Rozwiązywanie problemów z importowaniem kontaktów do programu Outlook

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Poniżej przedstawiono głównych problemów napotykanych przez klientów po ich importowanie kontaktów do programu Outlook. Jeśli masz inny problem, czy te rozwiązania nie działają, skontaktuj się z nami!

Telefon

Potrzebujesz pomocy?   

Rozmowa lub Czat

Po zaimportowaniu kontaktów, po otwarciu programu Outlook i zobacz, że nie wszystkie informacje zostały zaimportowane, otwórz plik CSV, aby wyświetlić wszystkie informacje był istnieje w pierwszej kolejności za pomocą programu Excel.

 • Można edytować plik CSV, dodawanie nazwy i innych brakujących informacji za pomocą programu Excel.

 • Pamiętaj, że program Outlook wymaga nagłówków kolumn w pierwszym wierszu, więc nie zamieniaj ich na nic innego.

 • Po zapisaniu pliku CSV, program Excel wyświetli monit kilka razy "Czy chcesz zapisać go w pliku CSV format?" zawsze wybierz przycisk Tak. Jeśli wybierzesz opcję Brak, plik zostanie uzyskiwanie messed w górę i musisz ponownie uruchomić nad przez ich wyeksportowanie listy kontaktów w źródłowym systemie poczty e-mail.

 • Powtórz te kroki, aby zaimportować plik CSV do programu Outlook. Po wyświetleniu monitu jak obsługiwać duplikaty, należy wybrać Zamień duplikaty na elementy importowane.

Kończenie procesu importu, ale nie kontakty są wyświetlane w programie Outlook, wykonaj następujące czynności:

 1. Zlokalizuj plik csv wyeksportowany ze źródłowego systemu poczty e-mail, na przykład z usługi Google. W przypadku eksportowania kontaktów z usługi Google domyślna nazwa pliku to contacts.csv.

 2. Za pomocą programu Excel otwórz plik CSV wyeksportowany ze źródłowego systemu poczty e-mail.

 3. Sprawdź, czy plik CSV zawiera jakiekolwiek informacje. Jeśli w pliku CSV nie ma żadnych informacji, oznacza to, że eksport ze źródłowego systemu poczty e-mail nie powiódł się. W takim przypadku:

  1. Usuń plik contacts.csv.

  2. Ponownie wyeksportuj kontakty ze źródłowego systemu poczty e-mail. Jeśli eksportujesz dane z usługi Google, pamiętaj, aby wyeksportować Wszystkie kontakty lub odpowiednią grupę kontaktów.

   Wybierz format csv programu Outlook, aby wyeksportować kontakty, które będzie można zaimportować do programu Outlook

  3. Po wyeksportowaniu kontaktów otwórz plik CSV w programie Excel i sprawdź, czy plik zawiera dane. Kiedy będziesz zamykać plik, program Excel kilka razy wyświetli pytanie o to, czy na pewno chcesz zapisać plik w formacie CSV. Za każdym razem wybierz pozycję Tak. Wybranie pozycji Nie spowoduje uszkodzenie pliku i będzie konieczne rozpoczęcie pracy od nowa przy użyciu nowego pliku contacts.csv.

  4. Powtórz kroki, aby zaimportować plik contacts.csv do programu Outlook.

Załóżmy, że masz 800 kontakty, które chcesz zaimportować, ale może zaimportować tylko 300 ich. Być może wystąpił problem z formatem kontaktów w wierszu 301. Spróbuj usunąć ten wiersz, a następnie ponownie importowania pliku CSV.

Podczas testowania różnych scenariuszach, przeze mnie uzyskana ten komunikat o błędzie podczas importowania pliku CSV zawierającego źle zostały sformatowane dane. Dlatego jeśli zostanie wyświetlony ten komunikat o błędzie, który może być problem. Spróbuj usunąć plik CSV, ponownie eksportowania danych, a następnie importując go.

To jest komunikat o błędzie wyświetlany, jeśli plik csv zawiera nieprawidłowo sformatowane dane.

Podczas testowania różnych scenariuszach, I masz ten komunikat o błędzie "Nie można pobrać dane..." podczas importowania pliku CSV, który jest pusta. Tak Jeśli zostanie wyświetlony ten komunikat o błędzie, który może być problem.

To jest komunikat o błędzie, który jest wyświetlany, jeśli plik csv jest pusty.

Otwórz plik CSV i sprawdzić, czy w nim jest danych za pomocą programu Excel. Jeśli nie ma, spróbuj ponownie eksportowanie kontaktów z źródłowego systemu poczty e-mail, a następnie sprawdź, czy istnieje danych w nim przed rozpoczęciem czynności, aby zaimportować plik do programu Outlook.

Występuje problem z Twoim kontem e-mail, a których trzeba zadzwonić usługi poczty e-mail, aby uzyskać pomoc. Na przykład załóżmy, że masz konto Gmail i korzystasz z programu Outlook na komputerze stacjonarnym, aby zaimportować kontakty. Komunikat o błędzie "nie można wykonać operacji, ponieważ usługodawca nie obsługuje" oznacza, że występuje problem z konta w usłudze Gmail i musisz skontaktować się z obsługą Google, aby uzyskać pomoc.

Jeśli korzystasz z konta usługi Outlook.com lub Hotmail.com konta z programu Outlook tego komunikatu o błędzie, że problem mogą być konta należy skonfigurować jako konto IMAP, możesz zaimportować kontakty do niego. Co to są IMAP i POP?

Oto jak skonfigurować konto e-mail usługi Outlook.com do korzystania z protokołu IMAP:

 • Najpierw usuń swoje konto e-mail usługi Outlook.com z klasycznego programu Outlook. Jeśli na przykład masz więcej niż jedno konto e-mail w programie Outlook 2010, możesz kliknąć wybrane konto prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Usuń, aby usunąć je z programu Outlook na komputerze. Jeśli obecnie masz tylko jedno konto w programie Outlook na komputerze, wybierz pozycję Plik > Ustawienia kont > Ustawienia konta > Usuń.

 • Następnie dodaj ponownie konto e-mail usługi Outlook.com do programu Outlook na komputerze stacjonarnym, ale tym razem skonfiguruj je jako konto IMAP:

  1. W górnej części okna programu Outlook na komputerze wybierz pozycję Plik.

   W programie Outlook 2010 wybierz kartę Plik.

  2. Wybierz pozycję Dodaj konto.

  3. Wpisz nazwę swojego konta e-mail (na przykład: Jakub), adres e-mail (na przykład: jakub77@outlook.com) i hasło używane do logowania się na koncie e-mail w witrynie internetowej Outlook.com lub Hotmail.com. Wybierz pozycję Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera lub dodatkowe typy serwerów. Wybierz przycisk Dalej.

   Wybierz pozycję Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera lub dodatkowe typy serwerów.

  4. Wybierz pozycję Internetowa poczta e-mail.

   Wybierz pozycję Internetowa poczta e-mail

  5. Wprowadź następujące ustawienia:

   • Typ konta: IMAP

   • Serwer poczty przychodzącej: imap-mail.outlook.com

   • Serwer poczty wychodzącej (SMTP): smtp-mail.outlook.com

   • Nazwa użytkownika: twojalias@outlook.com (lub Twój adres e-mail w innej formie).

   • Hasło: wpisz hasło używane do logowania się do Twojej poczty e-mail, na przykład w witrynie internetowej Outlook.com (sprawdź w programie Outlook 2013/2016). Jeśli włączono uwierzytelnianie dwuetapowe, pobierz hasło aplikacji.

   • Wybierz pozycję Więcej ustawień.

   Wprowadź ustawienia pokazane na obrazie.

  6. Przejdź na kartę Serwer wychodzący i wybierz pozycję Serwer poczty wychodzącej wymaga uwierzytelniania.

   Wybierz pozycję Serwer poczty wychodzącej wymaga uwierzytelniania.

  7. Wybierz kartę Zaawansowane, a następnie wprowadź następujące ustawienia:

   • Serwer przychodzący (IMAP): 993

   • Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu: SSL

   • Serwer wychodzący (SMTP): 587

   • Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu: TLS

   Wprowadź zaawansowane ustawienia poczty e-mail.

  8. Wybierz pozycję OK.

  9. Wybierz pozycję Dalej, aby sprawdzić ustawienia. Uwaga: najczęstszą przyczyną niemożności nawiązania połączenia jest literówka w adresie e-mail lub haśle. Niestety program Outlook nie informuje o takiej przyczynie problemu, tylko wyświetla niespójny komunikat o błędzie. Jeśli połączenie nie działa, sprawdź dokładnie, czy wszystkie elementy zostały wpisane poprawnie, i spróbuj ponownie.

   Tak wygląda konto e-mail usługi Outlook.com w programie Outlook 2013 lub 2016.

   Obraz przedstawiający wygląd konta usługi Outlook.com w programie Outlook 2016.

Zazwyczaj oznacza to, że występuje problem w pliku CSV, który chcesz zaimportować. Otwieranie pliku CSV za pomocą programu Excel. Czy formatowania kontaktów poprawna? Możesz kontakty można zaimportować wszelkie pomyślnie z pliku? Jeśli po wykonaniu tej można importować 100 kontaktów, ale nic, problem znajduje się w wierszu 101. Usuwanie tego wiersza, Zapisz plik CSV pisania i ponowić próbę importowania pliku csv.

Czy w pliku jest wiersz nagłówka? Jeśli nie, to właśnie to powoduje problem. Zapoznaj się z tematem dotyczącym tworzenia/edytowania plików CSV. Zawiera on link do przykładowego pliku CSV z prawidłowym wierszem nagłówka.

Naprawdę przykro usłyszeć, że to się stało z Twojego konta! Zadawane przez użytkowników z innych wystąpień miejsce, w którym nie wszystkie kontakty uzyskiwanie migracji do usługi Outlook.com. Poniżej przedstawiono sposób uzyskiwania Microsoft Engineer badanie i przenoszenie kontaktów z konta usługi Hotmail do nowego konta usługi Outlook.com:

 1. Zaloguj się do konta w usłudze Outlook.com.

 2. W prawym górnym rogu wybierz pozycję ?, a następnie wybierz pozycję Opinia.

 3. Wybierz pozycję Przekaż opinię.

 4. Opisz problem, a następnie wybierz pozycję Dalej.

  Przykład tego, co możesz napisać, aby powiadomić nas, że brakuje Twoich kontaktów.

 5. Wybierz pozycję Pomiń i wyślij wiadomość.

Twój problem zostanie przydzielony inżynierowi, który go zbada i skontaktuje się z Tobą.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Importowanie kontaktów do konta usługi Outlook.com lub Hotmail.com

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×