Rozwiązywanie konfliktów dotyczących licencji w usłudze Office 365 dla firm

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Przed przystąpieniem do tworzenia nowych użytkowników zalecamy zakup potrzebnych licencji subskrypcji usługi Office 365 dla firm. Dzięki temu można będzie przypisać licencje nowym użytkownikom podczas tworzenia ich kont. Jeśli wszystkie licencje zostały już przypisane do użytkowników, ale niektóre z nich wygasły, lub gdy próbujesz usunąć licencję, która jest już przypisana do użytkownika, wystąpią konflikty dotyczące licencji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Usuwanie licencji z subskrypcji usługi Office 365 dla firm.

Jak wyświetlić konflikty dotyczące licencji?

 1. W centrum administracyjnym usługi Office 365 przejdź do strony Licencje lub wybierz pozycję Rozliczenia > Licencje.

  W centrum administracyjnym usługi Office 365 przejdź do strony Licencje lub wybierz pozycję Rozliczenia > Licencje.

  W obszarze Centrum administracyjne usługi Office 365 przejdź do strony Licencje lub wybierz pozycję Rozliczenia > Licencje.

 2. Sprawdź kolumnę Stan, aby uzyskać informacje dotyczące konfliktu. Jeśli wystąpił konflikt, zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy, podobny do komunikatu na poniższym zrzucie ekranu, informujący o tym, że co najmniej jeden użytkownik potrzebuje ważnej licencji.

  Uwaga : Jeśli nie występują żadne konflikty, kolumna Stan będzie niewidoczna.

  Kolumna stanu na stronie Licencje

Jak rozwiązywać konflikty dotyczące licencji?

Konflikty dotyczące licencji można rozwiązać, kupując dodatkowe licencje lub odbierając licencje użytkownikom, którzy już ich nie potrzebują.

 1. W centrum administracyjnym usługi Office 365 przejdź do strony Licencje lub wybierz pozycję Rozliczenia > Licencje.

  W centrum administracyjnym usługi Office 365 przejdź do strony Licencje lub wybierz pozycję Rozliczenia > Licencje.

  W obszarze Centrum administracyjne usługi Office 365 przejdź do strony Licencje lub wybierz pozycję Rozliczenia > Licencje.

 2. W kolumnie Stan wybierz pozycję Kup więcej, aby kupić dodatkowe licencje.

  Uwaga : Jeśli nie występują żadne konflikty, kolumna Stan będzie niewidoczna.

  Kolumna stanu na stronie Licencje
 3. Jeśli masz wiele subskrypcji, na stronie subskrypcji wybierz subskrypcję, dla której musisz kupić licencje.

 4. Wybierz pozycję Dodaj/Usuń licencje.

  Dodawanie/usuwanie licencji na stronie Subskrypcje
 5. W polu Łączna liczba licencji wprowadź łączną liczbę licencji, których potrzebujesz dla tej subskrypcji, a następnie wybierz pozycję Prześlij. Jeśli na przykład masz 100 licencji i chcesz dodać jeszcze 5, wprowadź liczbę 105.

 6. Przejrzyj nowy koszt miesięczny, a następnie wybierz pozycję Zamknij.

Aby uzyskać więcej informacji na temat kupowania dodatkowych licencji, zobacz Zakup licencji dla subskrypcji usługi Office 365 dla firm.

Uwaga : Możesz także odnowić subskrypcję Twojej organizacji, jeśli wygasła. Jeśli opcja automatycznego odnowienia subskrypcji jest wyłączona, wówczas po wygaśnięciu subskrypcji wystąpi konflikt licencji dla każdego użytkownika i każdej usługi w tej subskrypcji. Te konflikty można rozwiązać, odnawiając subskrypcję firmy.

Wykonaj poniższe czynności, aby usunąć licencje użytkowników, którzy nie są potrzebne. Opcjonalnie można usunąć konto użytkownika w celu zwolnienia licencji.

Ważne : Po usunięciu licencji wszystkie dane użytkowników skojarzone z tymi licencjami zostaną usunięte.

 1. W centrum administracyjnym usługi Office 365 przejdź do strony Licencje lub wybierz pozycję Rozliczenia > Licencje.

  W centrum administracyjnym usługi Office 365 przejdź do strony Licencje lub wybierz pozycję Rozliczenia > Licencje.

  W obszarze Centrum administracyjne usługi Office 365 przejdź do strony Licencje lub wybierz pozycję Rozliczenia > Licencje.

 2. W kolumnie Stan wybierz pozycję Cofnij przypisanie, aby odebrać licencje użytkownikom, którzy już ich nie potrzebują.

  Uwaga : Jeśli nie występują żadne konflikty, kolumna Stan będzie niewidoczna.

  Kolumna stanu na stronie Licencje
 3. Zostanie wyświetlona lista użytkowników, którzy są przypisani do tej licencji.

  Wybierz użytkowników, którym chcesz odebrać licencję. Użytkownicy zostaną wyświetleni na liście Wybrani użytkownicy. Po wybraniu użytkowników wybierz pozycję Dalej.

  Wybieranie użytkowników, dla których mają zostać usunięte licencje.
 4. Wybierz pozycję Usuń licencje > Tak > Zakończ.

Zostaw komentarz

Czy te informacje były pomocne? Jeśli tak, zaznacz to na dole tej strony. Jeśli nie i nadal masz problemy, powiedz nam, co próbujesz zrobić i na czym polegają te problemy.

Nadal potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z pomocą techniczną.

Jako administrator usługi Office 365 dla firm, masz bezpłatny dostęp do naszych kompetentnych agentów pomocy technicznej, którzy zapewniają wsparcie dotyczące przedsprzedaży, kont i rozliczeń oraz pomagają rozwiązywać problemy techniczne. Możesz też kontaktować się z pomocą techniczną w imieniu użytkowników usługi Office 365 w Twojej organizacji.

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej

Uwaga : W przypadku używania usługi Usługa Office 365 obsługiwana przez firmę 21Vianet w Chinach skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej w firmie 21Vianet.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Przypisywanie licencji do użytkowników w usłudze Office 365 dla firm

Usuwanie licencji użytkowników w usłudze Office 365 dla firm

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×