Rozwiązywanie problemów z zakładkami

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli do dokumentu dodano zakładki i powodują one problemy, pierwszym krokiem na drodze do ich rozwiązania jest potwierdzenie, że zakładki są widoczne. Domyślnie program Word ich nie wyświetla.

Aby wyświetlić zakładki w dokumencie, zrób tak.

 1. Kliknij pozycję Plik > Opcje > Zaawansowane.

 2. W obszarze Pokazywanie zawartości dokumentu zaznacz pozycję Pokaż zakładki i kliknij przycisk OK.
  Opcje programu Word

  Uwagi : 

  • Zakładka dodana do bloku tekstu lub obrazu (lub do dowolnego innego elementu) jest wyświetlana w nawiasach:
   Zakładka wskazywana przez nawiasy

  • Jeśli podczas dodawania zakładki nic nie było zaznaczone (a jedynie umieszczono kursor w wybranym obszarze), zakładka ma postać belki pionowej:
   Zakładka wskazywana przez belkę pionową .

W dalszej części tego artykułu

Komunikat o błędzie zamiast tekstu

Element odwołujący się do zakładki nie został poprawnie zaktualizowany

Brakuje zakładki w pozycji Autotekstu

Nieoczekiwane skutki edytowania zakładki

Kopiowanie zakładek

Wycinanie i usuwanie zakładek

Dodawanie do zakładek

Komunikat o błędzie zamiast tekstu

Po zaktualizowaniu pola z przerwanym łączem do zakładki program Word wyświetla komunikat „Błąd! Nie zdefiniowano zakładki” lub „Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania”. Tekst pierwotny można przywrócić, naciskając klawisze Ctrl+Z zaraz po otrzymaniu komunikatu o błędzie. Naciskając klawisze Ctrl+Shift+F9, można przekonwertować tekst w tym polu na zwykły.

Aby zbadać przerwane łącze, spróbuj zrobić tak:

 • Upewnij się, że zakładka nadal istnieje     Niekiedy zakładki zostają przypadkowo usunięte podczas usuwania innego tekstu. Aby to sprawdzić, upewnij się, że można wyświetlić zakładki w dokumencie.

 • Upewnij się, że nazwy pól są napisane bezbłędnie     Wiele elementów, które używają zakładek — na przykład odsyłacze i indeksy — są wstawiane jako pola. Jeśli nazwa pola jest napisana z błędem, może zostać wyświetlony komunikat o błędzie. Aby uzyskać więcej informacji o kodach pól, przeczytaj kody pól w programie Word.

Początek strony

Element odwołujący się do zakładki nie został poprawnie zaktualizowany

Program Word wstawia odsyłacze jako pola. Jeśli odsyłacz nie odzwierciedla zmian wprowadzonych w zakładce, której dotyczy, zaktualizuj to pole. Kliknij prawym przyciskiem myszy kod pola, a następnie kliknij polecenie Aktualizuj pole w menu skrótów.

Początek strony

Brakuje zakładki w pozycji Autotekstu

Tworząc pozycję Autotekstu zawierającą zakładkę, upewnij się, że zaznaczasz cały tekst zawarty w zakładce, także nawias otwierający i zamykający zakładki.

Jeśli przechowujesz tekst zawierający zakładkę jako pozycję Autotekstu, program Word zapisuje zakładkę z tą pozycją. Jeśli dana pozycja Autotekstu zostanie wstawiona w dokumencie więcej niż raz, program Word usunie zakładkę z poprzedniej pozycji i dołączy ją do najnowszej.

Aby uzyskać więcej informacji o Autotekście, zobacz Automatyczne wstawianie tekstu.

Początek strony

Nieoczekiwane skutki edytowania zakładki

Elementy oznaczone zakładkami można wycinać, kopiować i wklejać. Można również dodawać tekst do oznaczonych elementów lub usuwać go z nich. Poniżej wymieniono zmiany, jakie można wprowadzać w zakładkach, i skutki, jakich należy oczekiwać.

Kopiowanie zakładek

 • Jeśli skopiujesz cały oznaczony zakładką blok tekstu lub jego część albo oznaczony zakładką obraz do innej lokalizacji w tym samym dokumencie,    zakładka pozostanie przy pierwotnym elemencie, a kopia nie będzie oznaczona.

 • Jeśli skopiujesz cały oznaczony element do innego dokumentu,    oba dokumenty będą zawierać identyczne elementy i identyczne zakładki.

Wycinanie i usuwanie zakładek

 • Jeśli wytniesz cały oznaczony element i wkleisz go w tym samym dokumencie,    element i zakładka zostaną przeniesione w nowe miejsce.

 • Jeśli usuniesz część oznaczonego elementu,    zakładka pozostanie przy reszcie tekstu.

Dodawanie do zakładek

 • Jeśli dodasz tekst między dwa dowolne znaki objęte zakładką,    zakładka będzie obejmować ten dodatkowy tekst.

 • Jeśli klikniesz tuż za nawiasem otwierającym zakładki, a następnie dodać tekst lub grafikę do elementu    znajduje się w zakładce.

 • Jeśli klikniesz tuż za nawiasem zamykającym zakładki i dodasz do elementu   nie znajduje się w zakładce.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×