Rozwiązania lub obejścia ostatnio stwierdzonych problemów w usłudze Outlook.com

Ten artykuł dotyczy usługi Outlook.com. Jeśli korzystasz z programu Outlook dla systemu Windows, zobacz Rozwiązania lub obejścia ostatnio stwierdzonych problemów w programie Outlook dla systemu Windows.

Jeśli występują problemy z uzyskaniem dostępu do usługi Outlook.com, można sprawdzić stan usług Microsoft Office Online w portalu kondycji usług.

Jeśli występują problemy z wysyłaniem i odbieraniem wiadomości e-mail, przeczytaj:Rozwiązywanie problemów z synchronizacją poczty e-mail w programie Outlook.com.

Ostatnia aktualizacja: 18 września 2018 r.

Problemy z usługą Outlook.com dotyczące wiadomości e-mail, załączników i funkcji

PROBLEM

Niektórzy klienci widzą wyświetlony komunikat błędu podczas logowania korzystając z Safari dla komputerów Mac:

Something went wrong
We can't get that information right now. Please try again later.
cId: 01234567890ABCDEF01234567890ABCDEF
app: Mail
st: 500
reqid: undefined
wsver: undefined
efe: undefined
ebe: undefined
et: ClientError
esrc: Bootstrap
err: TypeError: undefined is not an object (evaluating 'Owa.mail.bootstrapMailModule')

OBEJŚCIE

 1. Upewnij się, zostały zainstalowane najnowsze aktualizacje macOS i Safari. Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji macOS, przejdź do Pomocy technicznej firmy Apple.

 2. Użyj innej przeglądarki.

Jeśli nadal nie możesz się zalogować, przeczytaj jak zalogować lub wylogowywać się z usługi Outlook.com.

Podczas wyświetlania zdjęć wysłanych i zapisanych w https://outlook.live.com/photos, wydaje się nie można usunąć plików lub fotografii, ponieważ nie jest dostępny przycisk Usuń.

Pliki Outlook.com to inny widok skrzynki pocztowej, w którym są wyświetlane tylko załączniki, wobec czego nie można usunąć tylko załącznika lub zdjęcia bez uprzedniego usunięcia wiadomości e-mail.

Aby usunąć plik lub obraz, należy usunąć źródłową wiadomość e-mail.

Aby uzyskać więcej informacji przeczytaj, Jak usunąć pliki lub fotografie w usłudze Outlook.com.

PROBLEM

Jeśli występują problemy podczas wysyłania wiadomości e-mail, problemem może być weryfikacja poprawności konta Microsoft.

OBEJŚCIE

 1. Przejdź do https://account.live.com/reputationcheck do zweryfikować konto Microsoft.

 2. Upewnij się, że Twój profil konta Microsoft jest aktualny i kompletny. Upewnij się, że warunki użytkowania zostały zaakceptowane.

Jeśli nadal nie możesz wysyłać ani odbierać wiadomości e-mail, przeczytaj Outlook.com Rozwiązywanie problemów z synchronizacją poczty e-mail.

PROBLEM

Klienci nie mogą chwilowo przeciągać i upuszczać wiadomości e-mail do innych folderów.

STAN: OBEJŚCIE

Firma Microsoft wie o istnieniu tego problemu i do momentu jego rozwiązania, wyczyść pamięć podręczną przeglądarki.

Przeczytaj, jak wyczyścić pamięć podręczną Microsoft Edge lub w Programie Internet Explorer.

PROBLEM

Klienci obecnie nie mogą zaktualizować ich nazwy konta Microsoft. Wyświetlany jest komunikat o błędzie „Niestety, ta nazwa zawiera niedozwolony wyraz lub frazę".

STAN: NAPRAWIONE

Pamiętaj, że niektóre nazwy mogą nie być dozwolone, jeśli zawierają zablokowane słowa lub frazy. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie po wprowadzeniu nazwy, spróbuj użyć innej nazwy.

Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj, jak zmienić nazwę wyświetlaną na koncie Microsoft.

PROBLEM

Wiadomości e-mail wysłane z połączonego konta są wyświetlane jako wysłane w imieniu konta Microsoft.

OBEJŚCIE

Jest to znany problem i zostanie rozwiązany w przyszłej wersji. Do tego czasu możesz zmienić adres Od na taki sam jak alias podstawowy konta Microsoft.

Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj, jak rozwiązać problem: Usługa Outlook.com wysyła wiadomość e-mail „w imieniu” mojego adresu e-mail.

PROBLEM

Oczyszczanie dużej liczby zduplikowanych lub podobnych kontaktów nie działa.

OBEJŚCIE

Jest to znany problem i zostanie rozwiązany w przyszłej wersji. Do tego czasu nadal można oczyszczać kontakty, ale zalecamy oczyszczanie ich partiami: po mniej niż 50 kontaktów naraz.

Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj o tym, jak oczyścić lub usunąć zduplikowane kontakty w usłudze Outlook.com.

PROBLEM

Linki w wiadomościach e-mail usługi Outlook.com nie działają, gdy są wyświetlane w przeglądarkach Firefox.

OBEJŚCIA

Firma Mozilla pracuje nad poprawką dla przeglądarki Firefox, ale do czasu jej udostępnienia:

 1. Używaj przeglądarki Microsoft Edge lub innej przeglądarki internetowej.

 2. Używaj wersji beta usługi Outlook.com. Dowiedz się więcej o wersji beta usługi Outlook.com

 3. Czytaj wiadomości e-mail w okienku odczytu. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj o tym, jak zmienić wygląd skrzynki pocztowej w usłudze Outlook.com.

PROBLEM

U niektórych użytkowników obecnie występują problemy podczas czytania wiadomości e-mail lub redagowania nowej wiadomości e-mail, jeśli używają przeglądarki Google Chrome z rozszerzeniem AdBlock.

OBEJŚCIA

 1. Użyj przeglądarki Microsoft Edge lub innej przeglądarki internetowej.

 2. Wyklucz witrynę Outlook.com w ustawieniach rozszerzenia AdBlock. W prawym górnym rogu przeglądarki Google Chrome wybierz pozycję AdBlock, a następnie wybierz pozycję Don't run on pages on this domain (Nie używaj dla stron w tej domenie). Odśwież przeglądarkę, aby ponownie załadować witrynę Outlook.com.

Problemy z programem Outlook występujące po połączeniu go z usługą Outlook.com

PROBLEM

Po połączeniu konta e-mail usługi Outlook.com z programem Outlook dla systemu Windows (program Outlook w wersjach 2016, 2013 i 2010) mogą występować następujące problemy:

 • Nazwa konta e-mail jest wyświetlana jako outlook_[długi ciąg liter i cyfr]@outlook.com w okienku folderów i podczas redagowania wiadomości e-mail przy użyciu programu Outlook dla systemu Windows.

 • Adresaci otrzymają też wiadomość e-mail od danego nadawcy w formacie outlook_[długi ciąg liter i cyfr]@outlook.com.

 • W przypadku wysłania przez adresatów odpowiedzi na tę wiadomość e-mail, wiadomość ta zostaje zwrócona i możesz otrzymać komunikat: „Nie można dostarczyć wiadomości wysyłanej pocztą internetową w programie Outlook”.

Ten problem występuje tylko u klientów korzystających z programu Outlook dla systemu Windows. W internetowej usłudze Outlook.com wysyłanie wiadomości e-mail działa prawidłowo i są one wysyłane przy użyciu poprawnego adresu e-mail.

STAN

Klient programu Outlook obecnie nie obsługuje używania aliasu podstawowego innego niż domena firmy Microsoft. Obecnie, aby konto działało w programie Outlook, należy zmienić alias podstawowy na konto domeny Microsoft, takie jak @outlook.com lub @hotmail.com. Zespół programu Outlook wykonuje pracę, która umożliwi w niedalekiej przyszłości obsługę używania aliasów. Zaktualizujemy ten temat, gdy tylko funkcja będzie dostępna.

OBEJŚCIE

Ten problem występuje w przypadku użytkowników z wieloma aliasami konta. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem. W międzyczasie, aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:

Uwaga: Jeśli nie masz kolejnego aliasu, kliknij link na stronie, aby go utworzyć. Kliknij pozycję „Dodaj adres e-mail i nowy alias”. Następnie wybierz opcję „Utwórz nowy adres e-mail i dodaj go jako alias”.

 1. Przejdź na stronę https://account.live.com/names/Manage i zaloguj się na swoim koncie usługi Outlook.com.

 2. Ustaw adres e-mail w usłudze Outlook.com jako alias podstawowy.

 3. W programie Outlook dla systemu Windows usuń, a następnie ponownie dodaj to konto. Zapoznaj się z czynnościami opisanymi w niniejszym artykule: Dodawanie konta usługi Outlook.com w programie Outlook dla systemu Windows

Ostatnia aktualizacja: 8 lutego 2017 r.

PROBLEM

Jeśli program Outlook jest połączony z głównym kontem usługi Outlook.com, które jest też połączone z dodatkowymi kontami dostawców innych niż firma Microsoft (na przykład Gmail, Yahoo, itd.), podczas wysyłania wiadomości e-mail w programie Outlook nie można wybrać innego połączonego konta jako konta wysyłania „Od”.

Jeśli w polu „Od” wiadomości e-mail zostanie ręcznie wprowadzony adres e-mail dodatkowego połączonego konta, ta wiadomość zostanie wysłana jako „W imieniu” głównego konta usługi Outlook.com.

STAN: OBEJŚCIE

Program Outlook obsługuje wysyłanie z dodatkowych połączonych kont w domenach firmy Microsoft, takich jak @outlook.com, @live.com i @hotmail.com, ale nie zaimplementowano w nim tej funkcji dla domen innych dostawców.

Zespół programu Outlook analizuje opinie użytkowników i rozpatruje dodanie tej funkcji w przyszłych aktualizacjach. Wyślij głos popierający tę propozycję funkcji i dodaj opinię w witrynie UserVoice: Opcja dodania współdziałania programu Microsoft Outlook 2016 z połączonymi kontami usługi Outlook.com. Do tego czasu zastosuj poniższe obejście problemu:

OBEJŚCIE

Dodatkowe połączone konta (Gmail, Yahoo itp.) w usłudze Outlook.com można też dodać jako konta dodatkowe w profilu programu Outlook.

 1. W programie Outlook wybierz kartę Plik.

  Zrzut ekranu lewej części wstążki programu Outlook z wybraną kartą Plik
 2. W obszarze Informacje o koncie wybierz pozycję Dodaj konto.

  Polecenie Dodaj konto w widoku Backstage
 3. Na stronie Automatyczne konfigurowanie konta wprowadź imię i nazwisko (nazwę), adres e-mail i hasło, a następnie wybierz pozycję Dalej.

  Uwaga: Jeśli po wybraniu pozycji Dalej zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, sprawdź dokładnie swój adres e-mail i hasło. Jeśli obie pozycje są poprawne, zobacz następną sekcję.

 4. Wybierz pozycję Zakończ.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie poczty e-mail programu Outlook.

Ostatnia aktualizacja: 2 maja 2017 r.

Obecnie w programie Outlook w systemie Windows nie można edytować kalendarzy udostępnionych za pomocą konta usługi Outlook.com, nawet jeśli ponownie połączono konto usługi Outlook.com z programem Outlook. Pracujemy nad zapewnieniem możliwości edytowania kalendarzy udostępnionych w programie Outlook 2016 dla systemu Windows.

Aby edytować kalendarz udostępniony, przejdź w Internecie do własnego kalendarza usługi Outlook.com, otwórz aplikację Kalendarz dla systemu Windows 10 lub skorzystaj z urządzenia przenośnego. Przeczytaj, jak dodawać konta usługi Outlook.com do innej aplikacji poczty.

Ostatnia aktualizacja: 2 maja 2017 r.

PROBLEM

W przypadku próby zaakceptowania udostępnionego kalendarza usługi Outlook.com za pomocą konta usługi Office 365 dla firm w programie Outlook 2016 może zostać wyświetlony komunikat o błędzie „Wystąpił problem” lub może nie powieść się logowanie.

STAN: OBEJŚCIE

Aby uzyskać dostęp do kalendarza udostępnionego kontu usługi Office 365 dla firm, należy zaakceptować zaproszenie z aplikacji Outlook w sieci Web. Jeśli został już kliknięty przycisk Zaakceptuj w programie Outlook 2016, nie można ponownie zaakceptować zaproszenia w aplikacji Outlook w sieci Web. Osoba, która wysłała zaproszenie, musi usunąć przyznane uprawnienia, a następnie wysłać nowe zaproszenie.

Komunikat usługi Outlook.com o błędzie 500 „Wystąpił problem”

Nadal potrzebujesz pomocy?

Przycisk Forum społeczności Przycisk Skontaktuj się z pomocą techniczną

Masz sugestię dotyczącą funkcji?

Żarówka — pomysł

Czekamy na Twoje sugestie dotyczące nowych funkcji i informacje na temat sposobu, w jaki korzystasz z naszych produktów. Podziel się swoimi pomysłami w witrynie Outlook.com UserVoice. Chętnie Cię wysłuchamy.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×