Rozwiązywanie problemów z relacjami między tabelami

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Podczas importowania wielu tabel program Excel próbuje wykryć i zdefiniować relacje między tymi tabelami, więc nie trzeba ręcznie tworzyć relacji ani implementować złożonych obejść, aby pracować z danymi w sposób holistyczny.

Czasami jednak program Excel nie może wykryć relacji między tabelami. W takim przypadku można użyć informacji przedstawionych w tym dokumencie, aby rozwiązać problem z automatycznym wykrywaniem relacji. Aby lepiej zrozumieć wymagania i mechanizm działania funkcji wykrywania relacji, zobacz temat Relacje między tabelami w modelu danych.

Komunikat: Nie wykryto relacji

Na pasku powiadomienia zawsze będzie wyświetlany komunikat wskazujący, że jest potrzebna relacja, gdy użytkownik będzie przeciągał do obszaru Wartości istniejącej tabeli przestawnej pole, które nie ma relacji z żadnym innym polem już istniejącym w tabeli przestawnej. Jednak czasami po wyświetleniu tego powiadomienia nie będzie można wykryć relacji. Może to mieć rożne przyczyny:

  • Algorytm wykrywania relacji jest zależny od kolumny klucza obcego, która ma nazwę podobną do nazwy kolumny klucza podstawowego. Jeśli nazwy tych kolumn nie są wystarczająco podobne, zalecamy otwarcie okna dodatku Power Pivot i ręczne utworzenie wymaganych relacji między tabelami.

  • Mogą być używane nieobsługiwane typy danych. Jeśli którakolwiek z tabel używanych w tabeli przestawnej zawiera kolumny, w których znajdują się tylko wartości mające nieobsługiwane typy danych, nie można wykryć relacji. W takim przypadku należy użyć okna dialogowego Tworzenie relacji, aby ręcznie utworzyć wymagane relacje między aktywnymi tabelami w tabeli przestawnej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Tworzenie relacji między dwiema tabelami.

Do tabeli przestawnej dodano pola niemające relacji, ale nie został wyświetlony komunikat

Automatyczne wykrywanie relacji jest wyzwalane tylko dla miar, a nie dla pól obliczeniowych używanych w etykietach wierszy lub kolumn w tabeli przestawnej. Dlatego też po rozpoczęciu tworzenia tabeli przestawnej można dodawać tabele niemające relacji, ale relacje nie będą widoczne do czasu upuszczenia pola w obszarze Wartości.

Brak prawidłowych relacji między tabelami

Czasami tabel dodawanych do tabeli przestawnej nie można po prostu dołączyć do żadnej innej tabeli. Na przykład dwie tabele mogą zawierać częściowo zgodne dane, ale w rzeczywistości nie mają relacji logicznych z innymi już używanymi tabelami.

Dodanie do tabeli przestawnej tabeli, której nie można dołączyć do innych tabel, zazwyczaj powoduje, że funkcja automatycznego wykrywania nie zwróci wyników. W innych przypadkach zazwyczaj wyniki w tabeli przestawnej pokazują, że dane pola nie umożliwiają wykonania sensownych obliczeń.

Funkcja automatycznego wykrywania utworzyła nieprawidłowe relacje

Gdy relacje są tworzone przy użyciu funkcji automatycznego wykrywania, algorytm na podstawie wartości w tabelach tworzy listę wszystkich możliwych relacji i klasyfikuje możliwe relacje zgodnie z ich prawdopodobieństwem. Następnie program Excel tworzy tylko najbardziej prawdopodobną relację. Dlatego jeśli tabele zawierają wiele kolumn, które mogą być używane jako klucze, niektóre relacje mogą zostać sklasyfikowane niżej i nie zostaną automatycznie utworzone, nawet jeśli są prawidłowe.

Jeśli algorytm automatycznego wykrywania sugeruje relację, która nie rozwiązuje danego problemu biznesowego, należy usunąć tę relację i ręcznie utworzyć relację, używając poprawnej kolumny klucza. Zobacz temat

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×