Rozwiązywanie problemów z operacji bazy danych dodatku Business Contact Manager

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Co to jest problem, który chcesz rozwiązać?

Nie można utworzyć bazy danych dodatku Business Contact Manager — baza danych tworzenie kończy się niepowodzeniem

Nie można nawiązać połączenia z udostępnioną bazą danych dodatku Business Contact Manager

Nie można przywrócić bazę danych dodatku Business Contact Manager

Program SQL Server nie instalowania lub uruchamiania

Nie można przeprowadzić migrację bazy danych dodatku Business Contact Manager

Nie można załadować bazy danych dodatku Business Contact Manager

Brakuje foldery dodatku Business Contact Manager

Gdzie jest bazy danych dodatku Business Contact Manager?

Instalowanie dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook na serwerze

Rekordy i elementy nie są sortowania poprawnie

Importowanie danych biznesowych

Tylko problemy z grupy roboczej

Dodatkowe zasoby

Nie można utworzyć bazy danych dodatku Business Contact Manager — baza danych tworzenie kończy się niepowodzeniem

Bazy danych dodatku Business Contact Manager korzysta z programu Microsoft SQL Server Express, mniejszą skalę wersji programu Microsoft SQL Server. Jeśli usługi programu SQL Server nie jest dostępna, nie można utworzyć bazy danych. Usługi programu SQL Server może nie być dostępna z różnych powodów.

Poniższa lista scenariusze programu SQL Server umożliwia rozwiązania problemu. Wykonaj czynności, która najbardziej przypomina okoliczności.

Problemy dotyczące programu SQL Server

 • Uruchom program SQL Server

  Jeśli zobaczysz dowolny z następujących komunikatów, wykonaj czynności, aby uruchomić usługę programu SQL Server.

  • Tworzenie bazy danych jest niepowodzenie lub nie powiodło się.

  • Nie można utworzyć bazy danych dodatku Business Contact Manager, ponieważ nie jest uruchomiona usługa SQL Server (usługa bazy danych dodatku Business Contact Manager). Uruchom usługę, a następnie uruchom ponownie program Outlook, aby ponownie wyświetlić Kreatora uruchamiania.

  • Nie można połączyć się lokalnej bazy danych dodatku Business Contact Manager, ponieważ usługa SQL Server (usługa bazy danych dodatku Business Contact Manager) nie działa. Umożliwia nawiązanie połączenia z bazą danych dodatku Business Contact Manager, który jest przechowywany na innym komputerze.

  • Nie można uruchomić dodatku Business Contact Manager, ponieważ nie jest uruchomiona usługa SQL Server (usługa bazy danych dodatku Business Contact Manager).

  Uruchomienie usługi programu SQL Server

  • Windows XP

   1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

   2. W Widoku kategorii kliknij pozycję Wydajność i konserwacja.

   3. Kliknij ikonę Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję usługi.

   4. Na liście usług kliknij SQL Server (MSSMLBIZ), a następnie kliknij polecenie Uruchom.

  • System Windows Vista lub Windows 7

   1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij pozycję Wszystkie programy.

   2. Kliknij pozycję Microsoft SQL Server 2008.

   3. Kliknij pozycję Narzędzia konfiguracji, a następnie kliknij pozycję Menedżer konfiguracji programu SQL Server.

   4. W okienku po lewej stronie w oknie Menedżer konfiguracji programu SQL Server kliknij Usług SQL Server.

   5. W okienku po prawej stronie kliknij prawym przyciskiem myszy Program SQL Server (MSSMLBIZ), a następnie kliknij polecenie Uruchom.

   6. Otwórz ponownie Microsoft Outlook. Teraz powinno być możliwe nawiązanie połączenia z bazą danych dodatku Business Contact Manager.

    Aby uzyskać więcej informacji dotyczących programu Microsoft SQL Server Express przejdź do witryny pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Webi zapoznaj się z bazy wiedzy Knowledge Base.

 • Udzielanie konta użytkownika, który loguje się do programu SQL Server usługi uprawnienia dostępu do folderu Dodatku Business Contact Manager

  Domyślnie usługi SQL Server logowanie się przy użyciu konta użytkownika usługi sieci na dostęp do folderu Dodatku Business Contact Manager, aby utworzyć bazę danych. Jeśli nie można utworzyć bazy danych, możliwe, że konto użytkownika usługi sieci nie ma uprawnień do logowania się do programu SQL Server. Konto musi mieć uprawnienia dostępu do folderu Dodatku Business Contact Manager odczytu i zapisu.

  Usługi programu SQL Server może korzystać z konta innego niż konto użytkownika usługi sieci na dostęp do folderu Dodatku Business Contact Manager, aby utworzyć bazę danych.

  Sprawdź, które konto Logowanie użytkownika programu SQL Server

  • Windows XP

   1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

   2. Kliknij pozycję Wydajność i konserwacja.

   3. Kliknij ikonę Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję usługi.

   4. Na liście usług kliknij prawym przyciskiem myszy Program SQL Server (MSSMLBIZ), a następnie kliknij polecenie Właściwości.

   5. Kliknij kartę Logowanie, a następnie zanotuj nazwę konta widoczne w polu to konto.

  • System Windows Vista lub Windows 7

   1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij pozycję Wszystkie programy.

   2. Kliknij pozycję Microsoft SQL Server 2008, kliknij pozycję Narzędzia konfiguracji, a następnie kliknij pozycję Menedżer konfiguracji programu SQL Server.

   3. W okienku po lewej stronie w oknie Menedżer konfiguracji programu SQL Server kliknij Usług SQL Server.

   4. W okienku po prawej stronie kliknij prawym przyciskiem myszy Program SQL Server (MSSMLBIZ), a następnie kliknij polecenie Właściwości.

   5. Na karcie Logowanie Uwaga wbudowanego konta lub Nazwa konta używane do logowania się do programu SQL Server.

  Aby nadać konto, z którego loguje się do uprawnień usługi programu SQL Server, aby uzyskać dostęp do folderu Dodatku Business Contact Manager, konto użytkownika usługi sieci lub innego konta użytkownika, wykonaj poniższe czynności:

  • Windows XP

   1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij pozycję Mój komputer.

   2. Kliknij dwukrotnie każdy folder w następującą ścieżkę, aby go otworzyć:

    C:\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Microsoft\

    gdzie [Nazwa użytkownika] jest nazwą konta użytkownika, którego nie można utworzyć bazy danych.

    Ścieżka powyżej jest domyślna lokalizacja folderu Dodatku Business Contact Manager. Niektóre foldery w ścieżce są domyślnie ukryte. Aby dowiedzieć się, jak wyświetlić ukryte foldery kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Pomoc i obsługa techniczna.

   3. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Dodatku Business Contact Manager, a następnie kliknij polecenie Udostępnianie i zabezpieczenia.

   4. Kliknij kartę Zabezpieczenia, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

   5. W oknie dialogowym Wybieranie użytkowników, komputerów lub grup w polu Wprowadź nazwy obiektów do wybrania wpisz Usługa sieciowalub nazwę konta użytkownika, który służy do logowania się do programu SQL Server, a następnie kliknij przycisk Sprawdź nazwy.

   6. Kliknij przycisk OK.

   7. Na karcie Zabezpieczenia kliknij pozycję Usługa sieciowa lub nazwę konta użytkownika, który służy do logowania się do programu SQL Server.

   8. Zaznacz pola wyboru odczytu i zapisu, a następnie kliknij przycisk OK.

  • System Windows Vista lub Windows 7

   1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Komputer.

   2. Kliknij dwukrotnie każdy folder w następującą ścieżkę, aby go otworzyć:

    C:\Users\[username]\AppData\Local\Microsoft

    gdzie [Nazwa użytkownika] jest nazwą konta użytkownika, którego nie można utworzyć bazy danych.

    Ścieżka powyżej jest domyślna lokalizacja folderu Dodatku Business Contact Manager. Niektóre foldery w ścieżce są domyślnie ukryte. Aby dowiedzieć się, jak wyświetlić ukryte foldery kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Pomoc i obsługa techniczna.

   3. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Dodatku Business Contact Manager, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

   4. W oknie dialogowym Właściwości dodatku Business Contact Manager kliknij kartę Zabezpieczenia, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

   5. W oknie dialogowym uprawnienia dodatku Business Contact Manager kliknij przycisk Dodaj.

   6. W oknie dialogowym Wybieranie użytkowników, komputerów lub grup w polu Wprowadź nazwy obiektów do wybrania wpisz Usługa sieciowalub nazwę konta użytkownika, który służy do logowania się do programu SQL Server, a następnie kliknij przycisk Sprawdź nazwy.

   7. Kliknij przycisk OK.

   8. W oknie dialogowym uprawnienia dodatku Business Contact Manager, na karcie Zabezpieczenia kliknij pozycję Usługa sieciowa lub nazwę konta użytkownika, który służy do logowania się do programu SQL Server.

   9. W kolumnie Zezwalaj zaznacz pola wyboru odczytu i zapisu, a następnie kliknij przycisk OK.

   10. W oknie dialogowym Właściwości dodatku Business Contact Manager kliknij przycisk OK.

 • Udziel uprawnienia Pełna kontrola konta użytkownika usługi sieciowej do folderu danych

  Pliki bazy danych dodatku Business Contact Manager wzorca, master.mdf i mastlog.ldf, są przechowywane w folderze dane. Czasami konto użytkownika usługi sieciowej loguje się do programu SQL Server nie ma uprawnień, więc nie można utworzyć bazy danych.

  Aby nadać usługą użytkownika konta pełną kontrolę nad folderze dane, wykonaj poniższe czynności:

  • Windows XP

   1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij pozycję Mój komputer.

   2. Kliknij dwukrotnie każdy folder w następującą ścieżkę, aby go otworzyć:

    C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSMLBIZ\MSSQL

   3. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder danych, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

   4. Kliknij kartę Zabezpieczenia, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

   5. W oknie dialogowym Wybieranie użytkowników, komputerów lub grup w polu Wprowadź nazwy obiektów do wybrania wpisz Usługa sieciowa, a następnie kliknij przycisk Sprawdź nazwy.

   6. Kliknij przycisk OK.

   7. Na karcie Zabezpieczenia kliknij pozycję Usługa sieciowa.

   8. W kolumnie Zezwalaj zaznacz pole wyboru Pełna kontrola, a następnie kliknij przycisk OK.

  • System Windows Vista lub Windows 7

   1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Komputer.

   2. Kliknij dwukrotnie każdy folder w następującą ścieżkę, aby go otworzyć:

    C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSMLBIZ\MSSQL

    — Lub —

    C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSMLBIZ\MSSQL
   3. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder danych, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

   4. W oknie dialogowym Właściwości danych kliknij kartę Zabezpieczenia, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

   5. W oknie dialogowym uprawnienia dla danych kliknij przycisk Dodaj.

   6. W oknie dialogowym Wybieranie użytkowników, komputerów lub grup w polu Wprowadź nazwy obiektów do wybrania wpisz Usługa sieciowa, a następnie kliknij przycisk Sprawdź nazwy.

   7. Kliknij przycisk OK.

   8. W oknie dialogowym uprawnienia dla danych, na karcie Zabezpieczenia kliknij pozycję Usługa sieciowa.

   9. W kolumnie Zezwalaj zaznacz pole wyboru Pełna kontrola, a następnie kliknij przycisk OK.

   10. W oknie dialogowym Właściwości danych kliknij przycisk OK.

 • Protokół dla programu SQL Server nie jest włączony (Windows Vista lub Windows 7)

  Protokół Nazwanych potoków dla programu SQL Server jest wyłączona. Ten problem występuje czasami podczas korzystania z systemu Windows Vista lub Windows 7. Poniższa procedura umożliwia włączyć protokół.

  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij pozycję Wszystkie programy.

  2. Kliknij pozycję Microsoft SQL Server 2008.

  3. Kliknij pozycję Narzędzia konfiguracji, a następnie kliknij pozycję Menedżer konfiguracji programu SQL Server.

  4. W okienku po lewej stronie okna Menedżer konfiguracji programu SQL Server rozwiń węzeł Konfiguracja sieciowa programu SQL Server, a następnie kliknij pozycję Protokoły dla MSSMLBIZ.

  5. W okienku po prawej stronie kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Potoki nazwane, a następnie kliknij polecenie Włącz.

  6. Zamknij okno Menedżer konfiguracji programu SQL Server, a następnie uruchom program Outlook, wykonaj czynności Kreatora uruchamiania i utworzyć bazę danych.

 • Zaloguj się do programu SQL Server za pomocą konta użytkownika System lokalny

  Jeśli po wykonaniu poprzedniej procedury, nadal nie można utworzyć bazy danych, ponieważ nie można uruchomić usługi programu SQL Server, należy użyć konta użytkownika System lokalny do logowania się do programu SQL Server.

  1. Windows XP

   1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

   2. Kliknij pozycję Wydajność i konserwacja.

   3. Kliknij ikonę Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję usługi.

   4. Na liście usług kliknij prawym przyciskiem myszy Program SQL Server (MSSMLBIZ), a następnie kliknij polecenie Właściwości.

   5. W oknie dialogowym Właściwości programu SQL Server (MSSMLBIZ) (komputer lokalny) kliknij kartę Logowanie.

   6. Kliknij konto System lokalny.

   7. Kliknij przycisk OK.

   8. Uruchom program Outlook, a następnie wykonaj czynności Kreatora uruchamiania.

  2. System Windows Vista lub Windows 7

   1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij pozycję Wszystkie programy.

   2. Kliknij pozycję Microsoft SQL Server 2008, kliknij pozycję Narzędzia konfiguracji, a następnie kliknij pozycję Menedżer konfiguracji programu SQL Server.

   3. W okienku po lewej stronie w oknie Menedżer konfiguracji programu SQL Server kliknij Usług SQL Server.

   4. W okienku po prawej stronie kliknij prawym przyciskiem myszy Program SQL Server (MSSMLBIZ), a następnie kliknij polecenie Właściwości.

   5. Na karcie Logowanie przy użyciu wbudowanego konta kliknij strzałkę, a następnie kliknij System lokalny.

   6. Kliknij przycisk OK.

   7. Uruchom program Outlook, a następnie wykonaj czynności Kreatora uruchamiania.

  Jeśli to konieczne, zobacz Pomoc i wsparcie dla programu Microsoft Office Outlook 2010 z dodatku Business Contact Manager (wszystkie języki) kontakt pomocy technicznej. Może być opłata.

Początek strony

Skompresowany dysk, konta gościa i Brak problemów Kreatora uruchamiania

 • Skompresowany dysk lub folder

  Na dysku systemowym TE000129554 plik jest skompresowany folder, w którym został zainstalowany bazy danych. Nie można utworzyć baza danych dodatku Business Contact Manager w folder skompresowany. Aby można było utworzyć bazę danych, ustawienia kompresji pliku musi być wyłączony folderu Dodatku Business Contact Manager.

  Uwaga : Użytkownik musi być zalogowany jako administrator, aby włączyć lub wyłączyć kompresję.

  Wyłączanie kompresji folderu

  • Windows XP

   1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij pozycję Mój komputer.

   2. Kliknij dwukrotnie każdy folder w następującą ścieżkę, aby go otworzyć:

    C:\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Microsoft\Business Contact Manager\

    gdzie [Nazwa użytkownika] jest nazwą konta użytkownika, którego nie można utworzyć bazy danych.

    Ścieżka powyżej jest domyślna lokalizacja folderu Dodatku Business Contact Manager. Niektóre foldery w ścieżce są domyślnie ukryte. Aby dowiedzieć się, jak wyświetlić ukryte foldery kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Pomoc i obsługa techniczna.

   3. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Dodatku Business Contact Manager, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

   4. W oknie dialogowym Właściwości dodatku Business Contact Manager, na karcie Ogólne kliknij przycisk Zaawansowane.

   5. Wyczyść pole wyboru Kompresuj zawartość, aby oszczędzać miejsce na dysku, a następnie kliknij przycisk OK.

    Po wyłączeniu kompresji w folderze ponów próbę tworzenia bazy danych.

  • System Windows Vista lub Windows 7

   1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Komputer.

   2. Kliknij dwukrotnie każdy folder w następującą ścieżkę, aby go otworzyć:

    C:\Users\[username]\AppData\Local\Microsoft

    gdzie [Nazwa użytkownika] jest nazwą konta użytkownika, którego nie można utworzyć bazy danych.

    Ścieżka powyżej jest domyślna lokalizacja folderu Dodatku Business Contact Manager. Niektóre foldery w ścieżce są domyślnie ukryte. Aby dowiedzieć się, jak wyświetlić ukryte foldery kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Pomoc i obsługa techniczna.

   3. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Dodatku Business Contact Manager, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

   4. W oknie dialogowym Właściwości dodatku Business Contact Manager, na karcie Ogólne kliknij przycisk Zaawansowane.

   5. Wyczyść pole wyboru Kompresuj zawartość, aby oszczędzać miejsce na dysku, a następnie kliknij przycisk OK.

   Po wyłączeniu kompresji w folderze ponów próbę tworzenia bazy danych.

 • Jest zalogowany do programu Outlook przy użyciu konta gościa

  Jako Gość nie są dozwolone tworzenie bazy danych dodatku Business Contact Manager. Zaloguj się przy użyciu konta użytkownika.

 • Zainstalowana Business Contact Manager dla programu Outlook, ale nie został I monit o utworzenie nowej bazy danych

  Przy pierwszym uruchomieniu programu Outlook po zainstalowaniu Business Contact Manager dla programu Outlook Kreatora uruchamiania jest uruchamiane automatycznie. Jeśli wybierzesz uruchomić Kreatora uruchamiania, możesz otrzyma możliwość tworzenia nowych baza danych dodatku Business Contact Manager albo wybierz istniejącej bazy danych.

  1. Sprawdź, czy jest zainstalowany tego Business Contact Manager dla programu Outlook.

   Jak to zrobić?

   1. Windows XP

    1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

    2. W Panelu sterowania kliknij pozycję Dodaj lub usuń programy.

    3. W oknie dialogowym Dodaj lub usuń programy w liście obecnie zainstalowane programy Sprawdź, czy jest wymieniony w Dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook 2010.

   2. System Windows Vista lub Windows 7

    1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

    2. W Widoku kategorii w obszarze Programy kliknij pozycję Odinstaluj program.

    3. W oknie Odinstaluj lub zmień program Sprawdź, czy jest wymieniony w Dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook 2010.

  2. Jeśli Dodatek Business Contact Manager dla programu Outlook 2010 nie jest wyświetlana na liście, wykonaj jedną z następujących czynności:

   1. Jeśli masz Dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook 2010 DVD, należy zainstalować program z DVD.

Początek strony

Nie można uruchomić dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook

Wypróbuj następujące procedury, a następnie uruchom ponownie program Outlook.

 • Nie można uruchomić dodatku Business Contact Manager, ponieważ nie jest uruchomiona usługa SQL Server (usługa bazy danych dodatku Business Contact Manager).

  Pliki bazy danych dodatku Business Contact Manager wzorca, master.mdf i mastlog.ldf, są przechowywane w folderze dane. Folder zawiera również certyfikatów zabezpieczeń, które umożliwiają SQL Server, aby utworzyć bazę danych dodatku Business Contact Manager. Od czasu do czasu konto użytkownika usługi sieciowej loguje się do programu SQL Server nie można uzyskać dostępu do folderu, więc nie można utworzyć bazy danych.

  Taka sytuacja może wystąpić, jeśli zmienisz system plików dla dysku systemu FAT32 do TE000129554.

  Aby nadać usługą użytkownika konta pełną kontrolę nad folderze dane, wykonaj poniższą procedurę.

  • Windows XP

   1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij pozycję Mój komputer.

   2. Kliknij dwukrotnie każdy folder w następującą ścieżkę, aby go otworzyć:

    C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSMLBIZ\MSSQL

   3. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder danych, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

   4. Kliknij kartę Zabezpieczenia, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

   5. W oknie dialogowym Wybieranie użytkowników, komputerów lub grup w polu Wprowadź nazwy obiektów do wybrania wpisz Usługa sieciowa, a następnie kliknij przycisk Sprawdź nazwy.

   6. Kliknij przycisk OK.

   7. Na karcie Zabezpieczenia kliknij pozycję Usługa sieciowa

   8. W kolumnie Zezwalaj zaznacz pole wyboru Pełna kontrola, a następnie kliknij przycisk OK.

  • System Windows Vista lub Windows 7

   1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij pozycję Mój komputer.

   2. Kliknij dwukrotnie każdy folder w następującą ścieżkę, aby go otworzyć:

    C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSMLBIZ\MSSQL

    — Lub —

    C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSMLBIZ\MSSQL
   3. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder danych, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

   4. W oknie dialogowym Właściwości danych kliknij kartę Zabezpieczenia, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

   5. W oknie dialogowym uprawnienia dla danych kliknij przycisk Dodaj.

   6. W oknie dialogowym Wybieranie użytkowników, komputerów lub grup w polu Wprowadź nazwy obiektów do wybrania wpisz Usługa sieciowa, a następnie kliknij przycisk Sprawdź nazwy.

   7. Kliknij przycisk OK.

   8. W oknie dialogowym uprawnienia dla danych, na karcie Zabezpieczenia kliknij pozycję Usługa sieciowa.

   9. W kolumnie Zezwalaj zaznacz pole wyboru Pełna kontrola, a następnie kliknij przycisk OK.

   10. W oknie dialogowym Właściwości danych kliknij przycisk OK.

 • Usługi SQL Server nie można uruchomić po udzielanie uprawnień do konta użytkownika usługi sieciowej.

  Usługi SQL Server zwykle zaczyna się od certyfikatu zabezpieczeń i wyłącza szyfrowania. Czasami usługi programu SQL Server nie powoduje wyłączenia szyfrowania. W takim przypadku wyłączyć szyfrowanie wystąpienie programu SQL Server.

  • Windows XP

   1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

   2. Kliknij pozycję Wydajność i konserwacja, a następnie kliknij pozycję Narzędzia administracyjne.

   3. Kliknij dwukrotnie Zarządzanie komputerem.

   4. W lewym okienku okna Zarządzanie komputerem kliknij pozycję usługi i aplikacje.

   5. W okienku po prawej stronie kliknij dwukrotnie Menedżer konfiguracji programu SQL Server.

   6. Kliknij dwukrotnie Konfiguracja sieciowa programu SQL Server.

   7. Kliknij prawym przyciskiem myszy Protokoły dla MSSMLBIZ, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

   8. W oknie dialogowym Protokoły dla MSSMLBIZ właściwości na karcie flagi kliknij strzałkę na końcu wiersza Wymuszanie szyfrowania, a następnie kliknij przycisk nie.

   9. Kliknij przycisk OK.

   10. W lewym okienku okna Zarządzanie komputerem kliknij Usług SQL Server.

   11. W okienku po prawej stronie kliknij prawym przyciskiem myszy Program SQL Server (MSSMLBIZ), a następnie kliknij polecenie Uruchom.

   12. Uruchom program Outlook, a następnie wykonaj czynności Kreatora uruchamiania.

  • System Windows Vista lub Windows 7

   1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij pozycję Wszystkie programy.

   2. Kliknij pozycję Microsoft SQL Server 2008, kliknij pozycję Narzędzia konfiguracji, a następnie kliknij pozycję Menedżer konfiguracji programu SQL Server.

   3. W okienku po lewej stronie w oknie Menedżer konfiguracji programu SQL Server kliknij pozycję Konfiguracja sieciowa programu SQL Server.

   4. W okienku po prawej stronie kliknij prawym przyciskiem myszy Protokoły dla MSSMLBIZ, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

   5. W oknie dialogowym Protokoły dla MSSMLBIZ właściwości na karcie flagi w wierszu wymuszanie szyfrowania kliknij strzałkę, a następnie kliknij przycisk nie.

   6. Uruchom program Outlook, a następnie wykonaj czynności Kreatora uruchamiania.

 • Zaloguj się do programu SQL Server za pomocą konta użytkownika System lokalny

  Jeśli po wykonaniu poprzedniej procedury, dodatku Business Contact Manager nie rozpocznie się, należy użyć konta użytkownika System lokalny do logowania się do programu SQL Server.

  • Windows XP

   1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

   2. Kliknij pozycję Wydajność i konserwacja.

   3. Kliknij ikonę Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję usługi.

   4. Na liście usług kliknij prawym przyciskiem myszy Program SQL Server (MSSMLBIZ), a następnie kliknij polecenie Właściwości.

   5. Kliknij kartę Logowanie, a następnie kliknij konto System lokalny.

   6. Uruchom program Outlook, a następnie wykonaj czynności Kreatora uruchamiania.

  • System Windows Vista lub Windows 7

   1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij pozycję Wszystkie programy.

   2. Kliknij pozycję Microsoft SQL Server 2008, kliknij pozycję Narzędzia konfiguracji, a następnie kliknij pozycję Menedżer konfiguracji programu SQL Server.

   3. W okienku po lewej stronie w oknie Menedżer konfiguracji programu SQL Server kliknij Usług SQL Server.

   4. W okienku po prawej stronie kliknij prawym przyciskiem myszy Program SQL Server (MSSMLBIZ), a następnie kliknij polecenie Właściwości.

   5. W oknie dialogowym Właściwości programu SQL Server (MSSMLBIZ), na karcie Logowanie przy użyciu wbudowanego konta kliknij strzałkę, a następnie kliknij System lokalny.

   6. Kliknij przycisk OK.

   7. Uruchom program Outlook, a następnie wykonaj czynności Kreatora uruchamiania.

Początek strony

Nie można otworzyć bazy danych — logowanie nie powiodło się

Najczęstsze przyczyny, który wyświetlenia tego komunikatu podczas tworzenia bazy danych to, że konto użytkownika używane do logowania się do usługi programu SQL Server nie ma odczytu i zapisu w folderze Dodatku Business Contact Manager.

Domyślnie usługi SQL Server logowanie się przy użyciu konta użytkownika usługi sieci na dostęp do folderu Dodatku Business Contact Manager, aby utworzyć bazę danych. Konto użytkownika używane przez usługi programu SQL Server może zostały zmienione.

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj poniższe procedury:

 1. Sprawdź, które konto Logowanie użytkownika programu SQL Server

  • Windows XP

   1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

   2. Kliknij pozycję Wydajność i konserwacja.

   3. Kliknij ikonę Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję usługi.

   4. Na liście usług kliknij prawym przyciskiem myszy Program SQL Server (MSSMLBIZ), a następnie kliknij polecenie Właściwości.

   5. Kliknij kartę Logowanie, a następnie zanotuj nazwę konta widoczne w polu to konto.

  • System Windows Vista lub Windows 7

   1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij pozycję Wszystkie programy.

   2. Kliknij pozycję Microsoft SQL Server 2008, kliknij pozycję Narzędzia konfiguracji, a następnie kliknij pozycję Menedżer konfiguracji programu SQL Server.

   3. W okienku po lewej stronie w oknie Menedżer konfiguracji programu SQL Server kliknij Usług SQL Server.

   4. W okienku po prawej stronie kliknij prawym przyciskiem myszy Program SQL Server (MSSMLBIZ), a następnie kliknij polecenie Właściwości.

   5. Na karcie Logowanie Uwaga wbudowanego konta lub Nazwa konta używane do logowania się do programu SQL Server.

 2. Udzielanie konta użytkownika, który loguje się do programu SQL Server odczytu i zapisu w folderze Dodatku Business Contact Manager

  • Windows XP

   1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij pozycję Mój komputer.

   2. Kliknij dwukrotnie każdy folder w następującą ścieżkę, aby go otworzyć:

    C:\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Microsoft\

    gdzie [Nazwa użytkownika] jest nazwą konta użytkownika, którego nie można otworzyć bazy danych.

    Ścieżka jest domyślna lokalizacja folderu Dodatku Business Contact Manager. Niektóre foldery w ścieżce są domyślnie ukryte. Aby dowiedzieć się, jak wyświetlić ukryte foldery kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Pomoc i obsługa techniczna.

   3. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Dodatku Business Contact Manager, a następnie kliknij polecenie Udostępnianie i zabezpieczenia.

   4. Kliknij kartę Zabezpieczenia, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

   5. W oknie dialogowym Wybieranie użytkowników, komputerów lub grup w polu Wprowadź nazwy obiektów do wybrania wpisz nazwę konta użytkownika, który służy do logowania się do programu SQL Server, a następnie kliknij przycisk Sprawdź nazwy.

   6. Kliknij przycisk OK.

   7. Na karcie Zabezpieczenia kliknij nazwę konta użytkownika, który jest używany do logowania się do programu SQL Server.

   8. Zaznacz pola wyboru odczytu i zapisu, a następnie kliknij przycisk OK.

  • System Windows Vista lub Windows 7

   1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Komputer.

   2. Kliknij dwukrotnie każdy folder w następującą ścieżkę, aby go otworzyć:

    C:\Users\[username]\AppData\Local\Microsoft

    gdzie [Nazwa użytkownika] jest nazwą konta użytkownika, którego nie można otworzyć bazy danych.

    Ścieżka jest domyślna lokalizacja folderu Dodatku Business Contact Manager. Niektóre foldery w ścieżce są domyślnie ukryte. Aby dowiedzieć się, jak wyświetlić ukryte foldery kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Pomoc i obsługa techniczna.

   3. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Dodatku Business Contact Manager, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

   4. W oknie dialogowym Właściwości dodatku Business Contact Manager kliknij kartę Zabezpieczenia, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

   5. W oknie dialogowym uprawnienia dodatku Business Contact Manager kliknij przycisk Dodaj.

   6. W oknie dialogowym Wybieranie użytkowników, komputerów lub grup w polu Wprowadź nazwy obiektów do wybrania wpisz nazwę konta użytkownika, który służy do logowania się do programu SQL Server, a następnie kliknij przycisk Sprawdź nazwy.

   7. Kliknij przycisk OK.

   8. Na karcie Zabezpieczenia kliknij nazwę konta użytkownika, który jest używany do logowania się do programu SQL Server.

   9. W oknie dialogowym uprawnienia dodatku Business Contact Manager w kolumnie Zezwalaj zaznacz pola wyboru odczytu i zapisu, a następnie kliknij przycisk OK.

   10. W oknie dialogowym Właściwości dodatku Business Contact Manager kliknij przycisk OK.

Początek strony

Nie można nawiązać połączenia z udostępnioną bazą danych dodatku Business Contact Manager

Aby uzyskać informacje dotyczące rozwiązywania problemów, zobacz Rozwiązywanie problemów z nawiązywanie połączenia z udostępnioną bazą danych dodatku Business Contact Manager.

Początek strony

Nie można przywrócić bazę danych dodatku Business Contact Manager

Otrzymuję komunikat z informacją, że nie można przywrócić bazy danych, ponieważ nie została I masz uprawnienia do tworzenie kopii zapasowych i przywracanie bazy danych lub nie jestem właścicielem bazy danych.

Od czasu do czasu po uaktualnieniu systemu operacyjnego, właściciel bazy danych nie jest już rozpoznawane jako właściciel bazy danych. Jeśli użytkownik nie został rozpoznany jako właściciel bazy danych, aby przywrócić bazę danych, użytkownik musi być administrator na komputerze, w którym chcesz przywrócić bazę danych, a musi być zainstalowany program Outlook jako administrator. Wykonaj następujące czynności:

 • Skontaktuj się z administratorem systemu, aby dodać do grupy Administratorzy lub Dodaj siebie do grupy administratorów.

 • Uruchom program Outlook jako administrator.

Jak to zrobić?

 1. Zamknij program Outlook.

 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Komputer.

 3. Kliknij dwukrotnie Dysk lokalny (C:), aby otworzyć na dysku twardym.

  Uwaga : Jeśli zainstalowano autonomiczna TE000001059 lub Microsoft Office 2010 na innym dysku, przejdź do tej lokalizacji.

 4. Kliknij dwukrotnie Program Files, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Pakietu Microsoft Office.

 5. Kliknij dwukrotnie folder Office 14.

 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę programu Outlook, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator.

Teraz można wykonywać wszystkie zadania administracyjne w programie Outlook, takie jak Przywracanie bazy danych dodatku Business Contact Manager.

Początek strony

Program SQL Server nie instalowania lub uruchamiania

Otrzymuję komunikat z informacją, że nie został zainstalowany program Microsoft SQL Server

Baza danych dodatku Business Contact Manager jest tworzona przy użyciu programu Microsoft SQL Server. Bez programu SQL Server nie jest możliwe używać Business Contact Manager dla programu Outlook. Aby uzyskać pomoc dotyczącą programu SQL Server przejdź do witryny pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Webi zapoznaj się z bazy wiedzy Knowledge Base.

Usługi programu SQL Server nie zostały uruchomione automatycznie

W większości przypadków SQL Server, który jest zainstalowany wraz z Business Contact Manager dla programu Outlook zostanie uruchomiony automatycznie. Business Contact Manager dla programu Outlook nie zostanie uruchomiona, jeśli nie można uruchomić usługi SQL. Jeśli nie widzisz inne wiadomości, a nie widzisz menu Business Contact Manager dla programu Outlook, należy ręcznie uruchomić usługę programu SQL Server, wykonując poniższą procedurę:

 • Windows XP

  1. Kliknij przycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy Mój komputer, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj.

  2. W lewym okienku okna Zarządzanie komputerem kliknij pozycję usługi i aplikacje.

  3. W okienku po prawej stronie kliknij dwukrotnie pozycję usługi.

  4. Na liście usług kliknij pozycję SQL Server (MSSMLBIZ).

  5. W kolumnie Stan upewnij się, że nie jest uruchomiona usługa SQL Server (MSSMLBIZ).

  6. Jeśli nie zostanie uruchomiona, kliknij przycisk Uruchom usługę.

  7. Zamknij okno Zarządzanie komputerem, a następnie uruchom program Outlook.

 • System Windows Vista lub Windows 7

  1. Kliknij przycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy komputer, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj.

  2. W oknie Zarządzanie komputerem kliknij pozycję usługi i aplikacje.

  3. Kliknij dwukrotnie pozycję Usługi.

  4. Na liście usług kliknij pozycję SQL Server (MSSMLBIZ).

  5. W kolumnie Stan upewnij się, że nie jest uruchomiona usługa SQL Server (MSSMLBIZ).

  6. Jeśli nie zostanie uruchomiona, kliknij przycisk Uruchom usługę.

  7. Zamknij okno Zarządzanie komputerem, a następnie uruchom program Outlook.

Chcę używać Business Contact Manager dla programu Outlook z inną nazwę wystąpienia programu SQL Server Express

Jeśli baza danych dodatku Business Contact Manager jest na komputerze lokalnym, zamiast go udostępniana na komputerze zdalnym obsługiwane nazwa wystąpienia programu SQL Server Express jest MSSMLBIZ. Inne nazwy obiektów nie są obsługiwane.

Zamiast używać Business Contact Manager dla programu Outlook za pomocą nazwy wystąpienia nieobsługiwane, zainstalować inne wystąpienie programu SQL Server Express i nadaj mu nazwę MSSMLBIZ. Wystąpienie programu SQL Server Express zalogować się przy użyciu wbudowanych konto użytkownika usługi sieci.

Aby potwierdzić, że wystąpienie programu SQL Server logować się za pomocą konta użytkownika usługi sieci, wykonaj poniższe czynności:

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wszystkie programy.

 2. Kliknij pozycję Microsoft SQL Server 2008, a następnie kliknij pozycję Narzędzia konfiguracji.

 3. Kliknij pozycję Menedżer konfiguracji programu SQL Server.

 4. W okienku po lewej stronie w oknie Menedżer konfiguracji programu SQL Server kliknij Usług SQL Server.

 5. W okienku po prawej stronie kliknij prawym przyciskiem myszy Program SQL Server (MSSMLBIZ), a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 6. W obszarze wbudowane konto upewnij się, że Usługa sieciowa jest wyświetlana.

 7. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości programu SQL Server (MSSMLBIZ).

 8. Uruchom program Outlook, aby uruchomić kreatora Uruchamiania dodatku Business Contact Manager, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Nie można zainstalować programu SQL Server

Zostanie wyświetlony kod błędu 2147746132 (0x80040154). Spróbuj użyć Narzędzia Diagnostyka WMI , aby uzyskać więcej informacji o błędzie.

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące programu SQL Server Express, spróbuj publikowanie ich na forum programu SQL Server Express w witrynie MSDN.

Początek strony

Nie można przeprowadzić migrację bazy danych dodatku Business Contact Manager

Po wybraniu istniejącej bazy danych, wyświetlany następujący komunikat: Migracja bazy danych nie powiodło się

W Kreatorze uruchamiania kliknij przycisk Wybierz istniejącej bazy danych, a następnie ponownie wybierz bazę danych.

Jeśli nadal jest wyświetlany komunikat Migracja bazy danych nie powiodło się, spróbuj wykonać następujące czynności:

1. Odinstaluj dodatek Business Contact Manager dla programu Outlook 2010.

Jak to zrobić?

 • Windows XP

  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

  2. Kliknij pozycję Dodaj lub usuń programy.

  3. W oknie Dodaj lub usuń programy kliknij Business Contact Manager dla programu Outlook 2010, a następnie kliknij przycisk Zmień/Usuń.

 • System Windows Vista lub Windows 7

  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

  2. W Widoku kategorii kliknij pozycję Odinstaluj program.

  3. Na liście kliknij Business Contact Manager dla programu Outlook 2010, a następnie kliknij polecenie Odinstaluj.

2. Zainstaluj ponownie Business Contact Manager dla programu Outlook 2007.

 • W Kreatorze uruchamiania kliknij pozycję Wybierz bazę danych, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

3. wyeksportować wszystkie informacje w bazie danych Business Contact Manager dla programu Outlook 2007.

4. Zainstaluj Business Contact Manager dla programu Outlook 2010.

 1. W Kreatorze uruchamiania kliknij pozycję Utwórz nową bazę danych, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

 2. Importowanie danych z bazy danych. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Importowanie danych do dodatku Business Contact Manager.

Jeśli migracja bazy danych będzie nadal nie powiedzie się, zobacz Pomoc i wsparcie dla programu Microsoft Office Outlook 2010 z dodatku Business Contact Manager (wszystkie języki). Może być opłata.

Początek strony

Nie można załadować bazy danych dodatku Business Contact Manager

Otrzymuję komunikat informujący, że nie można załadować bazy danych po uaktualnieniu systemu operacyjnego Windows.

Kilka komunikatów Business Contact Manager dla programu Outlook są wyświetlane wskazujące, że występują problemy z bazą danych dodatku Business Contact Manager po uaktualnieniu do systemu Windows Vista.

Może zostać wyświetlone następujące komunikaty:

 • Business Contact Manager dla programu Outlook nie może połączyć się z udostępnioną bazą danych.

 • Nie można załadować bazy danych dodatku Business Contact Manager.

 • Nie można ukończyć tej akcji, ponieważ dodatek Business Contact Manager nie może uzyskać dostępu do bazy danych.

 • Wystąpił błąd podczas nawiązywania połączenia z serwerem.

Wypróbuj następujące metody:

Zmień wartość właściwości logowanie dla wystąpienie programu SQL Server (MSSMLBIZ) na Komputerze.

Jak to zrobić?

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij pozycję Wszystkie programy.

 2. Kliknij pozycję Microsoft SQL Server 2008, a następnie kliknij pozycję Narzędzia konfiguracji.

 3. Kliknij pozycję Menedżer konfiguracji programu SQL Server.

 4. W okienku po lewej stronie w oknie Menedżer konfiguracji programu SQL Server kliknij Usług SQL Server.

 5. W okienku po prawej stronie kliknij prawym przyciskiem myszy Program SQL Server (MSSMLBIZ), a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 6. W obszarze wbudowane konto kliknij pozycję System lokalny, a następnie kliknij przycisk OK.

 7. Uruchom ponownie program Outlook.

Początek strony

Usuwanie dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook

Chcę usunąć Business Contact Manager dla programu Outlook ze wszystkich profilów użytkowników na komputerze

Odinstaluj Business Contact Manager dla programu Outlook, aby usunąć go z wszystkich użytkowników na tym komputerze.

Może być konieczne usunięcie Business Contact Manager dla programu Outlook, jeśli program Outlook nie można otworzyć lub jeśli chcesz zatrzymać wyświetlanie Kreatora uruchamiania i pominąć tworzenie bazy danych.

 • Windows XP

 • Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

 • Kliknij pozycję Dodaj lub usuń programy.

 • W oknie Dodaj lub usuń programy kliknij pozycję Business Contact Manager dla programu Microsoft Outlook 2010, a następnie kliknij przycisk Zmień/Usuń.

 • System Windows Vista lub Windows 7

 • Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

 • W Widoku kategorii kliknij pozycję Odinstaluj program.

 • Na liście kliknij pozycję Business Contact Manager dla programu Microsoft Outlook 2010, a następnie kliknij polecenie Odinstaluj.

Business Contact Manager dla programu Outlook można usunąć z profilu na komputerze, na którym ma wielu użytkowników, a nie można usunąć z profilów innych użytkowników.

Jak to zrobić?

 1. Otwórz program Outlook 2010, za pomocą profilu, z którego chcesz usunąć Business Contact Manager dla programu Outlook.

 2. Kliknij kartę Plik.

 3. Na karcie informacje kliknij przycisk Ustawienia kont, a następnie kliknij pozycję Ustawienia kont.

 4. W oknie dialogowym Ustawienia kont kliknij kartę Pliki danych.

 5. Na liście kliknij bazę danych dodatku Business Contact Manager, którą chcesz usunąć z tego profilu, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Początek strony

Brakuje foldery dodatku Business Contact Manager

Nie widzę moich folderach dodatku Business Contact Manager

Jeśli foldery dodatku Business Contact Manager nie są wyświetlane w Okienku nawigacji, należy skojarzyć Business Contact Manager dla programu Outlook swój profil.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Na karcie informacje kliknij przycisk Ustawienia kont, a następnie kliknij pozycję Ustawienia kont.

 3. W oknie dialogowym Ustawienia kont kliknij kartę Pliki danych.

 4. Kliknij przycisk Dodaj.

 5. W oknie dialogowym Nowy plik danych programu Outlook w obszarze typów magazynów kliknij Bazy danych dodatku Business Contact Manager.

 6. Kliknij przycisk OK.

 7. W Kreatorze uruchamiania wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli chcesz utworzyć nową bazę danych, kliknij pozycję Utwórz nową lokalną bazę danych, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

  • Jeśli łączysz się z istniejącą bazą danych, kliknij pozycję Połącz z lokalną bazą danych, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Tworzenie lub wybieranie nowej bazy danych dodatku Business Contact Manager.

 1. Uruchom ponownie program Outlook.

Początek strony

Gdzie jest bazy danych dodatku Business Contact Manager?

Gdzie jest bazy danych dodatku Business Contact Manager?

Nazwa bazy danych dodatku Business Contact Manager jest nazwą, używany przez właściciela bazy danych, gdy dana osoba utworzyła bazę danych. Baza danych dodatku Business Contact Manager jest bazie danych programu SQL Server, więc baza danych ma dwa składniki, główną bazę danych i plik dziennika bazy danych.

Pliki bazy danych znajdują się w następującym folderze:

 • Windows XP

  W systemie Windows XP pliki dziennika i baza danych dodatku Business Contact Manager są przechowywane w następujący sposób:

  C:\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Microsoft\Business Contact Manager\[databasename.mdf]

  gdzie nazwa_użytkownika to nazwa właściciela bazy danych i Nazwa bazy danych jest nazwą bazy danych dodatku Business Contact Manager.

  Uwaga : Należy wyświetlić ukryte pliki i foldery, aby wyświetlić wszystkie pliki w ścieżce. Aby dowiedzieć się, jak wyświetlić ukryte foldery kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Pomoc i obsługa techniczna

  C:\Documents and Settings\[username]\Local Settings\Application Data\Microsoft\Business Contact Manager\[databasename.ldf]

  gdzie nazwa_użytkownika to nazwa właściciela bazy danych i Nazwa bazy danych jest nazwą bazy danych dodatku Business Contact Manager.

 • System Windows Vista lub Windows 7

  W systemie Windows Vista i Windows 7 pliki dziennika i baza danych dodatku Business Contact Manager są przechowywane w następujący sposób:

  C:\Users\[username]\AppData\Local\Microsoft\Business Contact Manager\[databasename.mdf]

  gdzie nazwa_użytkownika to nazwa właściciela bazy danych i Nazwa bazy danych jest nazwą bazy danych dodatku Business Contact Manager.

  Uwaga : Należy wyświetlić ukryte pliki i foldery, aby wyświetlić wszystkie pliki w ścieżce. Aby dowiedzieć się, jak wyświetlić ukryte foldery kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Pomoc i obsługa techniczna.

  C:\Users\[username]\AppData\Local\Microsoft\Business Contact Manager\[databasename.ldf]

  gdzie nazwa_użytkownika to nazwa właściciela bazy danych i Nazwa bazy danych jest nazwą bazy danych dodatku Business Contact Manager.

Początek strony

Instalowanie dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook na serwerze

Chcę zainstalować Business Contact Manager dla programu Outlook na serwerze

Aby uzyskać więcej informacji na temat używania Business Contact Manager dla programu Outlook na serwerze zobacz Zarządzanie bazą danych dodatku Business Contact Manager na serwerze.

Początek strony

Rekordy i elementy nie są sortowania poprawnie

Moje rekordy i elementy nie są sortowania poprawnie

Aby posortować poprawnie rekordów i elementów w bazie danych, należy użyć tej samej wersji języka Business Contact Manager dla programu Outlook jako wersji językowej programu Windows jest zainstalowana na komputerze.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wersji językowych zobacz temat Opcje regionalne i językowe w Pomocy systemu Windows.

Początek strony

Importowanie danych biznesowych

Szukam informacji na temat importowania danych biznesowych z innej aplikacji.

Aby uzyskać informacje na temat importowania danych biznesowych z innego programu zobacz Importowanie danych do dodatku Business Contact Manager.

Początek strony

Tylko problemy z grupy roboczej

Otrzymuję komunikat z informacją, że nie można odnaleźć konta użytkownika zdalnego, którego szukam

W środowiskach grupa robocza musisz mieć konto użytkownika na komputerze, na którym znajduje się udostępniona baza danych. Skontaktuj się z administratorem komputera zdalnego, aby potwierdzić, że istnieje swojego konta użytkownika.

Można przywrócić udostępnioną bazą danych, ale użytkownicy nie mogą uzyskać dostęp do bazy danych.

Jeśli przywróceniu bazy danych, który wcześniej został udostępniony z innego komputera stare nazwy użytkownika i hasła będą nie zostanie rozpoznany przez nowym komputerze. Należy zatrzymać udostępnianie bazy danych i udostępnić go ponownie po przywróceniu go. Podczas udostępniania ponownie, możesz dodać użytkownikom dostęp do bazy danych. Zobacz Udostępnianie danych dodatku Business Contact Manager innym użytkownikom.

Otrzymuję komunikat z informacją, że weryfikacja Moje konto użytkownika zdalnego nie powiodła się.

Upewnij się z administratorem komputera zdalnego, prostego udostępniania plików nie jest włączona, a udostępnionej bazy danych.

Otrzymuję komunikat z informacją, następujące czynności: Błąd logowania: Ograniczenie konta użytkownika.

Komputera, na którym znajduje się baza danych nie jest możliwe pustych haseł, może być ograniczenia logowania przez godzinę lub może być zasady ograniczeniem częstotliwość zmian hasła, które są dozwolone. Należy rozważyć, czy pytaniem administratora o zresetowanie hasła ręcznie.

Otrzymuję komunikat z informacją, że hasło nie spełnia wymagań zasad hasła.

Na komputerze, na którym znajduje się baza danych może być zasady haseł, które wymagają minimalną długość hasła ani znaków specjalnych, które mają zostać uwzględnione w hasła lub historii haseł mogą być śledzone mieć pewność, że istniejące hasła nie będą używane. Należy rozważyć, oraz administratora, aby ręcznie zmienić hasło.

Pojawia się komunikat z informacją o tym Business Contact Manager dla programu Outlook nie można zmienić hasła

 • Konta zdalnego może mieć zostało zablokowane. Ten problem może wystąpić, jeśli niepoprawnie wpisz hasło zdalnego i zasad zabezpieczeń jest skonfigurowany do Zablokuj kont użytkowników po określonej liczbie prób logowania nie powiodło się. Administrator może być konieczne zresetowanie hasła.

 • Konta zdalnego mogą być niedostępne. Należy rozważyć, czy pytaniem administratora o zresetowanie hasła.

 • Zdalny konta może być ustawienie użytkownik musi zmienić hasło przy następnym logowaniu włączone. Nie można użyć funkcji Zmień hasło zdalne Business Contact Manager dla programu Outlook, jeśli to ustawienie jest włączone. Poprosić administratora komputera zdalnego, aby wyłączyć to ustawienie na koncie użytkownika zdalnego lub ręcznie zresetować hasło.

 • Zdalny konta może być ustawienie włączone, użytkownik nie może zmienić hasło. Administrator musi ręczne resetowanie hasła lub wyłączyć to ustawienie na koncie użytkownika.

 • Jeśli masz pustego hasła, używanie pustych haseł dla uwierzytelniania sieci mogą być wyłączone. Firma Microsoft zaleca używanie niepuste hasła dostępu do zdalnych baz danych dodatku Business Contact Manager.

Początek strony

Dodatkowe zasoby

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×