Rysowanie linii prostych lub Wyrównaj do kwestii związanych z linijki w programie PowerPoint

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Linijka służy na karcie Rysowanie na Wstążce Rysowanie linii prostych lub Wyrównaj do zestawu obiektów. Tabele przestawne linijki w dowolne miejsce: poziomą, pionową lub dowolny kąt między. Ma stopni, ustawienie, aby pod kątem dokładne, możesz ją skonfigurować w razie potrzeby.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Linijki można modyfikować za pomocą palców, myszy lub naciśnięć klawiszy.

Zadania, lista kontrolna, planowanie symbol

Jest to funkcja Office 365 tylko do subskrybentów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wymagania dotyczące poniżej.

Włączanie karty Rysowanie w celu wyświetlenia linijki

 1. Otwórz obszar Plik > Opcje.

 2. Naciśnij kartę Dostosowywanie wstążki w oknie dialogowym Opcje.

 3. W polu po prawej stronie okna dialogowego naciśnij pole wyboru o nazwie Rysowanie.

 4. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Opcje.

 5. Naciśnij kartę Rysowanie, a pozycja Linijka będzie widoczna na wstążce.

  Wzornik Linijka znajduje się na karcie Rysowanie wstążki w programie PowerPoint 2016.

Rysowanie linii lub wyrównywanie elementów

 1. Wybierz slajd, na którym chcesz użyć linijki.

 2. Naciśnij pozycję Linijka Ikona linijki. Linijka znajduje się na karcie Rysowanie wstążki w pakiecie Office 2016. na karcie Rysowanie, aby wyświetlić ją na powierzchni rysowania slajdu.

 3. Umieść linijkę pod odpowiednim kątem.

  • Użyj jednego palca, aby przenieść linijkę w górę/w dół lub w lewo/w prawo.

  • Użyj dwóch palców, aby obrócić linijkę do odpowiedniego kąta.

  • Użyj trzech palców, aby obrócić linijkę w przyrostach pięciostopniowych.

 4. Aby narysować linię    Naciśnij pióro lub zakreślacz na karcie Rysowanie, a następnie zacznij rysować.

  Aby wyrównać poszczególne elementy    Zaznaczaj kolejno poszczególne obiekty i przeciągaj je, aż ich uchwyt zaznaczenia zostanie przyciągnięty do linijki.

  Aby od razu wyrównać grupę elementów    Zaznacz wiele elementów, naciskając klawisz Ctrl podczas naciskania poszczególnych elementów. Przeciągaj zestaw obiektów, aż zostanie przyciągnięty do linijki.

  Kształt zostanie wyrównany do linijki według jego krawędzi, natomiast obiekt, taki jak ikona, obraz lub pole tekstowe, według jego pola ograniczenia.

Sterowanie linijki przy użyciu myszy

Przenoszenie linijki, klikając i przeciągając myszą. Aby zakończyć przenoszenie linijki, zwolnij przycisk myszy.

Obracanie linijki w jednym stopni przez zmianę kółka przewijania myszy. Tabele przestawne linijki, gdzie wskazuje wskaźnika myszy. (Obrót wymaga kółka przewijania myszy; nie działa z komputera przenośnego trackpads).

Sterowanie linijką za pomocą klawiatury

Jeśli nie masz ekranu dotykowego lub wolisz używać klawiatury, użyj poniższych kombinacji klawiszy, aby manipulować linijką po wybraniu przycisku Linijka w celu uaktywnienia jej na powierzchni slajdu.

Aby sterować linijką za pomocą klawiatury:

 1. Naciśnij pozycję Linijka Ikona linijki. Linijka znajduje się na karcie Rysowanie wstążki w pakiecie Office 2016. na karcie Rysowanie, aby wyświetlić ją na powierzchni rysowania slajdu.

 2. Kliknij linijkę myszą.

 3. Naciśnij klawisze Shift+F6, aby przejść do trybu manipulacji linijką.

 4. Użyj skrótów klawiaturowych do manipulowania linijką:

  Akcja

  Naciśnięcia klawiszy

  Przesuwanie linijki w górę, w dół, w lewo lub w prawo

  Strzałka w górę, strzałka w dół, strzałka w lewo lub strzałka w prawo

  Obracanie linijki co 15 stopni

  Przytrzymaj wciśnięty klawisz Alt i naciśnij raz strzałkę w lewo lub w prawo dla każdego kroku

  Strzałka w lewo umożliwia obracanie linijki przeciwnie do ruchu wskazówek zegara; strzałka w prawo umożliwia obracanie linijki zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

  Obracanie linijki co 1 stopień

  Przytrzymaj wciśnięte klawisze Alt+Ctrl i naciśnij raz strzałkę w lewo lub w prawo dla każdego kroku*

  Strzałka w lewo umożliwia obracanie linijki przeciwnie do ruchu wskazówek zegara; strzałka w prawo umożliwia obracanie linijki zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

  (Podczas przesuwania linijki pojawia się ciemnoszare obramowanie na jej krawędziach, co oznacza, że jest włączony tryb manipulacji linijką).

  * Kombinacja klawiszy Alt+Ctrl+klawisz strzałki umożliwia też obracanie obrazu na monitorze w systemie Windows. Funkcją obracania obrazu na monitorze steruje karta graficzna komputera. Jeśli ta funkcja jest włączona na komputerze, będzie miała pierwszeństwo przed klawiszem skrótu linijki, dlatego naciśnięcie klawiszy Alt+Ctrl+klawisz strzałki w lewo lub w prawo spowoduje obrócenie obrazu na monitorze o 90 stopni. Możesz zresetować obrót obrazu na monitorze, naciskając klawisze Alt+Ctrl+strzałka w górę.

  Jeśli chcesz używać kombinacji klawiszy manipulowania linijką, wyłącz funkcję obracania obrazu na monitorze, klikając prawym przyciskiem myszy pulpit komputera i wybierając polecenie takie jak Właściwości grafiki lub Opcje grafiki. Znajdź polecenie Klawisze dostępu i ustaw dla niego opcję Wyłączone. (Dokładne rozmieszczenie i nazwy tych poleceń różnią się zależnie od producenta). Gdy wyłączysz funkcję obracania obrazu na monitorze, kombinacje klawiszy Alt+Ctrl+klawisz strzałki mogą być używane zarówno dla linijki, jak i dla kształtów wstawionych na slajdach w programie PowerPoint.

Ukrywanie linijki

 • Naciśnij pozycję Linijka Ikona linijki. Linijka znajduje się na karcie Rysowanie wstążki w pakiecie Office 2016. na karcie Rysowanie, aby ukryć ją z powierzchni rysowania slajdu.

Wymagania dotyczące linijki

Zadania, lista kontrolna, planowanie symbol

Jest to funkcja Office 365 tylko do subskrybentów.

 Dotyczy:

PowerPoint dla Office 365:

 miesięczną kanału: 1702 wersji
 kanału pół roku (docelowa): 1803 wersji
 pół roku kanału: nie są dostępne jeszcze
 Znajdowanie pakietu Office Wersja

System operacyjny:

Windows 10 wersji 1607
 Znajdowanie używanej wersji systemu Windows

Zadania, lista kontrolna, planowanie symbol

Ta funkcja działa na tabletów z systemem Windows, ale nie telefonów z systemem Windows. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wymagania dotyczące poniżej.

Rysowanie linii lub wyrównywanie elementów

 1. Naciśnij slajd, do której chcesz użyć na linijce.

 2. Naciśnij pozycję Linijka Ikona linijki. Linijka znajduje się na karcie Rysowanie wstążki w pakiecie Office 2016. na karcie Rysowanie, aby wyświetlić ją na powierzchni rysowania slajdu.

 3. Umieść linijki pod kątem, które mają:

  • Użyj jednego palca, aby przenieść linijkę w górę/w dół lub w lewo/w prawo.

  • Użyj dwóch palców, aby obrócić linijkę do odpowiedniego kąta.

  • Użyj trzech palców, aby obrócić linijkę w przyrostach pięciostopniowych.

 4. Aby narysować linię    Naciśnij pióro lub zakreślacz na karcie Rysowanie, a następnie zacznij rysować.

  Aby wyrównać poszczególne elementy    Zaznaczaj kolejno poszczególne obiekty i przeciągaj je, aż ich uchwyt zaznaczenia zostanie przyciągnięty do linijki.

  Aby wyrównać grupy elementów jednocześnie    Wybrać wiele elementów, wybierając jedną, a następnie naciskając i przytrzymując go kolejno podczas naciśnij inne elementy drugim palcem. Przeciągnij zestawu obiektów, dopóki nie zostanie przyciągnięta na linijce.

  Kształt jest wyrównywany do linijki na jego krawędź, należy obiekt, taki jak ikona, obrazlub pole tekstowe jest wyrównywany do linijki na jego ramki.

Ukrywanie linijki

 • Naciśnij pozycję Linijka Ikona linijki. Linijka znajduje się na karcie Rysowanie wstążki w pakiecie Office 2016. na karcie Rysowanie, aby ukryć ją z powierzchni rysowania slajdu.

Wymagania dotyczące linijki

Zadania, lista kontrolna, planowanie symbol

Ta funkcja jest dla wszystkich użytkowników tabletów z systemem Windows.

 Dotyczy:

PowerPoint Mobile:
Wersja 17.9330.20541

System operacyjny:

Windows 10 wersji 1709 lub nowszej
Znajdowanie używanej wersji systemu Windows  

Zobacz też

Rysowanie linii prostych lub zmierzyć przy użyciu linijki w programie OneNote

Zadania, lista kontrolna, planowanie symbol

Ta funkcja jest obecnie dostępna dla Wewnętrznych pakietu Office. Działa na tablety iPad, ale nie iPhone. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wymagania dotyczące poniżej.

Rysowanie linii lub wyrównywanie elementów

 1. Naciśnij slajd, do której chcesz użyć na linijce.

 2. Naciśnij pozycję Linijka Ikona linijki. Linijka znajduje się na karcie Rysowanie wstążki w pakiecie Office 2016. na karcie Rysowanie, aby wyświetlić ją na powierzchni rysowania slajdu.

 3. Umieść linijki pod kątem, które mają:

  • Użyj jednego palca, aby przenieść linijkę w górę/w dół lub w lewo/w prawo.

  • Użyj dwóch palców, aby obrócić linijkę do odpowiedniego kąta.

 4. Aby narysować linię    Naciśnij pióro lub zakreślacz na karcie Rysowanie, a następnie zacznij rysować.

  Aby wyrównać poszczególne elementy    Zaznaczaj kolejno poszczególne obiekty i przeciągaj je, aż ich uchwyt zaznaczenia zostanie przyciągnięty do linijki.

  Aby wyrównać grupy elementów jednocześnie    Wybrać wiele elementów, wybierając jedną, a następnie naciskając i przytrzymując go kolejno podczas naciśnij inne elementy drugim palcem. Przeciągnij zestawu obiektów, dopóki nie zostanie przyciągnięta na linijce.

  Kształt jest wyrównywany do linijki na jego krawędź, należy obiekt, taki jak ikona, obrazlub pole tekstowe jest wyrównywany do linijki na jego ramki.

Ukrywanie linijki

 • Naciśnij pozycję Linijka Ikona linijki. Linijka znajduje się na karcie Rysowanie wstążki w pakiecie Office 2016. na karcie Rysowanie, aby ukryć ją z powierzchni rysowania slajdu.

Wymagania dotyczące linijki

Zadania, lista kontrolna, planowanie symbol

Ta funkcja jest dla wewnętrznych pakietu Office na tablecie iPad.

 Dotyczy:

PowerPoint dla tabletu iPad:
Wersja 2.14.18052800

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×