Rozpoczęcie elementu dostarczanego, pole zadania

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Typ danych    Data

Typ wpisu    Obliczeniowy

Opis    W przypadku każdego zadanie zawierającą element dostarczany skojarzone z nim w polu Rozpoczęcie elementu dostarczanego Wyświetla zaplanowane data rozpoczęcia tego elementu dostarczanego. Dla zadania, które mają nie skojarzonego elementu dostarczanego, to pole zawiera wartość BRAK.

Sposób obliczania    Pole Rozpoczęcie elementu dostarczanego zawiera tekst, który pojawia się w polu Rozpocznij dla skojarzonego elementu dostarczanego. Nie można zmienić tej daty ręcznie w arkuszu zadań. Aby zmienić tej daty, w menu Współpraca kliknij polecenie Zarządzaj elementów dostarczanych, a następnie wprowadź odpowiednie zmiany w okienko elementy dostarczane.

Uwaga : Niektóre elementy dostarczane za pomocą tytułu (nazwa), rozpoczęcia i zakończenia zadań, które przygotowywania ich wartości. Wprowadzanie zmian wartości w okienku elementów dostarczanych nie automatycznie tworzył zmian do zadania.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Rozpoczęcie elementu dostarczanego do arkusza zadań, aby ustalić przejrzenie skojarzony element dostarczany planowanego rozpoczęcia.

Uwagi    Jeden element dostarczany można skojarzyć z tylko jednym zadaniem — dotyczy to zarówno elementu dostarczanego wytwarzanego w ramach tego zadania, jak i elementu dostarczanego wytwarzanego w ramach innego zadania lub projektu, od którego to zadanie jest zależne.

Aby elementy dostarczane projektu były widoczne w arkuszu zadań, należy dołączyć co najmniej jedno z poniższych pól:

  • Typ elementu dostarczanego określa, czy bieżące zadanie ma skojarzony element dostarczany i czy ten element jest wytwarzany w wyniku bieżącego zadania, czy oddzielnego projektu lub zadania, od którego bieżące zadanie jest zależne.

  • Nazwa elementu dostarczanego — zawiera nazwę lub tytuł skojarzonego elementu dostarczanego.

  • Rozpoczęcie elementu dostarczanego — zawiera zaplanowaną datę rozpoczęcia skojarzonego elementu dostarczanego.

  • Zakończenie elementu dostarczanego — zawiera zaplanowaną datę zakończenia skojarzonego elementu dostarczanego.

  • Identyfikator GUID elementu dostarczanego — zawiera unikatowy kod identyfikacyjny skojarzonego elementu dostarczanego.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×