Rozwiązywanie problemów dotyczących odtwarzania programu Microsoft Visual C++ 6.0

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W trakcie procesu odtwarzania tworzony jest plik dziennika, w którym znajduje się lista wykrytych błędów. Ścieżka zapisywanego pliku ma postać <katalog_tymczasowy>\<nazwa_projektu>.txt (np. c:\temp\projekt.txt). Typowe, o ile nie wszystkie, napotkane błędy występują w klasach korzystających z szablonów języka C++ (w interfejsie API pliku przeglądania istnieje kilka znanych usterek, które mają wpływ na jego zdolność obsługi szablonów języka C++).

Elementy kodu, które nie są odtwarzane przez Dodatek UML programu Visio

  • Typy atrybutów

  • Typy zwracanych metod

  • Domyślne wartości parametrów

  • Obszary nazw  Jeśli klasę A zdefiniowano wewnątrz obszaru nazw, zostanie ona odtworzona, ale bez uwzględniania faktu, że stanowiła część obszaru nazw.

  • Kilka słów kluczowych języka C++, w tym: inline, friend i volatile.

  • Klasy i metody abstrakcyjne  Nie są one identyfikowane jako takie w modelu odtwarzania.

  • Definicje szablonów  Wystąpienia klas szablonów są odtwarzane, ale tylko w postaci klas standardowych, a nie sparametryzowanych.

Elementy kodu, które są czasami odtwarzane przez Dodatek UML programu Visio

  • Parametry metod Ze względu na usterkę w interfejsie API pliku przeglądania, długie listy parametrów są nie zawsze odtwarzane.

  • Nazwy parametrów metod  Nazwy parametrów są uzyskiwane z definicji metod, które występują poza definicją klasy. Jeśli metodę zdefiniowano wewnątrz definicji klasy, nie można uzyskać poprawnych nazw parametrów. W takiej sytuacji nazwy są generowane automatycznie.

Elementy kodu, które są czasami niepoprawnie odtwarzane przez Dodatek UML programu Visio

  • Klasy i metody klas  Ze względu na usterkę w interfejsie API pliku przeglądania, nazwy klas i nazwy metod klas są czasem uszkodzone. Po wykryciu uszkodzonej nazwy w trakcie odtwarzania element nie zostanie dodany do modelu UML. Jest to problem występujący zwykle z klasach pochodzących z szablonów języka C++. Sporadycznie zdarza się, że uszkodzenie nazwy nie zostanie wykryte i w takiej sytuacji nazwa uszkodzona zostanie dodana do modelu UML.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×