Rozpoczęcie korzystania z funkcji TalkBack w aplikacji Skype dla firm na Androida

Rozpoczęcie korzystania z funkcji TalkBack w aplikacji Skype dla firm na Androida

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Skype dla firm dla Androida działa z TalkBack, czytnik ekranu wbudowanych dla telefonów z systemem Android i tabletów. W tym temacie jest przeznaczona dla użytkowników z wadami wzroku, którzy chcąSkype dla firm dla Androida umożliwia nawiązywanie i odbieranie połączeń audio i wideo, wymiany wiadomości błyskawicznych i prowadzenia spotkań online.

Uwagi : 

W tym temacie

Otwieranie po raz pierwszy aplikacji Skype dla firm na Androida

Przy otwieraniu aplikacji Skype dla firm na Androida po raz pierwszy należy podać informacje dotyczące profilu oraz preferencje osobiste.

 1. Na ekranie głównym urządzenia przenośnego przejdź do ekranu zawierającego ikonę aplikacji Skype dla firm na Androida i przenieś na nią fokus. Naciśnij dwukrotnie.

 2. Na ekranie logowania przenieś fokus na pole edycji Adres logowania organizacji. Naciśnij pole dwukrotnie i wpisz swój adres logowania, którym zazwyczaj jest adres e-mail.

 3. Przesuń w dół ku środkowi ekranu, aby odnaleźć przycisk Kontynuuj. Naciśnij dwukrotnie.

 4. Na następnym ekranie fokus jest na polu edycji Hasło. Naciśnij pole dwukrotnie i wpisz swoje hasło. Przesuń w dół ku środkowi ekranu, aby odnaleźć przycisk Kontynuuj. Naciśnij dwukrotnie.

 5. Na następnym ekranie, w obszarze Jaki jest twój numer telefonu? wpisz numer telefonu, którego chcesz używać do wykonywania i odbierania połączeń służbowych oraz dołączania do spotkań z poziomu aplikacji Skype dla firm na Androida.

 6. Na tym samym ekranie upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Synchronizuj kontakty. Dzięki temu kontakty w aplikacji Skype dla firm na Androida zostaną scalone z listą kontaktów na urządzeniu przenośnym.

 7. Przenieś fokus na przycisk Kontynuuj i naciśnij dwukrotnie.

 8. Aby usłyszeć informacje o kontaktach, nadchodzących spotkaniach i konwersacjach, przesuń ekran od góry w dół. Aby przejść do następnego ekranu, szybko przesuń dwoma palcami od prawej do lewej.

 9. Aby usłyszeć więcej informacji o pracy z kontaktami, przesuń ten ekran w dół. Aby przejść do następnego ekranu, szybko przesuń dwoma palcami od prawej do lewej.

 10. Aby usłyszeć informacje o pracy z kalendarzem, przesuń ten ekran w dół. Aby przejść do następnego ekranu, przenieś fokus na przycisk Kontynuuj znajdujący się w prawym dolnym i naciśnij dwukrotnie.
  Zostanie wyświetlony ekran aplikacji Skype dla firm na Androida z polem wyszukiwania kontaktów w katalogu firmy, nadchodzących spotkań i ostatnich konwersacji.

Otwieranie i logowanie się w aplikacji Skype dla firm na Androida

 1. Na ekranie głównym urządzenia przenośnego przejdź do ekranu zawierającego ikonę aplikacji Skype dla firm na Androida i przenieś na nią fokus. Naciśnij dwukrotnie.

 2. Przesuwaj ekran w dół, aż usłyszysz swoją nazwę użytkownika i adres logowania. Naciśnij dwukrotnie.
  Zostanie otwarta aplikacja Skype dla firm na Androida.

  Porada : Jeśli przy ostatnim korzystaniu z aplikacji Skype dla firm na Androida nie wylogowano się z niej, aplikacja zostaje otwarta bez monitu o zalogowanie się.

Poznawanie skrótów klawiaturowych funkcji TalkBack

Jeśli w aplikacji Skype dla firm na Androida używasz klawiatury zewnętrznej, do nawigacji w aplikacji możesz używać klawisza Tab, klawiszy Shift+Tab, klawiszy ze strzałkami, klawiszy Esc i Back oraz klawisza Enter. (Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do tematu Skróty klawiaturowe w aplikacji Skype dla firm na Androida). Ponadto przy korzystaniu z funkcji TalkBack na urządzeniu z systemem Android dostępnych jest ponad dwadzieścia innych skrótów klawiaturowych.

 1. Aby wrócić do ekranu głównego, naciśnij, a następnie naciśnij dwukrotnie przycisk Strona główna w systemie Android.

 2. Z poziomu ekranu głównego przejdź do ekranu zawierającego przycisk Ustawienia, przenieś na niego fokus i naciśnij dwukrotnie.

 3. Przesuń w dół do obszaru System, aż usłyszysz „Dostępność” i naciśnij dwukrotnie.

 4. Na ekranie Dostępność przenieś fokus na pozycję TalkBack — zwykle jest to pierwsze polecenie. Usłyszysz „TalkBack, włączony”. Naciśnij dwukrotnie.

 5. Na ekranie funkcji TalkBack przenieś fokus na menu Ustawienia i naciśnij dwukrotnie. Usłyszysz mniej więcej taki komunikat „Ustawienia TalkBack, wyświetlam elementy: od pierwszego do trzynastego z trzydziestu dwóch”.

 6. Aby przewinąć listę w dół, szybko przesuń dwoma palcami w górę. Przesuwaj ekran w dół aż do przeniesienia fokusu na przycisk Zarządzaj skrótami klawiaturowymi. Naciśnij dwukrotnie.

 7. Przesuwaj ekran w dół, aby przejrzeć listę dostępnych skrótów klawiaturowych, których możesz używać przy włączonej funkcji TalkBack. Aby przewinąć listę w dół, szybko przesuń dwoma palcami w górę.

 8. Aby usłyszeć opis skrótu klawiaturowego, przesuń ekran do niego. Usłyszysz komunikat typu: „Ekran główny, Alt+Shift+H” lub „Wstrzymanie lub wznowienie funkcji TalkBack, Alt+Shift+Z”.

 9. Aby zamknąć ekran Zarządzaj skrótami klawiaturowymi, naciśnij klawisz Esc lub Back. Ewentualnie na urządzeniu przenieś fokus na przycisk Ekran główny i naciśnij dwukrotnie.

Wylogowywanie się z aplikacji Skype dla firm na Androida

 1. W aplikacji Skype dla firm na Androida przenieś fokus na swój profil znajdujący się w lewym górnym rogu ekranu. Usłyszysz komunikat „Wyświetl menu ustawień profilu, przycisk”. Naciśnij dwukrotnie.

 2. Przesuwaj profil w dół aż usłyszysz komunikat „Wyloguj”. Naciśnij dwukrotnie. Usłyszysz komunikat „Wylogowywanie z aplikacji Skype dla firm”.

Zobacz też

Dołączanie do spotkania online w programie Skype dla firm za pomocą czytnika ekranu

Nawiązywanie połączenia za pomocą funkcji TalkBack w aplikacji Skype dla firm dla systemu Android

Skróty klawiaturowe w aplikacji Skype dla firm dla systemu Android

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak przejść w programie Skype dla firm przy użyciu funkcje ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×