Rysowanie linii i kształtów za pomocą narzędzi Ołówek, Linia, Łuk i Dowolny kształt

Rysowanie linii i kształtów za pomocą narzędzi Ołówek, Linia, Łuk i Dowolny kształt

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Narzędzia kliknij strzałkę obok pozycji Prostokąt Narzędzie Prostokąt , aby otworzyć listę Narzędzia do rysowania, a następnie kliknij narzędzie do rysowania wybranego kształtu.

 2. Przeciągnij wskaźnik na stronie rysowania, aby narysować kształt.

 3. Aby zakończyć rysowanie, w grupie Narzędzia kliknij pozycję Wskaźnik — narzędzie Przycisk wskaźnika .

Rysowanie kształtu niestandardowego

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Narzędzia kliknij strzałkę, aby otworzyć listę Narzędzia do rysowania, a następnie kliknij narzędzie Dowolny kształt, Łuk lub Linia.

 2. Użyj danego narzędzia do narysowania pierwszego odcinka kształtu.

  • Po narysowaniu odcinka na kształcie będą widoczne wierzchołki Wierzchołek kształtu .

 3. Jeśli chcesz użyć innego typu linii (na przykład po narysowaniu prostej linii potrzebny jest łuk), zmień narzędzie.

 4. Kliknij wierzchołek na końcu ostatnio dodanego odcinka, a następnie przeciągnij, aby narysować następny odcinek.

  Uwaga : Aby cofnąć dodanie odcinka, należy nacisnąć klawisze CTRL+Z. Odcinki są usuwane w kolejności odwrotnej do tej, w jakiej zostały narysowane.

 5. Aby zamknąć kształt, przeciągnij punkt końcowy ostatniego utworzonego odcinka na wierzchołek na początku pierwszego odcinka. Kształt stanie się nieprzezroczysty, co oznacza, że jest to kształt zamknięty.

 6. Aby zakończyć rysowanie, na karcie Narzędzia główne w grupie Narzędzia kliknij narzędzie wskaźnik Przycisk wskaźnika .

Edytowanie kształtu

Większość kształtów można edytować, dodając i usuwając wierzchołki kształtu lub zmieniając ich kształt.

Usuwanie wierzchołka kształtu

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Narzędzia otwórz listę Narzędzia do rysowania i kliknij narzędzie Ołówek Narzędzie Ołówek .

 2. Zaznacz kształt, kliknij wierzchołek Wierzchołek kształtu , który chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

Dodawanie wierzchołka do kształtu

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Narzędzia otwórz listę Narzędzia do rysowania i kliknij narzędzie Ołówek Narzędzie Ołówek .

 2. Zaznacz kształt, wskaż miejsce, w którym chcesz dodać wierzchołek, przytrzymaj klawisz CTRL i kliknij.

Zmienianie kształtu

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Narzędzia otwórz listę Narzędzia do rysowania i kliknij narzędzie Ołówek Narzędzie Ołówek .

 2. Zaznacz kształt, kliknij wierzchołek Wierzchołek kształtu , który ma zostać przeniesiony, a następnie przeciągnij wierzchołek w nowe położenie.

Zapisywanie kształtu niestandardowego jako nowego kształtu wzorca

 1. W oknie Kształty kliknij pozycję Więcej kształtów, a następnie kliknij pozycję Nowy wzornik (Stany Zjednoczone) lub pozycję Nowy wzornik (metryczne).

 2. Na stronie rysunku zaznacz kształt niestandardowy i przeciągnij go na nowy wzornik w oknie Kształty.

 3. Aby zmienić nazwę nowego kształtu wzorca, kliknij go prawym przyciskiem myszy, kliknij polecenie Zmień nazwę wzorca, a następnie wpisz nazwę nowego kształtu wzorca.

 4. Na pasku tytułu wzornika niestandardowego kliknij pozycję Zapisz, aby zapisać we wzorniku niestandardowym zmiany dotyczące nowego kształtu wzorca.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×