Rozwiązania lub obejścia ostatnio stwierdzonych problemów w usłudze Outlook.com

Ten artykuł dotyczy usługi Outlook.com. Jeśli korzystasz z programu Outlook dla systemu Windows, zobacz Rozwiązania lub obejścia ostatnio stwierdzonych problemów w programie Outlook dla systemu Windows.

Jeśli występują problemy z uzyskaniem dostępu do usługi Outlook.com, można sprawdzić stan usług Microsoft Office Online w portalu kondycji usług.

Ostatnia aktualizacja: 11 grudnia 2017 r.

Problemy z usługą Outlook.com dotyczące wiadomości e-mail, załączników i funkcji

PROBLEM

Po zmianie nazwy folderu po następnym logowaniu przywrócona zostaje stara nazwa.

OBEJŚCIE

Ten problem został rozwiązany w wersji beta usługi Outlook.com. Dowiedz się więcej o wersji beta usługi Outlook.com

PROBLEM

Kontakty programu Skype, które zostały usunięte w programie Skype, są nadal wyświetlane w obszarze Kontakty.

Uwaga : Kontakty programu Skype można usuwać tylko w programie Skype. Dowiedz się więcej o sposobie tworzenia, edytowania, usuwania lub przywracania kontaktów lub list kontaktów w usłudze Outlook.com.

OBEJŚCIE

Ten problem został rozwiązany w wersji beta usługi Outlook.com. Dowiedz się więcej o wersji beta usługi Outlook.com

PROBLEM

Jeśli synchronizacja poczty e-mail jest wolna lub nie możesz wysyłać ani odbierać wiadomości e-mail, może to być spowodowane opóźnieniami w synchronizacji niektórych połączonych kont. Jesteśmy świadomi tego problemu i wkrótce opublikujemy poprawkę.

Uwagi : 

 • Czas „ostatniej aktualizacji” może nie odzwierciedlać ostatniego czasu, gdy otrzymano wiadomość e-mail z połączonego konta.

 • Odłączenie i ponowne połączenie połączonego konta może nie rozwiązać problemu z synchronizacją.

OBEJŚCIE

Wysyłaj i odbieraj wiadomości e-mail z połączonego konta za pomocą bezpłatnej aplikacji Poczta dla systemu Windows 10. Zobacz Konfigurowanie poczty e-mail w aplikacji Poczta dla systemu Windows 10

Jeśli została dodana zakładka do skrzynki odbiorczej usługi Poczta usługi Windows Live, Hotmail lub Outlook.com, wkrótce może ona przestać działać. Zmień zakładkę na prowadzącą do witryny https://www.outlook.com.

Gdy próbujesz wysłać wiadomość e-mail z urządzenia z systemem iOS 11, może zostać wyświetlony ten komunikat o błędzie: „Nie można wysłać poczty. Wiadomość została odrzucona przez serwer”. Ten problem dotyczy wiadomości e-mail z usług Outlook.com lub Office 365 albo programu Exchange Server 2016 działającego w systemie Windows Server 2016.

Aby rozwiązać ten problem, zaktualizuj system do wersji iOS 11.0.1.

PROBLEM

Status konta jest widoczny obok obrazu konta i umożliwia kontaktom w usługach Outlook.com i Skype sprawdzanie Twojej dostępności na czacie lub na potrzeby nawiązywania połączeń w programie Skype. Status konta możesz zmienić w usłudze Outlook.com lub Skype, ale po każdym zalogowaniu się w usłudze Outlook.com stan konta jest resetowany do Dostępny.

OBEJŚCIE

Pracujemy obecnie nad rozwiązaniem, ale do czasu jego udostępnienia możesz zapobiec zmienianiu statusu, nie wylogowując się z usługi Outlook.com. Uwaga: zamknięcie przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się i nie wpływa na status.

Aby pozostać zalogowanym po zamknięciu przeglądarki, zaznacz pole Nie wylogowuj mnie w monicie logowania.

Zrzut ekranu przedstawiający pole wyboru Nie wylogowuj mnie na stronie logowania usługi Outlook.com

Uwaga : Nie zaznaczaj pola Nie wylogowuj mnie, jeśli korzystasz z komputera publicznego lub współużytkowanego.

Problemy z programem Outlook występujące po połączeniu go z usługą Outlook.com

PROBLEM

Po połączeniu konta e-mail usługi Outlook.com z programem Outlook dla systemu Windows (program Outlook w wersjach 2016, 2013 i 2010) mogą występować następujące problemy:

 • Nazwa konta e-mail jest wyświetlana jako outlook_[długi ciąg liter i cyfr]@outlook.com w okienku folderów i podczas redagowania wiadomości e-mail przy użyciu programu Outlook dla systemu Windows.

 • Adresaci otrzymają też wiadomość e-mail od danego nadawcy w formacie outlook_[długi ciąg liter i cyfr]@outlook.com.

 • W przypadku wysłania przez adresatów odpowiedzi na tę wiadomość e-mail, wiadomość ta zostaje zwrócona i możesz otrzymać komunikat: „Nie można dostarczyć wiadomości wysyłanej pocztą internetową w programie Outlook”.

Ten problem występuje tylko u klientów korzystających z programu Outlook dla systemu Windows. W internetowej usłudze Outlook.com wysyłanie wiadomości e-mail działa prawidłowo i są one wysyłane przy użyciu poprawnego adresu e-mail.

OBEJŚCIE

Ten problem występuje w przypadku użytkowników z wieloma aliasami konta. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem. W międzyczasie, aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź na stronę https://account.live.com/names/Manage i zaloguj się na swoim koncie usługi Outlook.com.

 2. Ustaw adres e-mail w usłudze Outlook.com jako alias podstawowy.

 3. W programie Outlook dla systemu Windows usuń, a następnie ponownie dodaj to konto. Zapoznaj się z czynnościami opisanymi w niniejszym artykule: Dodawanie konta usługi Outlook.com w programie Outlook dla systemu Windows

Ostatnia aktualizacja: 8 lutego 2017 r.

PROBLEM

Jeśli program Outlook jest połączony z głównym kontem usługi Outlook.com, które jest też połączone z dodatkowymi kontami dostawców innych niż firma Microsoft (na przykład Gmail, Yahoo, itd.), podczas wysyłania wiadomości e-mail w programie Outlook nie można wybrać innego połączonego konta jako konta wysyłania „Od”.

Jeśli w polu „Od” wiadomości e-mail zostanie ręcznie wprowadzony adres e-mail dodatkowego połączonego konta, ta wiadomość zostanie wysłana jako „W imieniu” głównego konta usługi Outlook.com.

STAN: OBEJŚCIE

Program Outlook obsługuje wysyłanie z dodatkowych połączonych kont w domenach firmy Microsoft, takich jak @outlook.com, @live.com i @hotmail.com, ale nie zaimplementowano w nim tej funkcji dla domen innych dostawców.

Zespół programu Outlook analizuje opinie użytkowników i rozpatruje dodanie tej funkcji w przyszłych aktualizacjach. Wyślij głos popierający tę propozycję funkcji i dodaj opinię w witrynie UserVoice: Opcja dodania współdziałania programu Microsoft Outlook 2016 z połączonymi kontami usługi Outlook.com. Do tego czasu zastosuj poniższe obejście problemu:

OBEJŚCIE

Dodatkowe połączone konta (Gmail, Yahoo itp.) w usłudze Outlook.com można też dodać jako konta dodatkowe w profilu programu Outlook.

 1. W programie Outlook wybierz kartę Plik.

  Zrzut ekranu lewej części wstążki programu Outlook z wybraną kartą Plik
 2. W obszarze Informacje o koncie wybierz pozycję Dodaj konto.

  Polecenie Dodaj konto w widoku Backstage
 3. Na stronie Automatyczne konfigurowanie konta wprowadź imię i nazwisko (nazwę), adres e-mail i hasło, a następnie wybierz pozycję Dalej.

  Uwaga : Jeśli po wybraniu pozycji Dalej zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, sprawdź dokładnie swój adres e-mail i hasło. Jeśli obie pozycje są poprawne, zobacz następną sekcję.

 4. Wybierz pozycję Zakończ.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie poczty e-mail programu Outlook.

Ostatnia aktualizacja: 2 maja 2017 r.

Obecnie w programie Outlook w systemie Windows nie można edytować kalendarzy udostępnionych za pomocą konta usługi Outlook.com, nawet jeśli ponownie połączono konto usługi Outlook.com z programem Outlook. Pracujemy nad zapewnieniem możliwości edytowania kalendarzy udostępnionych w programie Outlook 2016 dla systemu Windows.

Aby edytować kalendarz udostępniony, przejdź w Internecie do własnego kalendarza usługi Outlook.com, otwórz aplikację Kalendarz dla systemu Windows 10 lub skorzystaj z urządzenia przenośnego. Przeczytaj, jak dodawać konta usługi Outlook.com do innej aplikacji poczty.

Ostatnia aktualizacja: 2 maja 2017 r.

PROBLEM

W przypadku próby zaakceptowania udostępnionego kalendarza usługi Outlook.com za pomocą konta usługi Office 365 dla firm w programie Outlook 2016 może zostać wyświetlony komunikat o błędzie „Wystąpił problem” lub może nie powieść się logowanie.

STAN: OBEJŚCIE

Aby uzyskać dostęp do kalendarza udostępnionego kontu usługi Office 365 dla firm, należy zaakceptować zaproszenie z aplikacji Outlook w sieci Web. Jeśli został już kliknięty przycisk Zaakceptuj w programie Outlook 2016, nie można ponownie zaakceptować zaproszenia w aplikacji Outlook w sieci Web. Osoba, która wysłała zaproszenie, musi usunąć przyznane uprawnienia, a następnie wysłać nowe zaproszenie.

Komunikat usługi Outlook.com o błędzie 500 „Wystąpił problem”

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Przycisk Forum społeczności Przycisk Skontaktuj się z pomocą techniczną

Masz sugestię dotyczącą funkcji?

Żarówka — pomysł

Czekamy na Twoje sugestie dotyczące nowych funkcji i informacje na temat sposobu, w jaki korzystasz z naszych produktów. Podziel się swoimi pomysłami w witrynie Outlook.com UserVoice. Chętnie Cię wysłuchamy.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×