Rzutowanie, pole zadania

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Typ danych     Tak/nie

Typ wpisu     Wprowadzona

Opis     W przypadku podzadań pole Rzutowanie wskazuje, czy informacje na paskach podzadań w wykresie Gantta będą rzutowane na pasek zadania sumarycznego. Dla zadań sumarycznych pole Rzutowanie wskazuje, czy pasek zadania sumarycznego wyświetla paski rzutowane. Aby możliwe było rzutowanie podzadań, pole Rzutowanie dla zadań sumarycznych musi mieć wartość Tak.

Zalecane zastosowania     Dodanie pola Rzutowanie do widoku Wykres Gantta umożliwia ustawianie podzadań, które będą rzutowane na pasek zadań sumarycznych. Domyślnie dla wszystkich zadań sumarycznych ustawiona jest wartość Tak, a dla wszystkich podzadań ustawiona jest wartość Nie.

Przykład     Użytkownik chce, aby ważne punkty kontrolne pojawiały się na zadaniu sumarycznym. W takim przypadku należy w polu Rzutowanie dla tych punktów kontrolnych ustawić wartość Tak.

Uwagi     Aby ustawić pole Rzutowanie dla zadań sumarycznych, należy wybrać takie zadanie, a następnie w oknie dialogowym Informacje o zadaniu wybrać, czy paski wykresu Gantta mają być wyświetlanie jako rzutowane i czy dla podzadań ma być używane pole Rzutowanie.

W przypadku rzutowania kilku podzadań można także ukryć pasek zadania sumarycznego w oknie dialogowym Informacje o zadaniu.

Istnieje możliwość globalnego ustawienia rzutowania dla wszystkich zadań sumarycznych w widoku Wykres Gantta w oknie dialogowym Układ.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×