Rozwiązywanie problemów z instalowaniem dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook 2007

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Poniższa lista zawiera niektóre typowe problemy i rozwiązania napotykane przez klientów Business Contact Manager dla programu Outlook.

Aby uzyskać informacji na temat tworzenia bazy danych, program SQL Server lub inne problemy specyficzne dla bazy danych zobacz Rozwiązywanie problemów z operacji bazy danych dodatku Business Contact Manager.

Aby dowiedzieć się, jak integracji z programem księgowe, zobacz Pomoc dla tego programu.

Jaki problem dotyczący instalacji chcesz rozwiązać?

Konfiguracja i licencji wiadomości

Gdzie znaleźć dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook?

Konfigurowanie i aktywowanie dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook

Jest dodatek Business Contact Manager dla programu Outlook jest zainstalowany?

Dodatek Business Contact Manager dla programu Outlook widoków, menu i pasków narzędzi

Instalowanie dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook w innym języku

Uaktualnienie pakietu Microsoft Office 2003 do pakietu Office 2007

Uaktualnianie z dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook 2003 do dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook 2007

Usuwanie lub odinstalowywanie dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook

Szukasz informacji na temat dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook 2003

Dodatkowe zasoby

Konfiguracja i licencji wiadomości

Chcę zatrzymać Kreatora uruchamiania wyświetlane przy każdym otwarciu programu Outlook

Aby zatrzymać monitowania skonfigurowanie Business Contact Manager dla programu Outlook, możesz ją usunąć.

Uwaga: Nie jest już zalecamy, aby zmieniać ustawienia w rejestrze, aby wyłączyć Business Contact Manager dla programu Outlook.

 • Usuwanie Business Contact Manager dla programu Outlook

  • System Microsoft Windows XP

   1. Anuluj działanie Kreatora uruchamiania, a następnie zamknij program Outlook.

   2. W menu Start kliknij polecenie Panel sterowania.

   3. W oknie Panel sterowania kliknij dwukrotnie aplet Dodaj lub usuń programy.

   4. Na liście Aktualnie zainstalowane programy i aktualizacje kliknij pozycję Business Contact Manager dla programu Outlook 2007.

   5. Kliknij przycisk Usuń, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

    Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ) również może być wyświetlany na liście dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook 2007 składników do usunięcia. Aby zwolnić miejsce na dysku, jeśli inne programy nie jest używany, Usuń programu SQL Server 2005 Express.

  • Windows Vista

   1. Anuluj działanie Kreatora uruchamiania, a następnie zamknij program Outlook.

   2. W menu Start kliknij polecenie Panel sterowania.

   3. W oknie Panel sterowania kliknij pozycję Programy i funkcje.

   4. Na stronie Odinstaluj lub zmień program kliknij pozycję Business Contact Manager dla programu Outlook 2007.

   5. Kliknij przycisk Odinstaluj/Zmień.

   6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

    Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ) również może być wyświetlany na liście dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook 2007 składników do usunięcia. Aby zwolnić miejsce na dysku, jeśli inne programy nie jest używany, Usuń programu SQL Server 2005 Express.

    Jeśli czynności Kreatora uruchamiania będzie nadal wyświetlany po usunięciu Business Contact Manager dla programu Outlook 2007, można znaleźć w temacie kontakt z nami dodatku Business Contact Manager za pomocą jednej z metod podano więcej informacji do firmy Microsoft dotyczących problemu.

Chcę, aby wyświetlić Kreatora uruchamiania

Jeśli wyłączysz Kreatora uruchamiania, usuwając Business Contact Manager dla programu Outlook ze swojego profilu, należy wykonać poniższą procedurę.

Aby uzyskać więcej informacji o profilach zobacz profilach e-mail Omówienie programu Outlook.

 1. Uruchom program Outlook.

 2. W menu Pomoc kliknij polecenie Konfiguruj dodatek Business Contact Manager.

  Ta opcja jest dostępna, jeśli Business Contact Manager dla programu Outlook na komputerze jest zainstalowany, ale nie skonfigurowano profilu.

  Zostanie wyświetlony Kreator uruchamiania.

 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Otrzymuję komunikat z informacją, że Business Contact Manager dla programu Outlook instalacja nie została ukończona, ponieważ musi być zainstalowany program podstawowe zestawy Interop.

W niektórych przypadkach może się okazać, że program Microsoft Office podstawowe Interop zestawy jest już zainstalowany. W tym przypadku usunąć program podstawowe zestawy Interop, a następnie ponów próbę instalacji Business Contact Manager dla programu Outlook.

Windows XP

 1. W menu Start kliknij polecenie Panel sterowania.

 2. W Panelu sterowania kliknij pozycję Dodaj lub usuń programy, a następnie kliknij pozycję Usuń program.

 3. Na liście zainstalowanych programów kliknij pozycję Microsoft podstawowe Interop zestawy, a następnie kliknij przycisk Usuń.

 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Windows Vista

 1. W menu Start kliknij polecenie Panel sterowania.

 2. W Panelu sterowania w obszarze Programy kliknij opcję Odinstaluj program.

 3. Kliknij pozycję Microsoft podstawowe Interop zestawy, a następnie kliknij polecenie Odinstaluj.

 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Otrzymuję komunikat z informacją, że Instalator nie może zainstalować wymagany składnik: Small Business Connectivity składników pakietu Microsoft Office

Części Small Business łączności, prawdopodobnie z wersji Beta Business Contact Manager dla programu Outlook lub Microsoft Office Accounting 2007, jest zainstalowana inna wersja na tym komputerze. Usuwanie małych składniki łączności biznesowej, a następnie spróbuj ponownie zainstalować Business Contact Manager dla programu Outlook.

 • Windows XP

  1. W menu Start kliknij polecenie Panel sterowania.

  2. W Panelu sterowania kliknij pozycję Dodaj lub usuń programy, a następnie kliknij pozycję Usuń program.

  3. Na liście zainstalowanych programów kliknij pozycję Small Business Connectivity składników pakietu Microsoft Office, a następnie kliknij przycisk Usuń.

  4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

 • Windows Vista

  1. W menu Start kliknij polecenie Panel sterowania.

  2. W Panelu sterowania w obszarze Programy kliknij opcję Odinstaluj program.

  3. Kliknij pozycję Small Business Connectivity składników pakietu Microsoft Office, a następnie kliknij polecenie Odinstaluj.

  4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Instalator nie może zainstalować wymagany składnik. Program Microsoft SQL Server 2005

Ten problem występuje czasami, jeśli dysk, na którym Business Contact Manager dla programu Outlook musi być zainstalowany jest skompresowany lub zaszyfrowany.

Wyodrębnić lub usunąć szyfrowanie folder, w którym ma być zainstalowana Business Contact Manager dla programu Outlook, i ich ponownie spróbuj zainstalować Business Contact Manager dla programu Outlook.

Wyłączanie kompresji folderu

 • Windows XP

  1. Otwórz okno Mój komputer.

  2. Kliknij dwukrotnie dysk lub folder.

  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder, w którym chcesz zainstalować Business Contact Manager dla programu Outlook.

   Jest to zazwyczaj C:\Documents and Settings\ [nazwa użytkownika] \Local Manager\ kontakt Data\Microsoft\Business, gdzie nazwa_użytkownika to nazwa użytkownika.

  4. Kliknij przycisk Właściwości.

  5. Na karcie Ogólne kliknij przycisk Zaawansowane.

  6. Wyczyść pole wyboru Kompresuj zawartość, aby oszczędzać miejsce na dysku, a następnie kliknij przycisk OK.

 • Windows Vista

  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Komputer.

  2. W oknie komputer kliknij prawym przyciskiem myszy miejsce, w którym chcesz zainstalować Business Contact Manager dla programu Outlook dysku, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

  3. Na karcie Ogólne wyczyść pole wyboru Kompresuj ten dysk, aby oszczędzać miejsce na dysku, a następnie kliknij przycisk OK.

Odszyfrowywanie folderu

 • Windows XP lub Windows Vista

  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij pozycję Mój komputer w systemie Windows XP lub na komputerze w systemie Windows Vista.

  2. Kliknij dwukrotnie dysk, na którym chcesz zainstalować Business Contact Manager dla programu Outlook.

  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder, w którym chcesz zainstalować Business Contact Manager dla programu Outlook. a następnie kliknij polecenieWłaściwości. (Folder jest zazwyczaj C:\Program outlook\).

  4. Na karcie Ogólne kliknij przycisk Zaawansowane.

  5. Wyczyść pole wyboru Szyfruj treść do zabezpieczania danych, a następnie kliknij przycisk OK.

Jeśli podczas dekompresowania folder lub usunięcie szyfrowania nie rozwiąże problemu, spróbuj wykonać ogłaszanie pytanie w dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook dyskusji grupy (microsoft.public.outlook.bcm).

Aby uzyskać dodatkową pomoc lub porozmawiać z pracownikiem pomocy technicznej zobacz Pomoc i obsługa techniczna dla programu Microsoft Office Outlook 2007 z dodatkiem Business Contact Manager (wszystkie języki) witryny sieci web. Może być opłata.

Otrzymuję komunikat z informacją, że Instalator napotkał problem.

Konfiguracji programu SQL server nie powiodło się, lub nie można zainstalować składnik. Business Contact Manager dla programu Outlook nie może działać bez usługi SQL Server lub składnika określonego w wiadomości.

W przypadku tej instalacji programu SQL Server nie powiodło się, w wiadomości, jeśli ten przycisk jest dostępny, kliknij przycisk Wyślij raport o błędach wysłanie do firmy Microsoft plik dziennika, który został utworzony. Pliki dziennika pomóc firmie Microsoft diagnozowanie problemu.

W przypadku brakujący składnik wstępną lub starsze wersje programu SQL Server składników są zainstalowane na komputerze. Istniejącą wersję zapobiega nowszego składnik. Aby usunąć składnik starsze, wykonaj poniższą procedurę.

 • Windows XP

  1. W menu Start kliknij polecenie Panel sterowania.

  2. W Panelu sterowania kliknij pozycję Dodaj lub usuń programy, a następnie kliknij pozycję Usuń program.

  3. Na liście zainstalowanych programów kliknij nazwę oprogramowania z SQL w nazwie lub kliknij pozycję składnik o nazwie w wiadomości, a następnie kliknij Usuń.

   Powtórz poprzedni krok, aby usunąć wszystkie elementy, które zawiera SQL w polu Nazwa.

  4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

 • Windows Vista

  1. W menu Start kliknij polecenie Panel sterowania.

  2. W Panelu sterowania w obszarze Programy kliknij opcję Odinstaluj program.

  3. Kliknij nazwę oprogramowania z SQL w nazwie, lub kliknij pozycję składnik o nazwie w wiadomości, a następnie kliknij Odinstaluj.

   Powtórz poprzedni krok, aby usunąć wszystkie elementy, które zawiera SQL w polu Nazwa.

  4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Otrzymuję komunikat z informacją, że Instalator nie może zainstalować Business Contact Manager dla programu Outlook 2007

Spróbuj wykonać poniższe procedury, aby uzyskać więcej informacji na temat problemu z instalacją.

 1. Sprawdzanie plików dziennika

  Sprawdź, czy podsumowania pliku dziennika programu Microsoft SQL Server 2005 użytkownikom, jeśli wystąpił błąd podczas instalowania programu SQL Server 2005 Express Edition. Sprawdzanie plików dziennika MBSSetup, ponieważ mogą zawierać więcej informacji, aby uzyskać pomoc w rozwiązywaniu problemów z instalacją z Business Contact Manager dla programu Outlook i innych elementów.

  1. Pliki dziennika programu SQL Server

   Podsumowanie pliku dziennika programu SQL Server znajduje się w następującym folderze: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Setup Bootstrap\LOG\Summary.txt

   W przypadku błędu Podsumowanie dziennika wskazuje plik dziennika, który zawiera dodatkowe informacje o błędzie. Zaznacz plik dziennika, który jest określone w pliku podsumowania dziennika.

  2. Pliki dziennika MBSSetup

   1. Kliknij przycisk Start.

   2. W polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz % temp % , a następnie naciśnij klawisz ENTER.

   3. W folderze Temp Otwórz każdego pliku, który zaczyna się z MBSsetup , klikając je dwukrotnie.

   4. Przewiń do dołu każdego pliku, aby wyszukać kody błędów.

    Zero (0) oznacza pomyślnego zakończenia działaniem zarejestrowane.

  3. Skontaktuj się z dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook grupa dyskusyjna (microsoft.public.outlook.bcm) z z problemu z instalacją.

  4. Jeśli pliki dziennika nie zawierają błędy lub kody błędów, spróbuj ręcznie uruchomić usługę programu SQL Server. W sekcji znajdujący się informacje na temat uruchomić usługę programu SQL Server.

 2. Ręczne uruchamianie usługi SQL

  1. Kliknij przycisk Start.

  2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

   • W systemie Windows XP kliknij prawym przyciskiem myszy Mój komputer, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj.

   • W systemie Windows Vista kliknij prawym przyciskiem myszy komputer, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj.

  3. Kliknij pozycję usługi i aplikacje.

  4. Kliknij dwukrotnie pozycję Usługi.

  5. W oknie usług kliknij pozycję SQL Server (MSSMLBIZ).

  6. W kolumnie Stan upewnij się, że usługa SQL Server (MSSMLBIZ) nie jest uruchomiona.

  7. Kliknij przycisk Uruchom usługę.

  8. Zamknij okno Zarządzanie komputerem, a następnie uruchom program Outlook.

   Jeśli nie można uruchomić usługi SQL, przejrzyj dziennik zdarzeń w Podglądzie zdarzeń, aby uzyskać informacje.

 3. Sprawdź dzienniki zdarzeń w Podglądzie zdarzeń, aby uzyskać informacje.

  1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

   • W systemie Windows XP kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

   • W systemie Windows Vista kliknij przycisk Start, a następnie kliknij dowolne miejsce w polu Rozpocznij wyszukiwanie.

  2. Wpisz eventvwr, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  3. Kliknij pozycję Dzienniki aplikacji i usług

  4. Kliknij pozycję dziennika, który zawiera zdarzenia, a następnie w okienku Akcje kliknij przycisk Otwórz.

  5. Kliknij pozycję ostatnie ostrzeżeń i błędów, aby go otworzyć.

  6. Kliknij kartę Szczegóły, aby wyświetlić informacje dotyczące zdarzenia.

  7. W okienku Akcje kliknij polecenie Kopiuj, a następnie kliknij przycisk Kopiuj szczegóły jako tekst.

  8. Publikowanie szczegółów z dziennika Podgląd zdarzeń do dodatku Business Contact Manager dla grupy dyskusyjne programu Outlook (microsoft.public.outlook.bcm) dla pomocy odszyfrowanie problem.

 4. Usuwanie Business Contact Manager dla programu Outlook 2003, a następnie spróbuj zainstalować Business Contact Manager dla programu Outlook 2007.

  1. System Microsoft Windows XP

   1. W menu Start kliknij polecenie Panel sterowania.

   2. W Panelu sterowania kliknij pozycję Dodaj lub usuń programy, a następnie kliknij pozycję Usuń program.

   3. Na liście zainstalowanych programów kliknij pozycję oprogramowanie, które chcesz usunąć:

    • Business Contact Manager dla programu Outlook 2007

    • Microsoft Office Small Business zarządzania Edition 2006 CD2 lub Microsoft Office Outlook 2003 z dodatkiem Business Contact Manager aktualizacją, co spowoduje usunięcie Business Contact Manager dla programu Outlook 2003

   4. Kliknij przycisk Usuń, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

    Uwaga: Nie usuwaj Programu Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ).

   5. Ponownie zainstaluj Business Contact Manager dla programu Outlook 2007.

  2. System Windows Vista

   1. W menu Start kliknij polecenie Panel sterowania.

   2. W Panelu sterowania w obszarze Programy kliknij opcję Odinstaluj program.

   3. Na stronie Odinstaluj lub zmień program kliknij oprogramowanie, które chcesz usunąć:

    • Business Contact Manager dla programu Outlook 2007

    • Microsoft Office Small Business zarządzania Edition 2006 CD2 lub Microsoft Office Outlook 2003 z dodatkiem Business Contact Manager aktualizacją, co spowoduje usunięcie Business Contact Manager dla programu Outlook 2003

   4. Kliknij przycisk Odinstaluj/Zmień.

   5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

    Uwaga: Nie usuwaj Programu Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ).

   6. Ponownie zainstaluj Business Contact Manager dla programu Outlook 2007.

 5. Usunięcie klucza rejestru eCRM HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Business rozwiązań, a następnie zainstaluj Business Contact Manager dla programu Outlook 2007.

  • Ważne: Edytowanie rejestru jest zadaniem zaawansowane komputera, które jest zwykle wykonywane przez administratora.

   1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

    • Windows XP

     1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom

     2. W polu Otwórz wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.

    • Windows Vista

     1. Kliknij przycisk Start.

     2. W polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz regedit, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

   2. Kliknij dwukrotnie następujące klucze:

    • HKEY_LOCAL_MACHINE

    • OPROGRAMOWANIE

    • Microsoft

   3. Kliknij prawym przyciskiem myszy eCRM rozwiązań biznesowych, a następnie kliknij polecenie Usuń.

   4. Uruchom ponownie komputer.

   5. Uruchom program Outlook.

 6. Tworzenie nowego profilu programu Outlook, aby zobaczyć, jeśli Business Contact Manager dla programu Outlook zaczyna się od nowego profilu.

  Aby uzyskać więcej informacji o profilach zobacz profilach e-mail Omówienie programu Outlook.

  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

  2. Kliknij pozycję Konta użytkowników, a następnie kliknij pozycję Poczta.

  3. Kliknij przycisk Pokaż profile.

  4. Kliknij pozycję Monituj o profil, który ma być używany.

  5. Kliknij przycisk Dodaj.

  6. Wpisz nazwę profilu, a następnie kliknij przycisk OK.

  7. Dodaj konto poczty e-mail do użycia w profilu, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  8. Uruchom ponownie program Outlook, a następnie kliknij pozycję Nowy profil.

  9. Jeśli zostanie wyświetlone dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook Kreatora uruchamiania, Anuluj działanie kreatora, a następnie zamknij program Outlook.

  10. Usuwanie Business Contact Manager dla programu Outlook z profilu.

   Jak?

   1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania

   2. Kliknij pozycję Konta użytkowników, a następnie kliknij pozycję Poczta.

   3. Kliknij kartę Pliki danych.

    Jeśli istnieje więcej niż jeden profil konfigurowanie na komputerze, należy usunąć dodatek Business Contact Manager z każdego profilu.

   4. Kliknij pozycję Business Contact Manager, a następnie kliknij przycisk Usuń.

   5. Kliknij przycisk Zamknij.

  11. Ponownie uruchom program Outlook.

Otrzymuję komunikat z informacją, że nie ma prawidłową licencję na korzystanie z Business Contact Manager dla programu Outlook

Jeśli korzystasz z wersji próbnej pakietu Office 2007, termin wersję próbną może wygasły. Zobacz Pomoc i wsparcie dla programu Microsoft Office Outlook 2007 z witryny sieci web dodatku Business Contact Manager (wszystkie języki) , skontaktuj się z pracownikiem pomocy technicznej. Może być opłata.

Początek strony

Gdzie znaleźć Business Contact Manager dla programu Outlook ?

Na pasku menu programu Outlook obejmuje Dodatku Business Contact Manager, jeśli jest zainstalowana i skonfigurowana lub aktywowana.

Które wersje pakietu 2007 Office System zawiera Business Contact Manager dla programu Outlook ?

Instalacyjny dysk CD dla Business Contact Manager dla programu Outlook jest drugi dysk CD, dysk CD2. Jest dołączany do następujących pakietów Microsoft Office:

 • Microsoft Office Professional 2007

 • Microsoft Office Small Business 2007

 • Microsoft Office Ultimate 2007

Uwaga: Business Contact Manager dla programu Outlook nie jest dołączany do programu Microsoft Office Professional Plus 2007.

Wersje próbne Microsoft Office Professional 2007 i Microsoft Office Small Business 2007, które zawierają Business Contact Manager dla programu Outlook, są dostępne w witrynie Microsoft Office Online. Znajdź drugą łącze, aby zainstalować wersję próbną Business Contact Manager dla programu Outlook.

Uwaga: Przed rozpoczęciem instalacji Business Contact Manager dla programu Outlook 2007 musi być zainstalowany program Outlook 2007. Instalowanie Business Contact Manager dla programu Outlook 2007 z programem Outlook 2003 nie jest obsługiwane.

Początek strony

Konfigurowanie lub aktywować Business Contact Manager dla programu Outlook

Nie widzę Konfigurowanie dodatku Business Contact Manager w menu Pomoc.

Czy upewnieniu się, że jest zainstalowany dodatek Business Contact Manager dla programu Outlook?

Jeśli tak, część Business Contact Manager dla programu Outlook, w której są wyświetlane polecenie Konfigurowanie dodatku Business Contact Manager może być wyłączony. Aby wyświetlić polecenie, wykonaj poniższe czynności:

 1. W programie Outlook, w menu Narzędzia kliknij pozycję Centrum zaufania.

 2. Kliknij opcję Dodatki.

 3. W polu Zarządzaj jest wyświetlana Pozycja dodatki COM. Kliknij przycisk Przejdź.

 4. Na liście Dostępne dodatki zaznacz pole wyboru Business Contact Manager dla programu Outlook, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. W menu Pomoc Sprawdź wymieniony poleceniem Konfigurowanie dodatku Business Contact Manager.

  Uwaga: Przed rozpoczęciem instalacji Business Contact Manager dla programu Outlook 2007 musi być zainstalowany program Outlook 2007. Instalowanie Business Contact Manager dla programu Outlook 2007 z programem Outlook 2003 nie jest obsługiwane.

Początek strony

Zainstalowano Business Contact Manager dla programu Outlook ?

Na pasku menu programu Outlook obejmuje Dodatku Business Contact Manager, jeśli jest zainstalowana i skonfigurowana lub aktywowana.

Nie mam pewności, jeśli zainstalowano Business Contact Manager dla programu Outlook

 1. Sprawdź, czy dodatek Business Contact Manager dla programu Outlook został zainstalowany.

  Jak?

  Microsoft Windows XP

  1. W menu Start kliknij polecenie Panel sterowania.

  2. W Panelu sterowania kliknij pozycję Dodaj lub usuń programy, a następnie ponownie kliknij przycisk Dodaj lub usuń programy.

  3. Na liście obecnie zainstalowane programy Sprawdź, czy jest wyświetlany Dodatek Business Contact Manager dla programu Outlook 2007.

  Windows Vista

  1. W menu Start kliknij polecenie Panel sterowania.

  2. W Panelu sterowania kliknij pozycję Programy, a następnie kliknij pozycję Programy i funkcje.

  3. Na stronie Odinstaluj lub zmień program Sprawdź, czy jest wyświetlany Dodatek Business Contact Manager dla programu Outlook 2007.

 2. Jeśli lista Aktualnie zainstalowane programy nie zawiera pozycji Business Contact Manager dla programu Outlook 2007, wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Jeśli masz dysk CD dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook 2007, zainstaluj oprogramowanie z tego dysku.

  2. Jeśli dodatek Business Contact Manager dla programu Outlook był już na kupionym komputerze (i z tego względu nie masz dysku CD), aktywuj dodatek Business Contact Manager dla programu Outlook.

   Jak?

   1. W programie Outlook, w menu Pomoc kliknij pozycję Konfigurowanie dodatku Business Contact Manager.

    Zostanie wyświetlony Kreator uruchamiania.

   2. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby aktywować Business Contact Manager dla programu Outlook.

Business Contact Manager dla programu Outlook jest menu Moje Programy, ale go nie widać w programie Outlook

Odebranie Business Contact Manager dla programu Outlook z zakup komputera, musisz skonfigurować Business Contact Manager dla programu Outlook.

Jak?

 • W programie Outlook, w menu Pomoc kliknij pozycję Konfigurowanie dodatku Business Contact Manager, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w Kreatorze uruchamiania.

Początek strony

widoki Business Contact Manager dla programu Outlook, menu i pasków narzędzi

Po zainstalowaniu Business Contact Manager dla programu Outlook zmienić moje menu, polecenia i folderów programu Outlook

Po zainstalowaniu Business Contact Manager dla programu Outlook folderu Dodatku Business Contact Manager jest automatycznie konfigurowane, z podfolderami dla konta, Kontaktu biznesowego, szansy sprzedaży, Kampanii marketingowej lub rekordów Projektów biznesowych.

Menu Dodatku Business Contact Manager jest dodawany do paska menu i polecenia Business Contact Manager dla programu Outlook są dodawane do menu plik .

Pasek narzędzi Dodatku Business Contact Manager jest także dodawane skróty do często używanych folderów i zadań.

Nie są widoczne w Okienku nawigacji

Aby wyświetlić w Okienku nawigacji w menu Widok wskaż polecenie Okienko nawigacji, a następnie kliknij normalne lub zwinięte.

Aby zamknąć Okienko nawigacji, w menu Widok wskaż polecenie Okienko nawigacji, a następnie kliknij poza.

Nie widać folderu Dodatku Business Contact Manager

Otwórz listę folderów

 1. W menu Przejdź do kliknij polecenie Lista folderów.

 2. Na liście folderów odszukaj folder Dodatku Business Contact Manager, znajduje się w obszarze Foldery osobiste w programie Outlook.

Nie widać paska narzędzi Dodatku Business Contact Manager

Pasek narzędzi Dodatku Business Contact Manager jest wyświetlany w programie Outlook, gdy Business Contact Manager dla programu Outlook jest zainstalowany i aktywowany.

 1. Sprawdź, czy dodatek Business Contact Manager dla programu Outlook został zainstalowany.

  Jak?

  Microsoft Windows XP

  1. W menu Start kliknij polecenie Panel sterowania.

  2. W Panelu sterowania kliknij pozycję Dodaj lub usuń programy, a następnie ponownie kliknij przycisk Dodaj lub usuń programy.

  3. Na liście obecnie zainstalowane programy Sprawdź, czy jest wyświetlany Dodatek Business Contact Manager dla programu Outlook 2007.

  Windows Vista

  1. W menu Start kliknij polecenie Panel sterowania.

  2. W Panelu sterowania kliknij pozycję Programy, a następnie kliknij pozycję Programy i funkcje.

  3. Na stronie Odinstaluj lub zmień program Sprawdź, czy jest wyświetlany Dodatek Business Contact Manager dla programu Outlook 2007.

 2. Jeśli lista Aktualnie zainstalowane programy nie zawiera pozycji Business Contact Manager dla programu Outlook 2007, wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Jeśli masz dysk CD z Dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook 2007, należy go zainstalować z tego dysku CD.

  2. Jeśli dodatek Business Contact Manager dla programu Outlook był już na kupionym komputerze (i z tego względu nie masz dysku CD), aktywuj dodatek Business Contact Manager dla programu Outlook.

   Jak?

   • W programie Outlook, w menu Pomoc kliknij pozycję Konfigurowanie dodatku Business Contact Manager, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w Kreatorze uruchamiania.

Początek strony

Instalowanie Business Contact Manager dla programu Outlook w innym języku

W przypadku instalowania wersji Business Contact Manager dla programu Outlook w języku innym niż język wybrany do innych programów pakietu Office

Zalecane rozwiązanie jest zainstalowanie Business Contact Manager dla programu Outlook w języku wybrana w innych programach pakietu Office.

Jeśli to rozwiązanie nie jest możliwe, spróbuj wykonać następujące czynności:

 • Jeśli na komputerze działa system Windows XP, zaloguj się jako administrator przed instalacją innej wersji językowej Business Contact Manager dla programu Outlook.

 • Jeśli na komputerze działa system Windows Vista, podczas instalowania Business Contact Manager dla programu Outlook, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę pliku lub ikonę programu, a następnie wybierz polecenie Uruchom jako administrator.

Instalowanie programu jako administrator może umożliwiają instalowanie innej wersji językowej.

Początek strony

Uaktualnienie pakietu Microsoft Office 2003 do pakietu Office 2007

Business Contact Manager dla programu Outlook menu i poleceń zniknęły z programu Outlook po uaktualnieniu pakietu Microsoft Office 2003 do pakietu Office 2007.

Business Contact Manager dla programu Outlook 2003 jest zainstalowany na Twoim komputerze. Nie jest zgodny z programem Outlook 2007. Należy zainstalować Business Contact Manager dla programu Outlook 2007, aby uzyskać dostęp do bazy danych dodatku Business Contact Manager.

Kreator konfiguracji Business Contact Manager dla programu Outlook 2007 usuwa Business Contact Manager dla programu Outlook 2003.

Instalacyjny dysk CD dla Business Contact Manager dla programu Outlook jest dołączany do następujących pakietów Microsoft Office:

 • Microsoft Office Professional 2007

 • Microsoft Office Small Business 2007

 • Microsoft Office Ultimate 2007

Uwaga: Zamknij program Outlook przed zainstalowaniem Business Contact Manager dla programu Outlook 2007.

Dane w bazie danych dodatku Business Contact Manager jest prawidłowa. Przy następnym uruchomieniu programu Outlook po zainstalowaniu Business Contact Manager dla programu Outlook 2007 Kreatora uruchamiania przenoszenie lub przeprowadzić migrację starszej bazy danych do nowej bazy danych.

Początek strony

Uaktualnianie z Business Contact Manager dla programu Outlook 2003 do Business Contact Manager dla programu Outlook 2007

Próbuję uaktualnienie Business Contact Manager dla programu Outlook 2003 Business Contact Manager dla programu Outlook 2007, ale program instalacyjny stopnie przed zakończeniem.

Program instalacyjny Business Contact Manager dla programu Outlook 2007 Business Contact Manager dla programu Outlook 2003 są automatycznie usuwane, aktualizowanie profilu programu Outlook, a następnie przeprowadzi instalację Business Contact Manager dla programu Outlook 2007, chyba że program Outlook jest uruchomiony podczas instalacji.

Jeśli Instalator nie zostanie ukończona, spróbuj wykonać następujące czynności, a następnie ponownie uruchom Instalatora:

 • Zamknij program Outlook, w tym wszystkie przypomnienia, a także wyłączyć lub odłączanie urządzeń przenośnych synchronizowanych z programem Outlook.

 • Usuwanie Business Contact Manager dla programu Outlook 2003 przy użyciu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

  Jak?

  1. W systemie Windows XP kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

  2. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj lub usuń programy.

  3. Kliknij Business Contact Manager dla programu Outlook 2003, a następnie kliknij przycisk Usuń.

 • Ważne: Następny krok wymaga edycji rejestru, w którym jest zadaniem zaawansowane komputera. Zaleca się, że zadanie jest wykonane przez administratora. Aby uzyskać więcej informacji o rejestrze zobacz Pomoc systemu Windows i obsługa techniczna.

  Usuń klucz rejestru eCRM HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Business rozwiązań.

  Jak?

  1. W systemie Windows XP kliknij przycisk Start, a następnie kliknij przycisk, Uruchamianie,

  2. W polu Otwórz wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.

  3. Kliknij dwukrotnie następujące klucze:

   • HKEY_LOCAL_MACHINE

   • OPROGRAMOWANIE

   • Microsoft

  4. Kliknij prawym przyciskiem myszy eCRM rozwiązań biznesowych, a następnie kliknij polecenie Usuń.

Uaktualnienia Business Contact Manager dla programu Outlook 2003 do Business Contact Manager dla programu Outlook 2007, ale nie znajduje się menu Business Contact Manager dla programu Outlook

Program instalacyjny nie Usuń stary plik danych dodatku Business Contact Manager z profilu programu Outlook, więc należy ręcznie. Po otwarciu programu Outlook należy zostaną ręcznie otworzyć Kreatora uruchamiania, aby skonfigurować dodatek Business Contact Manager.

Aby usunąć plik danych, wykonaj poniższe czynności:

Dane dodatku Business Contact Manager jest prawidłowa. Usuwanie pliku danych nie powoduje usunięcia danych dodatku Business Contact Manager.

 1. W systemie Windows XP kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania

 2. Kliknij pozycję Poczta.

 3. Kliknij kartę Pliki danych.

  Jeśli istnieje więcej niż jeden profil konfigurowanie na komputerze, należy usunąć dodatek Business Contact Manager z każdego profilu.

 4. Kliknij pozycję Business Contact Manager, a następnie kliknij przycisk Usuń.

 5. Kliknij przycisk Zamknij.

Aby otworzyć Kreatora uruchamiania, wykonaj poniższe czynności:

 1. Uruchom program Outlook.

 2. W menu Pomoc kliknij polecenie Konfiguruj dodatek Business Contact Manager.

  Zostanie wyświetlony Kreator uruchamiania.

 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Pojawił się komunikat, migracja bazy danych nie powiodło się po wybraniu istniejącej bazy danych

Korzystanie z bazy danych, klikając pozycję Wybierz istniejącej bazy danych w Kreatorze uruchamiania, spróbuj ponownie.

Jeśli nadal jest wyświetlany komunikat Migracja bazy danych nie powiodło się , spróbuj wykonać następujące czynności:

 1. Odinstaluj Business Contact Manager dla programu Outlook 2007.

  Jak?

  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

  2. Kliknij pozycję Dodaj lub usuń programy, a następnie kliknij pozycję Usuń program.

  3. Kliknij pozycję Business Contact Manager dla programu Outlook 2007, a następnie kliknij przycisk Usuń.

 2. Ponownie zainstaluj Business Contact Manager dla programu Outlook 2003.

 3. W Kreatorze uruchamiania kliknij pozycję Wybierz bazę danych, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

 4. Eksportowanie wszystkich danych w bazie danych Business Contact Manager dla programu Outlook 2003.

  Jak?

  1. W menu plik wskaż polecenie Importuj i Eksportuj, a następnie kliknij pozycję dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook..

  2. Kliknij przycisk Eksportuj plik.

  3. Kliknij pozycję dane dodatku Business Contact Manager (BCM), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

   Uwaga: Nie usuwaj Programu Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ), jeśli znajduje się na liście dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook 2007 składników do usunięcia.

 5. Zainstaluj Business Contact Manager dla programu Outlook 2007.

 6. W Kreatorze uruchamiania kliknij pozycję Utwórz nową bazę danych, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

 7. W menu Plik wskaż polecenie Importuj lub eksportuj, a następnie kliknij polecenie Business Contact Manager dla programu Outlook.

 8. Kliknij przycisk Importuj plik.

 9. Kliknij pozycję dane dodatku Business Contact Manager (BCM), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Początek strony

Usuwanie dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook

Chcesz usunąć, odinstaluj lub wyłącz Business Contact Manager dla programu Outlook

Możesz wyłączyć Business Contact Manager dla programu Outlook odinstalowując go.

Wykonaj jedną z poniższych procedur:

 • System Microsoft Windows XP

  1. W menu Start kliknij polecenie Panel sterowania.

  2. W oknie Panel sterowania kliknij dwukrotnie aplet Dodaj lub usuń programy.

  3. Na liście Aktualnie zainstalowane programy i aktualizacje kliknij pozycję Business Contact Manager dla programu Outlook 2007.

  4. Kliknij przycisk Usuń, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

   Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ) również może być wyświetlany na liście dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook 2007 składników do usunięcia. Aby zwolnić miejsce na dysku, jeśli inne programy nie jest używany, Usuń programu SQL Server 2005 Express.

 • System Windows Vista

  1. W menu Start kliknij polecenie Panel sterowania.

  2. W oknie Panel sterowania kliknij pozycję Programy i funkcje.

  3. Na stronie Odinstaluj lub zmień program kliknij pozycję Business Contact Manager dla programu Outlook 2007.

  4. Kliknij przycisk Odinstaluj/Zmień.

  5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

   Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ) również może być wyświetlany na liście dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook 2007 składników do usunięcia. Aby zwolnić miejsce na dysku, jeśli inne programy nie jest używany, Usuń programu SQL Server 2005 Express.

Chcę usunąć Business Contact Manager dla programu Outlook, tak aby można zainstalować lub ponownie zainstalować Business Contact Manager dla programu Outlook 2007.

 • System Microsoft Windows XP

  1. W menu Start kliknij polecenie Panel sterowania.

  2. W oknie Panel sterowania kliknij dwukrotnie aplet Dodaj lub usuń programy.

  3. Na liście obecnie zainstalowane programy i aktualizacje kliknij pozycję oprogramowanie, które chcesz usunąć:

   • Business Contact Manager dla programu Outlook 2007

   • Microsoft Office Small Business zarządzania Edition 2006 CD2 lub Microsoft Office Outlook 2003 z dodatkiem Business Contact Manager aktualizacją, co spowoduje usunięcie Business Contact Manager dla programu Outlook 2003

  4. Kliknij przycisk Usuń, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

   Uwaga: Nie usuwaj Programu Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ), jeśli znajduje się na liście dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook 2007 składników do usunięcia.

  5. Ponownie zainstaluj Business Contact Manager dla programu Outlook 2007.

 • System Windows Vista

  1. W menu Start kliknij polecenie Panel sterowania.

  2. W oknie Panel sterowania kliknij pozycję Programy i funkcje.

  3. Na stronie Odinstaluj lub zmień program kliknij oprogramowanie, które chcesz usunąć:

   • Business Contact Manager dla programu Outlook 2007

   • Microsoft Office Small Business zarządzania Edition 2006 CD2 lub Microsoft Office Outlook 2003 z dodatkiem Business Contact Manager aktualizacją, co spowoduje usunięcie Business Contact Manager dla programu Outlook 2003.

  4. Kliknij przycisk Odinstaluj/Zmień.

  5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

   Uwaga: Nie usuwaj Programu Microsoft SQL Server 2005 Express (MSSMLBIZ), jeśli znajduje się na liście dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook 2007 składników do usunięcia.

  6. Ponownie zainstaluj Business Contact Manager dla programu Outlook 2007.

W niektórych przypadkach Business Contact Manager dla programu Outlook 2007 nie zostaną ponownie. W takim przypadku spróbuj usunięcie klucza rejestru eCRM HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Business rozwiązań, wykonując poniższą procedurę. Uruchom ponownie komputer, a następnie uruchom ponownie program Outlook.

Jak?

 • Ważne: Edytowanie rejestru jest zadaniem zaawansowane komputera, które jest zwykle wykonywane przez administratora. Aby uzyskać więcej informacji na temat rejestru zobacz Pomoc systemu Windows i obsługa techniczna.

  • Windows XP

   1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom

   2. W polu Otwórz wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.

   3. Kliknij dwukrotnie następujące klucze:

    • HKEY_LOCAL_MACHINE

    • OPROGRAMOWANIE

    • Microsoft

   4. Kliknij prawym przyciskiem myszy eCRM rozwiązań biznesowych, a następnie kliknij polecenie Usuń.

   5. Uruchom ponownie komputer.

   6. Uruchom program Outlook.

  • Windows Vista

   1. Kliknij przycisk Start.

   2. W polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz regedit.

   3. Kliknij dwukrotnie następujące klucze:

    • HKEY_LOCAL_MACHINE

    • OPROGRAMOWANIE

    • Microsoft

   4. Kliknij prawym przyciskiem myszy eCRM rozwiązań biznesowych, a następnie kliknij polecenie Usuń.

   5. Uruchom ponownie komputer.

   6. Uruchom program Outlook.

Początek strony

Szukasz informacji dotyczących Business Contact Manager dla programu Outlook 2003

Szukam informacji na temat Business Contact Manager dla programu Outlook 2003

Aby uzyskać informacje na temat Business Contact Manager dla programu Outlook 2003 zobacz Instalowanie dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook 2003.

Uwaga: Przed rozpoczęciem instalacji Business Contact Manager dla programu Outlook 2007 musi być zainstalowany program Outlook 2007. Instalowanie Business Contact Manager dla programu Outlook 2007 z programem Outlook 2003 nie jest obsługiwane.

Początek strony

Dodatkowe zasoby

Należy również sprawdzić dodatku Business Contact Manager dla blogu zespołu programu Outlook (http://blogs.msdn.com/bcm), aby uzyskać informacje o dodatku Business Contact Manager.

Pomoc od innych użytkowników można uzyskać w grupie dyskusyjnej dotyczącej dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook (microsoft.public.outlook.bcm).

Aby uzyskać dodatkową pomoc lub porozmawiać z pracownikiem pomocy technicznej zobacz Pomoc i obsługa techniczna dla programu Microsoft Office Outlook 2007 z dodatkiem Business Contact Manager (wszystkie języki) witryny sieci web. Może być opłata.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×