Rozpoczynanie numeracji stron w dalszym miejscu w dokumencie w programie Word dla komputerów Mac

Czasem numery stron widoczne w nagłówku lub stopce nie powinny być takie same jak rzeczywiste numery stron dokumentu.

Wybierz scenariusz, który jest najbliższy Twoim zamiarom:

Nie chcesz, aby numer strony był widoczny na stronie tytułowej, ale druga strona ma zawierać numerację „Strona 2”.

 1. Na karcie Wstawianie kliknij pozycję Nagłówek > Edytuj nagłówek (lub pozycję Stopka > Edytuj stopkę).

 2. Na karcie Projektowanie obszaru Narzędzia nagłówków i stopek zaznacz pozycję Inne na pierwszej stronie.

  Gdy klikniesz dwukrotnie obszar nagłówka lub stopki, program Word wyświetla kartę Nagłówek i stopka.

  Uwaga:  Opcję Inne na pierwszej stronie można stosować do pierwszej strony dowolnej sekcji dokumentu, a nie tylko do pierwszej strony dokumentu.

 3. W obszarze nagłówka lub stopki na pierwszej stronie powinna być widoczna etykieta Nagłówek pierwszej strony. Zaznacz numer strony, aby go wyróżnić, a następnie naciśnij klawisz Delete.

 4. Aby zamknąć, kliknij pozycję Zamknij nagłówek i stopkę lub naciśnij klawisz Esc.

Pierwsza strona dokumentu to strona tytułowa, druga strona zawiera spis treści, a trzecia strona ma zawierać numerację „Strona 1”.

Aby rozpocząć numerację stron w dalszym miejscu w dokumencie, najpierw należy podzielić dokument na sekcje, rozłączyć sekcje, a następnie wstawić numery stron.

 1. Kliknij w dokumencie miejsce, w którym chcesz wstawić podział sekcji.

 2. Kliknij pozycję Układ strony > Znaki podziału > Następna strona.
  Na karcie Układ wyróżniona jest pozycja Następna strona

  (Nie klikaj pozycji Strona, ponieważ spowoduje to wstawienie do dokumentu nowej, pustej strony).

 3. Kliknij dwukrotnie w obszarze nagłówka lub stopki, w którym mają być wyświetlane numery stron. Zostanie otwarta karta Nagłówek i stopka.

 4. Kliknij pozycję Połącz z poprzednim, aby wyłączyć i odłączyć nagłówek lub stopkę od poprzedniej sekcji.
  Na karcie Nagłówek i stopka wyróżniona jest pozycja Połącz z poprzednim

 5. Kliknij pozycję Numer strony > Numer strony, a następnie wybierz wyrównanie i położenie.

 6. Kliknij pozycję Numer strony > Formatuj numery stron, aby otworzyć okno dialogowe Format numeru strony.

 7. Aby rozpocząć numerację od 1, kliknij pozycję Rozpocznij od, a następnie wpisz 1 (w przeciwnym razie program Word zastosuje rzeczywisty numer strony).
  W oknie dialogowym Format numeru strony dla ustawienia Rozpocznij od jest wybrana wartość 1.

 8. Kliknij przycisk OK.

 9. Po zakończeniu kliknij przycisk Zamknij nagłówek i stopkę lub kliknij dwukrotnie dowolne miejsce poza obszarem nagłówka lub stopki.
  Wyróżniona pozycja Zamknij na karcie Nagłówek i stopka

Pracujesz nad zestawem dokumentów, a pierwszy dokument zaczyna się od „Strony 1” i kończy na „Stronie 52”. Chcesz rozpocząć numerację stron w drugim dokumencie od „Strony 53”, ponieważ jest to kolejna liczba.

 1. Kliknij dwukrotnie obszar nagłówka lub stopki strony w dokumencie.

  Program Word otworzy nagłówek lub stopkę do edycji i wyświetli kartę Nagłówek i stopka.

  Gdy klikniesz dwukrotnie obszar nagłówka lub stopki, program Word wyświetla kartę Nagłówek i stopka.
 2. Jeśli dokument nie zawiera jeszcze numerów stron, kliknij pozycję Numer strony na karcie Nagłówek i stopka, a następnie kliknij pozycję Numer strony.

  Na karcie Nagłówek i stopka kliknij pozycję Numer strony w menu Numer strony, aby dodać numer strony.

  Program Word wyświetli okno Numery stron, w którym możesz wybrać położenie i wyrównanie numerów stron, a następnie kliknąć przycisk OK, aby dodać je do dokumentu.

  W oknie Numery stron ustaw położenie i wyrównanie numerów stron.
 3. Kliknij pozycję Numer strony > Formatuj numery stron.

  Aby sformatować numery stron, kliknij pozycję Numer strony na karcie Nagłówek i stopka, a następnie kliknij pozycję Formatuj numery stron.
 4. W oknie dialogowym Format numeru strony wybierz pozycję Rozpocznij od, a następnie wpisz liczbę, która ma być początkowym numerem strony dokumentu.

  Aby ustawić numer strony początkowej, wybierz pozycję Rozpocznij od i wprowadź numer.
 5. Kliknij przycisk OK.

 6. Aby zakończyć edytowanie nagłówka lub stopki, kliknij przycisk Zamknij nagłówek i stopkę lub kliknij dwukrotnie dowolne miejsce poza obszarem nagłówka lub stopki.

  Aby zakończyć edytowanie nagłówka lub stopki dokumentu, kliknij przycisk Zamknij nagłówek i stopkę.

Wybierz scenariusz, który jest najbliższy Twoim zamiarom:

Nie chcesz, aby numer strony był widoczny na stronie tytułowej, ale druga strona ma zawierać numerację „Strona 2”.

 1. Na karcie Elementy dokumentów w obszarze Nagłówek i stopka kliknij pozycję Nr strony.

  Karta Elementy dokumentów, grupa Nagłówek i stopka

 2. Wyczyść pole wyboru Pokaż numer na pierwszej stronie.

  Uwaga: Jeśli dokument jest podzielony na sekcje, zaznacz sekcje, w których chcesz ukryć numer pierwszej strony sekcji.

Pierwsza strona dokumentu to strona tytułowa, druga strona zawiera spis treści, a trzecia strona ma zawierać numerację „Strona 1”.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Wersja robocza.

 2. Kliknij sekcję, w której chcesz rozpocząć numerowanie stron.

  Jeśli dokument nie zawiera żadnych podziałów sekcji, wstaw, usuń lub zmień podział sekcji w miejscu, w którym ma się rozpocząć numerowanie stron. W menu Wstaw wskaż polecenie Podział, a następnie wybierz odpowiedni rodzaj podziału sekcji.

 3. W menu Widok kliknij pozycję Nagłówek i stopka.

 4. Kliknij obszar nagłówka lub stopki znajdujący się odpowiednio u góry bądź u dołu strony.

 5. Na karcie Elementy dokumentów w obszarze Nagłówek i stopka kliknij pozycję Nr strony.

  Karta Elementy dokumentów, grupa Nagłówek i stopka

 6. Kliknij pozycję Formatuj.

 7. W polu Rozpocznij od wprowadź liczbę 1, a następnie kliknij przycisk OK.

  Porady: 

  • Każdą sekcję w dokumencie można ponumerować oddzielnie.

  • Aby wyłączyć drukowanie numeru pierwszej strony sekcji, wyczyść pole wyboru Pokaż numer na pierwszej stronie w oknie dialogowym Numery stron.

Pracujesz nad zestawem dokumentów, a pierwszy dokument zaczyna się od „Strony 1” i kończy na „Stronie 52”. Chcesz rozpocząć numerację stron w drugim dokumencie od „Strony 53”, ponieważ jest to kolejna liczba.

 1. W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Na karcie Elementy dokumentów w obszarze Nagłówek i stopka kliknij pozycję Nr strony.

  Karta Elementy dokumentów, grupa Nagłówek i stopka

 3. Kliknij pozycję Formatuj.

 4. W polu Rozpocznij od wprowadź liczbę, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwagi: 

  • Jeśli dokument jest podzielony na sekcje, kliknij w obrębie sekcji, w której ma zostać zmieniony początkowy numer strony.

  • Każdą sekcję w dokumencie można ponumerować oddzielnie.

Zobacz też

Dodawanie lub usuwanie numerów stron

Dodawanie numerów stron do istniejącego nagłówka lub stopki

Dodawanie numeru strony typu „Strona X z Y” do dokumentu

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×