STOPA.DYSK, funkcja

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji STOPA.DYSK w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca stopę dyskonta dla papierów wartościowych.

Składnia

STOPA.DYSK(rozliczenie;data_spłaty;cena;wykup;[podstawa])

Ważne: Daty powinny być wprowadzane przy użyciu funkcji DATA albo stanowić wyniki innych formuł lub funkcji. Na przykład w przypadku daty 23 maja 2008 należy użyć funkcji DATA(2008;5;23). Jeśli daty są wprowadzane jako tekst, mogą wystąpić problemy.

W składni funkcji STOPA.DYSK występują następujące argumenty:

 • Rozliczenie    Argument wymagany. Data rozliczenia papieru wartościowego. Data rozliczenia papieru wartościowego jest datą sprzedaży papieru wartościowego nabywcy, datą późniejszą niż data emisji.

 • Data_spłaty    Argument wymagany. Data terminu płatności papieru wartościowego. Data spłaty to data, kiedy papier wartościowy traci ważność.

 • Cena    Argument wymagany. Cena papieru wartościowego w przeliczeniu na 100 złotych wartości nominalnej.

 • Wykup    Argument wymagany. Wartość wykupu papieru wartościowego w przeliczeniu na 100 złotych wartości nominalnej.

 • Podstawa    Argument opcjonalny. Typ podstawy wyliczania dni, który zostanie użyty.

Podstawa

Podstawa wyliczania dni

0 lub pominięty

Amerykańska (NASD) 30/360

1

Rzeczywiste/rzeczywiste

2

Rzeczywiste/360

3

Rzeczywiste/365

4

Europejska 30/360

Spostrzeżenia

 • Program Microsoft Excel przechowuje daty jako liczby kolejne, aby można ich było używać w obliczeniach. Domyślnie dacie 1 stycznia 1900 r. odpowiada liczba kolejna 1, a dacie 1 stycznia 2008 r. odpowiada liczba kolejna 39448, ponieważ przypada 39448 dni po 1 stycznia 1900 r.

 • Data rozliczenia określa dzień, w którym nabywca dokonuje zakupu papieru wartościowego, takiego jak obligacja. Data spłaty określa dzień, w którym papier wartościowy traci ważność. Na przykład przypuśćmy, że obligacja trzydziestoletnia została wystawiona 1 stycznia 2008 i została zakupiona przez nabywcę sześć miesięcy później. Datą emisji będzie 1 stycznia 2008, datą rozliczenia 1 lipca 2008, a datą spłaty 1 stycznia 2038, tzn. 30 lat po 1 stycznia 2008 (data emisji).

 • Argumenty rozliczenie, data_spłaty i podstawa są obcinane do liczb całkowitych.

 • Jeżeli argument rozliczenie lub data_spłaty nie jest prawidłową datą, funkcja STOPA.DYSK zwraca wartość błędu #ARG!.

 • Jeżeli argument cena ≤ 0 lub argument wykup ≤ 0, funkcja STOPA.DYSK zwraca wartość błędu #LICZBA!.

 • Jeżeli argument podstawa < 0 lub > 4, funkcja STOPA.DYSK zwraca wartość błędu #LICZBA!.

 • Jeżeli argument rozliczenie ≥ argument data_spłaty, funkcja STOPA.DYSK zwraca wartość błędu #LICZBA!.

 • Funkcja STOPA.DYSK jest obliczana w następujący sposób:

  Równanie

  gdzie:

  • B = liczba dni w roku w zależności od przyjętego systemu liczenia dni.

  • DSM = liczba dni między rozliczeniem a datą spłaty.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

Opis

39107

Data rozliczenia

39248

Data spłaty

97,975

Cena

100

Wartość wykupu

1

Podstawa rzeczywista/rzeczywista (patrz wyżej)

Formuła

Opis

Wynik

=STOPA.DYSK(A2;A3;A4;A5;A6)

Stopa dyskontowa obligacji, dla obligacji przy powyższych warunkach

0,0524202

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×