SLN, funkcja

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Zwraca wartość amortyzacji liniowej środka trwałego dla jednego okresu.

Składnia

SLN(koszt;odzysk;czas_życia)

Koszt     to początkowy koszt środka trwałego.

Odzysk     to wartość środka trwałego po zakończeniu okresu amortyzacji (argument ten nazywany jest nieraz wartością odzyskaną środka trwałego).

Czas_życia    jest liczbą okresów, w których trwa amortyzacja środka trwałego (ten argument jest niekiedy nazywany czasem użytkowania środka trwałego).

Przykład

Koszt

Odzysk

Czas_życia

Formuła

Opis (wynik)

30 000

7 500

10

=SLN([Koszt]; [Odzysk]; [Czas_życia])

Odpis amortyzacyjny dla każdego roku (2 250)

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×