Rozwiązywanie typowych problemów związanych z witrynami

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W niniejszym temacie przedstawiono informacje, które mogą być przydatne przy rozwiązywaniu typowych problemów i naprawianiu błędów, które mogą pojawić się podczas korzystania z programu Windows SharePoint Services 3.0.

Gdy próbuję utworzyć nową witrynę, pojawia się komunikat informujący o tym, że witryna jest już używana lub już istnieje

Gdy próbuję utworzyć nową listę lub bibliotekę, pojawia się komunikat o podanej nazwie jest już używana

Podczas próby utworzenia pliku lub folderu, pojawia się komunikat, że moja nazwa pliku lub folderu jest zbyt długa

Nie można usunąć witryny. Jest wyświetlany komunikat "Nie można usunąć witryny, która ma podwitryny"

Podczas próby utworzenia pliku lub folderu, otrzymuję komunikat, że moja nazwa pliku lub folderu zawiera nieprawidłowe znaki

Nie mogę usunąć siebie jako właściciela zbioru witryn

Podczas próby usunięcia pliku pojawia się komunikat informujący o tym, że plik jest obecnie wyewidencjonowany lub zablokowany do edycji przez innego użytkownika

Podczas wyświetlania strony głównej w witrynie Moja witryna, otrzymuję komunikat o błędzie składnika Web Part

Pojawia się komunikat "Usługa niedostępna" podczas próby wyświetlić mojej witryny lub strony administracyjne mojej witryny lub serwera

Podczas próby wyświetlenia strony raport użycia witryny, pojawia się komunikat raportów użycia nie są dostępne

Podczas próby przekazania pliku pojawia się komunikat, że plik "przekroczył maksymalną dozwoloną długość"

Podczas próby przekazania pliku pojawia się komunikat, że plik został zablokowany przez administratorów serwera

Nie można wysyłać wiadomości e-mail do użytkownika po określeniu nowe uprawnienia użytkownika

Nie mogę utworzyć kolejnych alertów

Otrzymuję komunikat, że Moja witryna przekroczyła przydział magazynowania

Kiedy próbuję utworzyć nową witrynę, jest wyświetlany komunikat, że witryna jest już używana lub że już istnieje

Objawy

Podczas próby utworzenia nowego zbioru witryn może zostać wyświetlony następujący komunikat:

Innej witryny już istnieje w h TTP://sitename/Sites/subsitename . Usuń tę witrynę przed przystąpieniem do tworzenia nowej witryny z tego samego adresu URL, wybierz pozycję nowy adres URL lub Utwórz nowe dołączenie w pierwotnie określonej ścieżce.

Podczas próby utworzenia nowej podwitryny może zostać wyświetlony następujący komunikat:

Adres witryny sieci Web /Sites/subsitename/subsubsitename jest już używana.

Rozwiązanie

Adres URL witryny sieci Web, którą próbujesz utworzyć, już istnieje w tej samej lokalizacji witryny. Kliknij przycisk Wstecz przeglądarki, a następnie wpisz inny adres URL dla swojej witryny.

Początek strony

Kiedy próbuję utworzyć nową listę lub bibliotekę, jest wyświetlany komunikat, że określona nazwa jest już używana

Objawy

Podczas próby utworzenia nowej listy lub biblioteki może zostać wyświetlony następujący komunikat:

o określonej nazwie jest już używana. Listy, ankiety, tablica dyskusyjna lub biblioteka dokumentów nie może mieć taką samą nazwę jak inna lista, ankieta, tablica dyskusyjna lub biblioteka dokumentów w tej witrynie sieci Web. Używanie yo przeglądarki ponownie przycisk i wpisz nową nazwę.

Rozwiązanie

Nie można utworzyć nowej listy ani biblioteki o takiej samej nazwie, jaką ma istniejąca lista lub biblioteka. Wpisz inną nazwę nowej listy lub biblioteki albo usuń starą listę lub bibliotekę przed utworzeniem nowej.

Uwaga: Jeśli zostanie wyświetlony powyższy komunikat, a nie potrafisz zlokalizować istniejącej listy lub biblioteki o takiej samej nazwie, to być może nie masz wystarczających uprawnień do przeglądania listy lub biblioteki. W celu uzyskania pomocy skontaktuj się z administratorem.

Początek strony

Kiedy próbuję utworzyć plik albo folder, jest wyświetlany komunikat, że nazwa mojego pliku lub folderu jest za długa

Objawy

Podczas próby utworzenia nowego pliku lub folderu może zostać wyświetlony następujący komunikat:

Określonego pliku lub folderu Nazwa jest zbyt długa. Ścieżka adresu URL wszystkie pliki i foldery musi być 260 znaków lub mniej (i nie więcej niż 128 znaków dla pojedynczego pliku lub nazwę folderu w adresie URL). Wpisz nazwę pliku lub folderu krótsza.

Rozwiązanie

Nazwy plików i folderów nie mogą być dłuższe niż 128 znaków. Ponadto pełny adres URL pliku nie może być dłuższy niż 260 znaków. Kliknij przycisk Wstecz przeglądarki, a następnie wpisz nową nazwę.

Początek strony

Nie mogę usunąć witryny. Jest wyświetlany komunikat „Nie można usuwać witryny, która ma podwitryny”

Objawy

Podczas próby usunięcia witryny może zostać wyświetlony następujący komunikat:

Błąd podczas usuwania witryny sieci Web " / nazwa_witryny/nazwa_podwitryny ". Nie można usunąć witryny, która ma podwitryny.

Rozwiązanie

Aby usunąć witrynę, należy najpierw usunąć wszystkie podwitryny poniżej jej poziomu.

Początek strony

Kiedy próbuję utworzyć plik lub folder, jest wyświetlany komunikat, że w nazwie pliku lub folderu znajdują się niedozwolone znaki

Objawy

Podczas próby utworzenia nowego pliku lub folderu może zostać wyświetlony następujący komunikat:

Nazwa pliku lub folderu " Nazwy plików i folderów "zawiera nieprawidłowe znaki. Użyj innej nazwy. Nieprawidłowe znaki, są następujące: # % & *: < >? / \ { | } .

Rozwiązanie

Używanie niektórych znaków w nazwach plików i folderów jest zabronione w programie Windows SharePoint Services 3.0. Wpisz nazwę pliku lub folderu, która nie zawiera żadnego z niedozwolonych znaków.

Początek strony

Nie mogę usunąć siebie jako właściciela zbioru witryn

Objawy

Podczas próby usunięcia właścicieli zbioru witryn sieci Web może zostać wyświetlony jeden z następujących komunikatów:

  • Nie można usunąć właścicieli zbioru witryn sieci Web.

  • Nie można usunąć właścicieli z listy firma Microsoft Administratorzy zbioru witryn b.

Rozwiązanie

Nie można usunąć swojego konta z grupy Administratorzy zbioru witryn. Skontaktuj się z innym administratorem zbioru witryn lub z administratorem serwera i poproś o usunięcie swojej nazwy z grupy Administratorzy zbioru witryn.

Początek strony

Kiedy próbuję usunąć plik, jest wyświetlany komunikat, że plik jest teraz wyewidencjonowany albo zablokowany do edycji przez innego użytkownika

Objawy

Podczas próby usunięcia pliku może zostać wyświetlony następujący komunikat:

Plik jest teraz wyewidencjonowany albo zablokowany do edycji przez innego użytkownika.

Rozwiązanie

Nie można usunąć pliku, który jest w danym momencie wyewidencjonowany przez innego użytkownika. Skontaktuj się z osobą, która wyewidencjonowała plik i poproś ją, aby go zaewidencjonowała, lub skontaktuj się z właścicielem witryny w celu uzyskania pomocy.

Początek strony

Kiedy przeglądam stronę główną mojej witryny, jest wyświetlany komunikat o błędzie składnika Web Part

Objawy

Podczas przeglądania strony głównej witryny może zostać wyświetlony jeden z następujących komunikatów:

  • Błąd składnika Web Part: Jedna z właściwości składnika Web Part ma niepoprawny format. Program Windows SharePoint Services nie może zmienić składnika Web Part na nieseryjny. Sprawdź format właściwości i próbuj ponownie.

  • Błąd składnika web Part: nie można rozszeregować (przekonwertować strumienia XML ponownie na obiekt) składnika Web Part na serwerze.

Rozwiązanie

Jeśli zostanie wyświetlony jeden z powyższych komunikatów, powiadom administratora serwera.

Początek strony

Kiedy próbuję przeglądać moją witrynę albo strony administracyjne mojej witryny lub serwera, jest wyświetlany komunikat „Usługa niedostępna”

Objawy

Podczas próby wyświetlenia witryny może zostać wyświetlony następujący komunikat:

Usługa niedostępna

Rozwiązanie

Jeśli jest wyświetlany komunikat „Usługa niedostępna”, wystąpił problem z pulą aplikacji dla aplikacji sieci Web. Powiadom administratora serwera.

Początek strony

Kiedy próbuję obejrzeć stronę z raportem użycia witryny, jest wyświetlany komunikat, że raporty użycia są niedostępne

Objawy

Podczas próby przeglądania strony z raportem użycia witryny może zostać wyświetlony następujący komunikat:

Dla tej witryny raport użycia jest niedostępny. Przetwarzanie użycia może być wyłączone na tym serwerze lub dane użycia tej witryny nie zostały jeszcze przetworzone.

Rozwiązanie

Funkcja rejestrowania i przetwarzania danych użycia musi być włączona, a użytkownicy muszą wcześniej odwiedzić dowolną stronę w witrynie, aby na stronie z raportem użycia witryny mogły zostać wyświetlone jakiekolwiek dane. Skontaktuj się z administratorem witryny, aby sprawdzić, czy funkcja rejestrowania i przetwarzania danych użycia jest włączona w programie Windows SharePoint Services 3.0. Ponadto jeśli witryna jest nowa (utworzona dzisiaj) albo nie była jeszcze dzisiaj używana, nie zostaną wyświetlone żadne dane, zanim nie zostanie zakończone przetwarzanie dziennika użycia (zazwyczaj w ciągu 24 godzin). Jeśli w witrynie przez ostatnie 31 dni nie wykonywano żadnych czynności, zostanie wyświetlony komunikat „brak danych”.

Początek strony

Kiedy próbuję przekazać plik, jest wyświetlany komunikat „długość pliku przekracza dozwolone maksimum”

Objawy

Podczas próby przekazania pliku może zostać wyświetlony następujący komunikat:

Przesłanego formularza nie można przetworzyć, ponieważ jego długość przekracza maksimum dozwolone przez administratora sieci Web. Prześlij formularz ponownie z mniejszą ilością danych.

Rozwiązanie

Największy domyślny rozmiar pliku, jaki można przekazać do programu Windows SharePoint Services 3.0, wynosi 50 megabajtów (MB). W zależności od potrzeb administratorzy serwera mogą zwiększać lub zmniejszać rozmiar pliku. Skontaktuj się z administratorem serwera w celu zwiększenia rozmiaru przekazywanego pliku.

Początek strony

Kiedy próbuję przekazać plik, jest wyświetlany komunikat, że plik został zablokowany przez administratorów serwera

Objawy

Podczas próby przekazania pliku może zostać wyświetlony następujący komunikat:

Plik, który próbujesz Zapisz lub pobieranie zostało zablokowane w tej witrynie sieci Web przez administratorów serwera.

Rozwiązanie

W programie Windows SharePoint Services 3.0 domyślnie jest zablokowane przekazywanie na serwer pewnych rodzajów plików. Administratorzy serwera mogą, w zależności od potrzeb, dodawać do tej listy lub usuwać z niej typy plików. Skontaktuj się z administratorem serwera, aby określony typ pliku został odblokowany.

Początek strony

Nie mogę wysłać wiadomości e-mail do użytkownika po nadaniu mu nowych uprawnień

Objawy

Podczas próby wysłania wiadomości e-mail do użytkownika po nadaniu mu nowych uprawnień może zostać wyświetlony następujący komunikat:

Jednego lub więcej użytkowników zostały dodane pomyślnie, ale wystąpił błąd podczas wysyłania wiadomości e-mail. Serwer może nie być skonfigurowany poprawnie do wysyłania wiadomości e-mail. Aby sprawdzić, czy wiadomości e-mail jest poprawnie skonfigurowany, skontaktuj się z administratorem serwera.

Rozwiązanie

Ten komunikat zostanie wyświetlony, gdy serwer SMTP jest nieprawidłowy lub jeśli nie odpowiada po zaznaczeniu pola wyboru Wyślij powitalną wiadomość e-mail do nowych użytkowników w czasie dodawania nowego użytkownika do witryny, listy lub biblioteki. Powiadom administratora serwera o problemie z serwerem SMTP.

Początek strony

Nie mogę utworzyć kolejnych alertów

Objawy

Podczas próby utworzenia alertu dla listy lub biblioteki może zostać wyświetlony następujący komunikat:

Maksymalna liczba alertów dozwolonych dla tej witryny została już utworzona. Możesz zarządzać swoimi alertami za pomocą strony Moje alerty w tej lokacji.

Rozwiązanie

W programie Windows SharePoint Services 3.0 jest ustawiony limit liczby alertów, które mogą zostać utworzone przez użytkownika. Domyślnie ta liczba jest określana automatycznie, ale może zostać zwiększona lub zmniejszona przez administratora serwera. Aby przydział alertów został zwiększony, skontaktuj się z administratorem serwera.

Początek strony

Jest wyświetlany komunikat, że moja witryna przekroczyła limit przydziału miejsca do magazynowania

Objawy

Podczas próby dodania danych do witryny może zostać wyświetlony następujący komunikat:

Nie można zapisać wprowadzone zmiany, ponieważ ta witryna sieci Web programu SharePoint przekroczyła istniejący miejsca do magazynowania ograniczyć ta. Do innej lokalizacji, należy zapisać swoją pracę. Skontaktuj się z administratorem, aby zmienić limity przydziału dla witryny sieci Web.

Rozwiązanie

Administratorzy serwera mogą ustawiać limity ilości miejsca do magazynowania, które może być używane przez witryny na serwerze. Skontaktuj się z administratorem serwera w celu zwiększenia przydziału do magazynowania dla witryny sieci Web.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×