Rozmieszczanie pól w tabeli przestawnej w programie Excel 2016 dla systemu Windows za pomocą listy pól

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Po utworzeniu tabeli przestawnej, zobaczysz listę pól, w którym można zmienić jej projekt, dodając i rozmieszczanie pól. Jeśli chcesz sortować lub filtrować kolumny danych wyświetlanych w tabeli przestawnej, zobacz Sortowanie danych w tabeli przestawnej i Filtrowanie danych w tabeli przestawnej.

Lista pól jest wyświetlana po kliknięciu dowolnego miejsca w tabeli przestawnej. Jeśli po kliknięciu wewnątrz tabeli przestawnej, ale nie jest widoczny na liście pól, aby go otworzyć:

 1. Kliknij dowolne miejsce tabeli przestawnej, aby wyświetlić kartę Narzędzia tabel przestawnych na wstążce.

  Wstążka Narzędzia tabel przestawnych z kartami Analiza i Projektowanie

 2. Kliknij pozycję Analizowanie > Lista pól.

  Przycisk Lista pól na karcie Analizowanie

Lista pól zawiera sekcję pól, gdzie możesz wybrać pola, które mają być wyświetlane w tabeli przestawnej, oraz sekcję obszarów, gdzie możesz rozmieścić wybrane pola w odpowiedni sposób.

Lista pól z wyświetloną sekcją pól oraz sekcją obszarów

Porada: Jeśli chcesz zmienić sposób wyświetlania sekcji na liście pól, kliknij przycisk Narzędzia Przycisk Narzędzia Listy pól , a następnie wybierz odpowiedni układ. Menu narzędzi Listy pól

Dodawanie i ponowne rozmieszczanie pól na Liście pól

Aby dodać pola do tabeli przestawnej, użyj sekcji pól w obszarze Lista pól:

 • Aby umieścić pole w obszarze domyślnym obszaru Lista pól, zaznacz pole wyboru obok nazwy odpowiedniego pola.

  Zazwyczaj pola nieliczbowe są dodawane do obszaru Wiersze, pola liczbowe są dodawane do obszaru Wartości, natomiast hierarchie dat i godzin OLAP są dodawane do obszaru Kolumny.

Użyj sekcji obszarów w obszarze Lista pól, aby dowolnie rozmieścić pola, przeciągając je między czterema obszarami.

Pola umieszczone w poszczególnych obszarach są wyświetlane w tabeli przestawnej w następujący sposób:

 • Pola w obszarze Filtry są wyświetlane jako filtry raportu najwyższego poziomu nad tabelą przestawną, tak jak poniżej:

  Pole w obszarze Filtry

 • Pola w obszarze Kolumny są wyświetlane jako Etykiety kolumn na górze tabeli przestawnej, w następujący sposób:

  Pole w obszarze Kolumny

  W zależności od hierarchii pól kolumny mogą być zagnieżdżone wewnątrz kolumn, które mają wyższą pozycję.

 • Pola w obszarze Wiersze są wyświetlane jako Etykiety wierszy z lewej strony tabeli przestawnej, tak jak poniżej:

  Pole w obszarze Wiersze

  W zależności od hierarchii pól wiersze mogą być zagnieżdżone wewnątrz wierszy, które mają wyższą pozycję.

 • Pola w obszarze Wartości są wyświetlane jako zsumowane wartości liczbowe w tabeli przestawnej, tak jak poniżej:

  Pole w obszarze Wartości

Jeśli masz więcej niż jedno pole w obszarze, można zmienić ich kolejność, przeciągając je w odpowiednie miejsce, które mają.

Aby usunąć pole z tabeli przestawnej, przeciągnij pole z sekcji obszarów.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Tworzenie tabeli przestawnej do analizowania danych w arkuszu

Sortowanie danych w tabeli przestawnej

Filtrowanie danych w tabeli przestawnej w programie Excel 2016

Grupowanie lub rozgrupowywanie danych w raporcie tabeli przestawnej

Wyszukiwanie na liście pól tabeli przestawnej w programie Excel 2016 dla systemu Windows

Wyłączyć grupowanie według czasu w tabelach przestawnych w programie Excel 2016 dla systemu Windows

Aktualizowanie (odświeżanie) danych w tabeli przestawnej

Tworzenie wykresu przestawnego w programie Excel 2016 dla systemu Windows

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×