizowaniu modelu danych, które widać na poniższym obrazie.

  Ostrzeżenie powiadamiające o zmianie w modelu danych

Tej liczby wartości odrębnych pola obliczeniowego Edition użyjemy jeszcze później w samouczkach.

Tworzenie pola obliczeniowego za pomocą języka DAX w Power Pivot

Funkcja Autosumowanie jest bardzo przydatna, ale są sytuacje wymagające bardziej niestandardowych obliczeń. Formuły DAX można tworzyć w obszarze obliczeń — podobnie jak w przypadku tworzenia formuł w programie Excel. Utwórzmy formułę DAX, a następnie sprawdźmy, czy pojawi się w naszym modelu danych, a w rezultacie — czy zostanie udostępniona w tabeli przestawnej i programie Power View.

 1. Otwórz okno Power Pivot. W obszarze obliczeń zaznacz komórkę bezpośrednio poniżej obliczeń Autosumowanie wykonywane w poprzedniej sekcji, jak pokazano na poniższym obrazie.

  Tworzenie formuł DAX w obszarze obliczeń dodatku PowerPivot

 2. Wykonajmy obliczenie procentowe z uwzględnieniem wszystkich medali. Na pasku formuły wpisz poniższą formułę DAX. Technologia IntelliSense udostępnia odpowiednie polecenia w zależności od wpisywanego tekstu. Naciskając klawisz Tab, można wybrać wyróżnioną opcję IntelliSense.

  Percentage of All Medals:=[Count of Medal]/CALCULATE([Count of Medal],ALL(Medals))

 3. Po przełączeniu się do okna programu Excel, program Excel pozwala ustalić, czy zaktualizowano modelu danych. W programie Excel zaznacz tabelę przestawną w arkuszu Arkusz1. W obszarze Pola tabeli przestawnej rozwiń tabeli Medals . U dołu okna Lista pól są dwa pola obliczeniowe, utworzonego właśnie, jak pokazano na poniższym obrazie. Wybierz pozycję procent wszystkich medale.

  Pola obliczeniowe widoczne w obszarze Pole tabeli przestawnej

 4. W tabeli przestawnej pole Percentage of All Medals jest wyświetlany po z medali. Nie jest sformatowany jako wartość procentową, więc zaznacz te pola (będzie można je wybrać w całym dokumencie, umieszczenie wskaźnika myszy na górze jednej z pole Percentage of All Medals, aż kursor przybierze kształt strzałki w dół, a następnie klikając polecenie). Po ich jest zaznaczony, kliknij przycisk główne > numer > wartość procentową. W tej samej sekcji wstążki dostosowywać liczbę z dwoma miejscami po przecinku. Tabela przestawna wygląda na poniższym obrazie.

  Tabela przestawna z wyświetlonymi danymi procentowymi

W poprzednim samouczku odfiltrowaliśmy zawartość pola Sports, uwzględniając tylko pierwsze dziesięć pozycji (alfabetycznie, od pozycji Aquatics do pozycji Boxing). Dlatego wartość procentowa w wierszu Grand Total wynosi 29,16%, a nie 100%. To znaczy, że w ramach tych pierwszych dziesięciu wydarzeń sportowych zdobyto 29,16% wszystkich medali przyznanych w czasie letnich igrzysk. Możemy również zobaczyć, że 10,88% wszystkich medali stanowiły medale za sporty wodne.

Ponieważ pole Percentage of All Medals jest w modelu danych, jest również dostępne w programie Power View.

Pola obliczeniowe można również utworzyć za pomocą karty Power Pivot w programie Power View. Bez względu na to, czy pole obliczeniowe zostało utworzone w dodatku Power Pivot, czy w programie Power View, wynik jest taki sam: model danych zostaje zaktualizowany w celu uwzględnienia pola obliczeniowego, a pole zostaje udostępnione wszystkim narzędziom klienckim.

Ustawianie pól domyślnych, zachowania tabeli i kategorii danych

Innym sposobem na usprawnienie tworzenia raportu w programie Power View jest ustawienie domyślnego zestawu pól. Po ustawieniu domyślnego zestawu pól dla tabeli wystarczy kliknąć daną tabelę w programie Power View, a domyślny zestaw pól zostanie automatycznie dodany do nowego raportu.

W tej sekcji można ustawić wartości domyślne skoroszytu pozwalające oszczędzić czas podczas tworzenia raportów.

Tworzenie domyślnego zestawu pól dla tabeli

 1. Okno dodatku Power Pivot powinno wciąż być dostępne. Jeśli nie jest, kliknij pozycję Power Pivot > Model danych > Zarządzaj. W oknie dodatku Power Pivot wybierz pozycję Narzędzia główne > Widok > Widok danych, aby upewnić się, że jest wybrana pozycja Widok danych. Zaznacz tabelę Medals.

 2. Na karcie Zaawansowane kliknij pozycję Właściwości raportów > Domyślny zestaw pól. Zostanie wyświetlone okno, które pozwala określić domyślne pola tabel tworzonych za pomocą narzędzi klienckich, takich jak program Power View.

 3. Wybierz Sport, zdarzeń, EditionID, sportowca i Medal w okienku po lewej stronie, a następnie kliknij pozycję Add - > celu ułatwienia ich pola domyślne. Upewnij się, że są wyświetlane w okienku po prawej stronie pola domyślne w kolejności, w jakiej zostały wymienione. Okno Domyślny zestaw pól wygląda na poniższym obrazie.

  Okno Domyślny zestaw pól

 4. Kliknij przycisk OK, aby zapisać domyślny zestaw pól tabeli Medals.

 5. Aby zobaczyć, jak to działa, przejdź do arkusza Power View w programie Excel.

 6. Kliknij w dowolnym miejscu pustego raportu, aby upewnić się, że nie masz zaznaczonej istniejącej wizualizacji. Arkusz Power View ma obecnie tylko jedną wizualizację — utworzoną wcześniej mapę.

 7. Na liście Pola programu Power View kliknij nazwę tabeli Medals . Program Power View utworzy tabelę i automatycznie dodaje pięć domyślne pola z tabeli medale kolejności należy określić, jak pokazano na poniższym obrazie. Jeśli przypadkowo klikniesz na trójkąt obok medale, tabeli po prostu powoduje rozszerzenie zamiast dodanie nowej tabeli z polami domyślne.

  Domyślne zestawy pól automatycznie dodane do tabeli programu Power View

Ustawianie zachowania tabeli

Domyślne zachowanie tabeli stosowane w programie Power View do automatycznego tworzenia etykiet raportu dla tabeli można samodzielnie zdefiniować. Jest to przydatne na przykład w przypadku tworzenia wizualizacji na podstawie tej samej tabeli, które są przeznaczone do wielu różnych raportów. Domyślne zachowanie tabeli przyda się nam w kilku kolejnych krokach, więc ustawmy je teraz.

 1. W oknie dodatku Power Pivot, mając zaznaczoną tabelę Medals, wybierz pozycję Zaawansowane > Właściwości raportów > Zachowanie tabeli. Zostanie wyświetlone okno, w którym można określić zachowanie tabeli.

 2. W oknie Zachowanie tabeli pozycja Identyfikator wiersza odpowiada kolumnie zawierającej tylko unikatowe klucze, bez wartości pustych. Często — ale nie zawsze — jest to klucz podstawowy tabeli. Identyfikator wiersza trzeba wybrać w pierwszej kolejności, przed wybraniem innych pozycji w tym oknie. Jako Identyfikator wiersza wybierz pozycję MedalKey.

 3. W sekcji Właściwości Zachowaj unikatowe wiersze wybierz AthleteID. Pola wybrane tutaj mieć wartości wierszy, które powinny być unikatowe, a nie powinny być grupowane, podczas tworzenia tabel przestawnych lub programu Power View raportów.

  Uwaga: Jeśli masz problemy z raportami, które nie agregacji, jak mają być, upewnij się, pole chcesz Agreguj nie jest zaznaczone w polach Zachowaj unikatowe wiersze.

 4. Na liście Etykieta domyślna wybierz klucz, który ma służyć za domyślną etykietę raportu. Wybierz pozycję Sport.

 5. Obraz domyślny Pozostaw zaznaczenie jako [bez kolumna zaznaczona], ponieważ nie zostały dodane obrazy jeszcze. Okno Zachowanie tabeli wygląda na poniższym obrazie.

  Okno Zachowanie tabeli

 6. Kliknij przycisk OK. W arkuszu programu Power View w programie Excel zaznacz tabelę, utworzonego w poprzednich krokach. Na Wstążce wybierz Projekt > tabeli > karty. Tabela utworzona zmiany w kolekcji karty; dane są takie same, ale zmieniono wizualizacji danych. Tabela wygląda teraz poniższym obrazie.
  Wizualizacje w postaci kart z uwzględnieniem domyślnego zachowania tabeli

Zauważ, że pole Sport jest większe niż inne i występuje jako nagłówek każdej karty. Dzieje się tak dlatego, że pole Sport zostało ustawione jako etykieta domyślna w oknie Zachowanie tabeli podczas pracy w dodatku Power Pivot.

Ustawianie kategorii danych dla pól

Aby program Power View dynamicznie tworzył raporty na podstawie odpowiednich danych, takich jak miejsce, pola zawierające te dane muszą zostać przydzielone do prawidłowych kategorii. Określmy kategorie dla kilku pól danych dotyczących olimpiad.

 1. W Power Pivot wybierz Hosts. Wybierz pole, NOC_CountryRegion. Z > zaawansowane właściwości raportowania > Kategoria danych: kliknij strzałkę i wybierz Kraj/Region z listy kategorii dostępnych danych, jak pokazano na poniższym obrazie.

  Kategorie danych w dodatku PowerPivot

 2. W tabeli Medals zaznacz kolumnę NOC_CountryRegion. Ponownie zmień kategorię danych na Kraj/region.

 3. Wróć do programu Excel, a następnie wybierz pozycję Arkusz programu Power View. Rozwiń tabelę medale na Pola programu Power View i zwróć uwagę, że pole NOC_CountryRegion teraz znajduje się ikona globu, obok niej. Globusa wskazuje, że NOC_CountryRegion zawiera lokalizacji geograficznej, jak pokazano na poniższym obrazie.

  Ikona lokalizacji geograficznej w obszarze Pola programu Power View

Tego położenia geograficznego będziemy używać w następnym samouczku. Nadszedł czas, aby zapisać swoją pracę, przypomnieć sobie przyswojone informacje, a następnie przejść do kolejnego samouczka.

Punkt kontrolny i test

Sprawdzanie zakresu opanowanego materiału

W tym samouczku pokazano, jak w programie Power View tworzyć wizualizacje oparte na mapie, tworzyć pola obliczeniowe pozwalające rozszerzyć model danych oraz analizować dane inną metodą. Przedstawiono także sposób tworzenia domyślnych zestawów pól dla tabeli upraszczających tworzenie nowej tabeli w programie Power View, która jest wstępnie wypełniona za pomocą domyślnego zestawu pól. Dzięki temu samouczkowi znasz już także metody definiowania domyślnego zachowania tabeli pozwalające zapewnić szybkie i spójne porządkowanie nowych tabel i opatrywanie ich etykietami.

Zdobytą tu wiedzę wykorzystasz w kolejnym samouczku z tej serii. Obecnie mamy do dyspozycji ogromne ilości danych. W następnym samouczku do modelu danych dodasz dane pochodzące z Internetu oraz obrazy, dzięki czemu raporty tworzone w programie Power View zyskają na atrakcyjności.

Oto łącze do następnego samouczka:

Samouczek: dodawanie danych internetowych i ustawianie wartości domyślnych raportu programu Power View

TEST

Chcesz sprawdzić przyswojoną wiedzę? Możesz to teraz zrobić. Poniższy test koncentruje się na funkcjach, możliwościach i wymaganiach, o których była mowa w tym samouczku. Odpowiedzi znajdziesz u dołu strony. Powodzenia!

Pytanie 1. Skąd program Power View bierze dane do tworzenia raportów programu Power View?

A. Tylko z arkuszy zawartych w programie Excel.

B. Tylko z modelu danych.

C. Tylko z danych zaimportowanych ze źródeł zewnętrznych.

D. Z modelu danych i ze wszelkich danych istniejących w arkuszach programu Excel.

Pytanie 2. Które z następujących stwierdzeń dotyczących domyślnego zestawu pól jest prawdziwe?

A. Dla całego modelu danych można utworzyć tylko jeden domyślny zestaw pól.

B. Kliknięcie nazwy tabeli w obszarze Pola programu Power View powoduje utworzenie w programie Power View wizualizacji tabeli automatycznie wypełnionej za pomocą odpowiedniego domyślnego zestawu pól.

C. Jeśli tworzysz domyślny zestaw pól dla tabeli, wszystkie inne pola w tej tabeli są wyłączone.

D. Wszystkie powyższe stwierdzenia są prawdziwe.

Pytanie 3. Które z następujących stwierdzeń dotyczących pól obliczeniowych jest prawdziwe?

A. W przypadku tworzenia pól obliczeniowych w dodatku Power Pivot są one wyświetlane w programie Power View jako pola dostępne w tabeli, w której zostały utworzone.

B. W przypadku tworzenia pól w obszarze obliczeń dodatku Power Pivot są one ukryte przed wszystkimi narzędziami klienckimi.

C. W przypadku tworzenia pól w dodatku Power Pivot są one wyświetlane jako osobne tabele we wszystkich narzędziach klienckich.

D. A i B.

Pytanie 4. Które z poniższych stwierdzeń ma zastosowanie, jeśli w oknie Domyślne zachowanie tabeli wybierzesz pole w obszarze Zachowaj unikatowe wiersze?

A. Aby dokonać agregacji pola, musisz jawnie zaznaczyć pozycję „Sumuj to pole” w obszarze Pola programu Power View.

B. Pole jest zawsze agregowane w programie Power View i w tabelach przestawnych.

C. Pole nigdy nie jest agregowane w programie Power View ani w tabelach przestawnych.

D. Zaznaczenie pola w obszarze Zachowaj unikatowe wiersze nie ma wpływu na jego zachowanie w programie Power View ani w tabelach przestawnych.

Testu swers

 1. Prawidłowa odpowiedź: B

 2. Prawidłowa odpowiedź: B

 3. Prawidłowa odpowiedź: A

 4. Prawidłowa odpowiedź: C

Uwagi: 

 • Dane i obrazy wykorzystane w tym samouczku zostały przygotowane na podstawie następujących materiałów:

 • Olympics Dataset od Guardian News & Media Ltd.

 • Obrazy flag od CIA Factbook (cia.gov)

 • Dane dotyczące populacji od Banku Światowego (worldbank.org)

 • Piktogramy dyscyplin olimpijskich od użytkowników Thadius856 i Parutakupiu

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office