Rozpoczynanie od projektu

Podstawowe projekty formularzy

Jak zatem można utworzyć treściwy i łatwy do zrozumienia raport? Za pomocą projektu. Należy zacząć od określenia danych, które mają znaleźć się w raporcie, a następnie zdefiniować potrzebne sekcje. Na przykład wszystkie raporty muszą zawierać sekcję szczegółów, ale czy potrzebny jest nagłówek? Czy dane będą grupowane? Po podjęciu tych decyzji należy wybrać układ. Program Access udostępnia dwa układy podstawowe — tabelaryczny i stosowy — jednak dane można rozmieszczać w niemal dowolny sposób.

  1. Układy tabelaryczne są podobne do arkuszy kalkulacyjnych. Warto z nich korzystać, gdy trzeba przedstawić dane w prostym formacie listy.

  2. Układy stosowe przypominają formularze, które wypełnia się w banku lub podczas zakupów w trybie online. Układu stosowego należy użyć, gdy raport zawiera zbyt wiele pól, aby można je było wyświetlić w formie tabelarycznej.

  3. Układy mieszane zawierają elementy z układów tabelarycznych i stosowych. Można na przykład umieścić niektóre pola rekordu w tym samym wierszu, a pozostałe pola z tego samego rekordu rozmieścić stosowo. W programie Access 2010 układy mieszane są tworzone ręcznie przy użyciu widoku układu lub widoku projektu.

Po ukończeniu projektu można utworzyć raport na kilka sposobów. Zaczniemy od narzędzia Raport.

Temat 2 z 10

Poprzedni | Następny

(Powrót do początku)

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×