Rozpowszechnianie sekcji i stron notesu zajęć

Rozpowszechnianie sekcji i stron notesu zajęć

Wybierz sposób rozpowszechniania notesów zajęć:

Aby szybko rozpowszechnić strony lub zawartość bezpośrednio w sekcjach wśród uczniów notesu zajęć, kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną stronę, obraz lub wyróżniony tekst, a następnie wybierz pozycję Rozpowszechnianie zawartości.

Rozpowszechnianie strony wśród wszystkich uczniów w ramach Twoich zajęć

 1. W programie OneNote otwórz notes zajęć, z którego chcesz rozpowszechnić strony.

 2. W Bibliotece zawartości lub Obszarze współpracy Twojego notesu wybierz strony, które chcesz rozpowszechnić. Aby zaznaczyć wiele stron jednocześnie, przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift i je zaznacz.

 3. Wybierz kartę Notes zajęć, a następnie wybierz pozycję Rozpowszechnij stronę.

  Ikony na karcie Notes zajęć, w tym ikony Rozpowszechnij stronę, Rozpowszechnij nową sekcję, Rozpowszechnij bibliotekę zawartości.
 4. Wybierz sekcję notesu, do której mają zostać skopiowane strony. Przykład: Materiały informacyjne. Wszyscy uczniowie otrzymają kopię strony w sekcji materiałów informacyjnych swoich notesów.

  Lista rozwijana Rozpowszechnij stronę z zadaniami, notatkami z zajęć, materiałami informacyjnymi, testami, rozpowszechnianiem indywidualnym i grupowym, rozpowszechnianiem między notesami i cofaniem rozpowszechniania strony.

  Porada : Aby cofnąć ostatnie rozpowszechnianie strony, wybierz pozycję Rozpowszechnij stronę, a następnie wybierz pozycję Cofnij rozpowszechnianie strony. Spowoduje to usunięcie strony ze wszystkich notesów uczniów, chyba że rozpoczęli oni jej edytowanie.

Tworzenie nowej sekcji lub grupy sekcji dla wszystkich uczniów na Twoich zajęciach

 1. Wybierz pozycję Rozpowszechnij nową sekcję na wstążce notesu zajęć, a następnie pozycję Rozpowszechnij nową sekcję albo Rozpowszechnij nową grupę sekcji.

 2. Nadaj nazwę nowej sekcji lub grupie sekcji. Przykład: Laboratorium. Możesz wybrać określoną grupę sekcji dla swojej nowej sekcji, rozwijając pozycję Więcej opcji.

 3. Wybierz pozycję Utwórz.

Udostępnij całą bibliotekę zawartości jednego notesu innemu. Przykład: Jest początek kwartału i chcesz wypełnić nowy notes Algebra 1 tym samym materiałem, co na zajęciach w ostatnim kwartale.

 1. Otwórz klasyczną wersję programu OneNote, a następnie wybierz kartę Notes zajęć.

 2. Wybierz Bibliotekę zawartości, którą chcesz rozpowszechnić.

 3. Wybierz pozycję Rozpowszechnij bibliotekę zawartości. (Dla komputerów Mac: Skopiuj do biblioteki zawartości). Użyj pól wyboru, aby zaznaczyć sekcje Twojej biblioteki zawartości, które chcesz rozpowszechnić.

  Ikony na karcie Notes zajęć, w tym ikony Rozpowszechnij stronę, Rozpowszechnij nową sekcję, Rozpowszechnij bibliotekę zawartości.
 4. Wybierz notesy, którym udostępniasz dane, a następnie wybierz pozycję Kopiuj. Może upłynąć trochę czasu zanim rozpowszechnianie zostanie zakończone.

  Okienko Rozpowszechnianie biblioteki zawartości z listą sekcji biblioteki zawartości i listą notesów zajęć jako miejsc docelowych. Przyciski do wybierania kopiowania lub anulowania.

Udostępniaj strony wszystkim uczniom na wielu zajęciach w tym samym czasie. Na przykład jeśli prowadzisz dwa zajęcia z algebry, możesz rozpowszechnić materiały informacyjne na obu zajęciach jednocześnie.

 1. Otwórz notes zajęć, w którym są strony lub sekcje, które chcesz rozpowszechnić.

 2. Wybierz strony, które chcesz rozpowszechnić. Aby zaznaczyć wiele stron jednocześnie, przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift i je zaznacz.

 3. Wybierz pozycję Rozpowszechnij strony na wstążce notesu zajęć, a następnie wybierz pozycję Rozpowszechnij między notesami.

  Ikony na karcie Notes zajęć, w tym ikony Rozpowszechnij stronę, Rozpowszechnij nową sekcję, Rozpowszechnij bibliotekę zawartości.
  Lista rozwijana Rozpowszechnij stronę z zadaniami, notatkami z zajęć, materiałami informacyjnymi, testami, rozpowszechnianiem indywidualnym i grupowym, rozpowszechnianiem między notesami i cofaniem rozpowszechniania strony.

 4. Użyj pól wyboru, aby wybrać notesy i sekcje notesu, do których chcesz rozpowszechnić strony. Przykład: Materiały informacyjne.

  Okienko Rozpowszechnianie między notesami w notesie zajęć z listą notesów zajęć z polami wyboru i listą sekcji docelowych notesu ucznia. Przyciski do kopiowania lub anulowania.
 5. Wybierz pozycję Kopiuj.

Rozpowszechnianie stron i sekcji wśród wszystkich uczniów w notesie zajęć

Rozpowszechnianie strony wśród wszystkich uczniów w ramach Twoich zajęć

 1. W programie OneNote otwórz notes zajęć, z którego chcesz rozpowszechnić strony.

 2. W Bibliotece zawartości lub Obszarze współpracy Twojego notesu wybierz strony, które chcesz rozpowszechnić.

 3. Wybierz kartę Notes zajęć, a następnie wybierz pozycję Rozpowszechnij stronę.

  Notes zajęć w usłudze Office 365 dla instytucji edukacyjnych — Rozpowszechnianie strony

 4. Wybierz sekcję notesu, do której mają zostać skopiowane strony. Przykład: Materiały informacyjne. Wszyscy uczniowie otrzymają kopię strony w sekcji materiałów informacyjnych swoich notesów.

  Notes zajęć w usłudze Office 365 dla instytucji edukacyjnych — Rozpowszechnianie strony — Rozpowszechnij

Tworzenie nowej sekcji dla wszystkich uczniów w ramach Twoich zajęć

 1. Wybierz pozycję Rozpowszechnij nową sekcję na wstążce notesu zajęć.

  Notes zajęć w usłudze Office 365 dla instytucji edukacyjnych — Rozpowszechnianie strony

 2. Nadaj nazwę nowej sekcji. Na przykład: Laboratorium.

 3. Wybierz pozycję Utwórz. Nowa pusta sekcja zostanie utworzona i udostępniona wszystkim uczniom w Twoim notesie zajęć.

  Notes zajęć w usłudze Office 365 dla instytucji edukacyjnych — Rozpowszechnianie — Nowa sekcja

Rozpowszechnianie stron lub sekcji wśród wszystkich uczniów w programie OneNote dla komputerów Mac

Rozpowszechnianie strony pomiędzy wszystkimi notesami uczniów

 1. Otwórz wersję klasyczną programu Notes zajęć dla programu OneNote i przejdź do strony, którą chcesz rozpowszechnić.

 2. Wybierz kartę Notes zajęć na wstążce, a następnie pozycję wybierz pozycję Rozpowszechnij stronę.

 3. Wybierz miejsce docelowe w notesach Twoich uczniów. Przykład: Materiały informacyjne.

 4. Następnie wybierz pozycję Rozpowszechnij.

Rozpowszechnianie nowej sekcji pomiędzy wszystkimi notesami uczniów

Użyj tego narzędzia, aby utworzyć nową sekcję w celu uporządkowania zawartości Twojego notesu zajęć. Przykład: Laboratorium.

 1. Wybierz pozycję Rozpowszechnij nową sekcję na karcie Notes zajęć.

 2. Nadaj nazwę nowej sekcji, a następnie wybierz pozycję Rozpowszechnij. Teraz za pomocą narzędzia Rozpowszechnij stronę dodaj strony do nowej sekcji, która właśnie została utworzona w prywatnym notesie każdego ucznia.

Dowiedz się więcej

Wyświetlanie notesów uczniów w notesie zajęć dla komputerów Mac

Sprawdzanie pracy uczniów w programie OneNote dla komputerów Mac

Dodatkowe zasoby dla nauczycieli

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×