Rozwiązywanie problemów dotyczących dostarczania wiadomości e-mail związanych z kodem błędu 5.7.136 w usłudze Office 365

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W tym temacie opisano czynności, co należy zrobić, jeśli zostanie wyświetlony kod błędu 550 5.7.136 w raporcie o niedostarczeniu wiadomości (o niedostarczeniu NDR). Raport o Niedostarczeniu będzie widoczne podczas wiadomości e-mail zostanie odrzucony, ponieważ adres adresata jest użytkownika poczty, który jest skonfigurowany do wiadomości wysłanych z spoza swojej organizacji. Tylko administrator poczty e-mail dla organizacji adresata, można to zmienić.

Jestem administratora poczty e-mail adresata. Jak zezwolić nadawcy wysłać wiadomość do danego użytkownika poczty?

Istnieją dwie metody, których możesz zezwolić nadawcy wysłać wiadomość na adres użytkownika poczty w raporcie o Niedostarczeniu. Oto jak.

Metoda 1: Zezwalaj innym osobom (wewnątrz i na zewnątrz organizacji) do wysyłania wiadomości do danego użytkownika poczty   

 1. W Centrum administracyjnym programu Exchange przejdź do pozycji Adresaci > Kontakty.

  Wyświetlanie kontaktów w celu ułatwienia rozwiązania problemu powodującego zwrócenie kodu błędu 5.7.136 powiadomienia o stanie dostarczenia
 2. Korzystając z wyświetlonej listy kontaktów zaznacz adresata w raporcie o Niedostarczeniu, a następnie wybierz Edytuj Ikona Edytuj .

 3. W oknie dialogowym Użytkownika poczty, wybierz pozycję Ustawienia przepływu poczty > Ograniczeń dostarczenia wiadomości > Wyświetl szczegóły.

 4. W dostarczenia wiadomości ograniczeń, wyczyść pole wyboru Wymagaj uwierzytelniania wszystkich nadawców a następnie kliknij przycisk OK > Zapisz.

  Instrukcje dotyczące zarządzania ustawieniami adresatów oraz rozwiązywania problemu powodującego zwrócenie kodu błędu 5.7.136 powiadomienia o stanie dostarczenia

Metoda 2: Tworzenie listy dozwolonych nadawców niestandardowych dla użytkownika poczty   

Aby akceptować wiadomości od określonej osoby spoza organizacji, a jednocześnie odrzucać wiadomości od wszystkich innych osób spoza organizacji, można utworzyć niestandardową listę dozwolonych nadawców zawierającą zarówno tę określoną osobę, jak i wszystkie osoby z Twojej organizacji. Poniżej przedstawiono sposób konfigurowania takiej listy.

 1. W Centrum administracyjnym programu Exchange przejdź do pozycji Adresaci > Kontakty.

  Wyświetlanie kontaktów w celu ułatwienia rozwiązania problemu powodującego zwrócenie kodu błędu 5.7.136 powiadomienia o stanie dostarczenia
 2. Korzystając z wyświetlonej listy kontaktów zaznacz adresata w raporcie o Niedostarczeniu, a następnie wybierz Edytuj Ikona Edytuj .

 3. W oknie dialogowym użytkownika poczty wybierz pozycję Ustawienia przepływu poczty, a w obszarze Ograniczeń dostarczenia wiadomości, wybierz pozycję Wyświetl szczegóły.

 4. W oknie Ograniczenia dostarczania wiadomości wyczyść pole wyboru Wymagaj uwierzytelnienia od wszystkich nadawców.

 5. W obszarze Akceptuj wiadomości wybierz tylko do nadawców z poniższej listy.

 6. Wybierz przycisk Dodaj Ikona dodawania .

 7. W oknie dialogowym Wybieranie członków wybierz członków, których chcesz dodać do listy dozwolonych nadawców, a następnie wybierz pozycję Dodaj i kliknij kolejno pozycje OK > OK > Zapisz.

  Porady : 

  • Aby dodać osobę spoza organizacji do listy dozwolonych nadawców, należy najpierw utworzyć dla niej Kontakt pocztowy. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Zarządzanie kontaktami pocztowymi.

  • Jeśli chcesz użyć metody listy dozwolonych nadawców w celu umożliwienia wszystkim osobom w organizacji wysyłania wiadomości do tego adresata, możesz utworzyć grupę dystrybucyjną (lub dynamiczną grupę dystrybucyjną) zawierającą wszystkie osoby z Twojej organizacji. Aby uzyskać informacje na ten temat, zobacz Tworzenie i używanie grup dystrybucyjnych. Po utworzeniu grupy możesz ją dodać do listy dozwolonych nadawców.

  Dodawanie nadawcy dozwolonych w Centrum administracyjnym, aby pomóc w rozwiązaniu problemu DSN 5.7.136

Uwaga : Wspominana w tym miejscu lista dozwolonych nadawców nie jest antyspamową listą dozwolonych czy blokowanych nadawców usługi Exchange Online Protection, która jest zarządzana w obszarze Centrum administracyjne programu Exchange > Ochrona > Filtr spamu.

Nadal potrzebujesz pomocy przy użyciu kodu błędu 550 5.7.136?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Co to są raporty o niedostarczeniu w usługach Exchange Online i Office 365

Poczta e-mail w usłudze Office 365 dla firm — Pomoc dla administratorów

Powiadomienia o stanie dostarczenia i raporty o niedostarczeniu w lokalnym programie Exchange 2013 i usłudze Office 365

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×