Rozpoczynanie pracy z aplikacją Microsoft To-Do

Aplikacja Microsoft To-Do to nowa lista zadań opracowana przez zespół Wunderlist. Dzięki funkcjom Mój dzień i Sugestie aplikacja Microsoft To-Do jest bardziej inteligentna i spersonalizowana, a ponadto zapewnia integrację z zadaniami programu Outlook. Jednak prace nad rozwojem aplikacji nadal trwają, dlatego prosimy o przesyłanie opinii i pomoc w określaniu priorytetów nowych funkcji. 

Dzięki funkcjom Mój dzień i Sugestie możesz łatwiej niż kiedykolwiek skoncentrować się na najważniejszych zadaniach do wykonania każdego dnia. Po otwarciu aplikacji Microsoft To-Do po raz pierwszy w danym dniu zobaczysz nową stronę Mój dzień. Możesz zaplanować dzień, dodając zadania do wykonania przy użyciu inteligentnej funkcji Sugestie lub wprowadzając nowe zadania do wykonania bezpośrednio na stronie Mój dzień.   

Wszystkie zadania do wykonania wprowadzone na stronie Mój dzień zostaną również zapisane na liście To-Do. Nie obawiaj się, jeśli nie uda Ci się wykonać wszystkich zadań wprowadzonych na stronie Mój dzień. Pozostaną zapisane na Twojej liście To-Do i zostaną Ci zasugerowane następnego dnia. Na liście Sugestie znajdą się również wszystkie zadania do wykonania, których termin niedługo upłynie.   

Jak utworzyć nową listę?
Aby utworzyć nową listę, wystarczy nacisnąć lub kliknąć pozycję +Nowa lista poniżej pozycji Mój dzień, Do wykonania i innych list. Spowoduje to utworzenie listy o nazwie „Lista bez tytułu”. Aby zmienić nazwę listy „Lista bez tytułu”, zaznacz ją kliknięciem i zacznij wpisywać nową nazwę listy. 

Tworzenie nowej listy

Jak wybrać obraz tła dla listy?
Możesz dostosować listy, wybierając dla każdej z nich inny obraz tła. Wystarczy wybrać ikonę wielokropka w prawym górnym rogu, a następnie wybrać pozycję Zmień motyw. Możesz wybrać jeden z 5 motywów z ilustracjami lub jednolite tło. Możesz także wybrać kolor listy.   

Wybierz kolor tła dla listy.

Jak wybrać kolor listy?

Możesz dostosować listy, wybierając kolory. Wystarczy wybrać ikonę wielokropka w prawym górnym rogu, a następnie wybrać pozycję Zmień motyw. Możesz wybrać jeden z 5 kolorów. Wybrany kolor będzie również wyświetlany na pasku bocznym obok tytułu listy, dzięki czemu możesz ułożyć listy kolorystycznie.   

Jak dodać symbol emoji do listy?
Wystarczy dodać symbol emoji na początku nazwy listy, aby był wyświetlany jako ikona listy na pasku bocznym.  

Dodaj emoji do listy.

Jak utworzyć zadanie do wykonania?
Możesz utworzyć zadanie do wykonania, używając pola wprowadzania +Dodaj zadanie do wykonania na dowolnej liście. Wystarczy wybrać to pole, wpisać tytuł zadania do wykonania i nacisnąć klawisz Return lub Enter na klawiaturze. Nowe zadanie zostanie dodane na końcu listy.   

Dodaj zadanie do wykonania.

Jak przywrócić usunięte zadanie do wykonania?
Zadania do wykonania są przechowywane w usłudze Exchange Online i są widoczne także w obszarze Zadania programu Outlook, dlatego przypadkowo usunięte zadania można przywrócić w programie Outlook:  
1. Zaloguj się do programu Outlook przy użyciu tego samego konta Microsoft, którego używasz z aplikacją Microsoft To-Do.   
2. Przejdź do listy folderów poczty e-mail, a następnie kliknij folder Elementy usunięte.   
3. Znajdź usunięte zadanie, kliknij je prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij pozycję Przenieś > Inny folder > Zadania.   

Zadanie do wykonania powinno zostać automatycznie przywrócone do właściwej listy. 

Kliknij pozycję Zadania w folderze Elementy usunięte

Jakich kont można używać z aplikacją Microsoft To-Do?

Aplikacja Microsoft To-Do jest bezpłatna w przypadku używania osobistego konta Microsoft, co oznacza, że aplikacja Microsoft To-Do jest dostępna dla wszystkich klientów korzystających z usługi Office 365 dla Użytkowników Domowych i Personal. Osobiste konta Microsoft (zarówno bezpłatne, jak i objęte subskrypcją usługi Office 365) są obsługiwane w tle przez usługę Exchange Online, więc poniższe wymagania techniczne są spełnione domyślnie.

Typowymi przykładami osobistych kont Microsoft są konta używane w celu logowania się do Skype’a, usługi Outlook.com lub konsoli Xbox. Swoim osobistym kontem Microsoft możesz zarządzać tutaj:https://account.microsoft.com

Możesz też używać służbowego konta Microsoft, ale warto najpierw się upewnić, że jest ono obsługiwane. Następujące pakiety Office 365 zawierają licencje wymagane do używania aplikacji Microsoft To-Do Preview z kontem służbowym:  

 • Business Essentials

 • Business Premium

 • Microsoft 365  Firstline  F1

 • Enterprise Firstline F1

 • Enterprise Firstline F2

 • Enterprise E1

 • Enterprise E2

 • Enterprise E3

 • Enterprise E4

 • Enterprise E5

 • Secure Productive dla firm

 • Secure Productive Enterprise E3

 • Secure Productive Enterprise E5

 • Education E1

 • Education E2

 • Education E3

 • Education E4

 • Education A1

 • Education A3

 • Education A4

 • Education A5

 • Microsoft 365 A3

 • Microsoft 365 A5

Oprócz ważnej licencji produktu wymagana jest jedna z następujących wersji usługi Exchange Online, aby aplikacja To-Do mogła synchronizować dane użytkownika: 

 • Exchange Online (plan 1)

 • Exchange Online (plan 2)

 • Exchange Essentials

 • Exchange Online Kiosk

 • Exchange Online (plan 1)

 • Exchange Online — POP

 • Exchange Online (P1)

Następujące typy kont i subskrypcje nie są jeszcze obsługiwane: 

 • Konta hostowane za pośrednictwem lokalnych instalacji programu Exchange Server

 • Konta/subskrypcje dla instytucji rządowych

 • Office Pro Plus i Business

 • Konta/subskrypcje usługi Office 365 DE obsługiwane przez firmę T-Mobile Systems

 • Konta/subskrypcje usługi Office 365 w Chinach obsługiwane przez firmę 21Vianet

Aby uzyskać więcej informacji o tym, dlaczego obowiązują te wymagania, odwiedź stronę „Why do I receive a message to contact my IT admin?” (Dlaczego otrzymuję wiadomość z prośbą o skontaktowanie się z moim administratorem IT?) 

Jak zresetować hasło?
Jeśli nie pamiętasz hasła do konta Microsoft, możesz zresetować je pod adresem https://account.live.com/password/reset.   
Jeśli chcesz zresetować hasło do konta służbowego, należy postępować zgodnie z instrukcjami dla organizacji.   

Jak synchronizować konto?
Aby zsynchronizować zadania i listy między komputerem a telefonem, wystarczy zalogować się na obu urządzeniach przy użyciu tego samego konta. Aplikacja Microsoft To-Do aktualizuje dane co 5 sekund, zatem wszystkie wprowadzone zmiany powinny być wyświetlane automatycznie. Jeśli zauważysz, że dane w aplikacji nie są aktualizowane, przejdź do ustawień konta i naciśnij pozycję Synchronizuj. Zadania do wykonania są przechowywane na serwerach usługi Exchange Online, a więc będą automatycznie synchronizowane również z Zadaniami programu Outlook.   

Czy można importować zadania do wykonania z innej aplikacji?
Tak, można importować dane z aplikacji Wunderlist i Todoist.

1. Wybierz pozycję Ustawienia, aby znaleźć link do narzędzia importowania.   
2. Zaloguj się przy użyciu tego samego konta Microsoft, którego używasz z aplikacją Microsoft To-Do.  
3. Wybierz opcję Wunderlist lub Todoist i wykonaj uwierzytelnienie na odpowiednim koncie.  
4. Wybierz listy, które chcesz zaimportować do aplikacji Microsoft To-Do.   
5. Naciśnij lub kliknij pozycję Importuj wybrane, a następnie wybierz, czy chcesz zaimportować podzadania jako osobne zadania do wykonania, czy jako punkty w notatce.
6. Wybierz polecenie Rozpocznij importowanie

Uwaga : Importowanie jest działaniem jednorazowym. Dane w aplikacji Microsoft To-Do nie będą na bieżąco synchronizowane z kontem aplikacji Wunderlist lub Todoist. Każdy nowy import będzie wiązał się z utworzeniem nowej kopii listy. W przyszłych wersjach planowane jest również wprowadzenie obsługi importu z pliku CSV. Zachęcamy do kontaktu z nami i przekazywania informacji o tym, czy byłaby to interesująca funkcja.  

Jak wyświetlić zadania do wykonania w widoku Zadania programu Outlook?
Jedną z funkcji aplikacji Microsoft To-Do jest integracja z Zadaniami programu Outlook. Aby wyświetlić zadania z aplikacji Microsoft To-Do w kliencie klasycznym programu Outlook lub w witrynie Outlook.com, wystarczy zalogować się do aplikacji Microsoft To-Do i programu Outlook przy użyciu tego samego konta Microsoft. Wszystkie zadania są przechowywane na serwerach usługi Exchange Online, więc będą wyświetlane automatycznie zarówno w aplikacji Microsoft To-Do, jak i w widoku Zadania programu Outlook.  

Dlaczego dane w widoku Zadania programu Outlook i w aplikacji Microsoft To-Do się różnią?
Wersja Preview aplikacji Microsoft To-Do nie obsługuje jeszcze pełnego zakresu funkcji Zadań programu Outlook. Dodatkowe szczegółowe dane wprowadzone w Zadaniach programu Outlook są bezpiecznie przechowywane na serwerach, ale nie są wyświetlane w aplikacji Microsoft To-Do. Funkcje, które są dostępne w Zadaniach programu Outlook, ale nie są aktualnie obsługiwane w aplikacji Microsoft To-Do, to: data rozpoczęcia i zakończenia, stan zadania, procent realizacji zadania, priorytety, godziny pracy, kolory zadań, opcjonalne formatowanie tekstu w notatkach oraz załączone pliki.    

Aktualnie pracujemy nad rozszerzeniem integracji z programem Outlook. Zachęcamy do przekazywania informacji o najważniejszych dla Ciebie funkcjach, dzięki czemu będziemy mogli potraktować je priorytetowo podczas nadchodzących aktualizacji.   

Dlaczego moje konto nie jest synchronizowane z programem Outlook 2016 w systemie Windows?
Obecnie tylko osobiste konta Microsoft, używające domeny Outlook.com, mogą być synchronizowane między aplikacją Microsoft To-Do i programem Outlook 2016. Jeśli Twoje osobiste konto Microsoft korzysta z domeny takiej jak @outlook.com, @hotmail.com, @live.com lub @msn.com, Twoje zadania do wykonania powinny być synchronizowane automatycznie między aplikacją Microsoft To-Do a programem Outlook 2016 w systemie Windows. 

Jeśli jednak korzystasz z osobistego konta Microsoft zarejestrowanego w innej domenie, takiej jak @gmail.com lub @yahoo.com, Twoje zadania do wykonania nie będą synchronizowane automatycznie. Aby można było synchronizować zadania do wykonania między aplikacją Microsoft To-Do a programem Outlook 2016, musisz utworzyć nowy alias dla swojego konta, rejestrując nowy adres w domenie outlook.com. Aby utworzyć nowy alias, wykonaj następujące czynności:

 • Przejdź na stronę https://account.live.com/names/Manage i zaloguj się na swoje osobiste konto Microsoft.

 • W obszarze Aliasy konta wybierz pozycję Dodaj adres e-mail.

 • Upewnij się, że opcja Utwórz nowy adres e-mail i dodaj go jako alias jest zaznaczona, a następnie wprowadź nowy adres domeny @outlook.com.

 • Wybierz pozycję Dodaj alias.

 • Po dodaniu nowego aliasu do swojego konta wybierz opcję Ustaw jako podstawowy

Teraz, gdy Twój nowy adres w domenie @outlook.com jest podstawowym aliasem dla Twojego konta, musisz zaktualizować swoje konto Microsoft w programie Outlook 2016:

 • Najpierw usuń swoje początkowe konto Microsoft.

 • Następnie dodaj nowy adres e-mail w domenie @outlook.com jako konto usługi Office 365 do programu Outlook 2016, wybierając pozycję Plik > Dodaj konto.

 • Wprowadź swój nowy adres e-mail w domenie @outlook.com, a następnie wybierz pozycję Połącz.

 • Alternatywnie może być konieczne wprowadzenie imienia i nazwiska, adresu e-mail i hasła, a następnie wybranie przycisku Dalej.

 • Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź swoje hasło i wybierz pozycję OK.

 • Następnie wybierz przycisk Zakończ.

Twoje zadania do wykonania powinny być teraz synchronizowane automatycznie między aplikacją Microsoft To-Do a programem Outlook 2016.     

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×