Słowa kluczowe bez tajemnic: jak (i dlaczego) maksymalizować liczbę słów kluczowych w życiorysie

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Sierpnia 2010

Przez Karen Hofferber CPRW certyfikowane Writer Życiorys profesjonalny z ResumePower.com

Umieszczenie w życiorysie odpowiednich słów kluczowych do doskonałe posunięcie zarówno dla osób, które aktywnie szukają pracy, jak i dla tych, które tylko „badają grunt”, pozwalające sprawdzić, jaki kierunek mogą nadać swojej karierze zawodowej. W czasach kryzysu ekonomicznego rywalizacja na rynku pracy jest bezlitosna, ale życiorys zawierający wiele słów kluczowych pozwoli uzyskać znaczącą przewagę nad konkurencją.

Czym dokładnie są „słowa kluczowe” i dlaczego są takie ważne?

Słowa kluczowe to terminy, wyrażenia żargonowe, akronimy i slogany specyficzne dla danej branży lub stanowiska. Słowa kluczowe obejmują między innymi następujące kategorie:

 • Stopnie     (przykład "MBA," "BA w marketingowych")

 • Certyfikaty branżowe     (przykład "CCNA," "CPA", "CFA", "MCP")

 • Stanowisk     (przykład "IT Menedżer" "NL Sales", "Recepcjonistki", "Menedżer projektowania firm")

 • Zadania     (np. "ewidencji Zarządzanie" "Accounting", "Płac", "Kwestowania")

 • Aplikacje komputerowe     (przykład "MS pakiet Office," "Word", "Excel")

 • Warunki branżowe i programów     (przykład "Six Sigma," "ISO", "HIPAA")

 • Pracodawcy lub szkole nazw     (Nazwy pracodawcy są używane do rekrutacji związanego z konkurencją)

 • Słabo umiejętności     (przykład "składu komputerowego," "Zabezpieczeń systemu", "HAZMAT obsługi")

 • Wygładzone umiejętności     (przykład "Teambuilding", "Rozwiązywania problemów," "Obsługa klienta", "Zarządzanie projektami")

Wraz z rozwojem komputerów i technologii skanowania umieszczanie słów kluczowych w życiorysach nabrało nowego znaczenia. Jest to spowodowane tym, że słowa kluczowe są używane jako kryteria wyszukiwania w celu zawężenia liczby kandydatów na dane stanowisko. Gdy pracodawcy przeszukują bazę danych życiorysów (w systemie wewnętrznym lub na największych internetowych giełdach pracy, takich jak gazetapraca.pl), rozpoczynają wyszukiwanie od wprowadzenia słów kluczowych w celu zlokalizowania osób najlepiej odpowiadających proponowanemu stanowisku. Im więcej odpowiednich słów kluczowych zawiera dany życiorys, tym więcej będzie mieć „trafień”.

Czy mój życiorys zawiera wystarczającą liczbę słów kluczowych?

Jak sprawdzić, czy napisany życiorys zawiera wszystkie słowa kluczowe konieczne do umieszczenia go na początku stosu życiorysów?

Liczbę słów kluczowych w życiorysie można zmaksymalizować, przeprowadzając badania w trybie online. Należy odwiedzić największe internetowe giełdy pracy (np. gazetapraca.pl czy pracuj.pl) i przejrzeć ogłoszenia związane z wybraną ścieżką zawodową. Nie należy ograniczać wyszukiwania do określonego obszaru geograficznego — warto zapoznać się z ofertami z całego kraju. (W tym momencie nie szukamy pracy, lecz przeprowadzamy badania dotyczące słów kluczowych). Należy zanotować terminy powtarzające się w tych ogłoszeniach. W przypadku posiadania właściwych umiejętności i kwalifikacji należy umieścić odpowiednie słowa kluczowe w różnych miejscach swojego życiorysu (na przykład w profilu, na liście najważniejszych umiejętności, w sekcji dotyczącej wykształcenia lub doświadczenia zawodowego).

Typowe dylematy związane ze słowami kluczowymi

Co zrobić, gdy po przeprowadzeniu badań dotyczących słów kluczowych okazuje się, że w przypadku wybranego stanowiska pracodawcy poszukują kandydatów po studiach licencjackich, których nie udało się ukończyć? Nadal można użyć tego słowa kluczowego, pozostając w zgodzie z prawdą, za pomocą umieszczenia w sekcji „Wykształcenie” następujących informacji:

NAZWA UNIWERSYTETU, miasto, województwo

Licencjat (saldo) w kursach Finanse 2000 – 2003

Ukończenie ¾ studiów licencjackich przed podjęciem pracy na pełen etat.

Inny przykład: załóżmy, że wiele przeglądanych ogłoszeń dotyczących stanowisk w branży produkcyjnej zawiera wymagania związane z doświadczeniem z zakresu metody Six Sigma, lecz w naszym życiorysie brakuje szkoleń z tego obszaru. Jednak po zapoznaniu się z informacjami na temat metody Six Sigma okazuje się, że wiele ukończonych kursów zarządzania dotyczyło zagadnień podobnych do założeń metody Six Sigma. W życiorysie można to ująć w następujący sposób:

 • Udział w szczegółowym szkoleniu z zakresu zarządzania opartym na założeniach metody Six Sigma.

Porada profesjonalisty

Aby zmaksymalizować liczbę słów kluczowych, warto brać przykład z profesjonalnych autorów życiorysów i umieszczać w nich wszystkie możliwe formy danego słowa kluczowego. Oto przykład tego, jak profesjonalistka ze stopniem MBA wymieniła tę kwalifikację w swoim życiorysie:

NAZWA UNIWERSYTETU, miasto, województwo

Wzorzec zarządzania (MBA) 2004

Zdobycie stopnia magistra na studiach menedżerskich oraz jednoczesna praca na pełen etat.

W powyższym przykładzie zawarto terminy „MBA”, „magisterskie studia menedżerskie” oraz „stopień magistra”, dzięki czemu niezależnie od tego, w jaki sposób pracodawca wprowadzi tę kombinację słów kluczowych podczas wyszukiwania życiorysów, ten życiorys zostanie wyświetlony w wynikach wyszukiwania.

Porada dotycząca tworzenia życiorysu za pomocą programu MS Word: najlepsze ustawienia marginesów

W przypadku życiorysu pozostawianie domyślnych ustawień marginesów strony w programie Word nie jest najlepszym rozwiązaniem, zarówno z praktycznego, jak i z wizualnego punktu widzenia.

Na obecnym, niezwykle konkurencyjnym rynku pracy umieszczenie w życiorysie listy stanowisk i informacji o wykształceniu nie wystarczy. Życiorys musi w interesujący sposób dokumentować osiągnięcia oraz zawierać ich opis.

Oczywiście podanie tych dodatkowych informacji zwiększa liczbę słów w życiorysie. Dostosowanie marginesów w sposób zachowujący równowagę między tekstem a pustym miejscem pozwala utworzyć dokument o atrakcyjnym wyglądzie. Celem jest zaprojektowanie życiorysu o bogatej zawartości bez przytłaczania czytelnika zbyt dużą ilością tekstu.

Ustawiając odpowiednie marginesy, można nadać dokumentowi idealną równowagę. Nie należy wybierać zbyt wąskich marginesów, które pozwalają umieścić na stronie bardzo dużą ilość informacji. Jest mało prawdopodobne, że czytelnicy będą chcieli zapoznać się z takim zniechęcającym dokumentem, w którym ilość tekstu może przyprawić o ból głowy. Natomiast jeśli marginesy strony będą zbyt szerokie, może to wyglądać amatorsko i mało profesjonalnie.

W przypadku większości życiorysów dobrym rozwiązaniem są następujące marginesy: górny i dolny od 2,54 cm do 1,27 cm oraz lewy i prawy od 2,54 cm do 1,79 cm. Te ustawienia pozwalają zmaksymalizować miejsce na stronie, pozostawiając jednocześnie wystarczająco dużo pustej przestrzeni.

Aby dostosować marginesy w programie Microsoft Word 2010, wykonaj następujące czynności:

 1. Na karcie Układ strony w grupie Ustawienia strony kliknij w prawym dolnym rogu przycisk Uruchom okno dialogowe.

 2. Na karcie Marginesy kliknij strzałki, aby dostosować górny/dolny i lewy/prawy margines.

 3. W obszarze Zastosuj do wybierz pozycję Cały dokument.

 4. Kliknij przycisk OK.

Informacje o autorce

Karen Hofferber jest certyfikowane Writer Życiorys Professional i writer wyższych życiorysu w ResumePower.com. Zmienianie kariery? Aby uzyskać pomoc, zobacz Życiorys Zmień kariery Kim Isaacs i Karen Hofferber. Możesz skontaktować się Karen u ResumePower.com.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×