Rozwiązania lub obejścia ostatnio stwierdzonych problemów w usłudze OneDrive

Rozwiązania lub obejścia ostatnio stwierdzonych problemów w usłudze OneDrive

Ostatnia aktualizacja: listopad 2017 r.

Ostatnie problemy

Jeśli występują problemy z uzyskaniem dostępu do usługi OneDrive w trybie online, można sprawdzić stan usług Microsoft Office Online w portalu kondycji usług.

Ostatnia aktualizacja: 7 listopada 2017 r.

PROBLEM

Po otwarciu i zapisaniu na komputerze dużego pliku pakietu Office, gdy jest włączona funkcja Pliki na żądanie usługi OneDrive, zapisywanie może zakończyć się niepowodzeniem i może zostać (lub nie) wyświetlony błąd.

STAN: OBEJŚCIE

Aby uzyskać najnowsze informacje o tym problemie, przejdź do tematu Pliki pakietu Office mogą nie być zapisywane, jeśli jest włączona funkcja Pliki na żądanie.

Ostatnia aktualizacja: 19 kwietnia 2017 r.

PROBLEM

Podczas używania programu OneNote na telefonie Windows Phone, a zwłaszcza w systemie Windows Phone 8.1, mogą wystąpić przerwy w synchronizacji notesów z usługą OneDrive. Przerwy w działaniu usługi zaczęły występować u klientów w tygodniu zaczynającym się 10 kwietnia 2017 r. i mogą mieć wpływ również na inne aplikacje pakietu Office Mobile.

Najczęściej zgłaszanym przez klientów problemem jest zaprzestanie przez aplikację OneNote synchronizowania informacji z usługą OneDrive i wyświetlanie kodu błędu 80070005 z komunikatami podobnymi do tych: „Nie można wykonać tego zadania. Spróbuj ponownie” lub „Nie masz uprawnień do edycji tego pliku i synchronizacja została zatrzymana. Skontaktuj się z właścicielem”.

STAN: NAPRAWIONE

18 kwietnia 2017 r. opublikowano poprawkę z rozwiązaniem tego problemu dla wszystkich klientów systemu Windows Phone. Po otwarciu aplikacji OneNote notesy powinny synchronizować się z usługą OneDrive i z urządzeniami.

Jeśli problem nadal występuje, możesz opublikować wpis w witrynie społeczności Microsoft Answers, aby uzyskać dodatkową pomoc techniczną i poradę ekspertów.

Ostatnia aktualizacja: 4 kwietnia 2017 r.

PROBLEM

Podczas tworzenia dużych plików pakietu Office — wstępnie zapisywanych dokumentów o rozmiarze ponad 3,5 MB — i zapisywania ich po raz pierwszy w bibliotece dokumentów usługi OneDrive lub OneDrive dla Firm albo programu SharePoint może zostać wyświetlony komunikat o błędzie z informacją o problemach podczas przekazywania i (lub) problemach blokujących działanie podczas zapisywania.

Ten problem dotyczy następujących wersji pakietu Office:

Subskrybenci usługi Office 365 dla systemu Windows: 16.0.7870.2013 lub nowsza
Jednorazowy zakup pakietu Office 2016 dla systemu Windows: Wersja 1702 (kompilacja 7870.2013) lub nowsza
Pakiet Office dla systemu Windows Mobile: 17.7830.1009 lub nowsza
Pakiet Office dla systemu Android: 16.0.7830.1002 lub nowsza

Oczekiwanie na przekazanie: Serwer jest niedostępny

Przekazywanie nie powiodło się: Zablokowane przez innego użytkownika


Błąd programu PowerPoint: Plik nie został przekazany na serwer.

STAN: NAPRAWIONE

Ten problem został rozwiązany w kompilacjach 16.0.7870.2031 lub nowszych, które są udostępniane automatycznie. Możesz też przeprowadzić aktualizację ręcznie, aby od razu otrzymać poprawkę.

Otwórz dowolną aplikację pakietu Office, a następnie przejdź do pozycji Plik > Konto (lub Konto pakietu Office w programie Outlook) > Opcje aktualizacji > Aktualizuj teraz.

Zobacz Instalowanie aktualizacji pakietu Office, aby uzyskać więcej informacji o ręcznym pobieraniu aktualizacji.

Ostatnia aktualizacja: kwiecień 2017 r.

PROBLEM

Podczas wysyłania wiadomości e-mail z usługi Outlook.com nie można dołączyć pliku z usługi OneDrive do wiadomości e-mail.

STAN: OBEJŚCIE

Ponownie sprawdź poprawność konta usługi outlook.com.

Ostatnia aktualizacja: kwiecień 2017 r.

PROBLEM

Jeśli wydaje się, że brakuje przestrzeni dyskowej, może to być spowodowane wygaśnięciem dodatkowej przestrzeni dyskowej.

STAN: OBEJŚCIE

Wygasłą dodatkową przestrzeń możesz wyświetlić na stronie zarządzania przestrzenią dyskową. Możesz dowiedzieć się więcej o tym, co zrobić w przypadku przekroczenia limitu przestrzeni dyskowej w usłudze OneDrive.

Ostatnia aktualizacja: kwiecień 2017 r.

PROBLEM

Plik o nazwie „Ikona” pojawia się w dokumencie lub wykazuje błąd synchronizacji (ponieważ „ikona” jest nieobsługiwaną nazwą pliku).

STAN: OBEJŚCIE

Zaktualizuj, usuń lub dodaj dowolny plik albo zmień jego nazwę w folderze głównym (najwyższy poziom hierarchii folderów) w swoich folderach usługi OneDrive.

Ostatnia aktualizacja: maj 2017 r.

PROBLEM

Nie można zalogować się do usługi OneDrive i jest wyświetlany błąd „Synchronizujesz inne konto”. Może się tak zdarzyć po zmianie hasła konta Microsoft.

STAN: OBEJŚCIE

System Windows:

 1. Wybierz pozycję Start, wpisz tekst „poświadczenia”, a następnie wybierz pozycję Menedżer poświadczeń.

 2. Wybierz kartę Poświadczenia systemu Windows.

 3. W obszarze Poświadczenia rodzajowe wyszukaj wszelkie wpisy zawierające tekst „buforowane poświadczenia usługi OneDrive” i usuń je.

 4. Uruchom ponownie aplikację OneDrive.

Komputer Mac

 1. W funkcji wyszukiwania Spotlight wpisz tekst „pęk kluczy”, a następnie wybierz pozycję Dostęp do pęku kluczy. Jeśli nie widać jej w aplikacji Spotlight, przejdź do folderu Narzędzia i z tego miejsca otwórz aplikację Dostęp do pęku kluczy.

 2. Wyszukaj tekst „OneDrive”.

 3. Usuń pozycję „buforowane poświadczenia usługi OneDrive”.

 4. Uruchom aplikację OneDrive.

Jeśli te obejścia nie rozwiązały problemu, odinstaluj i ponownie zainstaluj aplikację OneDrive:

Uwaga: Wyłączenie lub odinstalowanie aplikacji OneDrive na komputerze nie spowoduje utraty plików ani danych. Zawsze możesz uzyskać dostęp do swoich plików, logując się w witrynie OneDrive.com.

Ostatnia aktualizacja: maj 2017 r.

PROBLEM

Aplikacja OneDrive ulega awarii przy próbie synchronizacji lub zalogowania się albo zawiesza się po wyświetleniu komunikatu „przetwarzanie zmian”

STAN: OBEJŚCIE

Najczęściej zgłaszany problem polega na tym, że aplikacja OneDrive próbowała synchronizować plik lub folder z nieprawidłową nazwą lub znakami. Zapoznaj się z pełną listą ograniczeń dotyczących synchronizowania plików i folderów.

Awarie lub zawieszanie się mogą też wystąpić, jeśli jest nadal otwarty nowy plik albo plik ma rozmiar 0 KB. Aby to sprawdzić, wyświetl ostatnio używane pliki i posortuj je według rozmiaru. Aby uzyskać więcej informacji o problemach z synchronizacją, dowiedz się, jak rozwiązywać problemy dotyczące przekazywania plików w witrynie internetowej usługi OneDrive.

Ponadto może być konieczne zresetowanie lub ponowne zainstalowanie aplikacji OneDrive. Przejdź do artykułu Rozwiązywanie problemów z synchronizacją usługi OneDrive i wybierz pozycję Resetowanie usługi OneDrive lub Ponowne instalowanie aplikacji OneDrive dla wersji aplikacji OneDrive, z której korzystasz. Wyłączenie lub odinstalowanie aplikacji OneDrive na komputerze nie spowoduje utraty plików ani danych. Zawsze możesz uzyskać dostęp do swoich plików, logując się w witrynie OneDrive.com.

W wyniku ostatnich zmian w wymaganiach systemowych aplikacji OneDrive użytkownicy mogą teraz synchronizować zawartość tylko z dyskiem sformatowanym w systemie plików NTFS. Na większość użytkowników ta zmiana nie będzie miała wpływu, ale jeśli synchronizujesz z kartą SD lub zewnętrznym dyskiem USB, może być konieczne ponowne sformatowanie karty lub dysku w systemie plików NTFS.

Uwaga: Wyłączenie lub rozłączenie aplikacji OneDrive na komputerze nie spowoduje utraty plików ani danych. Zawsze możesz uzyskać dostęp do swoich plików, logując się w witrynie OneDrive.com.

Aby ponownie sformatować kartę SD lub dysk USB w systemie plików NTFS, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy białą ikonę chmury usługi OneDrive w obszarze powiadomień po prawej stronie paska zadań. Aplikacja OneDrive na pasku zadań
  W celu wyświetlenia ikony usługi OneDrive może być konieczne kliknięcie strzałki Pokaż ukryte ikony Przycisk Pokaż ukryte ikony. obok obszaru powiadomień. Jeśli ikona nie jest wyświetlana w obszarze powiadomień, usługa OneDrive może nie być uruchomiona. Kliknij przycisk Start, wpisz nazwę OneDrive w polu wyszukiwania, a następnie kliknij pozycję OneDrive w wynikach wyszukiwania).
  Kliknij pozycję Ustawienia, a następnie pozycję Odłącz ten komputer PC.

  Zakończ działanie aplikacji OneDrive.

 2. Otwórz Eksploratora plików i kliknij pozycję Komputer lub Ten komputer, aby wyświetlić dysk USB lub kartę SD.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę SD lub dysk USB, a następnie wybierz pozycję Formatuj.

 4. Kliknij menu rozwijane z etykietą System plików, wybierz pozycję NTFS i kliknij przycisk Uruchom.

 5. Zresetuj usługę OneDrive, naciskając kombinację: klawisz systemu Windows Naciśnij klawisz systemu Windows +R.

 6. W oknie Uruchamianie wprowadź polecenie: %localappdata%\Microsoft\OneDrive\onedrive.exe /reset

 7. Kliknij przycisk OK.

Pliki będą teraz synchronizowane z usługi OneDrive na karcie SD lub dysku USB.

Jeśli masz zainstalowaną aktualizację Fall 2017 Creators Update dla systemu Windows 10 i synchronizujesz zawartość w usłudze OneDrive na dysku zewnętrznym, po przeniesieniu tego dysku zewnętrznego do komputera z systemem operacyjnym starszym niż Windows 10 Fall 2017 Creators Update prawdopodobnie nie będzie można otworzyć zawartości usługi OneDrive.

Jeśli zostanie wyświetlony błąd: „System nie może uzyskać dostępu do pliku”, pobierz zawartość z witryny onedrive.com lub usługi OneDrive dla Firm w trybie online. Aby wyświetlić wersję online usługi OneDrive, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę usługi OneDrive, a następnie wybierz pozycję Wyświetl online.

Przeczytaj więcej: Nie można otworzyć zawartości synchronizowanej w folderze OneDrive na dysku zewnętrznym.

Po otwarciu pliku zapisanego w usłudze OneDrive, OneDrive dla Firm lub programie SharePoint może się okazać, że Autozapis jest wyszarzony lub wyłączony, co jest niepoprawne.

Ten problem wpływa na program Microsoft Excel z aktualizacją pakietu Office 2016 z sierpnia 2017 r. — wersja 1708 (kompilacja 8431.2079) — i nowsze wersje.

STAN: W TOKU

Nasz zespół inżynierów pracuje nad rozwiązaniem tego problemu. Przepraszamy za tę niedogodność. Do tego czasu możesz włączyć Autozapis, wykonując następujące czynności:

 • Otwórz aplikację pakietu Office, kliknij pozycję Plik > Otwórz i przejdź do lokalizacji serwera (usługi OneDrive lub programu SharePoint).

 • Przy użyciu przeglądarki internetowej otwórz plik bezpośrednio z programu SharePoint lub usługi OneDrive, w której jest przechowywany plik.

Przeczytaj więcej na temat tego, jak Autozapis jest wyłączony w przypadku lokalizacji w usługach OneDrive i OneDrive dla Firm oraz w programie SharePoint.

Typowe problemy

Ostatnia aktualizacja: kwiecień 2017 r.

PROBLEM

Problemy dotyczące synchronizowania plików z usługą OneDrive.

ROZWIĄZANIE:

Jeśli plik nie jest synchronizowany, spróbuj zastosować poniższe wskazówki:

Ostatnia aktualizacja: kwiecień 2017 r.

PROBLEM

Nie można odnaleźć niektórych plików usługi OneDrive.

ROZWIĄZANIE:

Jeśli nie możesz odnaleźć pliku lub folderu w usłudze OneDrive, spróbuj zastosować poniższe wskazówki:

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Online

Uzyskaj pomoc online
Zobacz więcej na stronach pomocy technicznej usługi OneDrive lub w Pomocy usługi OneDrive dla Firm.

Ikona pomocy technicznej za pośrednictwem poczty e-mail

Pomoc techniczna e-mail
Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, wyślij wiadomość e-mail do zespołu pomocy technicznej usługi OneDrive.

Fora społeczności użytkowników usługi Office 365

Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc od ekspertów na naszych forach:
Forum społeczności usługi OneDrive

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×