SYD, funkcja

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Zwraca amortyzację środka trwałego w podanym okresie metodą sumy cyfr wszystkich lat amortyzacji.

Składnia

SYD(koszt;odzysk;czas_życia;okres)

Koszt     to początkowy koszt środka trwałego.

Odzysk     to wartość środka trwałego po zakończeniu okresu amortyzacji (argument ten nazywany jest nieraz wartością odzyskaną środka trwałego).

Czas_życia     to liczba okresów, w czasie których środek trwały jest amortyzowany (czas życia nazywany jest nieraz czasem użytkowania).

Okres    jest okresem i musi być wyrażony w tych samych jednostkach co parametr czas_życia.

Spostrzeżenia

Funkcja SYD jest obliczana w następujący sposób:

Równanie

Przykłady

Koszt

Odzysk

Czas_życia

Formuła

Opis (wynik)

30000

7500

10

=SYD([Koszt];[Odzysk];[Czas_życia];1)

Roczne odliczenie amortyzacyjne za pierwszy rok (4 090,91)

30000

7500

10

=SYD([Koszt];[Odzysk];[Czas_życia];10)

Roczne odliczenie amortyzacyjne za 10-ty rok (409,09)

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×