Rozwiązywanie problemów z notatkami biznesowymi w dodatku Business Contact Manager

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Gdzie są Moje notatki biznesowe?

Notatki biznesowe są przechowywane w folderze Historia komunikacji. Aby otworzyć notatki biznesowej, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • W menu Business Contact Manager kliknij polecenie Historia komunikacji, a następnie w folderze Historia komunikacji kliknij notatkę biznesową.

 • Kliknij notatkę biznesową w połączonym rekordklient, kontakt biznesowy, szansa sprzedaży lub projekt biznesowy.

Uwaga : Jeśli notatka biznesowa zostanie usunięta z historii komunikacji rekordu, dodatek Business Contact Manager dla programu Outlook automatycznie usunie ją z folderu Historia komunikacji.

Jak otworzyć folder Historii komunikacji ?

W menu Business Contact Manager kliknij polecenie Historia komunikacji.

Chcę, aby połączyć wiele rekordów Notatka biznesowa

Dodatek Business Contact Manager dla programu Outlook umożliwia łączenie notatek biznesowych z wieloma rekordami. Za każdym razem, gdy notatka biznesowa jest łączona z rekordem, w folderze Historia komunikacji jest umieszczana osobna kopia tej notatki.

 1. W menu Business Contact Manager kliknij polecenie Historia komunikacji.

 2. Kliknij dwukrotnie notatkę biznesową, którą chcesz połączyć z wieloma rekordami.

 3. Kliknij przycisk Połącz z.

 4. W oknie dialogowym Łączenie z rekordem dodatku Business Contact Manager w polu Folder wybierz typ rekordu, z którym chcesz połączyć notatkę biznesową.

 5. Wpisz nazwę lub wybierz ją z listy. Aby zaznaczyć sąsiadujące ze sobą nazwy, przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT, kliknij pierwszą nazwę, a następnie kliknij ostatnią nazwę. Aby zaznaczyć nazwy, które nie sąsiadują ze sobą, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL, a następnie klikaj poszczególne nazwy.

 6. Kliknij przycisk Połącz z, a następnie kliknij przycisk OK.

Chcę usunąć Notatka biznesowa z jeden rekord i połączyć go z innym rekordem

Jeśli notatka biznesowa zostanie usunięta z historii komunikacji rekordu, dodatek Business Contact Manager dla programu Outlook automatycznie usunie ją z folderu Historia komunikacji. Dlatego chcąc usunąć notatkę z jednego rekordu i połączyć z innym, należy notatkę połączyć z innym rekordem przed usunięciem jej z obecnego rekordu.

 1. W menu Business Contact Manager kliknij polecenie Klienci, Kontakty biznesowe, Szanse sprzedaży lub Projekty biznesowe.

 2. Dwukrotnie kliknij rekord zawierający połączoną notatkę biznesową, którą chcesz połączyć z innym rekordem.

 3. Na Wstążce w grupie Pokazywanie kliknij przycisk Historia.

 4. Kliknij dwukrotnie notatkę biznesową, którą chcesz połączyć z innym rekordem.

 5. Kliknij przycisk Połącz z.

 6. W oknie dialogowym Łączenie z rekordem dodatku Business Contact Manager w polu Folder wybierz typ rekordu, z którym chcesz połączyć notatkę biznesową.

 7. Aby połączyć notatkę z innym rekordem, wpisz lub wybierz nazwę z listy, a następnie kliknij przycisk Połącz.

 8. Aby odłączyć notatkę biznesową od pierwszego rekordu, zaznacz ją na liście Elementy historii komunikacji, a następnie kliknij przycisk Usuń.

 9. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×