Rozpoczynanie od planu

Dane podzielone na osobne tabele

Plan pozwala zaoszczędzić czas i zmniejszyć nakład pracy.

W tym kursie i innych kursach z tej serii postawisz się w roli osoby, która zarządza danymi dotyczącymi składników majątku firmy, obejmującymi komputery, biurka i inne wyposażenie. Te dane były dotychczas wprowadzane i zarządzane przy użyciu arkusza kalkulacyjnego, ale plik stał się zbyt duży, co utrudnia znajdowanie i zmienianie danych, a ponadto niektóre rekordy zawierają niedokładne informacje.

Przeniesienie tych danych do bazy danych programu Access może ułatwić pracę, ale najpierw trzeba poznać zasady projektowania baz danych. Z projektowaniem baz danych wiążą się różne pojęcia techniczne, takie jak forma normalna, ale niżej podano podstawowe informacje:

Przejrzyj dane, które będą rejestrowane. Jak wiele danych powtarza się? Na przykład, ile razy w arkuszu kalkulacyjnym jest umieszczona lista dostawców? Należy wyszukać takie powtarzające się dane i przenieść je do oddzielnej tabeli. Ten proces należy powtarzać, aż poszczególne typy powtarzających się danych zostaną zidentyfikowane i przeniesione do osobnych tabel.

W trakcie tego procesu należy upewnić się, że każda tabela zawiera unikatowe dane. Na przykład tabela z danymi składników majątku nie będzie zawierać informacji o sprzedaży, a tabela z danymi dotyczącymi płac nie może zawierać informacji medycznych. Proces podziału danych na mniejsze tabele jest nazywany normalizacją.

Po znormalizowaniu danych należy ponownie powiązać je ze sobą, łącząc tabele za pośrednictwem relacji. Przedstawiono to na ilustracji. W oryginalnym arkuszu kalkulacyjnym dane są umieszczone na jednej długiej liście, natomiast w bazie danych są podzielone na tabele powiązane ze sobą w sposób umożliwiający znajdowanie i analizowanie informacji.

Taki zestaw tabel i relacji jest podstawą każdej relacyjnej bazy danych. Bez niego baza danych nie może istnieć. W dalszej części kursu poznasz proces projektowania krok po kroku.

Temat 1 z 11

Następny

(Powrót do początku)

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×