Rozwiązywanie problemów z dziennikami rozmów telefonicznych w dodatku Business Contact Manager

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Co się stanie, jeśli przeprowadzę rozmowę telefoniczną z klientem, który nie ma połączonych kontaktów biznesowych?

W przypadku rozmowy telefonicznej z klientem, który nie jest połączony z rekord kontaktu biznesowego, dziennik rozmów telefonicznych zostaje automatycznie połączony z rekord klienta.

Czy po zamknięciu dziennika rozmów telefonicznych czasomierz zostanie automatycznie zatrzymany?

Po zapisaniu i zamknięciu dziennika rozmów telefonicznych dodatek Business Contact Manager dla programu Outlook automatycznie zatrzymuje czasomierz i dodaje do formularz całkowity czas trwania.

Chcę użyć programu Outlook do wykonania rozmowy telefonicznej. Jak utworzyć dziennik rozmów telefonicznych dla tej rozmowy?

 1. Aby wywołać rozmowę telefoniczną z rekordklient, kontakt biznesowy lub szansa sprzedaży, w grupie Komunikacja kliknij przycisk Zadzwoń, a następnie wybierz odpowiedni typ rozmowy.

 2. W grupie Komunikacja kliknij przycisk Nowy element historii, a następnie kliknij polecenie Dziennik rozmów telefonicznych.

Jak utworzyć dziennik rozmów telefonicznych, jeśli do wykonywania rozmów telefonicznych nie używam programu Outlook?

W celu samodzielnego wykonania rozmowy telefonicznej można utworzyć dziennik rozmów telefonicznych i połączyć go ręcznie z rekordem Klient, Kontakt biznesowy lub Szansa sprzedaży.

 1. W menu Plik wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Dziennik rozmów telefonicznych.

 2. W sekcji Dziennik biznesowych rozmów telefonicznych określ temat i typ rozmowy telefonicznej.

 3. W sekcji Czas rozmowy wprowadź datę i godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia rozmowy telefonicznej i czas trwania rozmowy.

 4. W sekcji Połączony klient, kontakt biznesowy, szansa sprzedaży lub projekt kliknij przycisk Połącz z, aby połączyć dziennik rozmów telefonicznych z jednym lub większą liczbą rekordów w dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook.

  Porada : Aby zaznaczyć sąsiadujące ze sobą nazwy, przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT, kliknij pierwszą nazwę, a następnie kliknij ostatnią nazwę. Aby zaznaczyć nazwy, które nie sąsiadują ze sobą, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL, a następnie klikaj poszczególne nazwy.

 5. W sekcji Rejestrowanie daty i godziny data i czas rozmowy telefonicznej zostaną wprowadzone automatycznie natychmiast po zapisaniu dziennika rozmów telefonicznych.

 6. W polu Komentarze wpisz notatki.

  Aby zarejestrować datę i godzinę wpisania komentarze, kliknij przycisk Dodaj sygnaturę czasową.

 7. W grupie Akcje kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

  Uwaga : Aby wydrukować dziennik rozmów telefonicznych przed jego zamknięciem, kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Drukuj.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×