Rozwiązania lub obejścia ostatnio stwierdzonych problemów w programie Excel dla systemu Windows

Rozwiązania lub obejścia ostatnio stwierdzonych problemów w programie Excel dla systemu Windows

Ostatnia aktualizacja: styczeń 2018 r.

Awarie i wolne działanie programu Excel

Ostatnia aktualizacja: 8 grudnia 2017 r.

PROBLEM

Jeśli masz zainstalowany na komputerze program Malwarebytes, mogą występować awarie aplikacji pakietu Office, takich jak Word, Excel lub PowerPoint, po przeprowadzeniu aktualizacji do wersji Windows 10 Fall Creators Update.

STAN: NAPRAWIONE

Aby rozwiązać ten problem, pobierz i zainstaluj tę aktualizację udostępnioną przez firmę Malwarebytes.

Ostatnia aktualizacja: 6 grudnia 2017 r.

PROBLEM

Program Excel może ulec awarii podczas próby uzyskania dostępu do plików z usługi OneDrive. Może się tak zdarzyć na komputerze z systemem Windows 7.

STAN: NAPRAWIONE

Jest to spowodowane przez starszą wersję usługi OneDrive, która nie jest już automatycznie aktualizowana. Aby rozwiązać ten problem, pobierz i zainstaluj najnowszą wersję aplikacji OneDrive.

Ostatnia aktualizacja: 6 grudnia 2017 r.

PROBLEM

Jeśli na komputerze jest zainstalowany składnik WPS pakietu Office, mogą wystąpić problemy podczas ładowania dodatku Solver programu Excel.

STAN: OBEJŚCIE

Firma Microsoft zna i bada ten problem dotyczący składnika WPS pakietu Office. Jeśli napotkasz ten problem, napraw pakiet Office. Aby uzyskać najnowsze informacje o tym problemie, przejdź do tematu Błędy podczas ładowania dodatku Solver programu Excel.

Ostatnia aktualizacja: 14 listopada 2017 r.

PROBLEM

Jeśli nazwa pliku programu Excel zawiera nawiasy kwadratowe (np. Skoroszyt1[1234].xlsx), mogą wystąpić problemy z zamknięciem skoroszytu w widoku chronionym.

STAN: NAPRAWIONE

Ten problem został rozwiązany w wersji 1708 (8431.2110) wydanej w ramach miesięcznego kanału. Aby natychmiast uzyskać najnowszą aktualizację, otwórz program Excel, a następnie wybierz pozycję Plik > Konto > Opcje aktualizacji > Aktualizuj teraz. Aby uzyskać najnowsze informacje o tym problemie, przejdź do tematu Nie można zamknąć pliku programu Excel, gdy nazwa pliku zawiera nawiasy.

Ostatnia aktualizacja: 1 listopada 2017 r.

PROBLEM

Po kliknięciu pozycji Wstawianie > Obiekt > Utwórz z pliku, a następnie przycisku Przeglądaj program Excel 2016 może ulec awarii. Wygląda na to, że ten problem dotyczy tych kompilacji: Wersja w kanale miesięcznym 1709 (8528.****) lub wersja w kanale półrocznym 1708 (8431.****).

STAN: OBEJŚCIE

Aby uzyskać najnowsze informacje o tym problemie, przejdź do tematu Program Excel może ulec awarii podczas próby osadzenia obiektu w arkuszu.

Ostatnia aktualizacja: 13 grudnia 2017 r.

PROBLEM

Jeśli w arkuszu zostanie za pomocą przycisku uruchomione makro, a następnie skoroszyt zostanie zamknięty, kolejne próby obliczenia zdefiniowanych przez użytkownika funkcji udostępnianych przez dodatek XLL mogą powodować awarie.

Ten problem wpływa na program Excel 2016 w wersji 1608 (kompilacja 7301.xxxx).

STAN: NAPRAWIONE

Ten problem został już rozwiązany w wersji 1708 (8431.2017). Aby uzyskać aktualizację natychmiast, otwórz dowolną aplikację pakietu Office 2016, a następnie wybierz pozycję Plik > Konto > Opcje aktualizacji > Aktualizuj teraz.

W przypadku instalacji opartych na instalatorze MSI użyj najnowszej poprawki dla programu Excel dostępnej za pośrednictwem usługi Microsoft Update. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Aktualizacje pakietu Office.

Ostatnia aktualizacja: 18 wrz 2017 r.

PROBLEM

Po próbie opublikowania skoroszytu jako strony internetowej przy użyciu pozycji Plik > Zapisz jako > Przeglądaj > Zapisz jako typ: Strona sieci Web (*.htm, *.html) program Excel może zawieszać się lub ulegać awarii.

Ten problem wpływa na program Excel 2016 w wersji 1707 (kompilacja 8326.xxxx).

STAN: NAPRAWIONE

Ten problem został już rozwiązany w wersji 1708 (8431.2079). Aby uzyskać aktualizację natychmiast, otwórz dowolną aplikację pakietu Office 2016, a następnie wybierz pozycję Plik > Konto > Opcje aktualizacji > Aktualizuj teraz.

Problemy dotyczące funkcji i dodatków programu Excel

Ostatnia aktualizacja: 3 stycznia 2018 r.

PROBLEM

Gdy próbujesz użyć klawisza skrótu (ALT+C) w celu powrotu do strony głównej, klawisz nie działa. Klawisz skrótu umożliwiający powrót do strony głównej to teraz ALT+C1.

STAN: BADANIE

Wiemy o tym problemie i pracujemy nad jego rozwiązaniem.

Ostatnia aktualizacja: 20 grudnia 2017 r.

PROBLEM

Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń dla programu Excel 2016: 14 listopada 2017 r. może występować ten błąd po kliknięciu kształtu, do którego jest przypisane makro podpisane cyfrowo:

Nie można uruchomić makra.

Być może makro jest niedostępne w tym skoroszycie lub wszystkie makra zostały wyłączone.

STAN: OBEJŚCIE

Aby uzyskać informacje o bieżącym obejściu tego problemu, przejdź do sekcji Znane problemy w artykule Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu Excel 2016: 14 listopada 2017 r..

Ostatnia aktualizacja: 6 grudnia 2017 r.

PROBLEM

Podczas próby skopiowania arkusza w tym samym skoroszycie zamiast tworzenia arkusza zduplikowanego arkusz jest przenoszony.

Jest to błąd występujący w wersji Preview programu Excel 2016 (16.0.4229.1002). Został on rozwiązany w wersjach wydanych formalnie (RTM). Nie ma żadnych planów rozwiązania tego problemu w wersji Preview.

STAN: NAPRAWIONE

Aby uzyskać najnowsze informacje o tym problemie, zobacz Nie można skopiować ani przenieść arkusza w programie Excel 2016 (16.0.4229.1002).

Ostatnia aktualizacja: 7 listopada 2017 r.

PROBLEM

Po dwukrotnym kliknięciu lub wybraniu opcji „nowy” w pliku szablonu (xlt, xltx, xltm) w programie Excel 2016 program Excel otwiera dwie identyczne kopie pliku.

STAN: OBEJŚCIE

Aby uzyskać najnowsze informacje o tym problemie, przejdź do tematu Tworzenie nowego pliku programu Excel przy użyciu szablonu powoduje dwukrotne otwarcie pliku.

Ostatnia aktualizacja: 7 listopada 2017 r.

PROBLEM

Podczas próby otwarcia pliku w programie Excel plik nie jest otwierany, ale aplikacja Excel otwiera się.

Może się tak zdarzyć, jeśli opcja Pokaż ekran startowy podczas uruchamiania tej aplikacji jest wyczyszczona w programie Excel.

STAN: OBEJŚCIE

Aby uzyskać najnowsze informacje o tym problemie, przejdź do tematu Plik programu Excel nie otwiera się po wyczyszczeniu opcji pokazywania ekranu startowego.

Ostatnia aktualizacja: 18 grudnia 2017 r.

PROBLEM

Na niektórych urządzeniach kursor może migotać w przypadku otwarcia skoroszytu programu Excel i przechodzenia między komórkami skoroszytu po przeprowadzeniu aktualizacji do systemu Windows 10 Fall Creators Update.

STAN: NAPRAWIONE

Aby rozwiązać ten problem, należy zaktualizować system Windows oraz zaktualizować pakiet Office. Aby uzyskać najnowsze informacje dotyczące tego problemu, zobacz Kursor w programie Excel migocze po aktualizacji do systemu Windows 10 Fall Creators Update.

Ostatnia aktualizacja: 26 października 2017 r.

PROBLEM

Nic się nie dzieje, gdy zaznaczasz opcję dopasowania rozmiaru kształtu do tekstu.

STAN: NAPRAWIONE

Ten problem został już rozwiązany w wersji 1709 (8528.2147) w miesięcznym kanale. Aby uzyskać aktualizację natychmiast, otwórz program Excel 2016, a następnie wybierz pozycję Plik > Konto > Opcje aktualizacji > Aktualizuj teraz.

Ostatnia aktualizacja: 13 października 2017 r.

PROBLEM

Podczas korzystania z wersji próbnej usługi Office 365 każdorazowo po otwarciu pliku pakietu Office najnowsza wersja aplikacji jest ustawiana automatycznie jako aplikacja domyślna dla programu Word, Excel lub PowerPoint we wszystkich wersjach systemu Windows. Jeśli na przykład masz zainstalowany program Excel 2013 i korzystasz również z wersji próbnej usługi Office 365, skoroszyt zostanie otwarty w programie Excel 2016.

STAN: OBEJŚCIE

Zalecamy korzystanie z usługi Office 365, aby mieć dostęp do najnowszych funkcji. Możesz jednak odinstalować wersję próbną, aby pliki były otwierane przy użyciu zainstalowanej przez Ciebie wersji programu Excel.

Ostatnia aktualizacja: 14 listopada 2017 r.

PROBLEM

Podczas otwierania w programie Excel 2016 pliku, który zawiera wiele typów formatowania tekstu w tej samej komórce, może zostać utracone formatowanie. Przykłady to część tekstu sformatowanego pogrubiona, a pozostały tekst w tej samej komórce niepogrubiony lub inne kolory czcionki dla różnych znaków w tej samej komórce, jak na poniższym przykładzie.

Używanie czcionki tekstu sformatowanego dla wielu typów formatowania tekstu

STAN: NAPRAWIONE

Ten problem rozwiązano w wersji 1708 (8431.2109). Aby natychmiast uzyskać najnowszą aktualizację, otwórz program Excel, a następnie wybierz pozycję Plik > Konto > Opcje aktualizacji > Aktualizuj teraz. Aby uzyskać najnowsze informacje o tym problemie, przejdź do tematu Utrata formatowania czcionki w razie używania tekstu sformatowanego w programie Excel 2016.

Ostatnia aktualizacja: 11 października 2017 r.

PROBLEM

Gdy używasz skrótu klawiaturowego CTRL+H lub przycisku Zamień na wstążce, w oknie dialogowym Znajdowanie i zamienianie jest wyświetlana karta Znajdź zamiast karty Zamień. Ten problem wpływa na wersję 1708 (kompilacja 8420.xxxx).

Polecenie Zamień na Wstążce

STAN: NAPRAWIONE

Ten problem został już rozwiązany w wersji 1708 (8431.2094). Aby uzyskać aktualizację natychmiast, otwórz dowolną aplikację pakietu Office 2016, a następnie wybierz pozycję Plik > Konto > Opcje aktualizacji > Aktualizuj teraz.

Ostatnia aktualizacja: 29 września 2017 r.

PROBLEM

Podczas pracy w widoku układu strony zastosowanie formatowania w postaci wypełnienia, takiego jak styl deseniu, do komórki lub tabeli nie jest renderowane poprawnie po dodaniu do arkusza kalkulacyjnego nagłówka lub stopki. Może zostać wyświetlone czarne tło lub inne problemy z formatowaniem.

Ten problem wpływa na wersję 1708 (kompilacja 8431.2079).

STAN: NAPRAWIONE

Ten problem został już rozwiązany w wersji 1708 (kompilacja 8431.2094). Aby uzyskać aktualizację natychmiast, otwórz dowolną aplikację pakietu Office 2016, a następnie wybierz pozycję Plik > Konto > Opcje aktualizacji > Aktualizuj teraz.

Ostatnia aktualizacja: 14 listopada 2017 r.

PROBLEM

Gdy zapisujesz skoroszyt po wstawieniu wykresu do istniejącego skoroszytu (poprzednio zapisanego) lub skopiowaniu wartości z istniejącego skoroszytu, jest wyświetlany błąd.

Wykryto błędy podczas zapisywania pliku <nazwa skoroszytu>. Program Microsoft Excel może zapisać ten plik, usuwając lub naprawiając niektóre funkcje. Aby wykonać naprawę w nowym pliku, kliknij przycisk Kontynuuj. Aby anulować zapisywanie pliku, kliknij przycisk Anuluj.

Jeśli klikniesz przycisk Kontynuuj, jest wyświetlany następujący błąd:

Program Excel napotkał błędy podczas zapisywania, zdołał jednak zapisać minimalną ilość danych pliku w <nazwa pliku>.

Ten problem występuje w wersji 1707 (8326.2086) i późniejszej. Ponadto występuje tylko w przypadku plików, które są przechowywane lokalnie, na przykład na komputerze stacjonarnym. Ten problem nie występuje, jeśli ręcznie wprowadzono wartości lub wstawiono wykres do nowo utworzonego skoroszytu.

STAN: NAPRAWIONE

Ten problem został już rozwiązany w wersji 1708 (8431.2109). Aby natychmiast uzyskać najnowszą aktualizację, otwórz program Excel, a następnie wybierz pozycję Plik > Konto > Opcje aktualizacji > Aktualizuj teraz. Aby uzyskać najnowsze informacje o tym problemie, przejdź do tematu Nie można zapisać skoroszytu po wstawieniu wykresu do istniejącego skoroszytu lub skopiowaniu wartości z istniejącego skoroszytu.

Ostatnia aktualizacja: 29 września 2017 r.

PROBLEM

Autozapis nie jest już dostępny ani nie pojawia się na pasku narzędzi pakietu Office w wersji 1707 pakietu Office 2016 (kompilacja 8326.2058) lub nowszej.

STAN: CZĘŚCIOWO NAPRAWIONE

Program Excel: ten problem został już rozwiązany w wersji 1708 (kompilacja 8431.2094). Aby uzyskać aktualizację natychmiast, otwórz dowolną aplikację pakietu Office 2016, a następnie wybierz pozycję Plik > Konto > Opcje aktualizacji > Aktualizuj teraz.

W przypadku programu Word: Pracujemy nad szybkim wydaniem poprawki. Dziękujemy za cierpliwość.

Ostatnia aktualizacja: 29 września 2017 r.

PROBLEM

Po otwarciu zapisanego w usłudze OneDrive lub OneDrive dla Firm albo programie SharePoint pliku synchronizowanego przy użyciu klienta synchronizacji może się okazać, że Autozapis jest wyszarzony lub wyłączony, co jest niepoprawne. Po umieszczeniu wskaźnika myszy na przełączniku Autozapisu pojawi się etykietka narzędzia z następującym komunikatem:

Autozapis jest niedostępny. Ta lokalizacja pliku nie obsługuje autozapisu. Jeśli chcesz użyć autozapisu, zapisz zawartość w usłudze OneDrive lub SharePoint Online.

Powiadomienie Autozapis jest niedostępny

Ten problem wpływa na pakiet Office 2016 z aktualizacją z sierpnia 2017 r. — wersja 1708 (kompilacja 8431.2079) — i nowsze wersje dla klientów w bieżącym kanale (CC). Współtworzenie i autozapis nie są jeszcze obsługiwane dla klientów, którzy korzystają z kanału udostępniania FRDC lub SA (półrocznego). 

STAN: NAPRAWIONE

Ten problem został już rozwiązany w wersji 1708 (kompilacja 8431.2094) dla klientów bieżącego kanału (CC). Aby uzyskać aktualizację natychmiast, otwórz dowolną aplikację pakietu Office 2016, a następnie wybierz pozycję Plik > Konto > Opcje aktualizacji > Aktualizuj teraz.

Jeśli problem nadal występuje lub aktualizacja nie została jeszcze zainstalowana, możesz zastosować następujące obejście:

  • Otwórz aplikację pakietu Office, kliknij pozycję Plik > Otwórz i przejdź do lokalizacji serwera (usługi OneDrive lub programu SharePoint).

  • Przy użyciu przeglądarki internetowej otwórz plik bezpośrednio z programu SharePoint lub usługi OneDrive, w której jest przechowywany plik.

Uwaga — Współtworzenie i autozapis nie są jeszcze obsługiwane dla klientów, którzy korzystają z kanału udostępniania FRDC lub SA (półrocznego). Te funkcje są dostępne tylko dla klientów z bieżącego kanału (CC). 

Ostatnia aktualizacja: 14 wrz 2017 r.

PROBLEM

Po zainstalowaniu aktualizacji dla programu Excel 2016 z 12 września 2017 r. (KB4011050) podczas wpisywania tekstu wokół wierszy lub komórek w arkuszach kalkulacyjnych programu Excel może pojawiać się ciemne obramowanie.

Ciemne obramowanie wokół komórek podczas wpisywania po zainstalowaniu aktualizacji KB4011050

STAN: NAPRAWIONE

Ten problem został już rozwiązany w ramach aktualizacji KB4011165 wydanej 12 września 2017 r. Jeśli zainstalowano aktualizację KB 4011050, nie trzeba jej odinstalowywać przed zainstalowaniem aktualizacji KB4011165.

Ostatnia aktualizacja: 18 września 2017 r.

PROBLEM

Podczas korzystania z aplikacji pakietu Office 2016 oraz otwierania, edytowania lub zapisywania plików programu Word przechowywanych w usłudze OneDrive może zostać wyświetlony monit o zalogowanie się z następującym komunikatem: „Określ konto, za pomocą którego mamy otworzyć dokument _vti_rpc”.

Monit logowania o otwarcie pliku _vti_rpc

STAN: NAPRAWIONE

Ten problem został już rozwiązany w wersji 1708 (8431.2079). Aby uzyskać aktualizację natychmiast, otwórz dowolną aplikację pakietu Office 2016, a następnie wybierz pozycję Plik > Konto > Opcje aktualizacji > Aktualizuj teraz.

Ostatnia aktualizacja: 16 sierpnia 2017 r.

PROBLEM

Podczas otwierania plików pakietu Office 2016 pliki te mogą być nieoczekiwanie otwierane jako tylko do odczytu. Ten problem najczęściej dotyczy programów Excel i Word w wersjach od 1706 (kompilacja 8229.2045). Czasami ten problem występuje po próbie zsynchronizowania dokumentu, który wymaga zaewidencjonowania w usłudze OneDrive. Otwarcie pliku w programie Word lub Excel powoduje otwarcie go jako tylko do odczytu.

STAN: OBEJŚCIE

Nasz zespół inżynierów aktywnie rozwiązuje ten problem. W międzyczasie obejście można znaleźć w tym artykule.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy dotyczącej rozwiązywania problemów? Porozmawiaj z pomocą techniczną.

Jeśli masz subskrypcję usługi Office 365 dla użytkowników domowych lub pakiet Office 2016 zakupiony jednorazowo do pobrania, kliknij przycisk Kontakt z nami w dolnej części tej strony.

Jeśli jesteś administratorem subskrypcji usługi Office 365 dla firm, skontaktuj się z pomocą techniczną usługi Office 365 dla firm.

Ostatnia aktualizacja: 28 sierpnia 2017 r.

PROBLEM

Po zastosowaniu aktualizacji z 1 sierpnia 2017 r. dla pakietu Office 2016 (KB 4011051) kliknięcie hiperlinku w skoroszycie programu Excel prowadzącego do innego skoroszytu programu Excel nie działa i może zostać wyświetlony komunikat z ostrzeżeniem dotyczącym hiperlinku. Mogą też występować problemy z dostępem programowym do usługi WMI z poziomu programów Excel i Word.

STAN: NAPRAWIONE

Ten problem został już rozwiązany. Ręcznie zainstaluj aktualizację z 22 sierpnia 2017 r. dla pakietu Office 2016 (KB 4011093). Ta aktualizacja KB 4011093 będzie dostępna jako aktualizacja automatyczna oraz dla osób używających programu Windows Server Update Services (WSUS) w następnej comiesięcznej aktualizacji dla pakietu Office.

Ostatnia aktualizacja: 27 września 2017 r.

PROBLEM

Po wstawieniu ikony lub obrazu za pomocą funkcji Wstawianie > Ikony lub Wstawianie > Obrazy wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie:

W czasie importowania tego pliku wystąpił błąd. http://hubblecontent.osi.office.net/ContentSVC/Content/Download?provider=MicrosoftIcon&FileName=[icon].svg

STAN: OBEJŚCIE

W ramach obejścia można wykonać następujące czynności:

  1. Uruchom program Internet Explorer.

  2. Kliknij ikonę Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Opcje internetowe.

  3. Wybierz kartę Zaawansowane i znajdź sekcję Zabezpieczenia.

  4. Wyczyść zaznaczenie opcji Nie zapisuj zaszyfrowanych stron na dysku.

Ostatnia aktualizacja: 14 września 2017 r.

PROBLEM

Podczas korzystania z programu Excel 2016 lista rozwijana Autofiltru nie zawiera wszystkich dostępnych pól wyboru. Jest tak, gdy liczba wierszy przekracza 10 000. Mogą również wystąpić inne symptomy. Na przykład kliknięcie pól wyboru może okazać się niemożliwe lub filtrowanie wyników może nie spełniać oczekiwań.

STAN: NAPRAWIONE

Ten problem jest już rozwiązany w wersji 1707 (8326.2073) i nowszych. Aby uzyskać aktualizację natychmiast, otwórz program Excel i wybierz pozycję Plik > Konto > Opcje aktualizacji > Aktualizuj teraz.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Dzwonienie do pomocy technicznej

Skontaktuj się z pomocą techniczną.
Jeśli masz subskrypcję usługi Office 365 dla użytkowników domowych lub pakiet Office 2016 zakupiony jednorazowo, kliknij link Kontakt z nami u dołu tej strony.

Fora społeczności użytkowników usługi Office 365

Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc ekspertów na naszych forach:
forum pakietu Office w systemie Windows dla użytkowników wersji Personal, dla Użytkowników Domowych lub University
Forum społeczności usługi Office 365 dla użytkowników wersji dla firm

Czat

Przekaż opinię w aplikacji pakietu Office.
Możesz przesłać opinię bezpośrednio do naszych zespołów do spraw pakietu Office:

W pakiecie Office 2016 w systemie Windows 10 otwórz aplikację pakietu Office i kliknij pozycję Plik > Opinia.

Masz sugestię dotyczącą funkcji?

Żarówka — pomysł

Czekamy na Twoje sugestie dotyczące nowych funkcji i informacje na temat sposobu, w jaki korzystasz z naszych produktów! Podziel się swoimi pomysłami w witrynie Excel UserVoice. Chętnie Cię wysłuchamy.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×