SEKWENCJA, funkcja

Funkcja SEKWENCJA pozwala tworzyć listy kolejnych liczb w tablicy, przykładowo: 1, 2, 3, 4.

W poniższym przykładzie stworzyliśmy tablicę mającą 4 wiersze i 5 kolumn, stosując funkcję =SEKWENCJA(4,5).

Przykład funkcji SEKWENCJA z tablicą 4 x 5

Uwaga: 24 września 2018 r.: Funkcja SEKWENCJA jest jedną z funkcji w wersji beta i w tej chwili jest dostępna tylko dla niektórych niejawnych testerów pakietu Office. Będziemy nadal optymalizować te funkcje przez kilka kolejnych miesięcy. Gdy będą gotowe, udostępnimy je wszystkim niejawnym testerom pakietu Office i subskrybentom usługi Office 365.

=SEKWENCJA(wiersze;[kolumny];[początek];[etap])

Argument

Opis

wiersze

Wymagane

Liczba wierszy do zwrócenia

[kolumny]

Opcjonalnie

Liczba kolumn do zwrócenia

[początek]

Opcjonalnie

Pierwsza liczba w sekwencji

[etap]

Opcjonalnie

Wartość rosnąca wraz z każdą kolejną wartością w tablicy

Uwagi: 

  • Wszelkie brakujące argumenty opcjonalne będą miały domyślne wartość 1. 

  • Tablicę można traktować jako wiersz wartości, kolumnę wartości lub połączenie wierszy i kolumn wartości. W powyższym przykładzie tablica naszej formuły SEKWENCJA ma zakres C1:G4.

  • Funkcja SEKWENCJA zwróci tablicę, która się rozleje, jeśli jest końcowym wynikiem formuły. Oznacza to, że Excel dynamicznie utworzy zakres odpowiedniej wielkości tablicy po naciśnięciu klawisza ENTER. Jeśli pomocnicze dane są w tabeli programu Excel, rozmiar tablicy zostanie automatycznie dostosowany wraz z dodawaniem lub usuwaniem danych z zakresu tablicy, o ile korzystasz z odwołań strukturalnych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Zachowanie tablicy rozlanej.

  • Program Excel ma ograniczoną obsługę tablic dynamicznych między skoroszytami, a ten scenariusz jest obsługiwany tylko wtedy, gdy oba skoroszyty są otwarte. Jeśli zamkniesz skoroszyt źródłowy, wszystkie połączone dynamiczne formuły tablicowe zwrócą błąd #ADR! , gdy zostaną odświeżone.

Przykład

Jeśli chcesz szybko utworzyć przykładowy zestaw danych, spójrz na przykład z wykorzystaniem funkcji SEKWENCJA oraz TEKST, DATA, ROK i DZIŚ przedstawiający tworzenie dynamicznej listy miesięcy dla wiersza nagłówka, dla którego datą bazową będzie zawsze bieżący rok. Nasza formuła ma postać: =TEKST(DATA(ROK(DZIŚ());SEKWENCJA(1;6);1);"mmm").

Użyj funkcji SEKWENCJA z funkcjami takimi jak TEKST, DATA, ROK i DZIŚ, aby stworzyć dynamiczną listę miesięcy dla wiersza nagłówka.

Oto przykład zagnieżdżenia funkcji SEKWENCJA w funkcjach ZAOKR.DO.CAŁK oraz LOS w celu stworzenia tablicy złożonej z 5 wierszy i 6 kolumn z losowym zestawem rosnących liczb całkowitych. Nasza formuła ma postać: =SEKWENCJA(5;6;ZAOKR.DO.CAŁK(LOS()*100);ZAOKR.DO.CAŁK(LOS()*100)).

Przykład funkcji SEKWENCJA z zagnieżdżonymi funkcjami ZAOKR.DO.CAŁK oraz LOS w celu utworzenia przykładowego zestawu danych

Ponadto możesz użyć funkcji =SEKWENCJA(5;1;1001;1000), aby stworzyć przykładową, ułożoną w odpowiedniej kolejności listę numerów kodów KG.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Zobacz też

Funkcja FILTRUJ

Funkcja LOSOWA.TABLICA

Funkcja POJEDYNCZE

Funkcja SORTUJ

Funkcja SORTUJ.WEDŁUG

Funkcja UNIKATOWE

Błędy #SPILL! w programie Excel

Tablice dynamiczne i zachowanie tablicy rozlanej

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×