Samouczek: tworzenie atrakcyjnych raportów programu Power View — część 1

Streszczenie:    Pod koniec poprzedniego samouczka, Dodawanie danych internetowych i ustawianie wartości domyślnych raportu programu Power View, skoroszyt programu Excel zawierał już pełny model danych i był gotowy do tworzenia raportów. W tym samouczku utworzysz trzy różne raporty programu Power View, zapoznasz się z rozmaitymi poradami i dowiesz się, jak utworzyć wiele innych raportów.

Niniejszy samouczek zawiera następujące sekcje:

Tworzenie interakcyjnych wykresów mapowych

Tworzenie interakcyjnych wykresów kołowych

Tworzenie interakcyjnych wykresów słupkowych i kolumnowych

Punkt kontrolny i test

Na końcu tego samouczka jest umieszczony test, który można wykonać, aby sprawdzić stopień opanowania materiału.

W tej serii samouczków użyto danych opisujących medale olimpijskie, kraje będące gospodarzami oraz różne wydarzenia sportowe na igrzyskach olimpijskich. W tej serii są dostępne następujące samouczki:

 1. Importowanie danych do programu Excel 2013 i tworzenie modelu danych

 2. Rozszerzanie relacji modelu danych przy użyciu programu Excel 2013, dodatku Power Pivot i języka DAX

 3. Tworzenie raportów programu Power View opartych na mapie

 4. Dodawanie danych internetowych i ustawianie wartości domyślnych raportu programu Power View

 5. Tworzenie atrakcyjnych raportów programu Power View — część 1

 6. Tworzenie atrakcyjnych raportów programu Power View — część 2

Sugerujemy zapoznawanie się z poszczególnymi samouczkami zgodnie z ich kolejnością.

W samouczkach jest używany program Excel 2013 z włączonym dodatkiem Power Pivot. Aby uzyskać więcej informacji o programie Excel 2013, zobacz Przewodnik Szybki start dla programu Excel 2013. Aby uzyskać wskazówki dotyczące włączania dodatku Power Pivot, zobacz Dodatek Power Pivot.

Tworzenie interakcyjnych wykresów mapowych

Tworzenia raportów w programie Power View jest łatwe i przyjemne. Dzięki temu, że są one interakcyjne, ich odbiorcy mogą klikać elementy danych, uzyskując na nie nowe spojrzenie.

W tej sekcji zbudujemy i rozszerzymy nowy wykres mapowy, a następnie utworzymy wykresy słupkowe i kołowe, które umożliwią przedstawienie danych w interesujący sposób. Po drodze dodamy nowe obliczenia do modelu danych, tak aby raporty wyglądały w odpowiedni sposób. Przejdźmy zatem do rzeczy.

Tworzenie interakcyjnego wykresu mapowego

W poprzednim samouczku został utworzony podstawowy raport mapowy przedstawiający miasta goszczące igrzyska olimpijskie. W tym modelu danych jest dostępnych więcej interesujących informacji, dlatego spróbujemy wyświetlić je na różne sposoby. Na początek utwórzmy raport mapowy programu Power View, aby wyświetlić liczbę medali zdobytych przez poszczególne kraje lub regiony, typ medalu oraz wyniki w sezonie.

 1. W programie Excel wybierz arkusz Power View1. Arkusz wygląda tak, jak na poniższym obrazie (zależnie od czynności wykonanych w poprzednich samouczkach oraz miejsca kliknięcia kanwy).

  Raport programu Power View w skoroszycie

  Utwórz nowy raport programu Power View, wybierając pozycję POWER VIEW > Wstawianie > Power View na Wstążce. Zostanie utworzony pusty arkusz raportu programu Power View. Zmień nazwę raportu na Mapa, klikając prawym przyciskiem myszy kartę u dołu i wybierając polecenie Zmień nazwę w wyświetlonym menu.

 2. Rozwiń tabelę Medals w obszarze Pola programu Power View i wybierz pozycję NOC_CountryRegion. Aby uzyskać informacje o medalach, zaznacz pole Medal. Tabela utworzona przez program Power View wygląda w następujący sposób.
  Nowa tabela programu Power View oparta na tabeli Medals

  Hmm. Nie o to nam chodziło. W tym raporcie jest wyświetlany typ zdobytego medalu według kraju lub regionu, a my chcemy uzyskać liczbę medali. W poprzednim samouczku do określania procentowej wartości zdobytych medali była używana formuła języka DAX. W celu obliczenia liczby medali również użyjemy formuły języka DAX.

 3. W dodatku Power Pivot na karcie Medals zaznacz komórkę poniżej kolumny Medal. Jeśli poniżej kolumn nie ma dostępnych żadnych komórek, Obszar obliczeń może nie być wyświetlany. Aby wyświetlić Obszar obliczeń, wybierz pozycję Narzędzia główne > Widok > Obszar obliczeń. Wpisz w komórce następującą formułę języka DAX.

  Medal Count:=COUNTA([Medal])

  Uwaga:Formuły języka DAX można utworzyć w dowolnej komórce w obszarze obliczeń,udostępniając pole obliczeniowe z danej tabeli w narzędziach klienckich, takich jak program Power View czy tabele przestawne. Zaznaczenie komórki poniżej pola Medal to dobry sposób na sprawdzenie obliczanej kolumny.

 4. Model danych w programie Excel zostanie zaktualizowany. W arkuszu Mapa obszar Pola programu Power View zawiera teraz pole Medal Count. Ponieważ pole Medal Count jest polem obliczeniowym, obok niego znajduje się mała ikona kalkulatora. Przy zaznaczonej tabeli utworzonej w poprzednim kroku usuń zaznaczenie pola Medal i zaznacz pole Medal Count. Tak lepiej. Na ekranie jest teraz wyświetlana liczba medali zdobytych przez poszczególne kraje lub regiony, jak pokazano to na poniższym rysunku.

  Tabela programu Power View z informacjami o liczbie medali

 5. Wybierz pozycję PROJEKT > Przełączanie wizualizacji > Mapa, aby wyświetlić tabelę jako mapę. Zmień rozmiar mapy, aby ją powiększyć. Po umieszczeniu wskaźnika nad dowolnym bąbelkiem na mapie zostaną wyświetlone dodatkowe informacje, jak pokazano na poniższym obrazie. Wypróbuj samodzielnie działanie tej funkcji.
  Umieść wskaźnik myszy nad danymi na mapie programu Power View, aby uzyskać dodatkowe informacje

Tworzenie interakcyjnego wykresu kołowego na mapie

Skoro mamy już wizualizację mapy, możemy uczynić ją znacznie ciekawszą. W kolejnych krokach zamienimy bąbelki na interakcyjne wykresy kołowe — zaledwie kilkoma kliknięciami.

 1. W programie Power View w obszarze Pola programu Power View przeciągnij pole Medal do pola COLOR. Każdy bąbelek na mapie stanie się dzięki temu wykresem kołowym. Rozmiary poszczególnych sekcji zależą od typu zdobytego medalu. Po wybraniu mapy zostaną wyświetlone narzędzia nawigacyjne umożliwiające jej powiększanie i przesuwanie, jak pokazano na rysunku poniżej.
  zastosowanie kolorów do wizualizacji mapy programu Power View

 2. Umieść wskaźnik myszy nad dowolnym z wykresów kołowych. Zostaną wyświetlone informacje zależne od wycinka, nad którym został umieszczony wskaźnik. Na poniższym obrazie wskaźnik myszy jest umieszczony nad czerwonym wycinkiem bąbelka Hiszpanii (ESP), a w ramach wizualizacji są wyświetlane odpowiednie informacje. Można też zauważyć, że bąbelek rozszerza się, aby ułatwić przechodzenie do pozostałych wycinków.
  Więcej informacji w wizualizacjach map — wystarczy zatrzymać wskaźnik

Udało nam się zatem utworzyć interakcyjną mapę, która umożliwia powiększanie i pomniejszanie widoku oraz wyświetlanie dodatkowych informacji przez umieszczanie wskaźnika myszy nad elementami danych.

Zauważ, że medale są po sortowane alfabetycznie, co jest ustawieniem domyślnym. Lepiej jednak, aby kolejność była następująca: złoty, srebrny, brązowy. Aby to zrobić, musimy posortować pole Medal według innej wartości.

Zmienianie kolejności sortowania pola

Aby zmienić domyślną kolejność sortowania, musimy skojarzyć pole Medal z innym polem, a następnie posortować to skojarzone pole. W tym momencie nie istnieje skojarzone pole, ale możesz je utworzyć. W tym celu trzeba wykonać kilka kroków, ale po ich ukończeniu zobaczysz, jak wygodnie i łatwo możesz dostosowywać działanie modelu danych.

 1. W programie Excel wstaw nowy arkusz po arkuszu Population. Zmień nazwę arkusza na MedalValue. Wpisz następujące dane w arkuszu w MedalValue. Możesz również je skopiować i wkleić.

Medal

MedalValue

Gold1

1

Silver

2

Bronze

3

 1. Sformatuj dane jako tabelę (znajdując się w jednej z komórek, naciśnij klawisze Ctrl + A, a następnie klawisze Ctrl + T, aby sformatować dane jako tabelę). Upewnij się, że została zaznaczona pozycja Moja tabela zawiera nagłówki w oknie Tworzenie tabeli. W obszarze PROJEKTOWANIE > Właściwości > Nazwa tabeli, nazwij tabelę MedalValue.

 2. Nadal w programie Excel wybierz pozycję Power Pivot > Tabele > Dodaj do modelu danych, aby dodać tabelę do modelu danych.

 3. W dodatku Power Pivot, wybierz pozycję Widok diagramu. Przenieś tabelę MedalValue tabeli poniżej tabeli Medale Możesz przenieść inne tabele, aby zrobić więcej miejsca. W tabeli Medals przeciągnij pole Medal do pola Medal w tabeli MedalValue i utwórz relację. Zaznacz linię między tabelami, aby wyróżnić utworzoną relację. Widok diagramu wygląda teraz tak, jak na poniższym rysunku.
  Tworzenie relacji między tabelami Medals i MedalValue

 4. W widoku Widok danych w dodatku Power Pivot zaznacz tabelę Medals Przewiń w prawo i zaznacz kolumnę zatytułowaną Dodaj kolumnę. Na pasku formuły wpisz następującą formułę języka Dax.

  =RELATED(MedalValue[MedalValue])

  Funkcja RELATED zwraca wartość z innej tabeli w modelu danych. Sortować można tylko te kolumny, które znajdują się w tej samej tabeli, dlatego wartości z tabeli MedalValue muszą istnieć w tabeli Medals. Funkcja RELATED umożliwia przeciągnięcie pola MedalValue do tabeli Medals. Zmień nazwę kolumny na Medal Value.

 5. Teraz musimy określić sposób, w jaki program Power View (i inne narzędzia klienckie) ma sortować pole Medal. Zaznacz kolumnę Medal, a następnie wybierz pozycję Narzędzia główne > Sortowanie i filtrowanie > Sortuj wg kolumny. W oknie, które zostanie wyświetlone, wybierz pozycję Medal Value jako kolumnę, według której chcesz sortować kolumnę Medal, jak pokazano na poniższym rysunku.

  Okno Sortuj według kolumny

 6. W programie Excel nowy porządek sortowania jest automatycznie odzwierciedlany w ramach utworzonej wcześniej wizualizacji, tak jak pokazano na poniższym obrazie.

  Wizualizacja mapy sortowana w wymagany sposób

Filtrowanie wizualizacji za pomocą fragmentatora

Zatem mamy już wizualizację mapową igrzysk olimpijskich. Spróbujmy teraz przefiltrować wyniki zależnie od sezonu danego wydarzenia. Można to łatwo zrobić za pomocą fragmentatorów.

 1. W programie Power View przeciągnij pole Season z tabeli Medals w obszarze Pola programu Power View na kanwę raportu. Zostanie utworzona tabela z polami Season. Będzie ona prawdopodobnie zasłaniać mapę, dlatego zmień rozmiar mapy i umieść tabelę Season obok niej.

 2. Przy zaznaczonej tabeli Season wybierz pozycję PROJEKTOWANIE > Fragmentator > Fragmentator z poziomu Wstążki. Mapę można teraz filtrować według fragmentatora Season. Wypróbuj tę funkcję. Na fragmentatorze kliknij pozycję Summer, a następnie Winter. Zwróć uwagę, że dokonanie wyboru powoduje natychmiastową aktualizuję mapy.

 3. Aby wyczyścić fragmentator i wyświetlić wszystkie wyniki, kliknij ikonę Wyczyść filtr wyświetlaną powyżej tabeli fragmentatora. Ikona jest widoczna jedynie po umieszczeniu wskaźnika myszy nad wizualizacją. Ikona Wyczyść filtr ma postać małej gumki, co pokazano na poniższym obrazie.
  Ikona Wyczyść filtr w programie Power View

Filtrowanie innych wizualizacji za pomocą mapy

Filtrowanie mapy za pomocą fragmentatorów to nie jedyna dostępna funkcja. Również samej mapy można użyć w celu interakcyjnego filtrowania innych tabel zawartych w raporcie.

 1. W programie Power View przeciągnij pole Sport z tabeli Events na kanwę raportu. Zostanie utworzona tabela Sports. Przeciągnij pole Medal Count z tabeli Medals do tabeli Sports. Raport powinien wyglądać w przedstawiony niżej sposób.

  Dodaj tabelę Sports do raportu programu Power View

  Uwaga: Jeśli w danych występują puste wartości, które chcesz usunąć, użyj okienka Filtry. Na przykład możesz zechcieć usunąć puste wartości z tabeli Sport. Jeśli okienko Filtry jest zwinięte, rozwiń pozycję Filtry, wybierz tabelę Sports, kliknij strzałkę obok pozycji Sports, wybierz pozycję (Wszystkie), aby zaznaczyć wszystkie pozycje, a następnie kliknij pozycję (Puste), aby wykluczyć puste pozycje z wizualizacji.

 2. Po kliknięciu wykresów kołowych na mapie wizualizacja tabeli Sports jest filtrowana w zależności od wybranej pozycji oraz ustawionych fragmentatorów. Wykresy kołowe, które nie są zaznaczone, są wygaszone, podobnie jak niezaznaczone wycinki danego wykresu. Na przykład kliknij Pozycję Winter we fragmentatorze Season, a następnie powiększ widok i kliknij pomarańczową część wykresu kołowego Finland — tabela Sports zostanie błyskawicznie i automatycznie dostosowana do Twojego wyboru. Finlandia zdobyła 95 srebrnych medali, z czego 11 w biatlonie, 18 w hokeju na lodzie i tak dalej. Wyniki pokazano na poniższym obrazie.

  Fragmentatory, tabele i mapy w programie Power View są interakcyjne

Tworzenie interakcyjnych wykresu słupkowego

To jeszcze nie wszystko. Warto byłoby zobaczyć rozkład medali w ramach wizualizacji mapy na podstawie wizualizacji tabeli Sport. Zamiast liczb mógłby być wyświetlany wykres słupkowy.

 1. Wybierz wizualizację tabeli Sport. Na Wstążce wybierz pozycję PROJEKT > Przełączanie wizualizacji > Wykres słupkowy > Słupkowy grupowany. Wizualizacja Sport przyjmie formę wykresu słupkowego.

 2. W ramach fragmentatora Season wybierz pozycję Summer. Zwróć uwagę, że wykres słupkowy Sport zmienia się, odzwierciedlając dyscypliny wchodzące w skład letnich igrzysk olimpijskich.

 3. Na wykresie słupkowym Sport kliknij słupek Fencing. Inne paski na wykresie są wygaszone, ale pozostają widoczne. Zauważyć również, że w wizualizacji mapy wykresy kołowe są modyfikowane w celu wyświetlenia informacji jedynie o medalach przyznanych w dyscyplinie wybranej na wykresie słupkowym Sport. Kraje i regiony, które nie zdobyły medali w szermierce, są wygaszone. Raport programu Power View został pokazany na poniższym obrazie.

  Wiele interakcyjnych wizualizacji w programie Power View

 4. Kliknij inne słupki na wykresie Sports i zobacz, jak na podstawie Twojego wyboru są błyskawicznie aktualizowane wykresy słupkowe i mapa w programie Power View.

Aby obejrzeć te wizualizacje jak klip wideo, zobacz poniższy film:

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Tworzenie interakcyjnych wykresów kołowych

Wiesz już, że wizualizacja mapy może zawierać wykresy kołowe, ale w programie Power View można również tworzyć interakcyjne wykresy kołowe niezależnie od map. W tej sekcji dowiesz się, jak tworzyć interakcyjne wykresy kołowe, jak przechodzić do szczegółów danych w obrębie każdego wycinka oraz jak tworzyć wycinki. Przejdźmy zatem do rzeczy.

Tworzenie interakcyjnego wykresu kołowego

 1. Wybierz kartę Mapa w programie Excel, a następnie kliknij pozycję POWER VIEW > Wstawianie > Power View. Zostanie tworzona nowa karta. Zmień nazwę karty na Kołowy.

 2. W obszarze Pola programu Power View wybierz pole Year z tabeli Medals. Program Power View zsumuje dane, ponieważ są one liczbowe. Aby temu zapobiec, kliknij na strzałkę obok pozycji Year w obszarze POLA, a następnie wybierz pozycję Liczność (unikatowe), jak pokazano na poniższym obrazie.

  Wybierz pozycję Liczność (unikatowe) w obszarze Pola programu Power View

 3. Następnie w obszarze Events wybierz pozycję Sport. Na kanwie raportu zostanie utworzona tabela. Aby zmienić wizualizację na wykres kołowy, wybierz pozycję PROJEKT > Przełączanie wizualizacji > Inny wykres > Kołowy. Wykres kołowy jest widoczny na poniższym obrazie.

  Oj, ten wykres kołowy jest strasznie zatłoczony

 4. Ten wykres kołowy jest zbytnio zatłoczony. Odfiltrujmy wyniki dotyczące dyscyplin zimowych. Po pierwsze, kliknij ikonę strzałki w zwiniętym okienku Filtry. Okienko Filtry zostanie rozwinięte. Kliknij pozycję WIDOK w okienku Filtry, tak aby wszelkie filtry, jakie w to miejsce przeciągniesz, były stosowane do wszystkich raportów w widoku. Przeciągnij pole Season z tabeli Medals do okienka Filtry. Wybierz pozycję Winter w ramach filtru Season, jak pokazano na poniższym obrazie.

  Teraz lepiej. Wykresy kołowe nie powinny być zatłoczone

 5. Podobnie jak w przypadku wizualizacji mapy wykres kołowy jest interakcyjny. Umieść wskaźnik myszy nad dowolnym wycinkiem, aby wyświetlić dodatkowe informacje. Kliknięcie wybranego wycinka lub koloru w legendzie powoduje wyróżnienie danej dyscypliny. Na poniższym obrazie została kliknięta dyscyplina Skating — jej element legendy oraz wycinek wykresu kołowego są wyróżnione, natomiast pozostałe wycinki i informacje w legendzie są wygaszone.

  Wykresy kołowe programu Power View są interakcyjne — wystarczy kliknąć element legendy

Aby wyczyścić wyróżnienie, kliknij ponownie wybrany wycinek lub kliknij pusty obszar wizualizacji.

To ciekawy wykres kołowy, a jego utworzenie było bardzo proste. Program Power View umożliwia jednak tworzenie bardziej interesujących wykresów wizualizujących wielopoziomową hierarchię informacji.

Tworzenie wykresu kołowego z możliwością przechodzenia do szczegółów przy użyciu hierarchii

Utwórzmy teraz kolejny wykres kołowy i zastosujmy hierarchię utworzoną w poprzednim samouczku.

 1. W obszarze Pola programu Power View w tabeli Events kliknij pozycję Sport, aby usunąć jej zaznaczenie, a następnie kliknij pozycję SDE. SDE to hierarchia dyscyplin/konkurencji/wydarzeń utworzona w poprzednim samouczku.

 2. Wykres kołowy wydaje się taki sam, jednak dwukrotne kliknięcie wycinka Skiing powoduje, że program Power View przechodzi do szczegółów następnego poziomu hierarchii. Teraz wykres kołowy jest oparty na konkurencjach rozgrywanych w ramach narciarstwa. Zauważ, że legenda zawiera teraz konkurencje narciarskie, jak na poniższym obrazie.

  Wykresy kołowe programu Power View umożliwiają przechodzenie do szczegółów danych przy użyciu hierarchii

  Zwróć też uwagę na strzałkę, która pojawia się po lewej stronie ikony filtru, w prawym górnym rogu wizualizacji. Kliknij ją, aby powrócić do ogólniejszego poziomu hierarchii — w tym przypadku jest to wykres kołowy Sports.

 3. Kliknij dwukrotnie wycinek Ski Jumping, aby przejść do szczegółów kolejnego poziomu w hierarchii: Events. Zostaną wyświetlone wydarzenia w ramach konkurencji Ski Jumping, a legenda będzie zawierała pozycję Events, która reprezentuje najniższy poziom hierarchii.
  Kliknij dwukrotnie na wykres kołowy programu Power View, aby zagłębić się w danych hierarchicznych

 4. Aby powrócić do wyższych poziomów w hierarchii („uogólnić widok”), kliknij strzałkę w górę, jak pokazano na poniższym obrazie. Na najwyższym poziomie hierarchii strzałka w górę nie jest wyświetlana.
  Ikona uogólniania w programie Power View

Wyświetlanie dodatkowych informacji za pomocą wycinków

Na wykresach kołowych można wyświetlić więcej informacji.

 1. Z tabeli Medals w obszarze Pola programu Power View przeciągnij pole Gender do obszaru FRAGMENTATORY. Każdy wycinek na wykresie kołowym jest teraz podzielony zgodnie z rozkładem danych według płci. Umieść wskaźnik myszy nad dowolnym wycinkiem na wykresie kołowym, aby wyświetlić informacje z podziałem według płci.

 2. Przejdź do szczegółów dyscypliny Skiing, a następnie do konkurencji Alpine Skiing. Umieść wskaźnik myszy nad dolnym wycinkiem wydarzenia downhill, aby dowiedzieć się, że drużyny kobiece brały udział w 16 zjazdach, jak pokazano na poniższym obrazie.

  Umieść wskaźnik myszy nad wycinkami wykresu kołowego programu Power View, aby uzyskać więcej informacji

Filtrowanie krzyżowe wykresów słupkowych z innymi wizualizacjami

Do wykresów kołowych można stosować wiele różnych filtrów. Istnieje nawet możliwość użycia innych wizualizacji do filtrowania wykresów kołowych, a dostępne interakcje obejmują wszystkie wykresy w widoku.

 1. Kliknij kanwę raportu programu Power View poza wykresem kołowym. W obszarze Pola programu Power View wybierz pole Population z tabeli Population, a następnie wybierz pole Country Name z tabeli Population, aby wyświetlić nazwę kraju lub regionu

 2. Przefiltrujmy widok w taki sposób, aby wyświetlić tylko kilka krajów lub regionów. Aby wyświetlić obszar Filtry, możesz wybrać pozycję Obszar filtrów ze wstążki POWER VIEW lub kliknąć ikonę Filtry, które pojawia się po umieszczeniu wskaźnika nad wizualizacją, w pobliżu lewego górnego rogu. Na poniższym obrazie przedstawiono wybór pozycji Obszar filtrów na Wstążce, oraz ikonę Filtry.
  Ikona Filtry pojawia się po umieszczeniu wskaźnika nad wizualizacją programu Power View

 3. W obszarze Filtry wybierz tylko następujące pozycje krajów: Austria, Canada, Chile, Czech Republic, France i Germany.

 4. Zamieńmy te dane w wykres słupkowy grupowany. Na Wstążce kliknij pozycję PROJEKT > Przełączanie wizualizacji > Wykres słupkowy > Wykres słupkowy grupowany.

 5. Kliknij jeden ze słupków na wykresie słupkowym. Zwróć uwagę, że dane na wykresie kołowym zostały zaktualizowane na podstawie wybranej pozycji, dzięki czemu odpowiednie informacje są wyróżnione. Kliknij pozycję Canada na wykresie słupkowym. Raport powinien wyglądać tak, jak poniżej.

  Dynamiczne dane w wizualizacjach wykresu kołowego programu Power View

  Kliknij inne pozycje, aby zobaczyć natychmiastową aktualizację wykresu kołowego.

 6. Podobnie jak wcześniej, możesz przechodzić do szczegółów danych. Kliknij dwukrotnie dowolny wycinek dla dyscypliny Skiing, a następnie kliknij dwukrotnie konkurencję Alpine Skiing. Na wykresie kołowym zostaną wyświetlone wszystkie wydarzenia w ramach tej konkurencji. Filtrowanie wyników przez kliknięcie wykresu słupkowego działa tak samo na tym poziomie hierarchii. Kliknij pozycję France — wykres kołowy odfiltruje wyniki z wydarzeń dla Francji, tak jak pokazano na poniższym obrazie.

  Użycie wielu wizualizacji w programie Power View umożliwia uzyskanie atrakcyjnych, interakcyjnych raportów

Do filtrowania wykresów kołowych możesz użyć wielu różnych typów wizualizacji — w programie Power View są one wszystkie interakcyjne. Po opublikowaniu raportów programu Power View w witrynie Business Intelligence w usłudze SharePoint pozostają one interakcyjne dla wszystkich osób uprawnionych do ich przeglądania.

Tworzenie interakcyjnych wykresów słupkowych i kolumnowych

Wiesz już, w jaki sposób można filtrować inne wizualizacje, na przykład wykresy kołowe, za pomocą wykresów słupkowych. W tej sekcji dowiesz się, jak utworzyć atrakcyjne, interakcyjne wykresy słupkowe i kolumnowe.

 1. Wybierz pozycję POWER VIEW > Wstawianie > Power View, aby utworzyć nowy raport programu Power View. Zmień nazwę raportu na Bar and Column.

 2. Z tabeli Medals wybierz pole Medal Count, a następnie wybierz pole NOC_CountryRegion (również z tabeli Medals). Na Wstążce wybierz pozycję PROJEKT > Przełączanie wizualizacji > Wykres kolumnowy > Kolumnowy grupowany. Ponieważ wizualizacja ma zbyt wiele wpisów, przefiltrujemy widok, aby wyświetlić tylko te kraje lub regiony, które zdobyły 200 lub więcej medali. W tym celu kliknij ikonę Filtr, a następnie zmienić tryb filtru na Zaawansowany, klikając ikonę strzałki w prawo obok gumki, jak pokazano na poniższym obrazie.

  Ikona Filtr zaawansowany w programie Power View

 3. Aby wykres był bardziej interesujący, przeciągnij pole Medal z tabeli Medals do wizualizacji.

 4. Następnie dołącz fragmentator. Kliknij kanwę raportu poza wykresem, wybierz pole Medal z tabeli Medals, a następnie wybierz pozycję PROJEKTOWANIE > Fragmentator z poziomu Wstążki. Raport powinien wyglądać w przedstawiony niżej sposób.

  Wykresy kolumnowe w programie Power View

 5. Interesujące. Jednak lepiej będzie chyba użyć skumulowanego wykresu kolumnowego. Wybierz pozycję PROJEKT > Przełączanie wizualizacji > Wykres kolumnowy > Skumulowany kolumnowy. Raport wygląda teraz o wiele lepiej — jak na poniższym obrazie.

  Skumulowany wykres kolumnowy w programie Power View

 6. Dodajmy teraz kolejny fragmentator, oparty na wartości Season. Kliknij pusty obszar na kanwie raportu, a następnie wybierz pole Season z tabeli Medals. Następnie wybierz pozycję Fragmentator na Wstążce. Po kliknięciu wartości Winter zauważysz, że na ma żadnych pozycji — wygląda na to, że żaden kraj ani region nie zdobył 200 lub więcej medali w czasie zimowych igrzysk olimpijskich. W okienku Filtry kliknij pozycję WYKRES i zmień filtr Medal Count na co najmniej 30 medali. Zobaczysz następujące wyniki.

  Filtrowanie skumulowanych wykresów kolumnowych w Power View

 7. Ten wykres również jest interakcyjny. W legendzie Medal kliknij pozycję Silver. Zostaną wyróżnione wyniki dla srebrnego medalu, a pozostałe wyniki w tabeli zostaną wygaszone, jak pokazano na poniższym obrazie.

  Wykresy kolumnowe programu Power View są interakcyjne

 8. Chociaż jest to wykres kolumnowy, łatwo zamienić go na słupkowy. Na Wstążce wybierz pozycję PROJEKT > Przełączanie wizualizacji > Wykres słupkowy > Skumulowany słupkowy. Uzyskasz ten sam wykres obrócony na bok do wykresu słupkowego, jak pokazano na poniższym obrazie. Wykres słupkowy jest równie interakcyjny, jak inne wykresy.

  Zmiana wizualizacji w programie Power View jest bardzo łatwa

Istnieją rozmaite formy interakcji z wykresami słupkowymi i kolumnowymi. Poznaj je i wybierz swoje ulubione.

Punkt kontrolny i test

Sprawdzanie zakresu opanowanego materiału

Po ukończeniu tego samouczku potrafisz już tworzyć interakcyjne wykresy mapowe, kołowe, słupkowe i kolumnowe za pomocą kilku kliknięć. Umiesz także wprowadzać do raportów elementy interakcji przy użyciu hierarchii, dzięki czemu adresaci tych raportów z większą uwagą poznają zawarte w nich treści.

Wiesz również, w jaki sposób umieścić w jednym raporcie wiele wizualizacji i połączyć je zależnościami filtrowania, interakcji i danych.

W następnym samouczku z tej serii utworzysz jeszcze bardziej niezwykłe raporty programu Power View — w tym raporty animowane i pokazujące zmiany danych dotyczących igrzysk olimpijskich w czasie. Jest to bardzo łatwe do wykonania i zapewnia mnóstwo radości — niemal tyle, co obserwowanie reakcji osób, które zobaczą Twoje niezwykłe raporty.

Oto link do następnego samouczka, dzięki któremu dowiesz się, jak samodzielnie utworzyć takie raporty:

Samouczek 6: tworzenie atrakcyjnych raportów programu Power View — część 2

TEST

Chcesz sprawdzić przyswojoną wiedzę? Możesz to teraz zrobić. Poniższy test koncentruje się na funkcjach, możliwościach i wymaganiach, o których była mowa w tym samouczku. Odpowiedzi znajdziesz u dołu strony. Powodzenia!

Pytanie 1. Które z poniższych zdań dotyczących kolejności sortowania wartości pola jest prawdziwe?

A. Aby można było zmienić kolejność sortowania pola, trzeba je skojarzyć z innym polem, a następnie usunąć oryginalne pole.

B. Nie istnieje możliwość zmiany kolejności sortowania pola.

C. Aby można było posortować według pola skojarzonego, pole to musi należeć do modelu danych.

D. Żadne z powyższych.

Pytanie 2. Jakie możliwości udostępnia fragmentator?

A. Fragmentatory duplikują dane z jednego pola do innego.

B. Fragmentatory tworzą przekrój danych, zachowując dla siebie połowę danych.

C. Fragmentatory filtrują wizualizacje na podstawie danych zawartych w polach fragmentatora.

D. Żadne z powyższych.

Pytanie 3. Która z poniższych możliwości jest dostępna w przypadku używania hierarchii w wizualizacji raportu?

A. Żadna. W wizualizacjach nie można używać hierarchii.

B. Przechodzenie do szczegółów kolejnych poziomów hierarchii — wizualizacja jest automatycznie zmieniana we zależności od bieżącego poziomu.

C. Przechodzenie do szczegółów kolejnych poziomów hierarchii — brak możliwości uogólniania.

D. Zarówno B, jak i C.

Pytanie 4. Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe w odniesieniu do okienka Filtry?

A. Przeciągnięcie pola do obszaru WYKRES okienka Filtry powoduje filtrowanie wszystkich raportów w arkuszu programu Power View.

B. Przeciągnięcie pola do obszaru WIDOK okienka Filtry powoduje filtrowanie wszystkich raportów w arkuszu programu Power View.

C. To samo pole trzeba przeciągnąć zarówno do obszaru WYKRES, jak i WIDOK w okienku Filtry, aby filtrować wszystkie wizualizacje w arkuszu programu Power View.

D. Do okienka Filtry nie można przeciągać pól.

Odpowiedzi do testu

 1. Prawidłowa odpowiedź: C

 2. Prawidłowa odpowiedź: C

 3. Prawidłowa odpowiedź: B

 4. Prawidłowa odpowiedź: B

Uwagi: Dane i obrazy wykorzystane w tym samouczku zostały przygotowane na podstawie następujących materiałów:

 • Olympics Dataset od Guardian News & Media Ltd.

 • Obrazy flag od CIA Factbook (cia.gov)

 • Dane dotyczące populacji od Banku Światowego (worldbank.org)

 • Piktogramy dyscyplin olimpijskich od użytkowników Thadius856 i Parutakupiu

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×