Rozpoczynanie lub dołączanie do konferencji za pomocą wiadomości błyskawicznych

Z założenia program Office Communicator 2007 R2 umożliwia komunikowanie się z innymi osobami w naturalny, nieusystematyzowany sposób dominujący w codziennym życiu. Na przykład po zainicjowaniu konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych z wybraną osobą można zaprosić do udziału kolejną osobę, która powinna pomóc w podjęciu jakiejś decyzji. Po rozpoczęciu konferencji można do niej zapraszać kolejne osoby albo uzupełnić komunikację o kanały dźwięku i wizji, ani na chwilę nie opuszczając okna konwersacji. Zainicjowanie konferencji wymaga tylko kilku kliknięć myszą. Modelowym przykładem wykorzystania funkcji obsługi konferencji dostępnych w programie Communicator jest rozpoczęcie konferencji za pomocą wiadomości błyskawicznych lub konferencji telefonicznej przez zaznaczenie grupy na liście kontaktów, a następnie wybranie opcji Wyślij wiadomość błyskawiczną lub Nawiąż połączenie konferencyjne.

Co chcesz zrobić?

Rozpoczynanie konferencji za pomocą wiadomości błyskawicznych

Rozpoczynanie konferencji przy użyciu opcji Spotkaj się z

Zapraszanie innych osób do konferencji za pomocą wiadomości błyskawicznych

Dołączanie do konferencji za pomocą wiadomości błyskawicznych

Odpowiadanie rozmową programu Communicator na zaproszenie do konferencji za pomocą wiadomości błyskawicznych

Rozpoczynanie konferencji za pomocą wiadomości błyskawicznych

Rozpoczynanie konferencji za pomocą wiadomości błyskawicznych jest często szybkim sposobem podejmowania decyzji. Być może równie ważne jest to, że rozpoczęcie konferencji za pomocą wiadomości błyskawicznych jest bardzo proste. Wystarczy wybrać wiele kontaktów na liście kontaktów lub grupę, a następnie kliknąć polecenie Wyślij wiadomość błyskawiczną. Konferencję za pomocą wiadomości błyskawicznych można rozpocząć, wybierając na liście kontaktów wiele kontaktów, grupę dystrybucyjną lub grupę kontaktów. Konferencję można rozpocząć w trakcie rozmowy telefonicznej lub wideo między dwoma osobami. Wystarczy zaprosić do konwersacji kolejnego użytkownika.

Aby rozpocząć konferencję za pomocą wiadomości błyskawicznych

 • Na liście kontaktów wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz wiele kontaktów. W tym celu naciśnij klawisz CTRL i przytrzymaj go, klikając kontakty, które chcesz zaprosić do konferencji. Kliknij prawym przyciskiem myszy ostatni kontakt, a następnie kliknij polecenie Wyślij wiadomość błyskawiczną. Wpisz wiadomość w obszarze wprowadzania wiadomości, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy kontakt lub grupę, a następnie kliknij polecenie Wyślij wiadomość błyskawiczną. Wpisz wiadomość w obszarze wprowadzania wiadomości, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Zostanie wyświetlone okno Konwersacja, w którym, po wysłaniu do kontaktów zaproszenia do konferencji za pomocą wiadomości błyskawicznych, dla każdego kontaktu będzie widoczny status Zapraszanie. Kiedy kontakt zaakceptuje połączenie i dołączy do konferencji, na prawo od nazwy kontaktu będzie widoczny wskaźnik wiadomości błyskawicznych potwierdzający udział w konferencji.

Początek strony

Rozpoczynanie konferencji przy użyciu opcji Spotkaj się z

W programie Communicator 2007 R2 nową konferencję można rozpocząć przy użyciu opcji Spotkaj się z, która staje się dostępna po kliknięciu przycisku Menu. Po rozpoczęciu konferencji możesz zaprosić użytkowników z własnej organizacji lub spoza niej, wysyłając do nich zaproszenie pocztą e-mail. Zewnętrzne kontakty mogą kliknąć łącze w zaproszeniu wysłanym pocztą e-mail, aby dołączyć do konferencji przy użyciu przeglądarki sieci Web.

Aby rozpocząć konferencję za pomocą funkcji Spotkaj się z

 • Na liście kontaktów wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij przycisk Menu, a następnie kliknij polecenie Spotkaj się z.

Początek strony

Zapraszanie innych osób do konferencji za pomocą wiadomości błyskawicznych

Podczas konferencji osoba, która ją rozpoczęła (zwana „prowadzącym”), lub każdy inny uczestnik może zaprosić do niej kolejne osoby. W programie Communicator 2007 R2 użytkownik nie musi ograniczać się do zapraszania kontaktów ze swojej organizacji. Może również zaprosić do konwersacji kontakty spoza niej, używając opcji Zaproś pocztą e-mail. Te zewnętrzne kontakty mogą kliknąć łącze w zaproszeniu wysłanym pocztą e-mail, aby dołączyć do konferencji przy użyciu przeglądarki sieci Web.

Aby zaprosić kolejne osoby do konferencji za pomocą wiadomości błyskawicznych

 • Aby zaprosić kontakty z organizacji, w oknie Konwersacja kliknij przycisk Zaproś, a następnie wybierz kontakty, które chcesz zaprosić do konferencji.

 • Aby zaprosić kontakty spoza organizacji, w oknie konwersacji kliknij strzałkę na prawo od przycisku Zaproś, a następnie kliknij polecenie Zaproś pocztą e-mail. W wiadomości e-mail połączenia konferencyjnego wpisz adres e-mail kontaktu, a następnie wyślij wiadomość e-mail.

Początek strony

Dołączanie do konferencji za pomocą wiadomości błyskawicznych

Gdy wysyłasz lub otrzymujesz zaproszenie do konferencji prowadzonej przy użyciu wiadomości błyskawicznych, w prawym dolnym rogu ekranu komputera zapraszanej osoby pojawia się alert z zaproszeniem.

Aby dołączyć do konferencji za pomocą wiadomości błyskawicznych

 • Kliknij lewe okienko alertu zaproszenia do konferencji za pomocą widomości błyskawicznych.

Gdy ktoś zaprasza Cię do udziału w konferencji za pomocą wiadomości błyskawicznych, w odpowiedzi możesz do niego zadzwonić.

Początek strony

Odpowiadanie rozmową programu Communicator na zaproszenie do konferencji za pomocą wiadomości błyskawicznych

Gdy na swój komputer otrzymasz alert z zaproszeniem na konferencję, w odpowiedzi możesz zadzwonić do nadawcy.

Aby odpowiedzieć rozmową na zaproszenie do konferencji za pomocą wiadomości błyskawicznych

 • W oknie alertu zaproszenia do konferencji kliknij przycisk Przekieruj, a następnie przycisk Rozmowa programu Communicator.

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×