Rysowanie prostych linii lub wyrównywanie elementów przy użyciu linijki

Na urządzeniach z systemem Windows subskrybenci usługi Office 365 mogą używać linijki na karcie Rysowanie na Wstążce, aby rysować linie proste lub wyrównywać zestawy obiektów. Linijkę można obrócić do dowolnej pozycji: poziomej, pionowej i dowolnego kąta między nimi. Dostępne jest ustawienie wyrażone w stopniach, więc w razie potrzeby można ustawić dokładny kąt. 

Linijką można manipulować palcami lub naciśnięciami klawiszy.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.
Subskrybenci usługi Office 365

Ta funkcja jest dostępna tylko dla subskrybentów usługi Office 365. Subskrybenci uzyskują nowe funkcje i ulepszenia co miesiąc. Kliknij, aby wypróbować lub kupić subskrypcję.

Włączanie karty Rysowanie w celu wyświetlenia linijki

 1. Otwórz obszar Plik > Opcje.

 2. Naciśnij kartę Dostosowywanie wstążki w oknie dialogowym Opcje.

 3. W polu po prawej stronie okna dialogowego naciśnij pole wyboru o nazwie Rysowanie.

 4. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Opcje.

 5. Naciśnij kartę Rysowanie, a pozycja Linijka będzie widoczna na wstążce.

  Wzornik Linijka znajduje się na karcie Rysowanie wstążki w programie PowerPoint 2016.

Rysowanie linii lub wyrównywanie elementów

 1. Wybierz slajd, na którym chcesz użyć linijki.

 2. Naciśnij pozycję Linijka Ikona linijki. Linijka znajduje się na karcie Rysowanie wstążki w pakiecie Office 2016. na karcie Rysowanie, aby wyświetlić ją na powierzchni rysowania slajdu.

 3. Umieść linijkę pod odpowiednim kątem.

  • Użyj jednego palca, aby przenieść linijkę w górę/w dół lub w lewo/w prawo.

  • Użyj dwóch palców, aby obrócić linijkę do odpowiedniego kąta.

  • Użyj trzech palców, aby obrócić linijkę w przyrostach pięciostopniowych.

 4. Aby narysować linię    Naciśnij pióro lub zakreślacz na karcie Rysowanie, a następnie zacznij rysować.

  Aby wyrównać poszczególne elementy    Zaznaczaj kolejno poszczególne obiekty i przeciągaj je, aż ich uchwyt zaznaczenia zostanie przyciągnięty do linijki.

  Aby od razu wyrównać grupę elementów    Zaznacz wiele elementów, naciskając klawisz Ctrl podczas naciskania poszczególnych elementów. Przeciągaj zestaw obiektów, aż zostanie przyciągnięty do linijki.

  Kształt zostanie wyrównany do linijki według jego krawędzi, natomiast obiekt, taki jak ikona, obraz lub pole tekstowe, według jego pola ograniczenia.

Sterowanie linijką za pomocą klawiatury

Jeśli nie masz ekranu dotykowego lub wolisz używać klawiatury, użyj poniższych kombinacji klawiszy, aby manipulować linijką po wybraniu przycisku Linijka w celu uaktywnienia jej na powierzchni slajdu.

Aby sterować linijką za pomocą klawiatury:

 1. Naciśnij pozycję Linijka Ikona linijki. Linijka znajduje się na karcie Rysowanie wstążki w pakiecie Office 2016. na karcie Rysowanie, aby wyświetlić ją na powierzchni rysowania slajdu.

 2. Kliknij linijkę myszą.

 3. Naciśnij klawisze Shift+F6, aby przejść do trybu manipulacji linijką.

 4. Użyj skrótów klawiaturowych do manipulowania linijką:

  Akcja

  Naciśnięcia klawiszy

  Przesuwanie linijki w górę, w dół, w lewo lub w prawo

  Strzałka w górę, strzałka w dół, strzałka w lewo lub strzałka w prawo

  Obracanie linijki co 15 stopni

  Przytrzymaj wciśnięty klawisz Alt i naciśnij raz strzałkę w lewo lub w prawo dla każdego kroku

  Strzałka w lewo umożliwia obracanie linijki przeciwnie do ruchu wskazówek zegara; strzałka w prawo umożliwia obracanie linijki zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

  Obracanie linijki co 1 stopień

  Przytrzymaj wciśnięte klawisze Alt+Ctrl i naciśnij raz strzałkę w lewo lub w prawo dla każdego kroku*

  Strzałka w lewo umożliwia obracanie linijki przeciwnie do ruchu wskazówek zegara; strzałka w prawo umożliwia obracanie linijki zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

  (Podczas przesuwania linijki pojawia się ciemnoszare obramowanie na jej krawędziach, co oznacza, że jest włączony tryb manipulacji linijką).

  * Kombinacja klawiszy Alt+Ctrl+klawisz strzałki umożliwia też obracanie obrazu na monitorze w systemie Windows. Funkcją obracania obrazu na monitorze steruje karta graficzna komputera. Jeśli ta funkcja jest włączona na komputerze, będzie miała pierwszeństwo przed klawiszem skrótu linijki, dlatego naciśnięcie klawiszy Alt+Ctrl+klawisz strzałki w lewo lub w prawo spowoduje obrócenie obrazu na monitorze o 90 stopni. Możesz zresetować obrót obrazu na monitorze, naciskając klawisze Alt+Ctrl+strzałka w górę.

  Jeśli chcesz używać kombinacji klawiszy manipulowania linijką, wyłącz funkcję obracania obrazu na monitorze, klikając prawym przyciskiem myszy pulpit komputera i wybierając polecenie takie jak Właściwości grafiki lub Opcje grafiki. Znajdź polecenie Klawisze dostępu i ustaw dla niego opcję Wyłączone. (Dokładne rozmieszczenie i nazwy tych poleceń różnią się zależnie od producenta). Gdy wyłączysz funkcję obracania obrazu na monitorze, kombinacje klawiszy Alt+Ctrl+klawisz strzałki mogą być używane zarówno dla linijki, jak i dla kształtów wstawionych na slajdach w programie PowerPoint.

Ukrywanie linijki

 • Naciśnij pozycję Linijka Ikona linijki. Linijka znajduje się na karcie Rysowanie wstążki w pakiecie Office 2016. na karcie Rysowanie, aby ukryć ją z powierzchni rysowania slajdu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×