Rozwiązywanie problemów z tabelami połączonymi

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Okno dialogowe Wybieranie akcji umożliwia obsługę błędów związanych z tabelami dodatku Power Pivot połączonymi z tabelami programu Excel. Aby uzyskać dostęp do tego okna dialogowego, w oknie dialogowym Błędy w połączonych tabelach kliknij pozycję Opcje.

Jeśli utworzysz tabelę w programie Excel, a następnie wygenerujesz tabelę połączoną w skoroszycie dodatku Power Pivot, tabele te zostaną ze sobą połączone na podstawie nazwy i będą zawierały identyczne dane. Wymienione niżej zmiany w tabeli programu Excel mogą jednak spowodować błędy:

  • Została zmieniona nazwa tabeli programu Excel.

  • Tabela programu Excel została usunięta.

  • Typy danych w tabeli programu Excel uległy zmianie.

Jeśli tabela źródłowa programu Excel uległa zmianie, w momencie odświeżania tabeli połączonej dodatku Power Pivot jest wyświetlane okno dialogowe zawierające opcje pozwalające naprawić błędy.

Ponumerowana lista błędów

W przypadku wystąpienia wielu błędów możesz przełączać się między nimi, klikając strzałkę w lewo lub w prawo.

Opcje obsługi błędów

Wybierz jedną z następujących opcji dla każdego błędu na liście:

Nic nie rób

Wybierz tę opcję, aby zignorować bieżący błąd.

Zmień nazwę tabeli programu Excel

Wybierz tę opcję i wpisz nową nazwę tabeli połączonej dodatku Power Pivot lub wybierz z listy rozwijanej nazwę istniejącej tabeli programu Excel.

Uwaga: Ta opcja nie powoduje sprawdzenia poprawności danych w tabelach, a jedynie zmienia nazwę tabeli połączonej w oknie dodatku Power Pivot. Jeśli wpiszesz nazwę tabeli, która nie istnieje w skoroszycie programu Excel, przy następnej próbie zaktualizowania tabeli zostanie wyświetlony błąd.

Usuń łącze do tabeli programu Excel

Wybierz tę opcję, aby usunąć łącze między tabelą w programie Excel a tabelą w oknie dodatku Power Pivot. Usunięcie łącza nie ma wpływu na dane w którejkolwiek z tabel.

Usuń tabelę programu Power Pivot

Wybierz tę opcję, aby usunąć tabelę w oknie dodatku Power Pivot i ewentualne łącze między tabelami. Operacja usunięcia nie będzie miała wpływu na tabelę w skoroszycie programu Excel (jeśli istnieje).

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×