Rozkładanie zawartości komórki do sąsiadujących kolumn

Zawartość jednej lub wielu komórek w kolumnie można podzielić, a następnie rozłożyć ją jako osobne części w innych komórkach w sąsiadujących kolumnach. Na przykład arkusz zawiera kolumnę imion i nazwisk, które należy rozdzielić na osobną kolumnę z imionami i kolumnę z nazwiskami.

  1. Zaznacz komórkę, zakres lub całą kolumnę z wartościami tekstu, które chcesz podzielić.

    Uwaga : Zakres, który chcesz podzielić, może obejmować dowolną liczbę wierszy, ale nie więcej niż jedną kolumnę. Z prawej strony zaznaczonej kolumny powinno być wystarczająco dużo pustych kolumn, aby rozdzielane dane nie zastąpiły danych istniejących w sąsiadujących kolumnach. W razie potrzeby można wstawić puste kolumny.

  2. Na karcie Dane w grupie Narzędzia danych kliknij przycisk Tekst jako kolumny.

    Obraz Wstążki programu Excel

  3. Postępuj według instrukcji wyświetlanych w Kreatorze konwersji tekstu na kolumny, aby określić sposób podziału tekstu na kolumny.

Uwaga : Aby uzyskać pomoc dotyczącą wykonania wszystkich kroków w kreatorze, zobacz temat Dzielenie nazwisk za pomocą Kreatora konwersji tekstu na kolumny lub kliknij przycisk Pomoc obraz przycisku w Kreatorze konwersji tekstu na kolumny.

Porada : Aby uzyskać informacje na temat alternatywnej metody rozkładania tekstu w kolumnach, zobacz artykuł Dzielenie tekstu między kolumny przy użyciu funkcji.

Początek strony

Czy te informacje były pomocne?

Jak możemy to poprawić?

Jak możemy to poprawić?

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!